CCV publiceert inspectieschema’s PGS

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft twee inspectieschema’s gepubliceerd voor brandbeveiliging van opslag gevaarlijke stoffen. Een inspectieschema voor beoordeling van het uitgangspuntendocument (UPD-PGS) en een inspectieschema voor beoordeling van de brandbeveiligingsinstallatie (BB-PGS).

Beide inspectieschema’s sluiten aan op Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen – Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15) en zijn bruikbaar voor beoordeling van brandbeveiliging op grond van andere PGS-richtlijnen (bijvoorbeeld PGS 8, PGS 29, PGS 31). Volgens PGS 15 moet het uitgangspuntendocument worden geïnspecteerd voordat het bevoegd gezag het kan goedkeuren, en moet de brandbeveiligingsinstallatie vóór ingebruikname en daarna jaarlijks worden geïnspecteerd.

Inspectieschema UPD-PGS is bedoeld voor de inspectie van het uitgangspuntendocument voor de brandbeveiliging. Het schema beschrijft de beoordeling van een uitgangspuntendocument op doeltreffendheid en de uitvoering van een 5-jaarlijkse toets van de actualiteit van de in het uitgangspuntendocument gebruikte normatieve verwijzingen. Beoordeling is gericht op vaststelling of met de specificaties in het uitgangspuntendocument doeltreffende brandbeveiliging van de opslag van gevaarlijke stoffen kan worden gerealiseerd.

Inspectieschema BB-PGS is bedoeld voor inspectie van de brandbeveiligingsinstallatie. Het schema beschrijft de inspectie van brandbeveiligingsinstallaties en de voor hun functioneren noodzakelijke organisatorische en bouwkundige randvoorwaarden. De inspectie is gericht op het vaststellen of de brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen voldoet aan de eisen en specificaties in het uitgangspuntendocument.

De inspectieschema’s zijn ontwikkeld in overleg tussen vertegenwoordigers van opslagbedrijven, bevoegd gezag en inspectie-instellingen. Publicatie van de schema’s maakt het mogelijk dat inspectie-instellingen accreditatie aanvragen. Zodra accreditatie is verleend kunnen opslagbedrijven inspecties volgens de CCV-inspectieschema’s PGS laten uitvoeren.

In de inspectieschema’s Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) staat hoe een inspectie in z’n werk gaat, en wat er wordt geïnspecteerd. Het CCV is beheerder van de twee inspectieschema’s voor brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen.

Op dit moment zijn er nog geen inspectie-instellingen geaccrediteerd voor uitvoering van de CCV-inspectieschema’s UPD-PGS en BB-PGS. Zodra een inspectie-instelling geaccrediteerd is en hij een licentieovereenkomst heeft met het CCV, wordt dit vermeld op de website van CCV.

Bron: SDU-HSE – CCV