Herhalende gedragspatronen aanpakken

Aanspreken zonder oordeel

In de praktijk komt het nogal eens voor: een werknemer die steeds niet doet wat zijn leidinggevende hem vraagt. Terwijl dit leidt tot gevaarlijke situaties. Hoe komt dat en kan het ook anders?

tekst Rick van der Heide

Meestal wordt een medewerker of een team aangesproken op het gedrag door ze te vertellen wat ze anders moeten doen. Leidinggevende zeggen nu vaak: ”Ja hoor, ik heb hem aangesproken op zijn gedrag”. Dit betekent meestal dat ze hebben gezegd: “Doe je veiligheidsschoenen aan als je in de werkplaats bent”. Dit is niet het aanspreken dat gedragsverandering teweeg gaat brengen. Feitelijk is dit iemand vertellen wat hij moet doen of laten. Het daadwerkelijk veranderen van het gedrag van een medewerker of team kun je bereiken door het ik-ik-jij-wij-model (zie figuur) toe te passen. Dit model vergt wel meer vaardigheden dan alleen het uitspreken van de woorden, maar het is een krachtig middel om hardnekkig onveilig gedrag aan te pakken.

Het ik-ik-jij-wij-model is vooral goed toepasbaar wanneer medewerkers een herhalend gedragspatroon laten zien dat onveilige situaties oplevert. Wanneer er kennis is over de risico’s en de beheersmaatregelen bij de werknemer, dan is het model een goed aanspreekmodel om de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de situatie bij de ander neer te leggen.

Lees hier het hele artikel (pdf) geschreven door Rick van der Heide, coach, hoger veiligheidskundige van Copla Opleiding-Training-Consultants-Coaching voor het Vakblad Arbo.

Wellicht ook interessant dit artikel geschreven door Rick van der Heide met als titel ‘Grip op gedrag door diep luisteren’.