Ook onze nieuwsbrief ontvangen?

Copla nieuws

Actuele nieuwsberichten over arbeidsomstandigheden en arboveiligheid, geselecteerd door Copla uit diverse nieuwsbronnen, zoals: Sdu HSE, Arboportaal, Inspectie SZW, Arbo-online, Cobouw, vakbladen e.d.

Nieuwe SZW-lijst 3 januari 2022 verschenen
Geplaatst op: 2022-01-13 16:32:01
Adviseren over schadelijke stoffen De nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en met voor de voortplanting giftige stoffen is 3 januari 2022 verschenen. Belangrijkste wijzigingen zijn: Bij de stofgroepen is duidelijker beschreven welke stoffen daar wel of niet onder vallen; De ATP 17 voor Annex VI van de CLP verordening van REACH […] » Lees verder...

Adviseren over schadelijke stoffen
Geplaatst op: 2022-01-13 16:26:07
Werknemers kunnen tijdens het werk worden blootgesteld aan tal van stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor hun gezondheid. De Gezondheidsraad heeft een vaste rol bij de advisering over de bescherming van werknemers tegen dergelijke negatieve invloeden. Op verzoek van de minister van SZW beoordeelt de raad de toxische eigenschappen en gezondheidseffecten van verschillende stoffen. De […] » Lees verder...

Confettikanon ontploft in gezicht werkneemster
Geplaatst op: 2022-01-04 12:42:51
Dat werkgevers in veel gevallen aansprakelijk zijn in geval van een arbeidsongeval is bekend. Dat werkgevers verplichtingen hebben ter voorkoming van arbeidsongevallen is ook al bekend. Maar hoe zit dit wanneer een medewerkster een confettikanon tot ontploffing laat komen in haar eigen gezicht, met ernstig letsel tot gevolg? In dit artikel tref je samengevat welke […] » Lees verder...

Wijzigingen regelgeving rolsteigers en kamersteigers
Geplaatst op: 2022-01-04 12:23:38
Eind vorig jaar (2021) is de nieuwe rolsteigernorm NEN-EN 1004-1 van kracht gegaan. Ook verscheen dan het hier op aangepaste A-blad Rolsteigers. De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) heeft een flyer uitgebracht waarin de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving rondom rolsteigers en kamersteigers zijn samengevat. De NEN-EN 1004-1 is de Europese norm voor […] » Lees verder...

Effect van ventilatie op aerogene overdracht van het coronavirus
Geplaatst op: 2021-12-22 14:12:14
Het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, heeft berekend wat het effect is van verschillende hoeveelheden ventilatie op het aantal mensen dat ziek wordt door aerogene overdracht van het coronavirus in binnenruimtes. Het verschil tussen niet-ventileren en ventileren volgens de minimale Nederlandse eisen zorgt voor de grootste afname van het verwachte aantal mensen met COVID-19 […] » Lees verder...

Digitale voortzetting opleidingen
Geplaatst op: 2021-12-18 20:08:42
Wij zijn blij dat wij, rekening houdend met 1,5 meter afstand, weer fysiek onderwijs kunnen verzorgen op onze diverse locaties. Wij organiserende opleidingen conform de corona-richtlijnen vanuit de Rijksoverheid. » Lees verder...

Veiligheid begint bij het ontwerp, maar de kennis ontbreekt bij opdrachtgevers en adviseurs
Geplaatst op: 2021-12-07 17:52:23
Twee jaar lang zetten Aboma en Bouwend Nederland zich in voor veiligheid ‘aan de voorkant’. Conclusie? Het kennisniveau bij opdrachtgevers en adviseurs moet flink omhoog en “een aannemer mag best kritisch zijn naar de opdrachtgever.” Aan de voorkant beginnen: dat was het doel van de voucheractie ‘Veiligheid aan de Voorkant’ van Bouwend Nederland. In samenwerking […] » Lees verder...

RIVM-advies: Actualiseer de rekenmethode
Geplaatst op: 2021-12-07 17:08:09
RIVM-advies: Actualiseer de rekenmethode voor het bepalen van risico’s op incidenten bij bedrijven die veel verpakte gevaarlijke stoffen opslaan Bij bedrijven die veel verpakte gevaarlijke stoffen opslaan, kunnen incidenten gebeuren die gevaarlijk zijn voor omwonenden. Bedrijven zijn daarom verplicht om de risico’s van incidenten voor de omgeving in kaart te brengen. Deze risico’s worden berekend […] » Lees verder...

Wat moet ik als werkgever doen om legionella te voorkomen?
Geplaatst op: 2021-12-01 14:15:39
In Schijndel is na een legionella-uitbraak iemand overleden en zijn meer dan tien mensen ziek geworden. De meesten van hen liggen in het ziekenhuis. De GGD vermoedt dat de bron in de open lucht te vinden is. De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als het water in […] » Lees verder...

Beleid voor (on)gewenst gedrag
Geplaatst op: 2021-12-01 14:12:09
Als preventiemedewerker heb jij een belangrijke preventieve taak ten aanzien van ongewenst gedrag. Het voorkomen van of beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) hoort uitgebreid aan bod te komen in de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Wat kun jij als preventiemedewerker nog meer doen? Hoe zorg je voor beleid voor (on)gewenst gedrag mét aandacht voor gewenst gedrag? […] » Lees verder...

SER-handreiking Arbeidsveiligheid
Geplaatst op: 2021-12-01 14:08:03
SER-handreiking Arbeidsveiligheid | Aanpak voor betere veiligheidsprestaties Deze handreiking biedt de helpende hand bij het groeien in arbeidsveiligheid. Een helpende hand bij het starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie. Download de handreiking Het voorkomen van arbeidsongevallen In deze handreiking beperken we arbeidsveiligheid tot het voorkomen van arbeidsongevallen; dat wil zeggen ongevallen op […] » Lees verder...

Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie in 2022
Geplaatst op: 2021-12-01 14:05:03
Dit Jaarplan beschrijft hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2022 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het laatste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019–2022. Hoewel de pandemie ook in 2022 nog niet voorbij zal zijn, verwacht de Inspectie in 2022 volledig terug te keren naar de reguliere prioritering. De ervaringen van het werk tijdens de crisis, zoals nieuwe […] » Lees verder...

Kleine daling burn-out klachten in 2020
Geplaatst op: 2021-12-01 13:58:56
In 2020 hadden 1,2 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten. Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO, bij de start van de week van de werkstress, publiceerde. Deze cijfers over 2020 laten zien dat de situatie van werknemers in Nederland niet is verslechterd gedurende de corona pandemie, maar ook dat de week van de werkstress nog […] » Lees verder...

Voorschrift Veilig Werken Hoogspanning vervangt RLN00128
Geplaatst op: 2021-12-01 13:48:20
RailAlert heeft begin oktober groen licht gekregen van de Inspectie SZW om het Voorschrift Veilig Werken Hoogspanning op te nemen in de Arbocatalogus voor de Railinfra. Deze nieuwe regelgeving vervangt de zogeheten RLN00128, een richtlijn van ProRail. Het Voorschrift Veilig Werken Hoogspanning (VVW HS) treedt op 1 januari 2022 in werking en zal vanaf die datum in nieuw […] » Lees verder...

Doorgang klassikale lessen
Geplaatst op: 2021-11-27 10:01:42
Update 27-11 – Op basis van de huidige richtlijnen vanuit de Rijksoverheid kunnen onze klassikale lessen op locatie blijven plaats vinden. Op alle opleidingslocaties worden strikte maatregelen genomen. Alle deelnemers worden hierover persoonlijk geïnformeerd. » Lees verder...

Norm voor brandmeldinstallaties herzien
Geplaatst op: 2021-11-18 12:58:44
NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem  en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’ is volledig herzien. De aanpassing was nodig om aan te sluiten bij de behoeften vanuit de markt, Europese normen en nieuwe inzichten. Op het normontwerp kan tot 1 februari 2022 commentaar worden ingediend. Een brandmeldinstallatie is belangrijk voor de brandveiligheid van een […] » Lees verder...

Kabinet komt met aanpak stalbranden
Geplaatst op: 2021-11-03 12:45:01
Het demissionaire kabinet kondigt een pakket aan maatregelen aan om het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers in Nederland snel te verminderen. Ook moeten de overlevingskansen van dieren worden vergroot. Dat schrijft demissionair minister Schouten in reactie op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. Uit onderzoek blijkt dat bij bijna de helft […] » Lees verder...

Voorkom klachten bij zwaar tillen tijdens je werk
Geplaatst op: 2021-11-03 12:32:37
Het voorkómen van klachten door te zwaar tillen is belangrijk. Om te weten of je te zwaar tilt, kun je de FNV Tiltest doen. Nieuw is dat je de tiltest nu ook makkelijk op je smartphone, dus op je werkplek, in kunt vullen. Je ziet dan direct het maximale tilgewicht en zo weet je of […] » Lees verder...

BIM Arbeidstijden Bijzondere Normen
Geplaatst op: 2021-11-03 12:24:50
De Inspectie SZW heeft de Basisinspectiemodule (BIM) arbeidstijden bijzondere normen gepubliceerd. In de BIM bijzondere normen zijn de nachtdiensten, consignatie, aanwezigheidsdiensten en de bereikbaarheidsdiensten afzonderlijk nader uitgewerkt in de submodules A t/m D. Dat is gedaan aan de hand van de artikelen uit de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit die op deze bijzondere normen van toepassing […] » Lees verder...

‘Ontdekken directe ongevalsoorzaak tijdens inspectie kwestie van geluk’
Geplaatst op: 2021-11-03 12:15:04
Ongevallen in de procesindustrie kunnen soms onvoorspelbaar zijn, dat maakt het voor de toezichthouders ‘zeer uitdagend’. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden in het rapport “Toezicht, regelovertreding en handhaving in aanloop naar ongevallen bij Brzo-bedrijven”. Het ontdekken van een directe ongevalsoorzaak tijdens een inspectie is een kwestie van geluk’, zeggen inspecteurs die meewerkten aan […] » Lees verder...

AC-Werkplan vervangt het rode boekje
Geplaatst op: 2021-11-03 11:41:22
In de ondergrond komen we vandaag de dag nog vele kilometers asbestcementleidingen tegen. In 2010 is het rode boekje ‘veilig werken met asbestcementleidingen – in het ondergrondse openbare waterleiding-, gas- en rioolafvalwaternet’ uitgebracht. Nu medio 2021 is het veilig werken met asbestcementleidingen vastgelegd in een nieuw AC-Werkplan. Voor meer informatie lees verder. Het nieuwe AC-Werkplan […] » Lees verder...

Ontslagen om ‘grapjes’ in de appgroep
Geplaatst op: 2021-10-13 13:29:25
Een werkgever ontsloeg zijn werknemer voor racistische appjes op het werk. De werknemer gaf aan dat hij alleen maar ‘grapjes’ in de appgroep maakte. De kantonrechter bevestigde dit ontslag. Maar de werknemer ging in beroep bij het hof. Enige tijd geleden plaatsten wij een artikel over een uitspraak van de kantonrechter over deze zaak. Wat was het […] » Lees verder...

Digitale weerbaarheid risicovolle bedrijven onvoldoende
Geplaatst op: 2021-10-13 13:05:24
Regelmatig is wereldwijd sprake van cyberaanvallen bij bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Maar hoe kwetsbaar zijn bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken eigenlijk? Uit onderzoek van FOX-IT blijkt dat bij veel bedrijven de digitale weerbaarheid onvoldoende is. In oktober 2020 is Fox-IT door DCMR Milieudienst Rijnmond gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de digitale weerbaarheid […] » Lees verder...

Duurzaamheid, SDG’s, CSR, ESG in uw risicomanagement en RI&E
Geplaatst op: 2021-10-13 12:54:43
DOOR GERD-JAN FRIJTERS Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Niet alleen vanuit moreel of purpose oogpunt (het goede doen) of vanuit wetgeving (zie mijn vorige blog) maar ook in het kader van risicomanagement. De invalshoek risicomanagement is het onderwerp van deze blog. We kijken hierin bijvoorbeeld naar duurzaamheidsthema’s in managementsystemen en de risico inventarisatie […] » Lees verder...

Strukton aansprakelijk gesteld voor stoflongen spoorwerker
Geplaatst op: 2021-10-13 12:33:32
Spoorbouwer Strukton is door letselschadeadvocaat Edgar Mulders aansprakelijk gesteld voor de ziekte van voormalig spoorwerker Marco Werff uit Lith. Volgens de advocaat heeft de ex-Struktonwerknemer stoflongen gekregen door het jarenlang werken met spoorballast.  Dit zijn de stenen op het spoor, waaruit tijdens werkzaamheden kankerverwekkend kwartsstof kan vrijkomen. Advocaat Mulders: “Het lijdt geen twijfel dat Werff […] » Lees verder...

Nieuwe EU-richtlijn moet werknemers beter beschermen tegen asbest
Geplaatst op: 2021-10-13 12:02:45
De EU moet meer doen om werknemers tegen asbest te beschermen. Dat zegt het Europees Parlement dat maandag een resolutie heeft aangenomen om de toegestane grenswaarde te verlagen. Asbest veroorzaakt in de EU jaarlijks tussen de 30000 en 90000 doden per jaar. De huidige wetgeving moet geactualiseerd en verschillende soorten asbestvezels geëvalueerd op nadelige gezondheidseffecten. De Europarlementariërs […] » Lees verder...

Positieve veiligheid en de verschillen tussen mens en machine
Geplaatst op: 2021-09-15 12:53:25
Niet zo heel lang geleden stormde een veiligheidsprofessional na afloop van een praatje op Frank Guldenmund af om hem te bezweren dat het vasthouden van de leuning een voortreffelijke maatregel is. In zijn ogen is het eerder betuttelend. Negatieve veiligheid, we moeten er nu écht vanaf. Veiligheidskunde houdt zich bezig met het voorkomen van narigheid: […] » Lees verder...

De 15 beste tips uit de Goede BHV Praktijken
Geplaatst op: 2021-09-15 12:44:02
Hoe zorg je ervoor dat je bedrijfshulpverlening zo goed mogelijk in praktijk brengt? Laat je inspireren door deze vijftien tips, opgesteld op basis van de input van BHV’ers uit de praktijk. Zorg bij calamiteiten dat elke interne hulpverlener een kaart krijgt waarop precies staat wat deze persoon moet doen of welk gebied hij of zij […] » Lees verder...

Handreiking arbomaatregelen fysieke belasting
Geplaatst op: 2021-09-15 12:35:57
In de handreiking ‘Arbomaatregelen fysieke belasting’ staan concrete aanknopingspunten voor maatregelen en oplossingen om fysieke belasting te voorkomen en te kunnen voldoen aan de Arbowet- en regelgeving. Het is praktisch van opzet, met onder andere een stappenplan voor het maken van een arbocatalogus. Zo kunnen werkgevers, werknemers en arbodeskundigen direct aan de slag. De volgende […] » Lees verder...

Hoe behoud je een goede balans tussen werk en privé?
Geplaatst op: 2021-09-15 12:30:17
De balans tussen werk en privé is door het coronavirus voor veel Nederlanders onder druk komen te staan. Werknemers werken zonder de directe aanwezigheid van collega’s. Soms is dat alleen in huis, waar isolatie kan leiden tot demotivatie, soms juist in een huis vol mensen, waarbij zorg- en werktaken door elkaar heen lopen. Thuiswerken kan de balans tussen werk en […] » Lees verder...

Nederlanders zijn Europees kampioen zitten!
Geplaatst op: 2021-09-01 14:13:13
Zittend werk: alle richtsnoeren en hulpmiddelen die u nodig hebt om aandoeningen aan het bewegingsapparaat te voorkomen Op zoek naar manieren om meer te bewegen op de werkplek en minder lang te staan en te zitten? Een speciale rubriek op de campagnewebsite “Verlicht de last!” bevat links naar alle benodigde informatiebronnen. OSHwiki-artikelen bevatten belangrijke feiten […] » Lees verder...

ILT treedt op tegen webshop in chemicaliën: zendingen verkeerd verpakt, kennis over gevaarlijke stoffen ontbreekt
Geplaatst op: 2021-09-01 14:03:33
Na klachten over postpakketten met gevaarlijke stoffen bezoekt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deze week een webshop in chemicaliën in Noord-Holland. Snel wordt duidelijk dat het bedrijf veel niet op orde heeft: gevaarlijke stoffen worden niet correct verpakt en etiketten op de pakketten ontbreken. Zodoende weet de vervoerder niet welke stoffen voor vervoer aangeboden […] » Lees verder...

Norm voor veiligheidskleuren en -tekens is herzien
Geplaatst op: 2021-09-01 14:00:57
De norm voor veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en de openbare ruimte, NEN 3011 is herzien en gepubliceerd. Dat meldt het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Deze norm vervangt de huidige versie van 2015. Ten opzichte van de vorige editie zijn vluchtwegaanduidingen toegevoegd voor personen met een mobiliteitsbeperking. Verder is achterhaalde informatie over waarnemingsafstanden aangepast […] » Lees verder...

Certificatieschema Onderhoud BMI 6.0 & OAI 5.0 gepubliceerd
Geplaatst op: 2021-09-01 13:51:41
Het CCV publiceert certificatieschema’s Onderhoud BMI 6.0 en Onderhoud OAI 5.0 Vanaf 1 september zijn de nieuwe certificatieschema’s voor onderhoud BMI en OAI  beschikbaar. De ingangsdatum is 1 januari 2022 en mag vanaf 1 september gebruikt worden. De belangrijkste wijzigingen zijn: Er is duidelijker omschreven welke documenten bij aanvang van het onderhoud beschikbaar moeten zijn. […] » Lees verder...

