Diplomagarantie opleiding MVK en HVK van Copla

Vanaf 1 september 2011 hebben nieuwe cursisten middelbare en hogere veiligheidskunde bij Copla 100% diplomagarantie.

‘Wij signaleren een ontwikkeling waarbij steeds meer veiligheidskundige opleidingen (mvk en hvk) worden ‘uitgekleed’. Het aantal contacturen vermindert en de deskundige persoonlijke begeleiding van docenten wordt ingeruild voor e-learning’, aldus Ronald Meijer, directeur van Copla Opleiding Training en Consultants. Copla verzorgt opleidingen MVK en HVK door heel Nederland.

Copla kiest bewust voor deskundigheid, contactonderwijs en persoonlijke begeleiding voor, tijdens en na de opleiding. ‘Onze groepen zijn klein en de kerndocent houdt intensief contact met alle cursisten, ook na de opleiding. Natuurlijk maken ook wij gebruik van moderne lesmethoden en middelen, zoals een Elektronische Leeromgeving (ELO). Maar puur als extra ondersteuning.

Copla is als opleidingsinstituut Cedeo-erkend. Dit betekent dat meer dan 80% van de cursisten tevreden is over het resultaat. Onze opleidingen worden gemiddeld gewaardeerd met 8,2 of hoger Springest (voorheen Eduhub). Bovendien zijn onze veiligheidskundige opleidingen MVK en HVK Hobéon SKO-erkend. Omdat wij garant staan voor de kwaliteit van onze opleidingen en opleidingsmethoden, geven wij 100 % diplomagarantie, vanaf 1 september 2011.’

Meer informatie over de diplomagarantie bij de opleidingen mvk of hvk kunt u opvragen via onderstaande links:

Cursusinformatie MVK

Cursusinformatie HVK