Beroepsprofiel ‘Veiligheidskundigen zijn generalisten’

In juli is het ‘lang verwachte’ definitieve concept van het “Beroepsprofiel veiligheidskundige” gepubliceerd. Het beroepsprofiel is momenteel onderwerp van discussie in het kader van de certificeringsregeling voor de hogere veiligheidskundige (HVK). In dit artikel gaat Ronald Meijer in op de ontwikkeling van het profiel, dat volgens hem ‘zijn doel voorbijschiet’.

Tijdens ieder voorstelrondje bij de introductie van een veiligheidskundige opleiding benoemen de cursisten hun functie. Daarbij komen regelmatig begrippen als “SHE”, “SHEQ”, “KAM” of “QA-ESH” voorbij. De individuele hoofdletters kunnen overigens ook in andere volgorde voorkomen. Voor ingewijden is het waarschijnlijk duidelijk wat met deze begrippen wordt bedoeld.

Opmerkelijk is dat de functie-aanduiding “veiligheidskundige” weinig voorbijkomt tijdens het voorstelrondje. Daaruit valt te concluderen dat het kennelijk geen populair beroep, of op z’n minst geen populaire functiebenaming, is. Merkwaardig genoeg is de gemeenschappelijke factor van alle aanwezigen dat ze voor een (Middelbare of Hogere) Veiligheidskundige opleiding hebben gekozen. Tijdens de introductie voeren we een verkenning uit op het  veiligheidskundige beroep. We leiden dit in door te stellen dat:

  1. Een veiligheidskundige kennelijk “kundig” is.
  2. Dat de kundigheid “veiligheid” betreft.

Het begrip “kundig” vertaalt iedereen na enig nadenken met kennis, vaardigheden of competenties. Over het algemeen leidt dit tot weinig discussie. Voor het begrip “veiligheid” geldt het tegenovergestelde: dit leidt vaak tot felle en langdurige discussies. Uiteindelijk luidt de gezamenlijke conclusie dat veiligheid een te breed begrip is en dat er daarom context nodig is om te duiden waar het om gaat. Kundig zijn in veiligheid is onmogelijk!

Lees hier het artikel wat is geschreven in samenwerking met Ronald Meijer, directeur, consultants en HVK/MVK/V&G-coördinator docent van Copla Opleiding – Training – Consultants voor het blad Safety nr 5 2017.