Onderzoek dodelijk ongeval bij gebruik goederenbouwlift
Geplaatst op: 2021-08-10 17:49:47
Tijdens het bedienen van een goederenbouwlift vanaf een stopplaats langs een steigervloer is een medewerker van een onderaannemer DuraVermeer gevallen en aan zijn verwondingen overleden. Uit het onderzoek dat is ingesteld door de hoofdaannemer zijn een aantal potentiële veiligheidsrisico’s naar voren gekomen die door de onderzoekers van belang worden geacht voor de hele branche. Daarom […] » Lees verder...

Rapport Inspectie SZW ‘Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen 2016-2020’
Geplaatst op: 2021-08-10 17:35:38
Uit het rapport ‘Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen in de periode 2016-2020’ blijkt dat bedrijven zich nog steeds onvoldoende bewust zijn van de risico’s van gevaarlijke stoffen. Zo constateert de Inspectie SZW dat er te weinig aandacht voor is en dat het bedrijven ontbreekt aan kennis over: De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen; De […] » Lees verder...

Betere preventie van arbeidsongevallen is noodzakelijk
Geplaatst op: 2021-08-10 17:31:41
Bedrijven kunnen nog steeds veel verbeteren waar het gaat om het voorkomen van arbeidsongevallen. Dat concludeert de Inspectie SZW in de Monitor arbeidsongevallen 2020 die vandaag is gepubliceerd. Vorig jaar zijn er 3655 arbeidsongevallen bij de Inspectie SZW gemeld. Er overleden 54 mensen als gevolg van een ongeval tijdens het werk. Door de verschillende lockdowns […] » Lees verder...

De Nederlandse vrouw is niet veilig op de werkvloer
Geplaatst op: 2021-08-10 17:24:47
Zeker twee miljoen vrouwen hebben op de werkvloer te maken met een vorm van seksuele intimidatie. Maar ook mannen ervaren dit. Vaak melden zij incidenten niet. Slachtoffers weten vaak niet waar ze naar toe moeten met hun klacht. Dertig procent van de werkende vrouwen heeft wel eens te maken met aanranding of een andere fysieke […] » Lees verder...

En we noemen haar: ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’
Geplaatst op: 2021-08-10 17:20:33
De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 “Nederlandse Arbeidsinspectie” heten. De komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority, en het feit dat de naam Arbeidsinspectie in de praktijk gebruikelijker en veelzeggender is, hebben geleid tot dit besluit. De officiële nieuwe naam wordt ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ en in het Engels ‘Netherlands Labour Authority’. In het […] » Lees verder...

Kabinetsreactie op advies over gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid
Geplaatst op: 2021-07-28 13:34:51
Het kabinet heeft op 30 juni een reactie uitgebracht op het advies van de Gezondheidsraad over risico’s van toepassingen van purschuim. De Gezondheidsraad gaf aan dat mensen met een isocyanaatallergie isolatie met gespoten purschuim moeten vermijden. De kabinetsreactie gaat zowel in op de verantwoordelijkheid van werkgevers als op het ‘’A-blad’’, dat de afspraken weergeeft die gemaakt zijn […] » Lees verder...

Maaltijdplatform krijgt boete van € 176.000,-
Geplaatst op: 2021-07-28 13:31:18
Een platform voor de bezorging van maaltijden heeft van de Inspectie SZW een boete gekregen van € 176.000,-. Het platform heeft in 2018 22 buitenlandse werknemers (vreemdelingen) maaltijden laten bezorgen. Het platform had voor hen geen werkvergunning aangevraagd terwijl dit wel verplicht is. Het bedrijf overtreedt hiermee de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Een werkgever dient […] » Lees verder...

TOP-coach pakt fysieke overbelasting aan
Geplaatst op: 2021-07-28 13:28:05
Op 20 juli 2021 ondertekenden het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volandis het convenant ‘TOP-coach aanpak’, waarmee beide partijen afspraken maken over een integrale en duurzame aanpak van fysieke belasting. De TOP-coach aanpak heeft als doel om sectoren en bedrijven te stimuleren zelf aan de slag te gaan met het duurzaam aanpakken van […] » Lees verder...

Beroepsziekte werknemers de afgelopen jaren niet gestegen maar verzuimkosten zijn verdubbeld
Geplaatst op: 2021-07-28 13:20:24
In de periode van 2014‑2018 was er een lichte stijging van 3,2% naar 3,8% in het aantal werknemers met een beroepsziekte die zich in het afgelopen jaar heeft gemanifesteerd. Meer recente cijfers laten echter zien dat 2018 een ‘uitbijter’ was. Net als in 2014, rapporteerden in 2020 3,2% van alle werknemers in de Nationale Enquête […] » Lees verder...

Forse boete wegens tekortschietend veiligheidsbeleid
Geplaatst op: 2021-07-28 13:09:11
Een medewerker wordt overreden door een shovel en overlijdt. De bestuurder verklaart dat hij de werknemer pas zag nadat hij over hem heen was gereden. Wie is hier schuldig en hoe loopt dit af? Een groothandel, gespecialiseerd in bouwmaterialen, houdt zich onder meer bezig met de handel in betonproducten. In een loods staan bovenop een […] » Lees verder...

In beweging komen op het werk
Geplaatst op: 2021-07-14 13:18:19
Een korte handleiding om actief te blijven en aandoeningen aan het bewegingsapparaat te voorkomen We moeten minder zitten en meer bewegen op de werkplek. In ons nieuwe informatieblad wordt uitgelegd hoe tijdens het uitvoeren van elke baan bewogen kan worden. In de korte handleiding wordt de aandacht gevestigd op problemen aan het bewegingsapparaat en andere gezondheidsproblemen in […] » Lees verder...

Arboportaal lanceert e-magazine over thuiswerken
Geplaatst op: 2021-07-14 13:12:51
Door de coronacrisis heeft een groot deel van werkend Nederland kennisgemaakt met thuiswerken. Na meer dan een jaar is één ding duidelijk: thuiswerken in welke vorm ook is here to stay. Bij veel organisaties zullen mensen hybride werken, waarbij zij enkele dagen thuiswerken en enkele dagen op locatie. We hebben een hoop geleerd van een jaar thuiswerken […] » Lees verder...

De resultaten van de ZEA in vogelvlucht
Geplaatst op: 2021-07-14 13:09:42
Begin 2021 is voor de vierde keer de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) uitgevoerd door TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW. Ruim 8.000 zelfstandig ondernemers, waarvan meer dan 6.500 ondernemers zonder personeel, vulden de vragenlijst over hun werksituatie in. In deze publicatie geven TNO en het CBS een eerste beknopte beschrijving van […] » Lees verder...

Psychosociale arbeidsbelasting integraal aanpakken
Geplaatst op: 2021-07-14 12:59:41
Al jarenlang neemt psychosociale arbeidsbelasting bij werkenden toe. Dit uit zich onder andere in toenemende werkstress en burn-outklachten, met als gevolg verminderde inzetbaarheid en oplopende verzuimkosten. Een allesomvattende aanpak ontbreekt veelal. Met multidisciplinaire teams werkt TNO onder andere binnen de zorg, het onderwijs, de industrie, de vervoerssector, de publieke dienstverlening, politie en defensie aan het […] » Lees verder...

Handreiking ‘Eerlijk gezond en veilig werk in de thuiszorg’ gepubliceerd
Geplaatst op: 2021-07-14 12:48:59
Onlangs is in opdracht van SZW en ISZW en in overleg met de VNG de handreiking ‘Eerlijk, gezond en veilig werk in de thuiszorg’ gepubliceerd. Dit is een handreiking aan gemeenten in hun rol als opdrachtgever in het sociaal domein. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers in de thuiszorg zich vaker dan andere werknemers ziekmelden […] » Lees verder...

Adviseer geen arbomaatregelen als dat te duur is: een kwestie van durven
Geplaatst op: 2021-07-14 12:43:47
We hebben arbospecialisten nodig die breder kijken dan alleen de ‘kleine’ klassieke arbeidsongevallen, zoals vallen en snijden. Willen we veiligheid echt verbeteren? Dan moet een intelligente arbospecialist integraal naar risico’s kijken en vanuit dat bredere, nuchtere, perspectief durven adviseren. Durft u dat ook? Arbodeskundigen zijn te veel gericht op de incidenten van vandaag en morgen, […] » Lees verder...

Inspectie SZW gaat gericht controleren op veilig werken op hoogte bij installatie zonnepanelen
Geplaatst op: 2021-06-30 13:48:06
‘Bij het installeren van zonnepanelen op daken van huizen wordt zelden het verplichte valhek geplaatst. Dat alleen al geeft aan dat er op grote schaal onveilig wordt gewerkt, met voorkombare ongelukken als gevolg.’ Dat zegt Adri Frijters, die als onafhankelijk consultant veilig en gezond werken verbonden is aan het Platform Preventie Valgevaar. De risico’s die het werken op […] » Lees verder...

Kankerverwekkende stoffen: beperk de schade op de werkplek
Geplaatst op: 2021-06-30 13:23:26
In Nederland komt kanker veel voor. Maar hoe zit dat op de werkplek? Wat zijn kankerverwekkende stoffen en hoe kunnen we de schade voor de werkende mens zoveel mogelijk beperken? Dat kan op meerdere manieren. Nederland heeft de eer om in de top drie van EU landen te staan met het hoogst aantal geregistreerde kankergevallen […] » Lees verder...

Ministerie van SZW wil trendbreuk in arbeidsomstandigheden en formuleert Arbovisie 2040
Geplaatst op: 2021-06-30 13:10:22
In 2020 is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart met het traject om tot een Arbovisie 2040 te komen. Om huidige en toekomstige vraagstukken effectief aan te pakken moeten resultaten verbeteren en nieuwe en effectievere interventies worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Dat is de uitdaging voor de komende jaren. Daarom komt het kabinet met […] » Lees verder...

Pilot toont belang signaleren beroepslongziekten aan
Geplaatst op: 2021-06-30 12:59:03
Jaarlijks sterven ruim 3000 mensen in Nederland door blootstelling aan stoffen op het werk. Bij patiënten met astma en COPD spelen in 15% van de gevallen werkgerelateerde factoren een rol. Toch wordt er door artsen en verpleegkundigen niet altijd gevraagd of men op werk is blootgesteld aan stoffen. De Long Alliantie Nederland (LAN) startte daarom […] » Lees verder...

Misstanden op bouwplaats in Best
Geplaatst op: 2021-06-30 12:53:49
De Inspectie SZW heeft de werkzaamheden op een bouwplaats in Best stilgelegd. Tijdens een controle op maandag 21 juni bleek dat de vijf werknemers ernstig gevaar liepen vanwege onveilige arbeidsomstandigheden. De bouwvakkers werkten met gevaarlijke arbeidsmiddelen, er was elektrocutie- en valgevaar en persoonlijke beschermingsmiddelen ontbraken. Ook bleken de bouwvakkers, die de Oekraïense nationaliteit hebben, niet […] » Lees verder...

Volg dit webinar in de week van de RI&E!
Geplaatst op: 2021-06-16 13:37:26
                    Het webinar ‘De kracht van een goede RI&E’ van Kader en Smile was een groot succes! Daarom hebben we besloten om dit webinar in de Week van de RI&E nogmaals te geven, op dinsdag 22 juni van 15:30 – 16:30 uur. Wil jij altijd beschikken […] » Lees verder...

Lockdown vergroot kans op klachten door langdurig zitten
Geplaatst op: 2021-06-16 13:04:53
Van de thuiswerkers tijdens de lockdown bracht maar liefst 89% iedere dag zes uur of meer door achter zijn beeldscherm. Door dit langdurige zitten neemt de kans op lichamelijke klachten aanzienlijk toe, meldt TNO in het factsheet beeldschermwerk. TNO heeft een aantal cijfers op een rij gezet voor beeldschermwerk gedurende de lockdown. Daaruit blijkt dat een […] » Lees verder...

Grenswaarden helpen beroeps-allergie voorkomen
Geplaatst op: 2021-06-16 13:01:51
Bij werken met stoffen gaat het al snel over gevaarlijke, giftige en kankerverwekkende stoffen. Vergeet allergenen echter niet, want ook blootstelling aan natuurlijke stoffen of producten kan tot ernstige gezondheidsklachten leiden. Zo ernstig dat iemand het huidige werk niet meer kan doen en moet worden omgeschoold. Grenswaarden helpen een te hoge blootstelling op de werkvloer […] » Lees verder...

Duiken, dat doe je niet zomaar!
Geplaatst op: 2021-06-16 12:58:49
De ‘eenzame’ duiker die even een ‘klusje’ doet, zoals een net uit een schroef halen, zonder reserveduiker of duikploegleider. En als het dan mis gaat? Dan kan het goed mis gaan. Duiken dat doe je niet zomaar. Of het nu gaat om professionele duikers, vrijwillige duikers of sportduikers, duiken is risicovol. De regels zijn helaas […] » Lees verder...

Hoever moeten we gaan met veiligheid, zonder door te slaan?
Geplaatst op: 2021-06-16 12:55:10
Hoe kijkt u aan tegen risico’s? Wilt u ze ten koste van alles uitbannen? Of hebt u besloten bepaalde risico’s te accepteren? Dat laatste is prima, zegt Martin van Staveren, maar doe het dan wel doelgericht. Lees zijn lessen en word een goede risicoleider. Het is al weer enige tijd geleden dat senior consultant Martin van […] » Lees verder...

Wie mogen er aan elektrische installaties werken?
Geplaatst op: 2021-06-16 12:41:30
Werken onder spanning is verboden zoals staat beschreven in het Arbobesluit 3.5. Uitzonderingen op deze regel zijn er slechts bij zeer hoge uitzondering. Toch gebeuren er regelmatig elektriciteitsongevallen. Wie mogen er eigenlijk werken aan een elektrische installatie? In NEN 3140 staat de algemene beschrijving van vier titels van aanwijzingen. Door Anton Kerkhofs* Wat vereist Arbobesluit […] » Lees verder...

Voorstel voor opvolger van de Machinerichtlijn gepubliceerd
Geplaatst op: 2021-06-02 13:51:01
New Regulation on Machinery: proposal is out The main legal changes are the transformation of the legislation into a Regulation, which facilitates homogenous application throughout the EU. and an alignment with the horizontal rules on the responsibilities of economic operators, market surveillance, accreditation, as well as the role of notified bodies and conformity assessment procedures. […] » Lees verder...

NEA 2020: 77% van de werkenden is tevreden met arbeidsomstandigheden
Geplaatst op: 2021-06-02 13:33:18
Via de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020 gaf ruim driekwart van de deelnemers aan over het algemeen tevreden te zijn met de arbeidsomstandigheden. Belangrijke conclusies zijn: Van deze groep werknemers waren 55 tot 65 jaar minder vaak tevreden (75%); 15- tot 25-jarige en 65- tot 75-jarige werknemers juist wat vaker (beide 80%); In de financiële […] » Lees verder...

Terugdringen van dieselmotoremissie op de werkvloer. Hoe pak je dat aan?
Geplaatst op: 2021-06-01 17:52:12
Per 1 juli 2020 geldt een wettelijke grenswaarde voor dieselmotoremissie (DME): 10 µg EC/m3 (uitgedrukt in respirabele elementaire koolstofdeeltjes). De Inspectie SZW heeft een instructie gemaakt voor werkgevers om blootstelling aan DME op de werkvloer tegen te gaan. Terugdringen van het aantal werknemers dat jaarlijks aan gevaarlijke stoffen wordt blootgesteld, is een van de speerpunten […] » Lees verder...

Aanpak kankerverwekkende stoffen op het werk ver onder de maat
Geplaatst op: 2021-06-01 17:49:24
De FNV heeft in een brief aan demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) laten weten, dat de bond geen resultaat ziet van haar inspanningen bij de SER om werkenden beter te beschermen tegen kankerverwekkende stoffen. De FNV overweegt dan ook uit de SER-adviescommissie Grenswaarden op de werkplek te stappen. De bond vraagt de […] » Lees verder...

Dashboard helpt de hele windsector veiliger werken
Geplaatst op: 2021-06-01 17:38:21
Als relatief jonge business moet in de windsector nog veel worden uitgedokterd. Eén van die onderwerpen is veiligheid. Veiligheid van de medewerkers die de windmolens bouwen, onderhouden en gebruiken is natuurlijk belangrijk en elk bedrijf werkt daaraan. In de afgelopen decennia is hier veel ervaring mee opgedaan. Op dit moment is er echter geen landelijk […] » Lees verder...

Webinar – De kracht van een goede RI&E
Geplaatst op: 2021-05-19 13:37:19
Het up-to-date houden van je RI&E is belangrijker dan ooit – niet alleen voor de veiligheid en gezondheid van je medewerkers, maar ook vanwege de strengere en proactieve controles die de inspectie gaat uitvoeren. In het webinar op 25 mei praten Kader en Smile je bij over de laatste ontwikkelingen én ontdek je hoe je […] » Lees verder...

