Mei-maand Masterclass-maand

In mei 2011 organiseert Copla Opleiding Training en Consultants twee bijzondere Hobéon SKO-erkende Masterclasses speciaal voor veiligheidskundigen hvk en mvk. De masterclasses zijn interactief van opzet. Bij het behandelen van de onderwerpen wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de praktijksituatie en vragen van de deelnemers.

‘Bedrijven die werken in verontreinigde grond, nemen onvoldoende maatregelen om hun medewerkers te beschermen tegen giftige stoffen en asbest.’ bron: Arbeidsinspectie 11 april 2011

Masterclass Werken in verontreinigde grond – 23 en 30 mei 2011 (+ 1 dag zelfstudie)
Het ontwikkelen van een verantwoord veiligheidsbeleid vraagt een specifieke deskundigheid. Met deze Masterclass leert u een bodemsaneringsproject te begeleiden als veiligheidskundige. Waarbij de veiligheid en gezondheid van de medewerkers voorop staat.

Masterclass Ongevalsonderzoek – 26 mei en 16 juni 2011
Het onderzoeken van ongevallen en incidenten kan waardevolle informatie opleveren voor de organisatie. Maar dit is alleen het geval als er op een juiste manier onderzoek wordt gedaan. Hoe krijg je de juiste feiten boven tafel en hoe leg je ze vast. Deze masterclass geeft juist hier antwoord op.

De masterclasses worden gewaardeerd met 2 studiepunten in het onderhoudssysteem van Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.

Meer informatie:
Masterclass Werken in verontreinigde rond
Masterclass Ongevalsonderzoek