Gratis Studiemiddag Verbeteren Veiligheidscultuur

Het verbeteren van de veiligheidscultuur is momenteel een belangrijk vraagstuk voor veiligheidskundigen. Veel organisaties beseffen, dat door het verbeteren van de veiligheidscultuur het aantal incidenten sterk kan afnemen. Van een veiligheidskundige wordt verwacht dat hij/zij een belangrijke rol gaat spelen bij een dergelijk veranderproces. De vraag is natuurlijk: Hoe?

Copla heeft een methode geselecteerd waarbij organisaties inzicht krijgen in hun veiligheidscultuur en zelf plannen kunnen ontwikkelen voor het verbeteren van deze cultuur. Het gaat om de ‘Hearts & Minds’- methode , ontwikkeld door Shell.

Gratis Studiemiddag Verbeteren Veiligheidscultuur
Copla houdt binnenkort een studiemiddag waarbij jij als veiligheidskundige samen met een vertegenwoordiger van het bedrijf (manager of directielid) kennis kunt maken met deze methode.

Programma studiemiddag 15 februari 2013
13.15 uur Ontvangst
13.30 uur Start studiemiddag
13.30 uur Uitleg ‘Hearts & Minds’- methode
14.15 uur Terugkoppeling nulmeting
14.30 uur Vaststellen eigen verbeterplan
15.15 uur Afronding studiemiddag
15.30 uur Netwerken (tot circa 16.00 uur)