Verlofuren doneren: vragen mag, dwingen niet
Geplaatst op: 2021-05-19 13:25:13
Een werkgever die zijn werknemers verplichtte om vakantiedagen in te leveren wegens de coronacrisis, krijgt het deksel op de neus van de rechter. Een werknemer die het niet met de vakantiedagenregeling eens was, krijgt gelijk. De rechtbank bevestigt dat hij recht had op de uren en ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsrelatie (g-grond) […] » Lees verder...

Taalproblemen in de binnenvaart zorgen voor stijging aantal aanvaringen
Geplaatst op: 2021-05-19 13:13:04
Gemiddeld een keer per week vindt er een aanvaring plaats tussen twee binnenvaartschepen. Bijna de helft van die aanvaringen komt door communicatieproblemen omdat schippers niet dezelfde taal spreken. In de binnenvaart geldt nu géén uniforme voertaal. De branchevereniging en verkeersleiders laten aan Pointer weten dat zij voorstander zijn van het invoeren van Engels als officiële voertaal. Babylonische […] » Lees verder...

ILT brengt risico’s mainport Rotterdam in kaart
Geplaatst op: 2021-05-19 12:50:54
De mainport Rotterdam is het grootste industriële complex van Nederland en is van grote maatschappelijke en economische betekenis. Met het uitbrengen van de Staat van mainport Rotterdam 2021 brengt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het eerst informatie over risico’s en uitstoot bij elkaar in kaart. Zo ontstaat een beter beeld van de veiligheid […] » Lees verder...

Start nieuwe campagne voor Bouwspraak
Geplaatst op: 2021-05-19 12:41:00
Start van de nieuwe campagne voor Bouwspraak die moet zorgen voor veiligere bouwplaatsen. Simpele hand- en armgebaren maken het verschil! De bouwplaats of projectlocatie is tot op heden een van de meest onveilige werkplekken van Nederland. Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje. Maar hoe voorkomen we deze ongelukken? Hoe zorgen we voor minder ongevallen […] » Lees verder...

Gezond werk 2020
Geplaatst op: 2021-05-19 12:34:16
Gezond werken gaat over het voorkomen van lichamelijke overbelasting, blootstelling aan lawaai, straling en kankerverwekkende stoffen. Maar ook over het voorkomen van geestelijke overbelasting, die kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie en agressie en geweld. Hieronder een aantal voorbeelden uit het jaarverslag. Kom van dat asbestdak af Op een avond in oktober […] » Lees verder...

Bedrijf uit Oss veroordeeld voor overlijden lasser tijdens werk aan jacht
Geplaatst op: 2021-05-05 12:50:59
De rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat een bedrijf uit Oss verantwoordelijk is voor de dood van een werknemer die tijdens laswerk aan een jacht in aanbouw om het leven kwam. Het bedrijf krijgt een geldboete van 125.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk. Ook moet zij haar werkinstructies aanpassen. De werknemer van het bedrijf was in april […] » Lees verder...

Werkzaamheden van installateur van zonnepanelen stilgelegd
Geplaatst op: 2021-05-05 12:32:06
De Inspectie SZW heeft de werkzaamheden van een Gelders bedrijf dat zonnepanelen installeert op daken voor een maand stilgelegd. Het bedrijf is de afgelopen jaren herhaaldelijk beboet, omdat het heeft nagelaten werknemers te beschermen tegen valgevaar tijdens het plaatsen van zonnepanelen op 2,5 meter hoogte of meer. De stillegging is van kracht gegaan op 28 […] » Lees verder...

Zoom-moeheid: Waarom video-vergaderen zo uitputtend is
Geplaatst op: 2021-05-05 12:11:50
In 2020 is door de COVID-19 pandemie in het werk veel veranderd. Vooral de dringende noodzaak voor veel werknemers om vanuit huis te werken zorgt ervoor dat de werkdagen zich inmiddels grotendeels online afspelen. Veel van de gebruikelijk vergaderingen en bijeenkomsten zijn vervangen door virtuele ontmoetingen via een van de vele online kanalen die tot […] » Lees verder...

Blijf risico’s op fysieke overbelasting onder de aandacht houden
Geplaatst op: 2021-05-05 11:52:33
Beroepsziekten aan het houdings- en bewegingsapparaat zorgen voor veel verzuim. Het is niet zo dat werknemers bewust risico nemen. Even een zak oppakken en over de schouder gooien gaat sneller dan het in de kruiwagen ophalen. Vaak zien werknemers het gevaar van overbelasting niet, totdat zij zelf of een directe collega met de fysieke gevolgen […] » Lees verder...

Driekwart werkenden vindt dat werkgever arbeidsrisico’s onvoldoende aanpakt
Geplaatst op: 2021-05-05 11:49:06
Driekwart van de werkenden vindt dat hun werkgever arbeidsrisico’s onvoldoende aanpakt of oplost. Dat blijkt uit onderzoek* dat de FNV hield onder ruim 5.600 werkenden. In de top drie van arbeidsrisico’s staan werkdruk, fysieke belasting en klimaat op het werk (tocht, hitte en kou) met stip bovenaan. Verder komt uit het onderzoek dat ongeveer de […] » Lees verder...

Hoge stikstofbelasting van Nederlandse oppervlaktewateren
Geplaatst op: 2021-04-21 13:10:37
De stikstofbelasting in Nederlandse oppervlaktewateren is groot, en in tegenstelling tot die van het land onderbelicht. De doelen van de KRW worden in 2027 niet gehaald als de belasting niet fors wordt gereduceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Binnen het KIWK-project Systeemkennis en […] » Lees verder...

Workers’ Memorial Day – 28 april 2021
Geplaatst op: 2021-04-21 13:06:48
Workers’ Memorial Day is de internationale dag waarop werknemers worden herdacht die zijn overleden door een bedrijfsongeval of een beroepsziekte. Workers ‘Memorial Day, ook wel bekend als International Workers’ Memorial Day of International Commemoration Day voor doden en gewonden, vindt jaarlijks over de hele wereld plaats op 28 april. In Canada is het zelfs een dag van nationale rouw. Workers’ […] » Lees verder...

Kwartsstof, pak het aan!
Geplaatst op: 2021-04-21 12:50:12
Zembla besteedde op 8 april aandacht aan blootstelling aan kwartsstof langs het spoor. Maar kwartsstof zit niet alleen in spoorballast, we zien het overal op de bouw terug. Denk aan gebroken puinwegen, kalkzandsteenblokken, bakstenen, beton, etc. Het is dus voor iedereen in de Bouw & Infra belangrijk om goed na te gaan of je meer […] » Lees verder...

Thuiswerken lijkt dalende arbeidsproductiviteit te keren
Geplaatst op: 2021-04-21 12:32:16
De coronacrisis heeft het onderwerp productiviteit weer volop in de belangstelling gezet. Uit recent onderzoek van de TU Delft en TU Eindhoven onder ruim 40.000 kantoorwerkers blijkt dat een meerderheid van de thuiswerkers zichzelf thuis productiever vindt dan op kantoor, schrijven Han Mesters en Ingrid Laane (ABNAMRO) Door het gedwongen thuiswerken valt een groot deel […] » Lees verder...

Haalbaarheidstoets voor een grenswaarde voor isocyanaten
Geplaatst op: 2021-04-07 13:36:51
De SER Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) heeft besloten het lopende onderzoek naar de haalbaarheid van een publieke grenswaarde voor isocyanaten opnieuw te verlengen. De termijn voor reacties is verlengd tot 1 oktober 2021. Reactietermijn haalbaarheidsonderzoek isocyanaten opnieuw verlengd Verschillende organisaties en bedrijven hebben verzocht om verlenging van de reactietermijn. Dit verzoek is […] » Lees verder...

Voortgang Meerjarenprogramma RI&E
Geplaatst op: 2021-04-07 13:34:22
Het programma bevindt zich op dit moment in de eerste fase van de uitvoering. In deze fase ligt de focus op het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E en het bevorderen dat werkgevers in staat zijn de risico’s goed te inventariseren. Als gevolg van de situatie rondom Covid-19 was het noodzakelijk onderdelen van […] » Lees verder...

Verzuim en de AVG: zo gaan organisaties ermee om
Geplaatst op: 2021-04-07 13:13:13
Hoe gaan organisaties om met verzuim en de AVG? Het ministerie van SZW deed onderzoek. Dit zijn de conclusies. Zijn deze vergelijkbaar met uw organisatie? Hoe zit het met verzuim en de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming)? Wat zijn de gevolgen van de invoering van de AVG op de omgang met gezondheidsgegevens van zieke werknemers? […] » Lees verder...

Stelselonderzoek Toets de Toetser aan toetsing RI&E
Geplaatst op: 2021-04-01 10:38:33
Onderzocht is de mate waarin het certificaat arbokerndeskundige bijdraagt aan de volledigheid en betrouwbaarheid (de kwaliteit) van de getoetste RI&E. Dit rapport beschrijft het onderzoek en heeft tot doel verbeterpunten te signaleren. Iedere werkgever dient te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De werkgever dient daartoe een Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) op te […] » Lees verder...

VEH wil opnieuw uitstel Wkb: ‘Wet heeft zich niet bewezen’
Geplaatst op: 2021-03-24 12:51:30
Als er niet snel voldoende bewijs komt dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op een verantwoorde wijze kan worden ingevoerd, moet deze opnieuw worden uitgesteld. Deze oproep deed Vereniging Eigen Huis (VEH) woensdag in een besloten hoorzitting aan leden van de Eerste Kamer. Het gemeentelijke bouwtoezicht zou vanaf 1 januari 2022 moeten worden overgedragen aan private kwaliteitsborgers. Private kwaliteitsborging heeft […] » Lees verder...

Taken van de preventiemedewerker
Geplaatst op: 2021-03-24 11:43:42
Elk bedrijf is verplicht ten minste één (1) werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Dit mag niet iemand zijn van buiten het bedrijf. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, mag de werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn. De precieze inhoud van de taken van de preventiemedewerker is afhankelijk van onder andere de […] » Lees verder...

Vraag het Vignet Vitaal Bedrijf aan
Geplaatst op: 2021-03-24 11:39:15
Vitaliteit is van groeiend belang voor bedrijven. Vitale werknemers presteren beter en zijn minder vaak ziek. Wanneer bedrijven goed bezig zijn op het gebied van vitaliteit, willen zij dit laten zien aan (toekomstige) werknemers, klanten en relaties. Daarom lanceerde Vitaal Bedrijf, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, het Vignet Vitaal Bedrijf. Met het Vignet ziet iedereen in […] » Lees verder...

Fysieke overbelasting vaststellen met stoplichtmodel
Geplaatst op: 2021-03-24 11:34:05
In Nederland hebben veel werknemers dagelijks te maken met fysieke belasting. Om vast te stellen of er sprake is van overbelasting zijn er diverse methoden beschikbaar. Het stoplichtmodel is daar een van. Het is belangrijk dat werknemers op een gezonde manier fysiek werk verrichten, zonder risico van overbelasting en gezondheidsklachten. Door de aandacht te vestigen […] » Lees verder...

Veilig werken centraal op nieuwe website
Geplaatst op: 2021-03-09 20:59:40
De nieuwe website Debouwmaakthetveilig.nl is live gegaan. Koninklijke Bouwend Nederland biedt bouwprofessionals hiermee een centrale plek met praktische informatie over veilig werken, trainingen en campagnes. Hard nodig, valt op te maken uit de woorden van beleidsadviseur veiligheid Clemens van den Enden op de site van Bouwend Nederland. “De bouwsector staat in de top drie van de […] » Lees verder...

Vereniging Verticaal Transport daagt ministerie van SZW voor de rechter
Geplaatst op: 2021-03-09 20:01:06
Voor de Vereniging Verticaal Transport (VVT) is de maat vol. Al vier jaar probeert de VVT met normaal en onderbouwd overleg Arbobesluit 7.23d, het werken met werkbakken in hijskranen, aangepast te krijgen zodat er veiliger gewerkt kan worden. Het ministerie van SZW werkt hier volgens de VVT niet aan mee. Hierdoor lopen nu dagelijks werknemers […] » Lees verder...

Straf voor bedrijf dat werknemers blootstelt aan gevaarlijke stof
Geplaatst op: 2021-03-09 19:41:04
De rechter in Zwolle heeft een luchtfilterfabrikant veroordeeld tot het betalen van twee ton boete. Ook moeten twee leidinggevenden van het bedrijf een taakstraf van 240 uur uitvoeren. Henk en John, twee inspecteurs die gespecialiseerd zijn in de regels voor het werken met gevaarlijke stoffen, onderzochten deze zaak. Jarenlang werden in de fabriek werknemers blootgesteld […] » Lees verder...

Ministerie van SZW stimuleert thuiswerken
Geplaatst op: 2021-03-09 19:35:17
Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, is het heel belangrijk dat iedereen die kan thuiswerken dat ook doet. De inzet van het kabinet is er daarom op gericht om de mensen die nu nog veel naar kantoor gaan te stimuleren om thuis te gaan werken. In dit kader heeft het ministerie van […] » Lees verder...

Kennisplatform duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen gelanceerd
Geplaatst op: 2021-03-09 16:36:26
Voor zowel werkgevers als werkenden zelf is het van belang om gezond en gemotiveerd te kunnen werken tot aan je pensioen. Dat geldt ook voor degenen met zwaar werk. Tegelijkertijd neemt het tempo van veranderingen in het werk steeds meer toe en wordt het voor werkenden steeds belangrijker om te blijven leren en ontwikkelen. Dat […] » Lees verder...

Factsheet Vitaal Thuiswerken
Geplaatst op: 2021-02-22 13:38:23
Als je minder efficiënt en productief bent, afspraken vergeet of irritaties en ruzies in het gezin hebt, dan kan het zijn dat je werk-privébalans is verstoord. Thuiswerken kan deze balans nog meer verstoren. Je kunt als werknemer en werkgever een aantal concrete dingen doen om jouw werk-privébalans te bewaken. In deze factsheet, samengesteld door TNO […] » Lees verder...

Rijkswaterstaat werkt veiliger aan de weg met Go-Barry
Geplaatst op: 2021-02-19 17:04:11
‘Iedereen elke dag veilig thuis’ is een credo dat Rijkswaterstaat serieus meent. Met de Go-Barry, een nieuwe, mobiele barrier, wordt de weg tijdens werkzaamheden nog veiliger voor weggebruikers én wegwerkers. Michèle Blom (directeur-generaal Rijkswaterstaat) nam, samen met initiatiefnemer Boskalis, dit innovatieve veiligheidsinstrument in gebruik. ‘Ik ben trots op deze innovatie’, vertelt Michèle Blom, directeur-generaal bij […] » Lees verder...

Leren van andermans fouten
Geplaatst op: 2021-02-18 17:54:15
Het RIVM analyseerde de afgelopen 15 jaar ruim 300 incidenten met gevaarlijke stoffen. Deze analyse geeft een uniek en aanvullend inzicht voor veiligheidsprofessionals die willen leren van incidenten bij andere bedrijven. Ieder jaar gebeuren er incidenten bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Om deze incidenten in de toekomst te voorkomen, onderzoeken bedrijven hoe het […] » Lees verder...

Producenten chemische producten overtreden regels
Geplaatst op: 2021-02-16 10:50:28
Maar liefst 70% van de 70 geïnspecteerde producenten van lijmen, harsen en kitten en groothandels van chemische producten overtreden de regels. Dit kan betekenen dat medewerkers onvoldoende beschermd zijn tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De inspecties in deze bedrijfstak waren gericht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, in het bijzonder op blootstelling aan carcinogene, mutagene, […] » Lees verder...

De hoge prijs van het negeren van veiligheid op de werkvloer
Geplaatst op: 2021-02-10 13:32:09
Een werkgever die beveiligingsonderdelen uit een machine haalde, krijgt een hoge boete van de rechter. Het is echter de werknemer die de hoogste prijs betaalt: hij verliest zijn leven bij een arbeidsongeval. Wat ging er mis op die fatale dag? Arbeidsomstandighedenwet overtreden De man kwam tijdens werkzaamheden bekneld te zitten tussen een machine en de […] » Lees verder...

Arbobalans 2020: kosten verzuim beroepsziekten verdubbeld
Geplaatst op: 2021-02-10 12:55:34
GROTE STIJGING VERZUIMDAGEN VANWEGE PSYCHISCHE BEROEPSZIEKTEN Werknemers die in 2018 een beroepsziekte opliepen, verzuimen gemiddeld 39 dagen méér dan werknemers die in dat jaar geen beroepsziekte opliepen. De kosten van dit extra verzuim worden geschat op 2,5 miljard euro. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2014, toen deze nog 1,2 miljard euro bedroegen. De […] » Lees verder...

DuPont niet vervolgd voor gifaffaire in Dordrecht
Geplaatst op: 2021-02-09 18:15:54
Chemiebedrijf DuPont ontloopt strafrechtelijke vervolging voor de vermeende vergiftiging van tientallen arbeiders van zijn Dordtse lycrafabriek. Zeker 44 vrouwelijke werknemers denken miskramen, doodgeboren kinderen en andere problemen te hebben overgehouden aan de blootstelling aan het oplosmiddel DMAc. Tussen 1964 en 2004 fabriceerde DuPont in Dordrecht lycragaren, die daarna verwerkt tot kousen en panty’s in de winkelschappen […] » Lees verder...

