Brandveiligheid is een keuze

Om eigenaren en opdrachtgevers bewust te maken van de keuzes die zij kunnen maken en de weg te wijzen naar specifieke deskundigheid over brandveiligheid lanceert SBRCURnet een nieuw portaal: brandveiliggebouw.nu.

Eigenaren van gebouwen en bestuurders hebben de sleutel in handen als het om brandveiligheid gaat. 100 procent brandveiligheid bestaat niet, maar als gebouweigenaar of als bestuurder moet je wel nadenken over het niveau van brandveiligheid dat je wilt bereiken. Welke gevolgen van brand accepteer je wel en welke niet? Het zijn vragen waar een eigenaar zich een mening over moet vormen, om tot een visie op brandveiligheid te komen. Adviseurs, brandweer en verzekeraars kunnen helpen bij het vertalen van beleid naar maatregelen. Daarbij is het van belang te beschikken over objectieve informatie over  de keuzes die er in grote lijnen zijn.

BRANDVEILIGHEID
Brandveiliggebouw.nu  moet daar in voorzien. John Van Lierop, actief in o.a. de Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB), leverde een bijdrage. Van Lierop: “Bedoeling van dit portaal voor gebouweigenaren is een soort eerste hulp te bieden bij de bewustwording van deze doelgroep. Verder krijgt het portaal een doorverwijsfunctie naar meer informatie op dit gebied. We willen laagdrempelige en gevalideerde informatie bieden. In de expertgroep die voor de inhoud zorgt zijn daarom vele partijen betrokken.

Ik zit erin namens de NOVB, dat onder andere de leveranciers en fabrikanten van actieve blussystemen vertegenwoordigt, maar ook NEN, TNO en Bouwen met Staal  zijn vertegenwoordigd. Waar we als NOVB dus op aansturen is het vormen van een visie op brandveiligheidsgebied. Die visie kán zijn: iedereen veilig het gebouw uit, en de buren beschermen  tegen een overslaande brand, zoals het Bouwbesluit eist. Maar die regels garanderen niet de bescherming van het gebouw tegen brand- en rookschade, en al helemaal niet de gevolgschade. Als de continuïteit van de bedrijfsvoering wordt verstoord, kan dat ernstige financiële gevolgen hebben, die niet door de brandverzekering worden gedekt. Een ziekenhuis dat een week dicht moet, kan daardoor failliet gaan. Mensen denken dat regels brandveiligheid garanderen, maar je moet vaak verder gaan, afhankelijk van de risico’s in een specifieke situatie. We zien nu nog vaak dat te weinig op risico’s wordt gestuurd en dat er niet goed doordachte keuzes worden gemaakt.” Het besef moet volgens Van Lierop groeien dat je als bestuurder andere keuzes kunt maken dan alleen voldoen aan de wettelijke regels.

ZORGINSTELLINGEN
De brandveiligheid waar een bestuurder invloed op heeft is ook in zorginstellingen gebaseerd op drie elementen: bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. Een bestuurder kan bijvoorbeeld door extra investeringen in sprinklers besparen op brandcompartimentering of een slimmere en goedkopere bedrijfshulpverlening organiseren. Van Lierop: “Sprinklers zijn nooit verplicht, behalve bij vuurwerkopslag. Ze bieden een universele oplossing om branden in de kiem te smoren, waardoor je ze ook kunt toepassen om langere vluchtwegen bij brand mogelijk te maken.”

PORTAAL
Op brandveiliggebouw.nu wordt de gebouweigenaar bewust gemaakt van de keuzemogelijkheden die er zijn om zijn visie op brandveiligheid gestalte te geven. Vanzelfsprekend komt de bezoeker niet op  detailniveau binnen. Het begint met algemene, veel gestelde vragen die je aan het denken zetten. Zoals:

  • Wat heeft de gemeente/brandweer te zeggen over de brandveiligheid in mijn gebouw?
  • Wat is het doel van een sprinklerinstallatie?
  • Wat kan ik doen als mijn vergunningaanvraag is afgewezen door de gemeente?
  • Is de stalen gevel van mijn industriehal wel voldoende brandwerend?
  • Reageren sprinklers op sigarettenrook?
  • Kan de BHV organisatie eenvoudiger met een sprinkler- of watermistinstallatie?

