Bekijk Copla op RTL-Z over Arbeidsveiligheid

Zondag 11 januari 2015 / 12.30 uur Copla in Ondernemerszaken over veiligheidszorg in uw bedrijf. 

Veiligheid is een belangrijk thema in iedere organisatie. Arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden verbeteren raakt alle bedrijfsprocessen en heeft gevolgen van beleidsniveau tot operationeel niveau. Copla is gespecialiseerd in het verbeteren van veiligheid op het werk met als doel het werk daadwerkelijk veiliger te maken.

In deze aflevering van Ondernemerszaken staat veiligheid centraal. Ronald Meijer, directeur van Copla vertelt waarom veiligheidszorg belangrijk is en hoe Copla organisaties ondersteunt bij hun veiligheidszorg. 

Bekijk de totale aflevering van Ondernemerszaken op RTL-XL. (Copla 7.10 min. tot 10.10 min. ) 

Foto’s the making off making of op Flickr

Zondag 8 juni Ondernemerszaken over Arbeidsveiligheid

Het programma Ondernemerszaken werd uitgezonden op RTL-Z op zondag 8 juni 2014 om 12.30 uur. Opnames zijn gemaakt bij Copla en Calduran Kalkzandsteen in Harderwijk.

Waarom is veiligheidszorg belangrijk

‘Organisaties dienen hun veiligheid goed te regelen om gevolgen te voorkomen zoals: letsel, (reputatie)schade, gemiste opdrachten, etc. Verder moet worden voldaan aan wet- en regelgeving en wordt toezicht gehouden vanuit de overheid. Met het verbeteren van de veiligheidszorg, optimaliseer je werkprocessen wat leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering.’

Hoe ondersteunt Copla bedrijven en instellingen bij hun veiligheidszorg

‘Ondernemers en werkgevers moeten op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, technieken, middelen en methoden, management en organisatie en ook  de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van arbeidsveiligheid.’

Copla helpt ondernemers, directies, ondernemersraden en management met:

Ook coaching wordt steeds belangrijker. Veiligheid binnen ondernemingen ging voorheen vooral over techniek en organisatie, maar het gaat steeds meer ook over het gedrag van werknemers.

Meer informatie over het verbeteren van de veiligheidszorg in uw organisatie? Neem contact op met onze consultants  tel. 0341-430848 of info@copla.nl

Wilt u zelf aan de slag met veiligheidszorg? Volg dan één van onze opleidingen of coachingstrajecten.