Bij voorkeur vooraf veilig

Een goed ontwerp is een veilig ontwerp, maar een  veilig ontwerp maakt nog geen goed ontwerp. Met een nieuwe methode uit Australië kan de veiligheidskundige vooraf invloed uitoefenen op een ontwerp. Door CHAIR  toe te passen ontstaat een helder beeld van de risico’s.

Manieren van sturen
Er zijn genoeg mogelijkheden voor de veiligheidskundige om in het ontwerpproces te sturen. Andrew Hale en Paul Swuste hebben in 1999 een interessant artikel geschreven over het bieden van veiligheidskundige ondersteuning in het ontwerpproces. Daarin noemen zij vier verschillende niveaus waarop arbodisciplines het ontwerpproces kunnen beïnvloeden:

  1. het leveren van criteria voor het programma van eisen;
  2. het leveren van regels (doelcriteria);
  3. het leveren van opties en ervaringen;
  4. het toetsen van gebruik, inclusief storingen, onderhoud, schoonmaak en sloop.

Veiligheid integreren in het ontwerpproces van een nieuw gebouw of een nieuwe installatie? Het lijkt voor de hand liggend, maar is nog altijd niet vanzelfsprekend. Veiligheidskundigen houden zich nog vaak bezig met het pas achteraf aanpassen van een ontwerp. Onveilige ontwerpkeuzes komen dan naar voren tijdens rondgangen, audits, bijna-ongevallen en inspecties. Maar ook achteraf, als het kwaad al is geschied door een ongeval of erger. Vervolgens komen er maatregelen om incidenten of herhalingen te voorkomen. Het is echter belangrijk om niet alleen achteraf correctief bezig te zijn, maar vooral ook om vooraf bij te sturen in het ontwerpproces, als de beslissingen over ontwerp, budget en planning nog niet definitief zijn genomen. Hierna is ingrijpend wijzigen namelijk vaak niet meer mogelijk. Dit geeft meteen het spanningsveld aan waarbinnen de veiligheidskundige manoeuvreert.

Lees het complete artikel van Jabin de Jong hoger veiligheidskundige bij Copla Opleiding -Training – Consultants voor het vakblad Arbo1/2-2016.