Als de bezoeker van het portaal zijn belangrijkste keuzes heeft gemaakt, wordt deze geleid naar informatie over de manier waarop je de brandveiligheid kunt realiseren, dus welke mix van bouwkundige maatregelen en (blus)installaties mogelijk zijn en wat gebouweigenaren en gebruikers zelf kunnen doen om de brandveiligheid in hun gebouw te bevorderen. Het portaal geeft de antwoorden op deze en vele andere vragen die leven en verwijst naar andere relevante informatie uit diverse bronnen. Vanaf 9 maart is het in de lucht gegaan.

BRANCHEVERENIGINGEN
John van Lierop werkt als Landenmanager binnen een samenwerkingsverband tussen  de brancheverenigingen European Fire Sprinkler Network (EFSN) en NOVB. De NOVB bestaat uit een viertal afdelingen:

VSI: Vereniging Sprinkler Installateurs
VBE: Verenigde Brandveiligheid Experts
FSS: Fire Safety Suppliers
VWI: Vereniging Woningsprinklers Installateurs

“Slogan van NOVB is ‘Samen naar een brandveilige samenleving’ en wat wij doen is het verbinden van belanghebbenden en het delen van kennis via onder meer onze websites.

BLUSSYSTEMEN
Bij verschillende doelgroepen bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over brandveiligheid, en daar willen wij via voorlichting en PR wat aan doen. Vanuit onze commissie Techniek participeren we ook in het Deskundigen Panel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en NEN-commissies. Sinds kort mag ik voorzitter zijn van de NEN-commissie Blussystemen. In dat verband is vorig jaar gewerkt aan de NEN 2077, een nieuwe norm voor woningsprinklerinstallaties. Als NOVB zijn we ook bezig het onderwerp brandveiligheid aan te kaarten bij Breeam, in verband met de certificatie van energiezuinige gebouwen. In die systematiek staat nu niets over brandveiligheid, terwijl we van mening zijn dat een gebouw dat niet afbrandt erg duurzaam is”, aldus Van Lierop.

SPEERPUNTEN
Vanuit de commissie PR heeft NOVB verschillende speerpunten geformuleerd, zoals zorginstellingen, woningsprinklers en ook parkeergarages. Volgens Van Lierop gebeurt er in verschillende sectoren momenteel het nodige om de brandveiligheid structureel te verbeteren. “Op het gebied van parkeergarages nemen wij deel aan een werkgroep van Vexpan, de belangenvereniging van parkeergarage-exploitanten. Ook in de zorg gebeurt het nodige: de gezamenlijke zorgkoepels, verenigd in de BoZ hebben het initiatief genomen voor een landelijk actieprogramma waarin onder andere de toepassing van actieve blussystemen verder wordt onderzocht. Het onderzoek wordt mede mogelijk door het Ministerie.”

RISICOGERICHT
Het zijn ontwikkelingen die NOVB stimuleert, omdat ze de omslag markeren van regelgericht naar risicogericht werken. Van Lierop: “Vooral gebouweigenaren moeten goed weten welke keuzes ze maken op brandveiligheidsgebied. Daar kan ook het nieuwe portaal een goede ondersteuning bieden. Sprinklers kunnen een goede oplossing bieden in de mix van Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen. De kunst is de juiste balans te vinden tussen de maatregelen en de investeringen.”

Dit artikel schreef Aad van den Thoorn werkzaam bij  SBRCURnet , en is gepubliceerd in Brandveilig.com 02/ 2015 .