Brandveilige veiligheidskundigen

Risicodenkers

De casus-Grenfell heeft brandveiligheid weer stevig op de kaart gezet. Dit artikel gaat in op de rol van de veiligheidskundige bij het thema brandveiligheid. Over de invulling van zijn rol, valkuilen en tips.

De brand vorig jaar in de Grenfelltoren in de Londense wijk Kensington heeft brandveiligheid als thema weer op de kaart gezet. Het incident riep onmiddellijk de vraag op of een dergelijke brand in Nederland ook mogelijk zou zijn. Deskundigen hebben die vraag zowel bevestigend als ontkennend beantwoord. Verder onderzoek is in ieder geval nodig om daar een definitief antwoord op te kunnen geven. Dit artikel is niet bedoeld om de casus-Grenfell te analyseren. Wel om in te gaan op de rol van de veiligheidskundige bij het thema brandveiligheid. En op vragen als: hoe kan een veiligheidskundige die rol goed invullen? Met wie kan hij met dat doel samenwerken? Wat zijn daarbij zijn valkuilen en tips? Wat moet de veiligheidskundige wel en niet weten?

Veiligheidsdomeinen

Veel veiligheidsdomeinen raken elkaar en overlappen elkaar zelfs deels. In dit artikel gaat het met name over de domeinen arbeidsveiligheid, brandveiligheid en constructieve veiligheid. Vanuit de wettelijke bepalingen is constructieve veiligheid in het Bouwbesluit 2012 geregeld op grond van de Woningwet. Brand wordt hierin meegenomen als ‘bijzondere belasting’. Want een brand in een gebouw kan er mogelijkerwijs voor zorgen dat dit gebouw bezwijkt. Arbeidsveiligheid is geregeld op grond van de Arbowet. Hierbij gaat het met name om de zorg voor de veiligheid van werknemers. Brandgevaar is dan uiteraard iets om rekening mee te houden. Als het goed is zijn er op grond van het Bouwbesluit zulke maatregelen genomen dat werknemers het gebouw bij brand veilig kunnen verlaten. Maar het domein brandveiligheid speelt bij arbeidsveiligheid nog een andere rol. Denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van brand door las- of slijpwerkzaamheden, waardoor een werknemer brandwonden oploopt. In dit voorbeeld gaat het dus om een arbeidsongeval gerelateerd aan brand(on)veiligheid. Dat dit geen vergezocht verhaal is, maakt het krantenartikel in het kader wel duidelijk.

Lees hier het hele artikel (pdf) van Ronald Meijer Directeur | Consultant | Docent veiligheidskunde (HVK / MVK / V&G-coördinator) bij Copla Opleiding-Training-Consultants-Coaching voor het Vakblad Arbo nr 12 2018, voor Vakblad Arbo