Voorlichting versus onderricht in de praktijk

Wat is het verschil?

Een belangrijke pijler van het Arbobeleid is voorlichting en onderricht. Het sleutelwoord daarbij is ‘doeltreffend’. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen ‘voorlichting’ en ‘onderricht’? Wanneer is het doeltreffend? En hoe geef je hier in de praktijk invulling aan?

Aan het uitvoeren van werkzaamheden kleven veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Het is belangrijk deze te beheersen. Volgens de Arbowet moet de werkgever daarom zorgen voor een veilige en gezonde werkplek door deze risico’s te inventariseren en te evalueren (RI&E). Vervolgens worden maatregelen getroffen om de risico’s tot een acceptabel niveau terug te brengen. Daarna is het logisch dat een werknemer van deze risico’s en beheersmaatregelen op de hoogte wordt gesteld. Vandaar dat op grond van artikel 8 van de Arbowet het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan de werknemers verplicht is. Het sleutelwoord daarbij is: ‘doeltreffend’.

Geen synoniemen Opvallend vaak worden de woorden ‘voorlichting’ en ‘onder[1]richt’ als synoniemen beschouwd. Alsof de wetgever met het toevoegen van het woord ‘onderricht’ het onderwerp ‘voorlichting’ zou willen bekrachtigen. Op z’n minst is bij velen onduidelijk wat het verschil tussen ‘voorlichting’ en ‘onderricht’ is. Eigenlijk is het vrij eenvoudig. Voorlichting heeft betrekking op het overdragen van kennis. Onderricht is bedoeld om vaardigheden aan te leren. Vandaar dat de wetgever het in lid 1 van artikel 8 heeft over doeltreffend inlichten. Het gaat hier dus om het geven van voorlichting aan de werknemers.

Lees het hele artikel geschreven door Ronald Meijer, docent AH, HVK, MVK bij Copla Opleiding-Training-Consultants-Coaching voor het Vakblad Arbo.