Webinar: Gedrag- en cultuurverandering
Geplaatst op: 2021-02-09 18:05:38
Webinar: Gedrag- en cultuurverandering bij fysieke belasting: Omgaan met weerstand 11 februari 2021 16:00 – 17:00 Online (organisatie door SZW, VHP) Vanuit de campagne ‘Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!’ organiseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met partners verschillende (online) bijeenkomsten om kennisdeling te stimuleren voor werkgevers, arboprofessionals en brancheorganisaties. Met […] » Lees verder...

Arbobesluit aangepast vanwege COVID-19
Geplaatst op: 2021-02-09 18:02:36
Het Arbobesluit is aangepast. Daarin staan tijdelijke aanvullende eisen voor de bestrijding van de COVID-19. De werkgever moet een aantal maatregelen treffen en de werknemer moet zich daaraan houden. Welke zijn dat? De werkgever heeft een algemene zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Dat betekent dat hij maatregelen en voorzieningen moet treffen […] » Lees verder...

De impact van de Covid-19 pandemie op werknemers
Geplaatst op: 2021-02-09 17:59:42
TNO en het CBS monitoren jaarlijks de arbeidssituatie van werkenden in Nederland door middel van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA is een jaarlijkse meting bij een nieuwe groep representatieve werknemers in Nederland. De NEA volgt veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van Nederlanders en de gevolgen ervan voor de gezondheid en duurzame […] » Lees verder...

Leidraad Afwikkeling Beroepsziekten met stappenplan
Geplaatst op: 2021-01-27 13:29:54
Op 28 november 2020 presenteerde De Letselschade Raad de Leidraad Afwikkeling Beroepsziekten. Deze Leidraad is nu ook terug te vinden op de site van De Letselschade Raad. De leidraad heeft als doel de praktijk van claimbehandeling te verbeteren, door samenwerking te stimuleren en te stroomlijnen tussen partijen die professioneel bij beroepsziektezaken zijn betrokken. Het in […] » Lees verder...

Boete van 400.000 euro en gevangenisstraffen vanwege blootstelling aan kankerverwekkende stof
Geplaatst op: 2021-01-27 12:59:18
Jarenlang werden ten minste 81 medewerkers van een onderneming uit Emmen volgens het OM blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde. Uit verschillende meetrapporten tussen 2008 en 2017 zou zijn gebleken dat de blootstelling ruim boven de gestelde grenswaarden uitkwam. In de rechtbank in Zwolle eiste het OM vandaag onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete tegen drie […] » Lees verder...

Inspectie SZW in 2021
Geplaatst op: 2021-01-27 12:47:17
Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Hoe 2021 eruit gaat zien is in veel opzichten onbekend. Wat we wel weten, is dat het coronavirus ingrijpende gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt. Het heeft ontwikkelingen zichtbaarder gemaakt, die ons eigenlijk al bekend waren, maar waarvan we als maatschappij nog konden wegkijken. Vooral bij werkenden die laagbetaald […] » Lees verder...

Interventiewaarden voor de incidentbestrijding
Geplaatst op: 2021-01-27 12:37:02
Met interventiewaarden voor de incidentenbestrijding kunnen de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst  of de Brandweer het niveau van gevaar inschatten. Zo zijn beslissingen te nemen over opschaling van de incidentbestrijdingsorganisatie, maatregelen ter bescherming van de bevolking en de communicatie met de bevolking. De Nederlandse  interventiewaarden voor de incidentbestrijding zijn te vinden via de Handleiding & Stofdocumenten Interventiewaarden 2020. Welke interventiewaarden […] » Lees verder...

Nieuwe Basisinspectiemodule Externe Agressie en Geweld gepubliceerd
Geplaatst op: 2021-01-27 12:29:46
Regelmatig verschijnen in de media berichten over externe agressie en geweld tegen werknemers. Een werkgever moet externe agressie en geweld tegen werknemers voorkomen. Iedere situatie is uniek, dus maatwerk is daarbij geboden. Hoe kunnen we dit risico beoordelen en maatregelen bepalen? Met twee voorbeelden. Externe agressie en geweld gaat over geweld door derden, zoals patiënten, […] » Lees verder...

Samen zicht houden op ZZS in de circulaire economie belangrijk
Geplaatst op: 2021-01-27 12:17:23
Om een veilige circulaire economie mogelijk te maken, is informatie over de samenstelling van materialen en producten essentieel. Hierdoor kunnen materialen veilig en hoogwaardig worden hergebruikt of gerecycled. Soms bevatten materialen en producten Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS zeer zorgwekkende stoffen ).  Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  ontwikkelde daarom een methode om samen met gebruikers tot een monitor te […] » Lees verder...

Wijzigingen Bouwbesluit in 2021
Geplaatst op: 2021-01-27 12:14:22
Per 1 januari 2021 zijn er enkele wijzigingen in Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Daarnaast worden in de eerste helft van 2021 nog meer wijzigingen in het Bouwbesluit verwacht. Hieronder een overzicht van de (geplande) wijzigingen. Wijzigingen 1 januari 2021 Per 1 januari 2021 zijn de BENG-eisen en daarmee samenhangende wijzigingen van Rc-waarden en dergelijke in werking […] » Lees verder...

Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!
Geplaatst op: 2021-01-13 13:07:16
Webinar | Gedrag & Cultuur In het kader van de campagne ‘Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!’ van het ministerie van SZW wordt een webinar reeks georganiseerd over lichamelijke belasting vanuit een gedrag- en veranderperspectief. Op donderdag 26 november 2020 gaf vhp human performance een webinar over hoe je een cultuur creëert waarin […] » Lees verder...

Zo neem je maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie
Geplaatst op: 2021-01-13 12:50:54
De Arbowet schrijft voor dat we bij het aanpakken van gevaar de arbeidshygiënische strategie moeten volgen. Maar in de praktijk pakt dat nog wel eens anders uit. We zetten de soorten maatregelen op een rij met voorbeelden. En hoe zit het met de kosten? We kunnen ongevallen voorkomen door de oorzaak van de ongevallen weg […] » Lees verder...

Europees inspectieproject autorisatie van start
Geplaatst op: 2021-01-13 12:28:26
Dit jaar start de operationele fase van het Europese inspectieproject REACH Enforcement 9. Inspectie SZW: ‘Dat betekent concreet dat we zijn begonnen met controleren of er gewerkt wordt met stoffen, waarvoor de Europese Commissie een autorisatie heeft verleend, en of deze stoffen dan wel op de juiste manier op de werkplek worden gebruikt.’ Gezamenlijk doel […] » Lees verder...

Covid-19 en de RI&E
Geplaatst op: 2021-01-13 12:06:23
De RI&E gaat over gezond en veilig werken. Daarin horen ook risico’s op besmettingen, zoals risico’s op besmetting en verspreiding van het COVID-19-virus. Veel branches en bedrijven werken met speciale corona-protocollen. Het is belangrijk om hierbij de link met de RI&E te maken. Maar ook thuiswerken, dat door de maatregelen enorm toegenomen is, vraagt om […] » Lees verder...

Omvallen met een hoogwerker: met virtual reality kan dat gewoon
Geplaatst op: 2021-01-13 11:58:03
Een fout maken zónder dat het echt fout gaat. In een neppe wereld kan dat. Bij Heijmans besloten ze daarom een virtuele bouwplaats te creëren met virtual reality (VR), om medewerkers te trainen op veilig werken. Ze zijn nog maar een paar maanden bezig, maar al razend enthousiast. Het gebruik van VR in de bouw […] » Lees verder...

Valsheid in geschrifte met RI&E-toetsing
Geplaatst op: 2021-01-13 11:48:55
Ruim tachtig bedrijven hadden geen getoetste RI&E door fraude van een arbo-adviesbedrijf. Op de bewijzen van toetsing stond de naam van een gecertificeerd arbodeskundige, die de bedrijven niet had gecontroleerd. Ook wist de arbodeskundige niet dat zijn naam gebruikt, oftewel misbruikt werd. Het arbo-adviesbedrijf fraudeerde met deze valsheid in geschrifte de RI&E-toetsingsrapporten. De eigenaren van […] » Lees verder...

4 manieren om het enorme scholingsaanbod beter te benutten
Geplaatst op: 2020-12-23 12:37:15
Tienduizenden opleidingen, honderden budgetten: Nederland barst van de scholingsmogelijkheden. Het kabinet constateerde dat de ‘scholingssupermarkt’ onoverzichtelijk is en vroeg de SER advies. Hoe stroomlijnen we de ‘looproutes’ en maken we het aanbod ook voor kwetsbaren beter toegankelijk? Scholingsmogelijkheden duidelijk op een rij met kwaliteitsstempel Goed nieuws, er komt een duidelijke portal waarop je kunt zien […] » Lees verder...

Sneltests vanaf 21 december beschikbaar voor alle werkgevers
Geplaatst op: 2020-12-23 12:25:28
Werkgevers kunnen vanaf 21 december sneltests bestellen bij de overheid. Zorginstellingen hadden die mogelijkheid al, maar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid schrijft in een Kamerbrief dat over een paar weken alle bedrijven en instellingen hiervoor bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) terechtkunnen. Handreiking Op 27 november is een LCI-richtlijn in de vorm van een handreiking door […] » Lees verder...

PostNL en vakbonden willen zware pakketten verminderen
Geplaatst op: 2020-12-23 12:15:59
De leden van de vakorganisaties Bond van Post Personeel (BVPP), CNV Publieke Diensten en FNV hebben ingestemd met het principeakkoord over de nieuwe cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers. De nieuwe cao’s, waarover op 18 november een princiepakkoord werd bereikt, zijn vandaag ondertekend door de partijen. Er is een loonstijging afgesproken van in […] » Lees verder...

De zwaarwerkregeling voor bouwplaatsmedewerkers.
Geplaatst op: 2020-12-23 12:09:25
Vanaf 1 januari 2021 kunnen bouwplaatsmedewerkers die vallen onder de cao Bouw & Infra maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze cao-afspraak noemen we de zwaarwerkregeling. Op deze website worden de regeling en voorwaarden toegelicht voor werknemers en werkgevers. Regeling in het kort Bouwplaatsmedewerkers kunnen maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met […] » Lees verder...

Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie
Geplaatst op: 2020-12-23 11:55:47
De “Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)” zal […] » Lees verder...

Te wijzigen regeling Frequentiebesluit 2013 is in consultatie
Geplaatst op: 2020-12-01 17:24:51
Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente elektromagnetische velden Met het vaststellen van landelijke regels is beoogd de verdere uitrol van mobiele netwerken zo goed mogelijk te faciliteren binnen duidelijke kaders voor volksgezondheid, leefmilieu en veiligheid. Dit zorgt voor zekerheid bij burgers dat de elektromagnetische velden binnen de limieten blijven, ook als […] » Lees verder...

Veel mis bij werken met rolsteigers
Geplaatst op: 2020-12-01 17:12:19
De controle op het gebruik van rolsteigers door de Inspectie SZW levert een onthutsend beeld op. Bij professioneel gebruik van 270 rolsteigers bleek er bij 251 sprake te zijn van onveilige situaties. In verhouding werden de meeste overtredingen, 107, begaan door schilders op rolsteigers. Vallen van een rolsteiger is één van de meest voorkomende ongevalstypen […] » Lees verder...

Corona meldingen en aanpak van de Inspectie SZW
Geplaatst op: 2020-12-01 17:08:38
Staatssecretaris Van ’t Wout informeert over aanvullende informatie over cijfers van de inspectie over het aantal meldingen rondom corona. Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2020 Naar aanleiding van mijn toezegging in het AO Arbeidsomstandigheden van woensdag 11 november […] » Lees verder...

UFI Code verplicht vanaf 1 januari 2021
Geplaatst op: 2020-12-01 16:52:00
Sinds dit jaar hebben we een nieuw element binnen de gevaarlijke stoffen informatiebronnen: de UFI Code (Unique Formula Identifier / Unieke Formule Identificatie). Deze uit 16 karakters bestaande code wordt in de EER op producten met schadelijke stoffen gedrukt. Dit maakt het voor vergiftigingencentra makkelijker om de exacte inhoud van het product te identificeren. Het […] » Lees verder...

Veilig werken leer je door trainen op een dak
Geplaatst op: 2020-11-24 13:23:20
Train to comply or train to educate, leid je mensen op om aan de regels te voldoen of om ze wat te leren en ’s avonds weer veilig thuis te krijgen? De Vereniging Veilig en Gezond Werken (VVGW) wil dat bedrijven en non-profitorganisaties hun mensen goed voorbereid op pad sturen. “Dit betekent dat medewerkers naast […] » Lees verder...

Veroordelingen voor nalatigheid dodelijk bouwongeval
Geplaatst op: 2020-11-24 12:49:51
De rechtbank in Zwolle oordeelt dat er sprake was van nalatigheid bij een dodelijk bouwongeval met een hoogwerker in 2016. Zowel de bestuurder van de hoogwerker als de verhuurder hebben een taakstraf van 200 uur opgelegd gekregen. De hoofdaannemer kreeg een boete van 30.000 euro. De rechtbank spreekt van “onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig” handelen van […] » Lees verder...

Gevaar op de bouwplaats? De slimme helm weet het als eerste
Geplaatst op: 2020-11-24 12:42:16
Waar lopen alle bouwvakkers rond en hoe veilig is het daar? De bouwhelm weet het allemaal, maar kan het niet doorgeven. Dat gaat veranderen, want de slimme helm komt eraan. Deze registreert real time wat er gebeurt op de bouwplaats en geeft een waarschuwing door als het nodig is. De slimme helm ziet eruit als […] » Lees verder...

De impact van de COVID-19 crisis op werknemers
Geplaatst op: 2020-11-11 13:21:54
Banen zijn verloren gegaan, veel werknemers werken structureel thuis, de grenzen tussen werk en privé vervagen: de impact van de coronacrisis op werknemers in 2020 is groot. De golven van de pandemie doen ook werkend Nederland bewegen. TNO onderzocht de effecten op werknemers van de eerste golf en de betreffende maatregelen. Door de COVID-19 pandemie […] » Lees verder...

NEN publiceert nieuwe instructies voor mondkapjes voor publiek gebruik
Geplaatst op: 2020-11-11 13:17:04
NEN publiceert een herziening van de eerder uitgebrachte NEN-spec 1 voor niet-medische mond-neusmaskers. NEN-spec 1 bestaat nu uit twee delen, een deel voor gebruikers en een deel voor fabrikanten. Deel 1 laat overzichtelijk zien waar consumenten rekening mee moet houden bij het kopen, gebruiken en onderhouden van een mondkapje voor publiek gebruik. Deel 2 bevat […] » Lees verder...

Ammoniakemissie OCI Nitrogen, Chemelot Geleen
Geplaatst op: 2020-11-11 12:59:11
Opstarten Koppeltrapfabriek Op 31 mei 2018 heeft een emissie van bijna 4 ton ammoniak plaatsgevonden uit de schoorsteen van de Koppeltrapfabriek van OCI Nitrogen. De directe oorzaak van deze emissie was dat de ammoniak in het systeem niet condenseerde, wat cruciaal was en wat niet onderkend werd. Dit werd veroorzaakt door verschillende factoren: verlaagd condensatiepunt […] » Lees verder...

Week van de Werkstress 2020: Blijf in balans!
Geplaatst op: 2020-11-11 12:53:49
Weleens op een wiebelige ladder gestaan? Dan kun je wel wat houvast gebruiken. Het zijn bijzondere tijden. De werkloosheid stijgt. De onzekerheid neemt toe. De grens tussen werk en privé is nog nooit zo vaag geweest. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out. Je staat plotseling niet meer zo stevig […] » Lees verder...

Veiligheidsaspecten van waterstof in een besloten ruimte
Geplaatst op: 2020-11-11 12:43:02
De aanwezigheid en het gebruik van zuiver waterstof in een besloten ruimte zoals een woning, roepen veel vragen op over het veilig gebruiken van waterstof. Waterstof is immers – net als aardgas – een gevaarlijke stof die met de nodige aandacht moet worden behandeld. Vanuit het lectoraat Energie- en transportveiligheid van het IFV is het initiatief […] » Lees verder...

Komt de verplichte vertrouwenspersoon er? Het wetsvoorstel is ingediend
Geplaatst op: 2020-10-29 12:26:19
Ongewenst gedrag op de werkvloer tegengaan, die plicht heeft iedere werkgever. Maar hoe, daarin is die werkgever vrij. Tweede Kamerlid Renkema (GroenLinks) heeft nu een wetsvoorstel ingediend dat moet regelen dat elke werknemer daarvoor terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Dit betekent dat de werkgever de plicht krijgt een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Is een vertrouwenspersoon […] » Lees verder...

Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving aangepast
Geplaatst op: 2020-10-28 13:24:56
Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 oktober 2020, nr. 2020-0000129579, tot wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving in verband met na een overtreding getroffen maatregelen. TOELICHTING Met de onderhavige wijziging wordt expliciet gemaakt dat een bestuurlijke boete kan worden gematigd in het geval een overtreder ná de overtreding adequate maatregelen heeft genomen […] » Lees verder...

‘Hoe TOP werk jij?’
Geplaatst op: 2020-10-28 12:17:44
De Nederlandse campagne ‘Hoe TOP werk jij?’ start officieel op woensdag 28 oktober. Staatssecretaris Van ‘t Wout lanceert campagne om fysieke overbelasting tegen te gaan Er is meer aandacht nodig voor het voorkomen van beroepsziekten door lichamelijke belasting. Uit cijfers van TNO blijkt dat bijna een half miljoen werknemers kampen met fysieke aandoeningen door het werk. […] » Lees verder...

