Congres Bouwbesluit 2012

Transparant en toepasbaar
Voor antwoord op alle vragen rondom het nieuwe Bouwbesluit!

Congresprogramma woensdag 7 december 2011

8.30 – 9.30 uur  Opening informatiemarkt
9.30 – 10.00 uur Welkomstwoord door de dagvoorzitter Harry Nieman
10.00 – 10.15 uur ‘Bouwregelgeving en de huidige bouwmarkt’ door Minister Donner
10.15 – 10.45 uur  Wijzigingen in vogelvlucht

10.45 – 11.15 uur  Pauze

11.15 – 12.00 uur  Parallelsessies, TRANSPARANT
A. Voor de ontwikkelaar en de vastgoedbeheerder ; Hoe werkbaar is het Bouwbesluit voor de ontwikkelaar?
Verbetert het Bouwbesluit de kwaliteit van de bestaande voorraad?
B. Voor de architect ; Hoe werkbaar is het Bouwbesluit voor de ontwerper?
Heeft de architect meer ontwerpvrijheid?
C. Voor de bouwondernemer ; Hoe werkbaar is het Bouwbesluit voor de bouwondernemer?
Is de regeldruk voor de bouwondernemer verminderd?
D. Voor de adviseur ; Hoe werkbaar is het Bouwbesluit voor de adviseur?
Biedt het Bouwbesluit een hoger brandveiligheidniveau?
E. Voor de toetser ; Hoe werkbaar is het Bouwbesluit voor de toetser?
Is het Bouwbesluit te handhaven?

12.00 – 13.15 uur Lunch en informatiemarkt

13.15 – 15.15 uur Parallelsessies, TOEPASBAAR

F. Bouwbesluit en indelingen
13.15 – 13.45 uur Indelen gebruiksfuncties en verblijfsgebieden
14.00 – 14.30 uur Indelen brandcompartimenten
14.45 – 15.15 uur Indelen met personen
G. Veiligheid en bruikbaarheid
13.15 – 13.45 uur Eurocodes
14.00 – 14.30 uur Vloerafscheidingen en trappen
14.45 – 15.15 uur Bruikbaarheid
H. Brandveiligheid en gebruik
13.15 – 13.45 uur Brandscheidingen
14.00 – 14.30 uur Vluchten
14.45 – 15.15 uur Brandveilig gebruik
I. Gezondheid en energiezuinigheid
13.15 – 13.45 uur Ventileren
14.00 – 14.30 uur Geluid
14.45 – 15.15 uur Isoleren
J. Installaties
13.15 – 13.45 uur Brandmeldinstallaties
14.00 – 14.30 uur Brandbestrijdingsinstallaties
14.45 – 15.15 uur Ventileren
15.35 – 16.45 uur Afsluitende borrel

Bron: Congres Bouwbesluit

Voor aanmelding van dit congres kunnen (ex)cursisten van Copla in aanmerking komen voor 15% korting door een mail te sturen naar info@copla.nl