Ervaringen met leren op afstand

Online leren: zegen of noodzaak?

Copla leidt veiligheidskundigen op en is overtuigd voorstander van klassikaal opleiden. Hoe gaat een verstokte klassikale opleider om met online leren? Groeit deze uit corona geboren noodzaak uit tot een liefdevolle omarming van afstandsleren?

Het nieuwe coronavirus ontwricht de maatschappij. Daarbij zijn veel dingen belangrijker dan het tot stilstand komen van het opleiden van veiligheidskundigen. Toch was dat ook een direct gevolg van de maatregelen. Vrijwel direct na 16 maart werd duidelijk dat de getroffen maatregelen niet snel zouden worden teruggeschroefd.

Twee opties

Feitelijk waren er voor ons maar twee opties. De eerste mogelijkheid was het stilleggen van alle lessen, totdat klassikaal onderwijs weer mogelijk zou zijn. De tweede optie was de lessen als afstandsonderwijs te gaan verzorgen. Wij hebben uiteindelijk gekozen voor een combinatie van deze twee mogelijkheden. De reeds gestarte opleidingssessies willen we zoveel mogelijk online doorzetten. Daarmee voorkomen we dat cursisten vertraging in hun studie oplopen. De opleidingssessies die zouden gaan starten, hebben we echter geannuleerd. We hebben besloten in ieder geval voor september geen nieuwe sessies HVK en MVK te starten.

Proces van besluitvorming

Bij het opzetten van het online verzorgen van de opleidingen HVK en MVK hebben we onze Begeleidingscommissie betrokken. De Begeleidingscommissie is eigenaar van het curriculum van zowel de HVK- als de MVK-opleiding. We hebben de commissie een voorstel gedaan op basis van een vertaalslag van de leerplannen van beide klassikale opleidingen naar online varianten. Uitgangspunt bij de vertaalslag is geweest dat we zo dicht mogelijk bij de verschillende vormen van contactmomenten wilden blijven. Het gaat hierbij met name om hoorcolleges, tutorgroepen, trainingsgroepen en responsiecolleges. We hebben gekozen voor het programma Zoom. De belangrijkste reden is het gebruiksgemak. Dit is van belang voor zowel de docenten als de cursisten. Ze moeten immers in tutorgroepjes en trainingsgroepen kunnen werken aan een gezamenlijk opdracht waarna het resultaat gedeeld en besproken moet kunnen worden met de gehele cursistengroep en de docent.

Er dreigde een kink in de kabel te komen door de beveiligingslekken in Zoom. Deze zijn in versie 5 van het programma voor het grootste deel verholpen. Nadat de Begeleidingscommissie ‘groen licht’ op het voorstel voor online lesgeven heeft gegeven, hebben we het voorstel ingediend bij Hobéon SKO. Nog dezelfde dag heeft Hobéon SKO ingestemd met het voorstel.

Lees het hele artikel wat is geschreven door Rick van der Heide, coach, hoger veiligheidskundige en docent (HVK/MVK /DE VeiligheidsCOACH/ PBM-adviseur)  en Ronald Meijer, directeur, hoger veiligheidskundige en docent (HVK/MVK /V&G-coördinator) bij Copla Opleiding-Training-Consultants-Coaching voor het vakblad Arbo nummer 6 | 2020.