Elise Koopman bij BNNVARA: zo slecht is zitten voor je gezondheid
Geplaatst op: 2020-10-28 12:02:34
Woensdag 21 oktober jl. was Elise Koopman, bedrijfsarts in opleiding, te gast in het programma Make Holland Great Again van BNN VARA. De uitzending ging over het belang van bewegen, of liever: het gevaar van (teveel) zitten. Presentator Sahil Amar Aïssa vat het kort samen: “Gemiddeld zitten Nederlanders zo’n 9 uur per dag, bij kantoorbanen […] » Lees verder...

Beroepsziekten in cijfers 2020
Geplaatst op: 2020-10-28 11:58:44
De meest gemelde beroepsziekten zijn in 2019, net als in 2018, psychische aandoeningen, zoals burnout, overspanning, depressie en posttraumatische stress stoornis. Het gaat naar schatting om 78 nieuwe gevallen per 100 duizend werknemers. Dit blijkt uit ‘Beroepsziekten in Cijfers 2020’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Public and Occupational Health, Amsterdam UMC, dat vandaag […] » Lees verder...

Hoe beleven we thuiswerken in coronatijd? 6 lessen
Geplaatst op: 2020-10-28 11:54:28
Veel kantoormedewerkers doen hun werk al ruim een halfjaar vanuit huis. Hoe beleven ze dat? En wat is er nodig om nog langer thuis te kunnen blijven werken? Diverse kennisinstellingen deden in het voorjaar en de zomer van 2020 onderzoek onder thuiswerkers. Ze delen hun belangrijkste inzichten. Berber Bijma “Het grootste thuiswerkexperiment ooit”, noemt SER-voorzitter […] » Lees verder...

Netwerkbijeenkomst Veilig Werken – Weten wat werkt
Geplaatst op: 2020-10-09 16:27:29
Vrijdag 25 september hebben wij het interventieplatform www.veiligheidsinterventies.nl gelanceerd. Dit deden we tijdens de online netwerkbijeenkomst Veilig Werken – Weten wat werkt. We willen alle deelnemers nogmaals bedanken voor hun deelname. Zonder jullie (online) aanwezigheid was het niet zo’n succes geworden. Heb je de bijeenkomst gemist? Je kan deze terugkijken via: https://vimeo.com/event/307039/videos/458973618/268a3155b1 De meest gestelde […] » Lees verder...

Inspectie SZW wil dat bedrijven leren van ongevallen
Geplaatst op: 2020-10-06 20:58:46
De Inspectie SZW gaat aan de slag met een nieuwe aanpak van arbeidsongevallen. Uitgangspunt is dat daarmee de veiligheid in bedrijven verbetert en herhaling van het ongeval zoveel mogelijk wordt voorkomen. Inspecteurs kunnen behalve het reguliere ongevalsonderzoek, nieuwe interventies inzetten in bedrijven waar een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. Zo kan van werkgevers gevraagd worden om zelf […] » Lees verder...

Herziene richtlijn Contacteczeem nu beschikbaar
Geplaatst op: 2020-10-06 20:55:43
Regelmatig handen wassen is één van de bekendste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vaak de handen wassen, maar ook desinfecteren en langdurig gebruik van handschoenen zijn wel een aanslag op de huid. Ook voor de coronacrisis was daar bij veel werkenden al sprake van. In de zorg en bij kappers, maar bijvoorbeeld […] » Lees verder...

360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen
Geplaatst op: 2020-10-06 18:30:59
Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, die minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet stelt 360 […] » Lees verder...

Ziekteverzuim zorg en welzijn hoogst sinds 2003
Geplaatst op: 2020-10-06 18:25:32
Dat blijkt uit de recent verschenen publicatie van het CBS, Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn, waarin de arbeidsmarktsituatie van de bedrijfstak wordt beschreven, alsmede de ontwikkelingen op korte en langere termijn. Daaruit komt onder meer naar voren dat vooral in ziekenhuizen, jeugdzorg en kinderopvang relatief veel werknemers een hoge werkdruk ervaren. Tegelijkertijd zijn in zorg en […] » Lees verder...

Dit doet resilience voor beter veiligheidsbeleid
Geplaatst op: 2020-09-23 13:34:56
Wat verstaat u onder resilience? Geen simpele vraag, want er bestaan maar liefst 300 definities. Tijdens de Vakkennisdag van de NVVK op 4 september lieten experts zien dat het begrip kan leiden tot een nieuwe kijk op veiligheid. In zijn vrije tijd is Jaap Peters voorzitter van de plaatselijke voetbalvereniging. En in die functie werd […] » Lees verder...

Nieuw instrument Route naar RI&E gelanceerd
Geplaatst op: 2020-09-23 13:27:41
Een tool speciaal voor ondernemers die wel wat hulp kunnen gebruiken in de structurele aanpak van gezond en veilig werken: https://routenaar.rie.nl Ben jij al op weg naar gezond en veilig werken? Als ondernemer weet je hoe waardevol je medewerkers zijn voor het succes van je bedrijf. Maar, wist je ook dat je wettelijk verplicht bent […] » Lees verder...

Factsheet Vitaal Thuiswerken
Geplaatst op: 2020-09-23 13:17:11
De balans tussen werk en privé is door het coronavirus flink op z’n kop gezet. Voor Arboportaal maakten TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze factsheet: lees hoe je een verstoorde werk-privé balans kunt herkennen en wat je daaraan kunt doen, als werknemer én als werkgever. Als je minder efficiënt en productief bent, […] » Lees verder...

Voor 6 op de 10 werknemers is het werk veranderd door corona maatregelen
Geplaatst op: 2020-09-23 13:12:13
GEZONDHEID EN WERK-PRIVÉBALANS ZIJN NIET VERSLECHTERD Drie maanden in de corona-crisis geeft 6 op de 10 werknemers aan dat hun werk is veranderd. Het aantal gerapporteerde burn-out klachten is van hetzelfde niveau als voor de crisis. Ook de werk-privé balans is niet veranderd, blijkt uit onderzoek van TNO onder ruim 10.000 werknemers*. De resultaten lijken […] » Lees verder...

Vernieuwde zelfinspectietool helpt bedrijven op weg
Geplaatst op: 2020-09-23 13:06:08
De zelfinspectietools van Inspectie SZW zijn vernieuwd. De tools, of ‘regelhulpen’ behandelen 4 hoofdthema’s waar de Inspectie SZW toezicht op houdt: Gezond & Veilig werken, Eerlijk werken, Werken met gevaarlijke stoffen en Werkdruk en ongewenst gedrag. Hiermee zet de Inspectie SZW de regels voor eerlijk, gezond en veilig werken op een rij. De vernieuwde tools […] » Lees verder...

Voor dodelijke val sloper Nijmeegse energiecentrale komt geen strafzaak: ‘Met arbeidsomstandigheden was niks mis’
Geplaatst op: 2020-09-04 16:11:18
De dood van een 52-jarige man tijdens sloopwerkzaamheden van de voormalige  elektriciteitscentrale in Nijmegen krijgt geen juridisch vervolg. Met de arbeidsomstandigheden was niks mis. Er zijn geen overtredingen geconstateerd op dat vlak, concludeert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie). Het onderzoek is na acht maanden afgerond en afgesloten, laat een woordvoerder van de […] » Lees verder...

Week van de RI&E 21-25 september 2020
Geplaatst op: 2020-09-02 13:33:16
Week van de RI&E 21-25 september 2020 Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie. Ondernemers worden bewust gemaakt van het belang van een RI&E. In heel het land worden acties georganiseerd door supporters van de Week van de RI&E. […] » Lees verder...

Doe meer met RI&E en PAGO tegen beroepsziekten door gevaarlijke stoffen
Geplaatst op: 2020-09-02 12:51:46
RI&E en PAGO helpen ongevallen en gezondheidsklachten op het werk voorkomen. Hoe kunnen we deze instrumenten beter inzetten bij de preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen? De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) heeft daarover een onderzoek laten uitvoeren. De RI&E is verplicht voor alle werkgevers in Nederland en beschrijft de risico’s van werk. Een onderdeel […] » Lees verder...

Interventieplatform klaar voor lancering
Geplaatst op: 2020-09-02 12:44:02
We hebben in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van het Interventieplatform. Dat hebben we niet alleen gedaan. Samen met een grote groep professionals hebben we onderzocht welke behoeften er zijn als het gaat om het delen van (ervaringen met) veiligheidsmaatregelen. En dat heeft geresulteerd in het platform Veiligheidsinterventies.nl Lancering 25 september We […] » Lees verder...

Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker
Geplaatst op: 2020-09-02 12:07:38
Wie is uw preventiemedewerker en wat doet hij of zij binnen uw organisatie? Menig werknemer kan deze vraag niet beantwoorden. En dat is ook niet zo gek als je weet dat maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland een preventiemedewerker heeft. En als die er wel is, dan is de rol […] » Lees verder...

Boete voor overtreden Arbeidsomstandighedenwet en -besluit met arbeidsongeval en zwaar lichamelijk letsel als gevolg
Geplaatst op: 2020-08-28 15:13:51
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 12.500 euro opgelegd aan het bedrijf Kennemer Spiralo B.V., voor het overtreden van de veiligheidsvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit met een ernstig arbeidsongeval tot gevolg. Begin 2019 vond een arbeidsongeval plaats waarbij een werknemer met zijn rechter onderarm bekneld raakte tussen draaiende delen van een […] » Lees verder...

Openbaar conceptadvies over gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid
Geplaatst op: 2020-08-20 12:41:58
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over gespoten PUR-schuimisolatie en de gezondheid van bewoners en bij de opstelling van dit advies de bouwsector en bewoners te betrekken. Aan het begin van het proces heeft de Commissie Gespoten PUR-schuim een hoorzitting gehouden om deskundigen en belanghebbenden de gelegenheid […] » Lees verder...

NVAB: ‘Aanpassingen werkomstandigheden nodig in strijd tegen overspanning en burn-out’
Geplaatst op: 2020-08-20 12:36:30
De NVAB wil werkgevers ondersteunen om klachten van overspanning of burn-out bij werknemers te voorkomen of op te lossen. De oplossing voor werkstress wordt vaak gezocht in het stimuleren van veerkracht bij werknemers, maar dit is beslist niet de enige manier. En ook niet de meest effectieve. Overspanning en burn-out zijn de belangrijkste oorzaken van […] » Lees verder...

Inspectie SZW strenger op naleven coronaregels
Geplaatst op: 2020-08-20 12:15:38
Inspectie SZW gaat strenger controleren of bedrijven de coronamaatregelen wel naleven. Ook zal er meer gehandhaafd worden. Aanleiding is het grote aantal meldingen die werknemers bij de Inspectie deden. Tot eind juli waren dat er ongeveer 2.800. Het vaakst waren er klachten over het voldoen aan de 1,5 meter regel, maar ook was er sprake […] » Lees verder...

OM eist ton boete voor dodelijk bedrijfsongeval Smurfit-Kappa Etten-Leur
Geplaatst op: 2020-08-20 12:13:00
Een dodelijk ongeval in november 2017 in een vestiging van Smurfit-Kappa in Etten-Leur is volgens het Openbaar Ministerie te verwijten aan het bedrijf. De machine waar het gebeurde was niet ongevaarlijk en dat wist Smurfit-Kappa. Het moet daarom een boete van een ton betalen, zo eiste het OM dinsdagmiddag in de Bossche rechtbank. Smurfit-Kappa maakt […] » Lees verder...

Werkgever gaf geen instructies over valbescherming
Geplaatst op: 2020-08-13 15:21:21
Een touringcarchauffeur is in december 2015 bezig met onderhoudswerkzaamheden aan het dak van de touringcar. Hij werkt op grote hoogte zonder valbescherming. Wanneer hij van de ladder klimt, valt hij, en raakt gewond. Hij heeft hierdoor schade opgelopen en wil deze schade op zijn werkgever verhalen. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever de op haar […] » Lees verder...

Bom onder bouwregelgeving en private Europese normen
Geplaatst op: 2020-08-13 15:11:18
De Europese Commissie dreigt af te stappen van private normen voor het testen van bouwproducten. Normalisatie-instituut NEN en het ministerie van Binnenlandse Zaken houden hun hart vast. “Sommige bouwproducenten zijn nu al de dupe”, zegt Dirk Breedveld namens het ministerie. Wie betaalt bepaalt. Heel kort door de bocht geldt dat ook voor het maken van normen van […] » Lees verder...

Asbestverwijderingsbedrijf uit Ede voor maand stilgelegd
Geplaatst op: 2020-08-05 13:08:14
Een asbestverwijderingsbedrijf uit Ede mag vanaf 8 juli 2020 een maand lang geen asbestwerkzaamheden verrichten. De afgelopen jaren is het bedrijf verschillende keren beboet voor dezelfde overtredingen op het gebied van asbestsanering. De Inspectie SZW heeft het bedrijf hiervoor nu een maand stilgelegd. De eerste keer dat de Inspectie SZW constateerde dat het bedrijf het […] » Lees verder...

Handreiking arbomaatregelen bedrijfshulpverlening
Geplaatst op: 2020-08-05 13:01:55
Bedrijfshulpverleners hebben een belangrijke taak binnen bedrijven. Om het bhv-werk goed te kunnen doen, hebben ze duidelijke regels en kaders nodig. Deze handreiking biedt werkgevers, werknemers en bhv’ers tips en richtlijnen om een goed beleid voor bedrijfshulpverlening op te zetten. Duidelijke regels en kaders voor bedrijfshulpverlening Een goed bhv-beleid begint vaak met het beantwoorden van […] » Lees verder...

Leidraad voor werken met een werkbak of werkplatform ontwikkeld
Geplaatst op: 2020-08-05 12:56:37
Om werkgevers te ondersteunen bij het werken met een werkbak of werkplatform, heeft het Ministerie van SZW een leidraad laten ontwikkelen. Het uitgangspunt hierbij is dat hijsen of heffen van werknemers alleen is toegestaan met behulp van arbeidsmiddelen die daar speciaal voor bestemd zijn (artikel 7.18 Arbobesluit). Als dat niet mogelijk is mogen er bij […] » Lees verder...

Handen wassen of desinfecteren?
Geplaatst op: 2020-08-05 12:32:19
Iedereen kent inmiddels de maatregelen om te voorkomen dat het coronavirus zich kan verspreiden wel dromen. Ze zijn op allerlei wijze onder de aandacht gebracht. Onder andere door onderstaande afbeelding. Het wassen van de handen Hoewel er veel discussie is over alle maatregelen, gaat het in dit artikel met name om de laatstgenoemde maatregel, het […] » Lees verder...

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen nu beschikbaar
Geplaatst op: 2020-08-05 12:16:00
In de Staatscourant (2020-30592) is een geüpdatete versie van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd. Tweemaal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een geactualiseerde lijst. Deze versie van de lijst, is gepubliceerd  op 1 juli 2020. Waarom deze lijst? In de Arboregelgeving […] » Lees verder...

Betonpompwagen kantelt: dood door schuld
Geplaatst op: 2020-08-05 12:13:21
“We werken altijd zo en er gebeuren bijna nooit ongelukken.” Maar misschien had iemand hier toch de gebruikshandleiding van de betonpompwagen moeten lezen. Of een bodemberekening moeten maken. Want de tol van deze nalatigheid is de dood van een werknemer. Begin oktober 2016 arriveert ’s morgens vroeg een betonpompwagen met beton voor de fundering van […] » Lees verder...

CPB bepleit alleen steun voor zelfstandigen die het echt nodig hebben
Geplaatst op: 2020-07-23 13:27:15
Als de financiële ondersteuning van de overheid aan zelfstandigen na 1 oktober wordt voortgezet, dan ligt het voor de hand om alleen nog zzp’ers te helpen die weinig vermogen hebben. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB)  in een publicatie waarin de verschillende scenario’s voor de zogenoemde Tozo-regeling worden geschetst. Lees hier de publicatie “Opties voor de derde […] » Lees verder...

Bestuurders en bouwers vrezen gevolgen geluidsregels: nieuwbouw in de knel
Geplaatst op: 2020-07-23 13:03:46
Na stikstof en PFAS dreigen nieuwe geluidsregels de bouw van woningen lastiger te maken. Daarvoor waarschuwen woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en aannemers in een gezamenlijke brandbrief aan minister Ollongren. Gemeentes en provincies waarschuwden al eerder. Als het aan het kabinet ligt, worden de nieuwe geluidsregels onderdeel van een wet die in 2022 van kracht wordt. De […] » Lees verder...

Wanneer is welk mondmasker geschikt?
Geplaatst op: 2020-07-23 11:56:57
Mondmaskers. De discussie erover wordt breed gevoerd, maar dat gebeurt niet altijd door inhoudelijke experts. Tot 23 juni jongstleden dan, want toen organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde het seminar ‘Van Schijnveiligheid naar veiligheid. Wanneer is welk mondmasker geschikt?’ De inkoper vond het een moeilijke beslissing. Daar lag het aanbod van de importeur: maar liefst […] » Lees verder...

