Brandweer is ter plaatse in 7,4 minuten

De brandweer had in 2014 exact 7,4 minuten nodig om op de plek van een brand te komen. De meldkamer deed er 0,6 minuten over om brandweerlieden te alarmeren, vervolgens rukten de hulpdiensten na 2,8 minuten uit, en waren ze uiteindelijk nog eens 4 minuten onderweg.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS . De brandweer is ter plaatse met een responstijd van 7,4 minuten. Dat is even snel als in 2013.

Brandweer is ter plaatse
Brandweerkorpsen die meer gebruikmaken van vrijwillige brandweerlieden hadden overwegend meer tijd nodig dan korpsen die gebruikmaken van beroepskrachten. Volgens het CBS komt dat omdat vrijwilligers nog tijd nodig hebben om bij de kazerne te komen, terwijl de beroepskrachten daar al zijn. Dat heeft gevolgen voor de uitruktijd, de tijd tussen binnenkomst van de melding in de kazerne en het moment waarop de brandweerwagens wegrijden.

Rotterdam
Van alle regio’s is de brandweer van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond het snelst ter plekke. De hulpdienst doet er vanaf het moment van de melding niet langer dan 6 minuten over. Na binnenkomst van de melding duurt het daar 2 minuten voordat de brandweerwagens de kazerne hebben verlaten. Daarmee is Rotterdam Rijnmond op het vlak van uitruktijd ook de snelste.

Rijafstand
In dunbevolkte regio’s en waar de rijafstanden groter zijn, doet de brandweer er langer over. In Drenthe deed de brandweer in 2014 er gemiddeld 9,7 minuten over om bij een brand te komen. Brandweerkorpsen in de regio ‘s Groningen en Limburg-Noord hadden ook meer dan 9 minuten nodig.

Bron: Brandveilig.com