Artikel ‘Juiste inzet van de LMRA’

Doel LMRA

 
Het uitvoeren van een LMRA is een preventieve maatregel om het aantal incidenten te reduceren. Alle incidenten ontstaan door een combinatie van onveilige handelingen en/of onveilige situaties. Volgens de ijsbergtheorie van Frank Bird is het bij het voortduren van onveilige situaties en/of handelingen wachten op ernstig letsel of zelfs dodelijk letsel.
Om deze reden is het belangrijk onveilige handelingen en/of situaties te herkennen, te erkennen en de juiste maatregelen te nemen.

 

Wat vooraf gaat aan een LMRA

 
Om veilig te werken is een goed voortraject essentieel. Hierin worden risico-inventarisaties, taak-risicoanalyses (TRA) uitgevoerd, veiligheids- en gezondheidsplannen (V&G-plan) opgesteld en werkvergunningen uitgegeven. Als dit goed wordt uitgevoerd, hoeft nadat de LMRA is uitgevoerd, alleen nog een laatste instructie te worden gegeven en de klus kan beginnen.  

Onveiligheid ondanks een LMRA

 
En toch gaat het nog regelmatig mis. Hier zijn een aantal redenen voor aan te geven. Een belangrijke reden is dat men van medewerkers wel verwacht dat hij de risico’s tijdens de LMRA kan herkennen, maar dat dit in de praktijk niet klopt. Vele potentiële risico’s herkent hij/zij niet, omdat men niet gewend is in scenario’s te denken. Ook het macho-gedrag in bepaalde sectoren kan verstorend werken.

Vaak wordt een LMRA als een eenmalige actie gezien, terwijl dit een voortdurend proces dient te zijn. Ook bij veranderende (weers)omstandigheden, na een pauze of in andere situatie, dient de LMRA steeds weer uitgevoerd te worden.
Als dit wel goed gebeurt en men herkent een risico, dan blijkt regelmatig dat de leidinggevende het probleem niet onderkent. En vanwege de vaak grote tijdsdruk (kosten) wordt het werk toch vaak voortgezet, zonder de juiste maatregelen.

Tijdens inspecties en uit analyses van ongevallen/incidenten blijkt helaas dat het management niet in alle gevallen de leidinggevende steunt. Vaak door tijd/kosten gestuurd.
Daarnaast blijkt ook dat in een aantal gevallen het noodzakelijke toezicht en de controle (op afspraken, uit bijvoorbeeld een werkvergunning of V&G-plan) ontbreekt.
Ook het elkaar (medewerkers, leidinggevenden en management) aanspreken op eventueel onveilig gedrag en/of een onveilige handeling ontbreekt regelmatig of wordt niet goed gedaan.
 

 

Evaluatie en onderzoek (bijna) incidenten

 
Mochten er ondanks de maatregelen toch (bijna) incidenten plaatsvinden, dan is een goede evaluatie erg belangrijk. Deze (bijna) incidenten kunnen, na goed onderzoek en analyse, als leermomenten gezien worden. De resultaten kunnen worden ingezet als preventieve maatregel voor de toekomstige activiteiten.  

Toolboxmeetings

 
Meldingen van onveilige handelingen en/of situaties, plaatsgevonden ongevallen etc. dienen uiteraard wel goed gecommuniceerd te worden binnen de gehele organisatie. Dit kan via toolboxen en instructies aan de medewerkers en via andere overlegorganen met leidinggevenden, management en allen die betrokken zijn bij de voorbereiding. Op deze wijze leert men van de incidenten en kan ervaring gebruikt worden om incidenten te voorkomen.  
Ontvang gratis de handige checklist (op zakformaat) voor het uitvoeren van een LMRA, TRA en OOG via info@copla.nl o.v.v. aanvraag Checklist LMRA . Of bel voor een adviesgesprek met één van onze Copla consultants, tel. 0341 430848.