Landelijke VGWM-dag donderdag 16 februari 2012

Goede arbeidsomstandigheden komen er niet vanzelf. Daarvoor is een stevige inzet van de OR en de VGWM-commissie nodig. Het programma van deze dag biedt u de handvatten hiertoe. Deze 25ste VGWM-dag verkent actuele thema’s en slaat een brug tussen theorie en praktijk, tussen beleid en de werkvloer.

Onderwerpen :
• Duurzaam inzetbaarheid van werknemers
• Thuiswerken en arbo-risico’s
• Onregelmatige werktijden en ploegendiensten
• Nieuwe aanpak RIE
• Preventiemedewerker en gezondheidsbeleid
• Een veilige publieke taak
• Actiepunten voor de VGWM-commissie
• De top tien van arbeidsrisico’s

Duurzame inzetbaarheid
Het werkterrein van de VGWM-commissie is groter dan alleen arbeidsomstandigheden, veiligheid en ziekteverzuim. Een actueel thema is de duurzame inzetbaarheid van werknemers, vooral ook door de noodzaak om langer door te werken. Het thema is in deze tijd vooral voor ouderen belangrijk, gezien hun slechte marktpositie en de noodzaak om langer door te werken. Dat vraagt om werk waarbij werknemers gezond aan het werk kunnen blijven, in elke levensfase.

Aan organisaties de taak om de kwaliteit van het werk te bewaken, bestaand ongezond werk te verbeteren of –als het niet anders kan- te zorgen voor taakroulatie. De aanpak van onregelmatige werktijden en ploegendiensten is een belangrijk aandachtspunt.

Arbo en Het nieuwe Werken
Het Nieuwe Werken is snel in opkomst. Het gaat daarbij om meer zeggenschap van werknemers over de organisatie van het werk, de werktijden en de werkplekken. De zorg voor goede arbeidsomstandigheden hoort hier ook bij, op het werk en thuis. Hoe kunt u die zorg bewaken?

Bezuinigingen leggen druk op arbo
Bezuinigingen bij de overheid en de ondernemingen raken het arbeidsomstandighedenbeleid. De arbeidsinspectie moet het doen met minder geld en de inzet van bedrijfsartsen komt in de knel.

Opzet
Het programma beslaat de hele dag en bestaat uit een afwisseling van plenaire sessies en twee rondes met workshops.

Goed beoordeeld
Het is dit jaar de 25ste keer dat we de Landelijke VGWM-dag organiseren. Het congres is een begrip onder OR-leden. Het programma wordt jaar in jaar goed beoordeeld door de deelnemers met een rapportcijfer van ruim 8.

Inschrijven
De deelnameprijs voor de Landelijke VGWM-dag bedraagt € 525,- per persoon (excl.btw)*

Korting
Oud-deelnemers of abonnees van Praktijkblad Ondernemingsraad, Praktijkboek Medezeggenschap, XpertOR.nl, ArboMagazine of Praktijkboek Arborichtlijnen ontvangen € 100,- korting en betalen € 425,- per persoon (excl.btw)*

Schrijf vandaag nog in!

*Genoemde prijzen zijn per persoon, exclusief BTW, inclusief verversingen en
broodjeslunch.

Programma

Bron: OR Congressen