Vetverwerkingsbedrijf meldt ernstig ongeval niet bij inspectie
Geplaatst op: 2020-07-23 11:31:43
Tegen de regels in heeft Beneluxvet in Dronten een bedrijfsongeval niet aan de arbeidsinspectie gemeld. Afgelopen week raakte een werknemer ernstig gewond door een ongeluk bij het vetverwerkingsbedrijf. Een bedrijf is verplicht zelf binnen 24 uur de inspectie van een ernstig ongeluk op de hoogte stellen, maar dat is niet gebeurd. Woensdagochtend was Marcin Wosztyl […] » Lees verder...

Kabinet maakt werk van erkenning voor slachtoffers gevaarlijke stoffen
Geplaatst op: 2020-07-23 11:24:31
Jaarlijks overlijden naar schatting 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op hun werk. Nog meer mensen worden ziek. Het verhalen van schade voor slachtoffers van stoffen-gerelateerde beroepsziekten is complex, tijdrovend en kostbaar. Om dit proces te vergemakkelijken is de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten ingesteld die onder leiding van Ton Heerts een advies heeft uitgebracht. Financiële tegemoetkoming Voor slachtoffers […] » Lees verder...

Werkzaamheden jonge maaltijdbezorgers stilgelegd
Geplaatst op: 2020-06-30 16:14:00
De Inspectie SZW heeft 26 juni samen met gemeenten en de politie zes vestigingen van een fastfoodketen gecontroleerd. Vijf vijftienjarige bezorgers bleken na 21.00 uur en zelfs om 23.00 uur nog aan het werk te zijn terwijl dit niet is toegestaan. De Inspectie SZW heeft die werkzaamheden direct stil gelegd. Aanleiding voor de inspectie waren […] » Lees verder...

Hitte en COVID-19
Geplaatst op: 2020-06-30 16:06:16
Het RIVM besluit samen met het KNMI of het hitteplan geactiveerd wordt. De kans op aanhoudend warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast zijn onder andere de verwachte nachttemperatuur en de luchtvochtigheid factoren waarmee rekening wordt gehouden. Het hitteplan is niet aangepast naar aanleiding van COVID-19. Wel zijn […] » Lees verder...

Suggesties bij werken in de nacht – voor werknemers en werkgevers
Geplaatst op: 2020-06-30 15:59:10
Mensen die ’s nachts werken, hebben een ander dag-nachtritme. Zij zijn actief als het volgens hun bioritme tijd is om te slapen. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Er gaan veel suggesties en adviezen rond om nachtwerk goed en gezond te doen, maar ze zijn lang niet allemaal wetenschappelijk bewezen. De verschillende suggesties zijn gebundeld en voorgelegd aan […] » Lees verder...

Lessen na het containerverlies van de MSC ZOE
Geplaatst op: 2020-06-30 15:44:28
Vaarroutes ten noorden van Waddengebied zijn risicovol Het Waddengebied moet beter beschermd worden tegen containerverlies op de vaarroutes die de eilanden noordelijk passeren. Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat de vaarroutes boven de Waddeneilanden bij noordwesterstorm zeer risicovol zijn voor grote, brede containerschepen. De Onderzoeksraad concludeert dat, gezien de waarde van het […] » Lees verder...

Controle op COVID-19 maatregelen in slachterijen en visbedrijven
Geplaatst op: 2020-06-30 15:28:25
De Inspectie SZW heeft afgelopen weken controles uitgevoerd bij vijf slachterijen en twee visbedrijven. Aanleiding waren de gesignaleerde risico’s omtrent Covid-19, diverse meldingen en informatie van de NVWA. Bij de inspecties is vooral gekeken naar welke maatregelen werkgevers hebben genomen zodat werknemers eerlijk, veilig en gezond kunnen werken. Ook is onderzocht of en hoe de […] » Lees verder...

Update Corona-virus juni | Copla
Geplaatst op: 2020-06-11 13:34:59
Deze handleiding geeft een houvast aan alle cursisten, bezoekers en medewerkers aan ons opleidingscentrum in Harderwijk tijdens de Coronacrisis. De inhoud hiervan is opgesteld op basis van de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, de richtlijnen van het RIVM en het Covid-19 | Protocol ‘samen veilig doorwerken’ van de SER. De gezondheid staat uiteraard […] » Lees verder...

Veiligheidskunde in tijden van COVID-19
Geplaatst op: 2020-06-11 12:05:40
Young NVVK heeft op 4 juni 2020 voor een groep van 10 enthousiaste jonge veiligheidskundigen een digitaal rondetafelgesprek georganiseerd over ‘Veiligheidskunde in tijden van COVID-19’. Tijdens het eerste deel van het gesprek werd gesproken over wat de coronacrisis doet met de beleving van veiligheid op de werkplek en hoe er bij de organisaties wordt geanticipeerd […] » Lees verder...

Basis Inspectiemodule Arbeidsmiddelen – algemeen
Geplaatst op: 2020-06-11 11:51:16
Deze basis inspectiemodule is toepasbaar bij inspecties op het vlak van arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden. Deze inspectiemodule is niet van toepassing op arbeidsmiddelen die op een zodanige manier zijn gedemonteerd of gesloopt, dat zij niet op eenvoudige wijze weer in gebruik genomen kunnen Download ‘Basis Inspectiemodule Arbeidsmiddelen – algemeen’ PDF document | Richtlijn | 05-06-2020 » Lees verder...

NEN publiceert ergonomische eisen kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19
Geplaatst op: 2020-06-11 11:41:40
Door COVID-19 werken veel mensen sinds half maart thuis en zijn kantoren veelal (deels) gesloten. Om mensen weer op kantoor te kunnen laten werken, moeten ruimtes anders worden ingericht of ingedeeld. Daarom heeft NEN nu een NEN-spec met ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19-maatregelen gepubliceerd. Het document […] » Lees verder...

Voorkom technostress bij thuiswerkende jonge werknemers
Geplaatst op: 2020-06-11 11:33:29
Door de coronacrisis wordt een groot deel van de Nederlandse bevolking gedwongen om thuis te werken. Dit heeft mogelijk niet alleen tijdens deze crisis, maar ook op de langere termijn gevolgen voor onze werksituatie. Onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid laat zien dat ruim een kwart van de mensen die nu meer thuiswerken dat vaker […] » Lees verder...

NVAB: Aanpassingen werkomstandigheden nodig in strijd tegen overspanning en burn-out
Geplaatst op: 2020-06-11 11:16:51
Oproep aan werkgevers om kritisch te kijken naar werksituatie én tijdig deskundigen te raadplegen  De NVAB wil werkgevers helpen om klachten van overspanning of burn-out bij werknemers te voorkomen of op te lossen. De oplossing voor werkstress wordt vaak gezocht in het stimuleren van veerkracht bij werknemers, maar dit is beslist niet de enige manier. […] » Lees verder...

Regeling invoering wettelijke grenswaarde dieselmotoremissie gaat 1 juli in
Geplaatst op: 2020-06-11 11:02:44
Regeling tot wijziging van Bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de invoering van een wettelijke grenswaarde voor dieselmotoremissie is gepubliceerd in Staatscourant 2020, 30304. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2020. Met de wijziging is een wettelijke grenswaarde toegevoegd voor dieselmotoremissie (DME). In de toelichting schrijft staatssecretaris Van Ark […] » Lees verder...

Invloed van de corona pandemie op acute vergiftigingen gemeld aan het NVIC
Geplaatst op: 2020-05-26 17:44:46
Het nieuwe coronavirus, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, dook eind 2019 voor het eerst op in China, en heeft zich inmiddels over de hele wereld verspreid. In Nederland is het leven sterk veranderd door de maatregelen die zijn ingesteld om verspreiding van het virus tegen te gaan: veel mensen blijven thuis, houden afstand van […] » Lees verder...

Bevorderen van deelname medewerkers aan or en medezeggenschap
Geplaatst op: 2020-05-26 17:39:39
De SER heeft in 2019 verschillende obstakels benoemd die werknemers ervan weerhouden zitting te nemen in de ondernemingsraad (or). Ook beschreef de SER daarvoor een aantal oplossingsrichtingen. Als vervolg daarop noemt hij in een briefadvies aan minister Koolmees enkele mogelijkheden om een aantal van de geïdentificeerde obstakels te verminderen. SER adviseert WOR op onderdelen aan […] » Lees verder...

Thema-inspecties sjorren zeecontainers afgerond
Geplaatst op: 2020-05-26 17:28:48
Uit een thema-inspectie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2019 blijkt dat 67% van de schepen 1 of meer regels voor het laden en vastzetten van containers en de toepassing van sjormateriaal overtreedt. 36% van de gecontroleerde schepen heeft de containers niet vastgezet volgens de voorschriften van het Cargo Securing Manual. Tegelijk is […] » Lees verder...

Van protocol naar arbocatalogus
Geplaatst op: 2020-05-26 17:16:15
De coronacrisis heeft een zeer grote impact op de maatschappij. Bedrijven, instellingen en werknemer hebben de behoefte aan duidelijkheid wat wel en wat niet mag op de werkplek. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft de werkgever een zorgplicht: de werkgever stelt de werknemer in staat zijn werk veilig en gezond te doen. Hiervoor inventariseert […] » Lees verder...

Jaarverslag ISZW gepubliceerd
Geplaatst op: 2020-05-26 17:05:20
In 2019 heeft de Inspectie SZW fors ingezet op het bestrijden van oneerlijk werk en arbeidsuitbuiting. De controle op het veilig werken met gevaarlijke stoffen heeft positieve resultaten opgeleverd en er is vooruitgang geboekt met het voorkomen van onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de Inspectie SZW 14 mei jl. heeft […] » Lees verder...

Inspecties bij groothandels chemische producten
Geplaatst op: 2020-05-12 16:51:10
De Inspectie SZW gaat van start met inspecties bij producenten van lijmen, harsen en kitten (LHK) en groothandels chemische producten. De onaangekondigde inspecties zijn gericht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, en in het bijzonder op blootstelling aan carcinogene, mutagene, reproductietoxische (CMR-) stoffen en sensibiliserende stoffen. Uit eerdere inspectieprojecten is gebleken dat er bij chemische bedrijven […] » Lees verder...

De ondernemingsraad en gevaarlijke stoffen – een handreiking
Geplaatst op: 2020-05-12 16:32:06
Werkgevers moeten voldoen aan een aantal arboverplichtingen om te zorgen dat hun medewerkers op een verantwoorde manier kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Ook leden van ondernemingsraden kunnen hierbij een rol spelen. Onder andere door te vragen naar de RI&E, de stoffenregistratie en de blootstellingsbeoordeling en deze op de agenda van het overleg met de bestuurder […] » Lees verder...

Basisinspectiemodule Opslag verpakte gevaarlijke stoffen
Geplaatst op: 2020-05-12 16:28:10
De basis inspectiemodule richt zich op de gevaren die aanwezig zijn bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Wanneer de opslag van gevaarlijke stoffen niet correct plaatsvindt of er ontbreken de juiste voorzieningen, dan kan hierdoor acuut gevaar ontstaan. Denk hierbij aan brand- en explosiegevaar, vrijkomen van corrosieve/bijtende stoffen en verstikkingsgevaar. Deze instructie richt zich […] » Lees verder...

Werkgevers klaar voor herstart
Geplaatst op: 2020-05-12 16:19:12
Werkgevers maken zich op voor de her- of opstart van hun bedrijf na de coronacrisis. 95 procent heeft maatregelen getroffen om volgens de nieuwe overheidsvoorschriften van de ‘1,5-metersamenleving’ te kunnen werken of is bezig zulke maatregelen te treffen. Ook hebben bedrijven een scala aan andere maatregelen getroffen om de klappen van de coronacrisis op te […] » Lees verder...

12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals
Geplaatst op: 2020-05-12 16:13:27
Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling. Twaalf vragen, […] » Lees verder...

Wat is de rol van deskundigen bij de aanpak van fysieke risico’s?
Geplaatst op: 2020-05-12 16:08:37
TNO wil meer te weten komen over rol die deskundigen spelen bij de aanpak van risico’s op het gebied van fysieke belasting. Welke rol pakt u als deskundige op en welke niet? En waar denkt u dat het beter kan? Oproep aan deskundigen fysieke belasting Profileert u zich als deskundige op het gebied van aanpak […] » Lees verder...

Nieuw: E-learning ‘Fit en Gezond Thuiswerken’
Geplaatst op: 2020-05-12 16:04:01
In deze tijd van thuiswerken is het niet gemakkelijk om de optimale inrichting van je werkplek te creëren. Niet iedereen heeft de beschikking over een instelbare tafel of stoel die op kantoor zo vanzelfsprekend waren. In de thuissituatie moeten creatieve oplossingen gezocht worden om ervoor te zorgen dat de belasting op het lichaam niet leidt […] » Lees verder...

Nieuwe versies Handleiding Risicoberekeningen Bevi en Bevb
Geplaatst op: 2020-04-22 13:27:05
Vanaf 1 april 2020 is de nieuwe versie van Safeti-NL (software application fire explosion toxic impact – nederland), versie 8, voorgeschreven in de Revi (Regeling externe veiligheid inrichtingen) en Revb (Regeling externe veiligheid buisleidingen). De actuele versie is nu versie 8.21. De bijbehorende, voorgeschreven, Handleidingen zijn nu gepubliceerd op de website van het RIVM. Met […] » Lees verder...

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ aangepast aan ontwikkelingen
Geplaatst op: 2020-04-22 13:21:54
Reis veilig, gezond en zonder boetes Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ voor de sectoren Bouw en Techniek is op 17 april 2020 aangepast. Aanleiding hiertoe is het onderdeel samen reizen waarover veel vragen werden gesteld aan de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. Hierop hebben cao-partijen waaronder Bouwend Nederland, Techniek Nederland, FNV en CNV geanticipeerd en intensief […] » Lees verder...

Beeldschermwerk toegenomen tot ruim 4 uur per dag in 2019
Geplaatst op: 2020-04-22 13:09:54
In 2019 besteedden werknemers gemiddeld ruim 4 uur per werkdag aan werkzaamheden met een beeldscherm, een half uur langer dan in 2005. Bijna 4 op de 10 werknemers werkten ten minste 6 uur per dag met een beeldscherm. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de 15e Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en […] » Lees verder...

Geeft een chirurgisch masker voldoende bescherming tegen corona?
Geplaatst op: 2020-04-22 12:53:08
SER | Vraag van de maand Een lid van de ondernemingsraad bij een thuiszorginstelling vraagt of medewerkers voldoende beschermd zijn tegen het coronavirus met een chirurgisch masker type IIR wanneer zij cliënten verzorgen die coronaklachten hebben of positief zijn getest op corona. Preventieve maatregelen zorgmedewerkers Het RIVM geeft op hun website aan dat een chirurgisch […] » Lees verder...

Bewaak adembeschermingsnorm in coronatijd
Geplaatst op: 2020-04-22 12:24:14
De onverzadigbare vraag naar beschermende maskers door de coronacrisis leidt tot allerlei noodoplossingen. Zoals het verlagen van de adembeschermingsnorm voor maskers die geacht worden virussen tegen te houden. Of inkoop van maskers van onbetrouwbare fabrikanten. Of het fabriceren van mondkapjes in thuisateliers. Ongewenste en potentieel risicovolle ontwikkelingen, vindt veiligheidskundige Jos Putman. Als expert in de […] » Lees verder...

Tijdelijke vrijstelling voor procedures rondom (persoons)certificaten in bepaalde sectoren
Geplaatst op: 2020-04-22 12:13:47
(let op: geldt niet voor HVK Certificaten!!) Door de maatregelen die zijn getroffen in verband met de bestrijding van COVID-19, zijn bepaalde procedures rondom certificatie of persoonsregistratie op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, niet altijd uit te voeren. Denk hierbij aan het afleggen van examens, het ondergaan van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek of het volgen van een […] » Lees verder...

Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer
Geplaatst op: 2020-04-22 11:59:42
Om een veilige cultuur te creëren op de werkvloer, is het belangrijk om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer tegen te gaan. Eén van de maatregelen die werkgevers kunnen nemen om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken is het gebruiken van een gedragscode. Dit kan bijdragen aan het creëren van een […] » Lees verder...

Gratis toegang Sdu HSE tijdens lockdown
Geplaatst op: 2020-04-16 15:16:15
Om de HSE professional te helpen grip te krijgen op de corona-crisis, stelt Sdu HSE haar kennisbank tijdelijk open voor alle geïnteresseerden. Deze crisistijd met onvoorstelbare gevolgen voor de gezondheid en de economie vraagt veel van ondernemers en veiligheidsprofessionals. Ter ondersteuning bieden wij u gratis toegang tot Sdu HSE. Met informatie, wet- en regelgeving, tooling […] » Lees verder...

Moeten we hier ook mondkapjes gaan dragen?
Geplaatst op: 2020-04-08 10:54:33
  De verwachting is dat Amerika haar burgers dringend gaat adviseren om op straat de mond te gaan bedekken. Met mondkapjes, sjaals of met iets anders. In New York gebeurt dat al. In Duitsland denken de autoriteiten na over zo’n maatregel. Gaan we dat in Nederland ook doen? We vragen het aan Jos Putman, van […] » Lees verder...

De Kijvelanden betaalt 20.000 euro boete vanwege dodelijk ongeval op werkvloer
Geplaatst op: 2020-04-08 10:47:31
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden (Hierna: de Kijvelanden) een boete opgelegd van 20.000 euro. Het OM verwijt de Kijvelanden dat zij als werkgever niet genoeg heeft gedaan om te zorgen voor een veilige werksituatie.  Daardoor kon het gebeuren dat een patiënt op 3 februari 2017 een 25-jarige medewerker doodstak. […] » Lees verder...

