Normcommissie Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoekt mensen uit de praktijk

De normcommissie ‘Persoonlijke Beschermingsmiddelen’ is betrokken bij de ontwikkeling van alle normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze producten beschermen de gebruiker tijdens werkzaamheden. Je moet wel de juiste middelen kiezen en erop kunnen vertrouwen dat deze voldoende bescherming bieden.

Evenwichtig
In de normcommissie ‘Persoonlijke Beschermingsmiddelen’ zijn met name fabrikanten, adviesbureaus en leveranciers vertegenwoordigd. Qua samenstelling van de normcommissie wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke vertegenwoordiging van belanghebbende partijen. Er missen nog mensen vanuit de praktijk, zoals inkopers en gebruikers. Organisaties die mee willen denken over deze normen kunnen meepraten over de totstandkoming ervan.

Rick van der heide heeft zich reeds aangemeld voor de normcommissie adembescherming.

Deelnemen?
Partijen die interesse hebben in een lidmaatschap van de commissie kunnen contact opnemen met de secretaris van de normcommissie, Stephanie Jansen, tel. 015-2690357 of via e-mail: arbeid@nen.nl .

Bron: nen.nl