Bouw en Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. In 2014 voerden het CBS en TNO de tiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken. Hieronder worden enkele resultaten besproken voor de groep “werknemers Bouw”. Voor het aantal medewerkers in de branche bouwnijverheid wordt voor 2014 een aantal van 400.000 aangehouden.

5,7% van de medewerkers uit de bouw die de enquête hebben ingevuld, geeft aan de afgelopen 12 maanden het slachtoffer te zijn geweest van een arbeidsongeval. Dat komt overeen met zo’n 23.000 personen die in de branche bouwnijverheid werkzaam zijn. Dat zijn ongeveer 87 personen gemiddeld per werkdag! 59% (13.500 personen) heeft na het arbeidsongeval minimaal 1 dag verzuimd, 36,8% (8.400 personen) langer dan 1 week en 18% (4.100 personen) langer dan 1 maand.

De belangrijkste oorzaken van ongevallen die worden genoemd zijn: door een voorwerp worden geraakt (21,2%), val van hoogte (15,9%), ergens aan snijden/stoten (14,5%) en uitglijden/struikelen (13,0%).

10,8% van de medewerkers uit de bouw die de enquête hebben ingevuld, geeft aan al langer dan een jaar gehoorproblemen te hebben. Binnen de branche bouwnijverheid zijn dat zo’n 40.000 medewerkers!

13% van de medewerkers uit de bouw die de enquête hebben ingevuld, geeft aan al langer dan een jaar lage rugklachten te hebben. Binnen de branche bouwnijverheid zijn dat zo’n 52.000 medewerkers!

Voor meer resultaten zie  de website van het CBS.

Bron: Arboportaal.nl