Ook onze nieuwsbrief ontvangen?

HVK modulair

Deelname HVK Opleiding per module

De HVK Opleiding is modulair opgebouwd. Het volgen van een losse module geeft u de mogelijkheid uw kennis van een bepaald onderwerp te verdiepen. Bij deelname ontvangt u natuurlijk alle syllabi en boeken behorende bij deze module.

Indien er in een sessie van de reguliere HVK opleiding voldoende plaats is, kunnen 1 of meerdere cursisten voor een enkele module worden ingeschreven. Stelregel is dat maximaal 14 cursisten voor een sessie worden ingeschreven.

Brand- en explosiegevaar en technische beheersmaatregelen

Bij de module brand- en explosiegevaar en technische beheersmaatregelen maakt u kennis met brand- en explosiegevaar. U kent de risicobepalende eigenschappen van de risicobronnen en de operationele (voornamelijk technische) mogelijkheden, conform de Arbeidshygienische strategie,... » Lees verder...

Biologische agentia en gevaarlijke stoffen

De cursist maakt kennis met de diverse gevaren van biologische agentia en gevaarlijke stoffen waarmee hij te maken kan krijgen in zijn (toekomstige praktijk) als HVK-er. Hij kent de risicobepalende eigenschappen van de risicobronnen en de mogelijkheden, conform de... » Lees verder...

Risico-analyse methodieken

De cursist maakt kennis met diverse veel gebruikte begrippen en methoden voor het uitvoeren van risicoanalyses. Hij is in staat te beargumenteren welke methode in een concrete situatie het beste kan worden toegepast. De cursist kan de methoden toepassen op complexe situaties.... » Lees verder...

Ergonomische risicobronnen en technische beheersmaatregelen

De cursist maakt kennis met diverse ergonomische aspecten waarmee hij te maken kan krijgen in zijn(toekomstige)praktijk als HVK-er. Hij kent de risicobepalende eigenschappen van de ergonomische risicobronnen en de operationele (voornamelijk technische) mogelijkheden, conform de... » Lees verder...

Structurele risicobeheersing

De cursist maakt kennis met de normering voor managementsystemen voor onder andere arbozorg, kwaliteitszorg en milieuzorg. Verdieping wordt gezocht in onderhoudsmanagement, bouwplaatsmanagement, Contingency-planning en voorlichting & onderricht. De cursist is in staat een... » Lees verder...

Wettelijk kader

De cursist krijgt een overzicht van het wettelijk kader gepresenteerd. Hierbij wordt ingegaan op de grondslagen van het Nederlands recht en op de sociale wetgeving. Verdiepend wordt ingegaan op specifieke stukken wetgeving die in het bijzonder van belang zijn voor de HVK-er. De... » Lees verder...

Beïnvloeding van het individu

De cursist leert in deze module onderzoek te doen naar de volwassenheid van de heersende veiligheidscultuur. Daarbij komen verschillende methodieken aan de orde. De cursist leert tevens passende interventies te definiëren.... » Lees verder...

0
Connecting
Please wait...
Stuur een bericht

Wij zijn momenteel niet online. Laat een bericht achter.

Naam
Email
* Beschrijf uw vraag
Chat met ons

Hulp nodig? Vraag het ons!

Uw naam
Email
* Beschrijf uw vraag
We zijn online!
Feedback

Help ons om uw beter te helpen! U kunt feedback achterlaten.

Hoe beoordeelt u onze ondersteuning?