Chroom-6 ziektelijst uitgebreid voor Defensie en re-integratieproject Tilburg
Geplaatst op: 2020-04-07 17:15:44
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft opnieuw de bestaande wetenschappelijke kennis onderzocht over gezondheidseffecten en ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt. Dit nieuwe onderzoek laat zien dat contact met chroom-6 ook kan leiden tot strottenhoofdkanker. Dit is belangrijk voor oud-werknemers op de zogenoemde POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage -locaties van Defensie en de toenmalige deelnemers en trajectbegeleiders aan het […] » Lees verder...

Thuiswerken door corona, hier moet u op letten
Geplaatst op: 2020-04-07 17:10:37
Thuiswerken is het mantra in deze tijden van corona. Maar niet iedereen heeft een professionele thuiswerkplek. Waar moet u op letten bij thuiswerken? En hoe zit het met de zorgplicht van de werkgever bij de inrichting van de thuiswerkplek? Ook de werkende wereld is in de ban van het coronavirus. Iedereen die werk heeft dat […] » Lees verder...

Wanneer is een aanstellingskeuring mogelijk?
Geplaatst op: 2020-04-07 16:10:42
SER | Vraag van de maand “Wij zijn een klein klusbedrijf en dringend op zoek naar nieuw personeel. Voor onze projecten moet regelmatig op hoogte worden gewerkt en er is een goede conditie nodig. Mag ik daarover in het sollicitatiegesprek vragen stellen? “ In de Wet op de medische keuringen is bepaald dat een (toekomstig) werkgever niet […] » Lees verder...

Update Corona-virus | Copla
Geplaatst op: 2020-03-25 12:54:33
De gezondheid van onze cursisten, docenten en medewerkers is onze hoogste prioriteit. Als gevolg van COVID-19 (corona) vervallen daarom alle klassikale lesdagen van alle opleidingen, na- en bijscholingscursussen en de masterclasses tot 1 juni 2020. Lopende opleidingen Voor de lopende opleidingen blijven alle reeds geplande lesdagen vanaf 1 juni vooralsnog staan. Alle reeds uitgevallen lesdagen […] » Lees verder...

Olielekkage haven Rotterdam
Geplaatst op: 2020-03-25 12:08:20
Startdatum onderzoek 04.07.2018 Publicatiedatum rapport 12.03.2020 Bekijk het rapport(pdf) Op 23 juni 2018 kwam de chemicaliën- en olietanker Bow Jubail in de Rotterdamse haven in aanvaring met een steiger van het bedrijf LBC Tank Terminals. Door deze aanvaring ontstond een gat in de scheepshuid ter hoogte van de enkelwandige brandstoftank, waardoor uiteindelijk 217,4 ton zware […] » Lees verder...

Tekort aan mondkapjes, is hergebruik een optie?
Geplaatst op: 2020-03-25 11:58:48
Het aantal coronagevallen blijft oplopen. Steeds meer mensen belanden op de intensive care. Dus stijgt ook de vraag naar mondkapjes – en juist die zijn schaars geworden. Moeten ziekenhuizen duurdere apparatuur aanschaffen door het tekort aan mondkapjes? Of is hergebruik van maskers een optie? Het lijkt een mooi initiatief, gedetineerden in gevangenissen omscholen. Niet langer […] » Lees verder...

Wat kun je doen om het gehoor van je werknemers gezond te houden?
Geplaatst op: 2020-03-25 11:52:52
Gehoorschade is een van de meest voorkomende beroepsziekten. Al vlak boven de 80 decibel lopen werknemers risico op beschadiging aan het oor, veel eerder dan velen denken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vraagt opnieuw aandacht voor gehoorverlies. Dagelijks werken bijna een miljoen Nederlanders in schadelijke geluidsniveaus. Elk jaar melden zich ruim 3000 werknemers bij de bedrijfsarts met […] » Lees verder...

Baggeraars werken niet voorzichtig genoeg met straling
Geplaatst op: 2020-03-25 11:45:07
Baggeraars aan de slag met verbeteringen. Uit controles bij 25 baggeraars bleek dat deze bedrijven meer moeten doen om werknemers te beschermen tegen de gevaren van straling. De Inspectie SZW constateerde 34 overtredingen. Een aantal zaken die tijdens eerdere inspecties aan het licht kwamen, zijn nu nog steeds niet op orde. Zo voldoen risico-inventarisaties en […] » Lees verder...

Vijf praktische tips om gezond thuis te werken
Geplaatst op: 2020-03-25 11:43:11
Vanwege het coronavirus (COVID-19) moeten veel mensen tot 6 april 2020 zo veel mogelijk thuiswerken. Met deze vijf tips werk je zo gezond mogelijk thuis! Tip 1: Neem regelmatig pauzes van het werken met een beeldscherm Om lichamelijke klachten te voorkomen is het verstandig om taken met intensief gebruik van beeldscherm, toetsenbord en/of muis zoveel […] » Lees verder...

Vanaf 16 maart tot en met 6 april geen lessen
Geplaatst op: 2020-03-16 13:09:10
Vanaf 16 maart – vooralsnog – tot en met 6 april geen lessen bij Copla Gister maakte de Nederlandse regering extra maatregelen bekend om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken, daarom hebben wij als Copla zijnde besloten dat alle opleidingsactiviteiten, vooralsnog, tot en met 6 april niet doorgaan. Alle lessen die […] » Lees verder...

Hoe wassen beschermende kleding beïnvloedt
Geplaatst op: 2020-03-11 12:35:21
De meeste beschermende kleding zal periodiek gereinigd worden nadat het is gebruikt en of vervuild geraakt. Een uitzondering wordt gevormd door kleding voor eenmalig gebruik. Het reinigen behoort gedaan te worden op de wijze zoals aangegeven door de fabrikant. De reinigingsinstructies zijn meestal in de vorm van reinigingssymbolen terug te vinden op een etiket in […] » Lees verder...

Inspectie SZW controleert in distributiecentra
Geplaatst op: 2020-03-11 12:27:30
De Inspectie SZW gaat de komende maanden controleren in distributiecentra. Aanleiding is het grote risico op arbeidsongevallen met onder meer heftrucks en pallettrucks in deze bedrijven. Het aantal ongevallen in distributiecentra laat de laatste jaren een stijging zien. Het gaat hier om ernstige ongevallen waarbij werknemers, veelal uitzendkrachten, aangereden worden door heftrucks, elektrische pallettrucks of […] » Lees verder...

Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers
Geplaatst op: 2020-03-11 12:25:00
Een van mijn medewerkers komt terug van vakantie uit een gebied waar besmettingen zijn. Kan ik mijn medewerker de toegang tot het werk weigeren? Als uw medewerker geen ziekteverschijnselen heeft, is er geen reden om uw medewerker te weren van het werk. Heeft uw medewerker verkoudheidsklachten of koorts, laat uw medewerker dan: Thuis blijven Contact […] » Lees verder...

In 10 stappen naar een PMO Gevaarlijke Stoffen
Geplaatst op: 2020-03-11 12:08:00
Blootstelling aan potentieel gevaarlijke stoffen komt in Nederland op veel werkplekken nog steeds voor. Die blootstelling kan de gezondheid schaden. Daarom is het belang van een PMO Gevaarlijke Stoffen groot. Dit is een belangrijk, maar nog te weinig toegepast instrument. Een pragmatische aanpak in 10 stappen kan hier verandering in brengen. Naar schatting sterven in […] » Lees verder...

Werknemers met ‘schildersziekte’ OPS kunnen beroep doen op financiële tegemoetkoming
Geplaatst op: 2020-03-11 11:51:20
Werknemers die als gevolg van hun werk het Organo Psycho Syndroom (OPS), ook wel de ‘schildersziekte’, hebben opgelopen, kunnen vanaf 1 maart 2020 een aanvraag doen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming. Gedetailleerde informatie over de regeling en het indienen van een aanvraag vind je op de website van het OPS-Loket. Wat is OPS? Het Organo […] » Lees verder...

Aantal arbeidsongevallen neemt toe: Inspectie gaat strenger toezien
Geplaatst op: 2020-03-11 11:45:37
Een bouwvakker die van een steiger valt of een werknemer die klem komt te zitten in een machine. Het aantal ernstige bedrijfsongevallen stijgt al jaren. Inspectie SZW is het zat en zet in op strengere controles. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval is gestegen van 4368 in […] » Lees verder...

Nieuwe Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen op de werkvloer
Geplaatst op: 2020-02-26 12:23:53
Het is belangrijk om ongewenst gedrag op de werkvloer effectief aan te kunnen pakken. De vertrouwenspersoon kan hierbij een belangrijke rol spelen. Om vertrouwenspersonen, werkgevers en werknemers te helpen om ongewenst gedrag op de werkplek te voorkomen of tegen te gaan, is er een praktische wegwijzer ontwikkeld. Jaarlijks geeft 16% van de werknemers aan dat […] » Lees verder...

8 dodelijke ongevallen tijdens werk in agrarische en groene sector 2019
Geplaatst op: 2020-02-26 12:13:26
In 2019 betreurde de agrarische en groene sector acht dodelijke ongevallen. Dat is minder dan in 2018, toen waren het er veertien. De meeste ongevallen vonden plaats met machines. In drie gevallen ging het om een aanrijding en in drie gevallen om een beknelling. Veiligheid top of mind Wim van den Boomen, bestuurder bij LTO […] » Lees verder...

Zo staat het gevaarlijke-stoffenbeleid er voor
Geplaatst op: 2020-02-26 12:09:07
Staatssecretaris Van Ark heeft de Tweede Kamer recentelijk met een brief geïnformeerd over de voortgang van de aanpak van het gevaarlijke-stoffenbeleid. Daarbij gaat het onder meer over het vaststellen van een grenswaarde voor dieselmotoremissie. De gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen openbaren zich vaak pas na lange tijd. Bescherming van de gezondheid en veiligheid van iedereen […] » Lees verder...

Veel overtredingen bij maaltijdbezorgers
Geplaatst op: 2020-02-26 11:53:10
De Inspectie SZW constateert veel overtredingen door horecabedrijven die eigen bezorgers in dienst hebben. Bij meer dan de helft van de gecontroleerde bedrijven gaat het mis. Het ontbreekt  bij deze bedrijven vaak aan kennis over wat wettelijk is toegestaan. Bezorgers krijgen te weinig betaald, werken te lang of mogen überhaupt op bepaalde tijden niet werken […] » Lees verder...

Bedrijfsartsen: Kantoortuin leidt tot moeheid, hoofdpijn en verzuim
Geplaatst op: 2020-02-26 11:50:38
Nederlandse bedrijfsartsen krijgen veel klachten over het werken in een kantoortuin, een open kantoorruimte met meer dan acht collega’s. Dat blijkt uit een rondgang onder ruim negentig leden van de NVAB, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, gedaan door het KRO-NCRV programma De Monitor. Meer dan negentig procent zegt dat de werknemers die bij […] » Lees verder...

Accountants vaak in de fout met werkdruk en ongewenst gedrag
Geplaatst op: 2020-02-17 11:47:54
Accountantskantoren doen te weinig om werkdruk en ongewenst gedrag onder medewerkers aan te pakken. Ook komt het voor dat medewerkers bewust meer werk opgelegd krijgen of dat ze vaker op ongebruikelijke tijden moeten werken. In het kort De Inspectie SZW heeft 132 overtredingen geconstateerd in onderzoek naar arbeidsomstandigheden bij accountantskantoren De organisaties doen veel te […] » Lees verder...

Veilig werken met giftige stoffen wil maar niet goed lukken
Geplaatst op: 2020-02-12 13:33:30
Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen hebben die gevaren ‘nog steeds onvoldoende in beeld’, zegt de Inspectie SZW. Open vaten met giftige stoffen. De Inspectie SZW komt ze nog steeds tegen tijdens bezoeken aan fabrieken. Terwijl ondernemers moeten proberen om zo veel als mogelijk te voorkomen dat werknemers in contact kunnen komen met gevaarlijke stoffen. Bij […] » Lees verder...

Bouwsector zet stappen voor verbetering veiligheid
Geplaatst op: 2020-02-11 16:38:46
De Onderzoeksraad voor Veiligheid blijft de gezamenlijke aanpak van de bouwsector om de veiligheid te verbeteren de komende jaren nauwgezet volgen. De bouwsector spreekt expliciet de ambitie uit om de veiligheid van bouwprojecten te verbeteren, met als doel geen dodelijke ongevallen of ongevallen met ernstig letsel. Hiermee reageren de grootste opdrachtgevers en –nemers in de […] » Lees verder...

Onderzoek NVvA toont noodzaak samenwerking preventie beroepsziekten aan
Geplaatst op: 2020-02-11 16:31:25
Arboprofessionals, waaronder arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen, werken te vaak langs elkaar heen bij het voorkomen van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit recent onderzoek van ArboUnie in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA). Naast gebrekkige samenwerking benutten zij risico-instrumenten als de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) te weinig. […] » Lees verder...

Rijkswaterstaat komt met nieuwe richtlijn en specificatie voor veiligheidskleding
Geplaatst op: 2020-02-04 12:21:35
In december 2019 heeft Rijkswaterstaat nieuwe richtlijnen en specificaties voor veiligheidskleding bij wegwerkzaamheden uitgevaardigd. Deze vervangen de richtlijnen en specificaties C11607 RWS uit 1995. De richtlijnen en specificaties geven een beschrijving van de keuze voor de klasse van hoge zichtbaarheidskleding (signaalkleding) en het ontwerp van deze kleding indien gebruikt door personen die werkzaamheden verrichten op […] » Lees verder...

Bouwvakker overleden na ongeluk Eindhoven: ‘Er werd geschreeuwd: er ligt iemand onder’
Geplaatst op: 2020-02-04 11:00:31
Een 36-jarige bouwvakker uit Oekraïne is maandagmorgen om het leven gekomen na een ongeluk op de bouwplaats van het nieuwbouwwijkje Vredeoord in Eindhoven. De man was op de grond aan het werk toen een gevelplaat en steiger op hem vielen. De bouwvakker, in dienst van een isolatiebedrijf, was aan het werk aan nieuwbouwwoningen in het […] » Lees verder...

Coronavirus en mondmaskers
Geplaatst op: 2020-01-29 14:15:35
Coronavirus mondkapjes kopen: Zodra een virus uitbreekt zoals Ebola of Coronavirus grijpt de wereld in paniek naar mondkapjes en handdesinfectanten. Echter kennis schiet tekort bij de gebruiker. Middels deze uitleg geven wij meer duidelijkheid zodat u weet wat u koopt. Coronavirus: wat te doen? Bescherming van uzelf tegen coronavirus, of anderen beschermen tegen besmetting door […] » Lees verder...

Van Vollenhoven: ‘Vaker druk uitgeoefend, maar we bleven altijd onafhankelijk’
Geplaatst op: 2020-01-29 14:08:25
Voormalig OVV-voorzitter Pieter van Vollenhoven ontkent dat een onderzoeksrapport is aangepast. Hij reageert op het nieuws de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) door Amerikaanse partijen onder druk is gezet na de crash van het Turkish Airlines-toestel bij Schiphol in 2009. Dat schrijft The New York Times op basis van eigen onderzoek. “Er werd wel vaker druk […] » Lees verder...

Forse asbestboete voor bedrijf uit Epe
Geplaatst op: 2020-01-29 14:04:48
Een bedrijf uit Epe heeft van de Inspectie SZW een asbestboete gekregen van € 43.500,-. Het bedrijf voerde asbestwerkzaamheden in dezelfde plaats uit zonder dat zij voorzorgsmaatregelen had genomen. Werknemers hebben hierdoor een groot risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels. Asbestinspecteurs controleerden vorig jaar september op een locatie in Epe de bouwwerkzaamheden. Geconstateerd werd dat […] » Lees verder...

Onderzoek NVvA toont noodzaak samenwerking preventie beroepsziekten aan
Geplaatst op: 2020-01-29 14:00:12
Arbospecialisten, waaronder arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen, werken te vaak langs elkaar heen als het gaat om de preventie van beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit recent onderzoek dat ArboUnie uitvoerde in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA). Er is sprake van een gat in de kennis op het gebied […] » Lees verder...

Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht
Geplaatst op: 2020-01-29 13:53:22
Nieuwe technologie, de toename van flexibel werk en de intensivering van werk kunnen grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van werk. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseert bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid in te zetten op goed werk voor iedereen die wil en kan werken. Goed werk is essentieel voor de brede […] » Lees verder...

Zicht op goed licht bij beeldschermwerk
Geplaatst op: 2020-01-14 17:29:46
Bij een goede inrichting van de beeldschermwerkplek is een aantal zaken van belang. Verlichting is er daar een van. Want goed licht bij beeldschermwerk houdt u fitter tijdens de werkdag. Bovendien voorkomt het oogklachten. Verlichting is dus belangrijk bij beeldschermwerk. Want te veel licht in de werkomgeving vermindert het contrast op het scherm. En lampen en ramen […] » Lees verder...

Nieuwe bindende Europese grenswaarden bij bescherming tegen de risico’s van werken met kankerverwekkende stoffen
Geplaatst op: 2020-01-14 17:24:59
Op 17 januari 2020 treden in de lidstaten van de EU nieuwe bindende Europese grenswaarden voor het werken met kankerverwekkende stoffen in werking. Deze grenswaarden geven de maximale concentraties voor kankerverwekkende stoffen in de lucht op de werkplek aan en moeten werknemers in heel Europa beter beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. […] » Lees verder...

