Chemiebedrijven vaak in de fout

Een vijfde tot een kwart van de 400 chemische bedrijven in Nederland heeft de afgelopen twee jaar een middelzware tot zware overtreding van de regels begaan.

Dat schrijft de Volkskrant op basis van een analyse van de inspectierapporten van Brzo-bedrijven.

Veel overtredingen, toch verbetering

Worden ook lichte overtredingen in de analyse meegenomen, dan ging meer dan de helft van de bedrijven in de fout. Toch is de situatie hiermee wel iets verbeterd. In 2015 beging 61 procent van de chemiebedrijven een overtreding, in 2016 was dat 54 procent. Overigens waren nog niet alle inspectierapporten van 2016 gepubliceerd toen de Volkskrant zijn analyse maakte.

Overbodige regels, papieren rompslomp

Volgens deskundigen betekent dit niet dat meer dan de helft van de chemiebedrijven onveilig werkt. Volgens Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid in Nijmegen, zeggen de inspectierapporten weinig over de werkelijke staat van veiligheid of onveiligheid. Het gaat naar zijn zeggen bij een groot deel van de overtredingen om “overbodige regelgeving met veel papieren rompslomp”. Helsloot erkent wel dat sommige bedrijven de randen van de veiligheidsregelgeving opzoeken onder druk van kleine winstmarges. In vijf gevallen constateerden de inspecteurs zulke gevaarlijke situaties dat het werk direct werd stilgelegd. Pas na de nodige maatregelen mocht er een herstart plaatsvinden.

VNCI: ‘Veiligheid heeft topprioriteit’

In een reactie op het artikel in de Volkskrant zegt de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) dat veiligheid topprioriteit heeft. VNCI-directeur Colette Alma: “Werken aan veiligheid is binnen de chemische industrie een continu proces van kennis vergaren, ervaringen opdoen, leren van elkaar en verbeteringen doorvoeren. Hoe vervelend ook, het kan gebeuren dat er iets fout gaat. Het is belangrijk dat chemiebedrijven deze fouten en incidenten analyseren, elkaar daarop aanspreken en ervan leren, en daardoor voorkomen dat ze dezelfde fouten nog eens maken.”

Bron: Arboonline.nl en de Volkskrant