Congres Roadmap on Carcinogens: CMR Vervangingsbeleid

Over het vervangen van gevaarlijke CMR-producten (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch) vindt op donderdag 11 mei het Vervangingsbeleid Congres plaats in Rhenen. Bedrijven zijn verplicht het gebruik van deze chemische producten, indien mogelijk, te vermijden. Maar zijn er eigenlijk wel alternatieven? Welke impact hebben die dan op de processen? En wat zijn de financiële consequenties? Deze vragen worden op het congres beantwoord.

Het congres CMR Vervangingsbeleid is de eerste in een serie bijeenkomsten over kankerverwekkende stoffen. Jaarlijks sterven in Europa meer dan honderdduizend mensen door het werken met kankerverwekkende stoffen. Preventie is daarom een topprioriteit. De Europese Unie komt met nieuwe grenswaarden die bedrijven moeten toepassen. Maar hoe?

De Roadmap on Carcinogens is een Europees actieprogramma dat bedrijven hierbij wil helpen. De Roadmap voorziet in de uitwisseling van goede praktijken, het vergroten van kennis bij bedrijven over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en hoe dit effectief terug te dringen.

In Nederland geeft de Roadmap aandacht aan de arbeidshygienische strategie ‘STOP’, die op volgorde de juiste inzet van bedrijven bepaalt. Op 11 mei 2017 start de Roadmap met de S van Substitutie tijdens het Vervangingsbeleid Congres. Verderop in het jaar volgt de T van ‘Technische maatregelen’ en in 2018 wordt gewerkt aan de ‘O’ (organisatorische maatregelen) en ‘P’ (persoonlijke beschermingsmiddelen).

Bron: Arboportaal.nl