Minicontainment bij asbestsanering is veilig
Geplaatst op: 2020-01-14 17:21:59
De verwijdering van specifieke asbestbronnen door de inzet van een niet-betreedbare omsluiting is veilig. Zolang deze methode wordt toegepast bij asbestsaneringen met uitzondering van spuitasbest. Dit blijkt uit een nader blootstellingsonderzoek van TNO. Enige tijd geleden ontstond er onduidelijkheid over de veiligheid van Minicontainment, een systeem om specifieke asbestbronnen te verwijderen door de inzet van […] » Lees verder...

Nieuwe arbo handreiking om veiligheidsrisico’s door taal te voorkomen
Geplaatst op: 2020-01-14 17:20:13
Miscommunicatie door taal wordt steeds meer erkend als een belangrijk veiligheidsrisico. Om deze veiligheidsrisico’s te verkleinen, publiceert het SER Arboplatform de nieuwe arbo handreiking Taal en veiligheidsrisico’s. De vernieuwde handreiking Taal en veiligheidsrisico’s biedt praktische handvatten om taal als oorzaak van veiligheidsrisico’s op het werk in te schatten. Ook biedt de handreiking bijpassende maatregelen en […] » Lees verder...

Alle Brzo-bedrijven krijgen inspectie op bezoek
Geplaatst op: 2019-12-18 12:32:28
Zo’n 40 procent van de Brzo-bedrijven heeft in de afgelopen jaren geen inspecteur gezien. Maar in 2020 wordt dit anders. Door uitbreiding van de capaciteit komt de Inspectie SZW volgend jaar bij al deze bedrijven op de koffie. Brzo-bedrijven kunnen maar beter alvast de zilveren koffielepeltjes oppoetsen. Want de Inspectie SZW komt in 2020 gegarandeerd […] » Lees verder...

Tips en tools om beroepsziekten door gevaarlijke stoffen te voorkomen
Geplaatst op: 2019-12-18 12:29:11
Jaarlijks overlijden ruim 3000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Met de juiste preventieve maatregelen is dit te voorkomen. Preventiemedewerkers hebben dan ook een centrale rol om veilig en gezond werken onder de aandacht te brengen in de organisatie en om de kans op beroepsziekten als gevolg van gevaarlijke […] » Lees verder...

Signalering en preventie van beroepsziekten door schadelijke stoffen
Geplaatst op: 2019-12-18 12:26:20
Een gebrekkige samenwerking tussen arbeidshygiënist en bedrijfsarts belemmert het implementeren van preventieve maatregelen op het gebied van schadelijke stoffen. Als een bedrijfsarts actief gezondheidsklachten vroeg signaleert is dat een bevorderende factor. Dat zijn enkele uitkomsten van een NCvB-onderzoek in het kader van de overheidscampagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’. Het doel van het onderzoek, dat […] » Lees verder...

Vleesverwerkers in Amsterdam werken onveilig en niet eerlijk
Geplaatst op: 2019-12-18 12:17:48
Vijf vleesverwerkers in Amsterdam zijn in overtreding op het gebied van veilig en eerlijk werken. Dit blijkt uit een controle van de Inspectie SZW in samenwerking met de Nationale Politie. Eén van de vijf bedrijven had eerder al een boete van ruim 28 duizend euro gekregen van de Inspectie. Er zijn verschillende overtredingen geconstateerd op […] » Lees verder...

SER: Flexwerkers doen vaker gevaarlijk of fysiek zwaar werk
Geplaatst op: 2019-12-18 12:08:47
Het type arbeidsrelatie is van invloed op de arbeidsomstandigheden. Flexwerkers (uitzendkrachten, oproep- en invalkrachten) doen vaker gevaarlijk of fysiek zwaar werk dan werknemers in vaste dienst. Maar vaste werknemers hebben vaker veel en emotioneel zwaar werk. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Sociaal Economische Raad (SER). In de Arbowet en Arbeidstijdenwet staat dat […] » Lees verder...

Jaarplan 2020: focus op maatschappelijk effect
Geplaatst op: 2019-12-03 22:10:55
Komend jaar (2020) is het tweede uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019–2022 van de Inspectie SZW. Het jaarplan beschrijft hoe de Inspectie – vaak in samen­werking met anderen – resultaten wil boeken en effecten wil realiseren die ten goede komen aan een eerlijke, veilige en gezonde arbeidsmarkt en aan bestaanszekerheid voor iedereen. Dankzij het regeerakkoord kan […] » Lees verder...

NanoToolSelector: de keuzehulp bij risicobeoordeling en –beheersing van nanomaterialen op de werkvloer
Geplaatst op: 2019-12-03 22:05:52
De NanoToolSelector is gepubliceerd door het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie van het RIVM (KIR-nano). Met de online keuzehulp NanoToolSelector kies je de juiste tool voor de RI&E voor nanomaterialen. De NanoToolSelector is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en bevat informatie over 40 verschillende tools, waarmee  gezondheidsrisico’s […] » Lees verder...

Brandveilig gebouwbeheer betekent voldoen aan de wet
Geplaatst op: 2019-12-03 22:03:57
Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en in aanvullende nationale normen (NEN). Zowel eigenaar als gebruiker zijn aansprakelijk voor een gebouw dat niet voldoet aan de regels en/of gebruik dat in strijd is met de regels. In dit artikel gaan we nader in op de […] » Lees verder...

OM: BASF betaalt 250 duizend euro voor niet naleven veiligheidsregels
Geplaatst op: 2019-12-03 21:56:50
BASF Nederland heeft een boete van 250 duizend euro betaald. Het Openbaar Ministerie had de boete opgelegd omdat een vestiging van het chemiebedrijf in De Meern de veiligheidsregels niet heeft nageleefd. Nu BASF de boete heeft betaald en bij het bedrijf na februari 2015 geen noemenswaardige incidenten hebben plaatsgevonden beschouwd het OM de zaak als […] » Lees verder...

Verzuimkosten door werkstress lopen op tot 2,8 miljard
Geplaatst op: 2019-11-20 11:51:40
In 2018 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten. En de kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar. Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO vandaag, bij de start van de week van de werkstress, publiceert. Een week die nog hard nodig is, maar er is meer nodig. […] » Lees verder...

Staatssecretaris Tamara van Ark: geef lesprogramma gezond en veilig werken prominente plek in beroepsopleiding
Geplaatst op: 2019-11-20 11:37:44
Op maandagmiddag 11 november bezoekt staatssecretaris Tamara van Ark samen met Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, het Hout en Meubilerings College (HMC) in Rotterdam. De middag onderstreept het belang van gezond en veilig leren werken tijdens de beroepsopleiding. Van Ark en Heerts gaan in een collegetour setting het gesprek aan met studenten, docenten, […] » Lees verder...

Ministers onderzoeken veiligheid emissiearme vloeren naar aanleiding van mestgasexplosie
Geplaatst op: 2019-11-20 11:32:13
Vanwege aanhoudende zorgen vanuit de sector gaat minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) met minister Schouten ( Landbouw) een onderzoek uitvoeren naar de veiligheid van emissiearme vloeren. Dat schrijft Van Veldhoven in antwoord op Kamervragen van de VVD over ontploffingsgevaar emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemen. Het onderzoek moet inzicht bieden in de veiligheid […] » Lees verder...

Tips voor een sterke vertrouwenspersoon
Geplaatst op: 2019-11-20 11:13:46
Werkgevers moeten de vertrouwenspersonen in hun organisatie een sterke positie geven. Dat is belangrijk voor de medewerkers en voor henzelf. Want dat houdt werknemers gezond aan het werk. En het helpt schade aan de eigen organisatie te voorkomen. Hoe zorgt u voor een sterke vertrouwenspersoon? Lees de tips! Vertrouwenspersonen helpen pesten, intimidatie en discriminatie op […] » Lees verder...

BasisInspectieModule (BIM) Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)
Geplaatst op: 2019-11-06 13:14:15
Deze BasisInspectieModule (BIM) is toepasbaar op werkzaamheden of arbeidsplaatsen waar werknemers worden blootgesteld aan dieselmotoremissies (DME). DME is geclassificeerd als genotoxisch carcinogeen. Dat betekent dat iedere mate van blootstelling aan DME gevaar voor de gezondheid met zich meebrengt. Dieselmotoremissie komt vrij bij de verbranding van dieselolie in motoren. Er is sprake van blootstelling aan DME […] » Lees verder...

Dit zijn de stappen bij vervanging van CM-stoffen
Geplaatst op: 2019-11-06 13:02:14
Hoe moet uw bedrijf kankerverwekkende en mutagene stoffen (CM-stoffen) aanpakken? En hoe inspecteert de Inspectie SZW daar vervolgens op? U vindt de antwoorden op deze vragen in een nieuwe handreiking van de inspectie. De Inspectie SZW heeft namelijk de Handreiking Vervangingsverplichting CM-stoffen gepubliceerd. Deze handreiking bevat een stappenplan dat inspecteurs en bedrijven houvast geeft bij de vraag […] » Lees verder...

Lessen uit de gedragsveranderingspilot Brandweer Nederland staan online
Geplaatst op: 2019-11-06 12:58:57
“Pas toen realiseerde ik mij, dat ik ’s avonds nog wel eens hoofdpijn heb na een dag op het oefencentrum en nu niet meer.” Het programma Preventie Beroepsziekten heeft samen met Brandweer Nederland een onderzoek laten uitvoeren naar gedragsverandering bij het dragen van persoonlijke bescherming. De pilot met de brandweer was gericht op het doelgedrag […] » Lees verder...

Bouwvakker overladen met veiligheidsinstructies: ‘Sector moet gereset’
Geplaatst op: 2019-11-06 12:45:55
Cursussen, regeltjes, campagnes, posters en apps: honderden miljoenen euro’s gaan jaarlijks op aan veiligheid. Experts waarschuwen voor een overkill aan informatie die bouwvakkers niet kunnen verwerken. “Het moet uit de mensen zelf komen.” Heijmans heeft een Geen-Ongevallen-App. Er is een Nationale bouwveiligheidsdag, een governance code, gebarentaal. Aan initiatieven om de bouw veiliger te maken is […] » Lees verder...

Aan de slag met duurzame inzet in bouw en infra
Geplaatst op: 2019-11-06 12:12:44
De stijgende pensioenleeftijd, een gespannen arbeidsmarkt en een enorme bouwopgave: de bouw staat de komende jaren voor een flinke uitdaging. Volgens schattingen zijn de komende vijf jaar 60.000 nieuwe mensen nodig. Een prachtsector om in te werken, maar vaak ook zwaar. Om ervoor te zorgen dat iedereen in de bouw en infra gezond die eindstreep […] » Lees verder...

Nieuwe animatie: de rol van een vertrouwenspersoon binnen een organisatie
Geplaatst op: 2019-10-23 11:26:47
Welke positieve bijdrage kan een vertrouwenspersoon leveren aan het creëren van een veilige werkomgeving? Dat leggen we in minder dan twee minuten uit in deze nieuwe animatie op het Arboportaal. Een werkgever moet beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen de organisatie te voorkomen of te beperken. Dit is onder andere seksuele intimidatie, agressie, pesten […] » Lees verder...

Onderzoek CNV: 1 op de 4 werknemers slachtoffer van bedrijfsongeval
Geplaatst op: 2019-10-23 11:09:04
1 op de 4 werknemers in een risicovol beroep is wel eens het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval. 36% van alle werknemers stelt dat er steeds meer onveilige situaties op de werkvloer ontstaan door de hoge werkdruk. Snelheid gaat daarnaast vaak boven veiligheid, stelt 25% van de ondervraagden. Bijna 1 op de 5 werknemers heeft […] » Lees verder...

Ontwikkeling van snelle praktische test om benzeen te monitoren
Geplaatst op: 2019-10-23 10:53:04
TNO en SKC werken samen om een snellere en meer praktische testkit voor benzeen in urine te ontwikkelen. De ter plaatse analyse levert binnen enkele uren resultaat op, zodat bronnen en locaties van blootstelling snel kunnen worden geïdentificeerd. Dit helpt bij het voorkomen van gezondheidseffecten voor werknemers. TNO en SKC zijn een 2-jarig project gestart […] » Lees verder...

Veiligheid bouwplaatsen Zuid-Limburg onder de maat
Geplaatst op: 2019-10-23 10:51:21
Bij een grote controle van bouwplaatsen in Maastricht, Kerkrade en omgeving heeft de Inspectie SZW op 33 plekken de werkzaamheden stilgelegd. Ook zijn tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Op slechts vier van de 22 bezochte bouwplaatsen bleken bouwvakkers gezond en veilig te kunnen werken. Een inspecteur legt werkzaamheden onmiddellijk stil als er sprake is van ernstig gevaar […] » Lees verder...

Haastige spoed met de cirkelzaag, weg duim!
Geplaatst op: 2019-10-02 13:27:27
In Ongeval elke twee weken een uitgebreide bespreking van een arbeidsongeval. Dit keer over twee soortgelijke ongevallen met een cirkelzaag. Haastige spoed is zelden goed, ook niet in de bouw. Snel even af en laat die beschermkap maar zitten: weg duim! Met bouwcirkelzagen gebeuren veel ernstige ongevallen, met amputatie van vingers als gevolg. Vooral tegen […] » Lees verder...

Meerjarenplan 2020-2024 Inspectie Leefomgeving en Transport
Geplaatst op: 2019-10-02 13:15:30
ILT: meer inspecteurs, meer slagkracht bij grootste risico’s De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) krijgt met 150 extra inspecteurs meer mogelijkheden om de komende jaren steviger op te treden. Dit kan dankzij de extra middelen die het Kabinet eerder dit jaar aan de inspectie heeft toegekend. In het Meerjarenplan 2020-2024 staat op welke onderwerpen de […] » Lees verder...

Kerncijfers beroepsziekten 2019
Geplaatst op: 2019-10-02 13:05:35
In 2018 zijn er 3.854 meldingen van beroepsziekten door 761 bedrijfsartsen geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meest gemelde beroepsziekten zijn psychische aandoeningen en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat. Dit blijkt uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2019’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van Amsterdam UMC, dat vandaag is […] » Lees verder...

Druk op kabinet neemt toe in stikstofkwestie
Geplaatst op: 2019-10-02 12:53:16
De bouw wacht op een reddingsboei van het kabinet. Nu de commissie Remkes geen concrete kortetermijnoplossingen biedt voor de bouw, is de hoop gericht op een moedig besluit van het kabinet. “De positie van woningzoekenden en de banen in de bouwsector staan op het spel!” Misschien is het nog net geen chefsache in het kabinet, maar premier […] » Lees verder...

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet aangepast
Geplaatst op: 2019-10-02 10:54:19
Op 3 september is in de Staatscourant een wijziging gepubliceerd van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit. Deze wijziging gaat in op vier belangrijke punten: overtreding van de regels voor kinderarbeid (13-, 14- en 15-jarigen), de regels voor nachtarbeid, manier van handhaving door de Inspectie SZW en een aanpassing van het begrip ‘week’ aan het […] » Lees verder...

Veiligheid van op afstand bediende bruggen – Lessen uit het ongeval Prins Bernhardbrug Zaandam
Geplaatst op: 2019-09-06 16:53:06
Al jaren vinden in Nederland ongevallen met op afstand bediende bruggen plaats. Dit onderzoek is gestart nadat in Zaandam opnieuw mensen niet waren opgemerkt door de brugbedienaar. Een ouder echtpaar is daarbij ernstig gewond geraakt. Het voorval vertoonde gelijkenis met het verongelukken van een vrouw op 6 februari 2015. Zij stond op de dr. J.M. […] » Lees verder...

Vermoedelijk kankerverwekkende stoffen in bouwgrond
Geplaatst op: 2019-09-06 16:40:16
Opnieuw een klap voor de bouwsector. Tientallen bouwprojecten komen namelijk niet van de grond of zijn vertraagd door mogelijk kankerverwekkende stoffen in bouwmaterialen. Dat zegt Bouwend Nederland tegen BNR. Het gaat om de chemische stof PFOS, die niet afgebroken kan worden en zich door emissies ophoopt in grond of rivieren. ‘De stoffen kunnen ook niet […] » Lees verder...

Strenger toezicht nodig op CE-markering
Geplaatst op: 2019-09-06 16:38:03
Het toezicht op CE-markering door de overheid moet beter, stelt FME. Aanleiding voor deze stelling is dat steeds meer producten van buiten Europa ons land binnen komen met een onterechte CE-markering. Dat komt de veiligheid niet ten goede. Een CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de geldende Europese regels voor veiligheid, gezondheid en […] » Lees verder...

1,2-dichloorethaan
Geplaatst op: 2019-09-06 16:30:09
De stof 1,2-dichloorethaan wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de productie van vinylchloride. Het is een kankerverwekkende stof die directe schade kan veroorzaken aan het genetisch materiaal van mensen. Het streven is om het aantal extra gevallen van kanker door beroepsmatige blootstelling te beperken tot 4 ten opzichte van het aantal gevallen van kanker per 100.000 sterfgevallen […] » Lees verder...

Veiligheidsbaas vanaf 2021 verplicht op bouwplaatsen
Geplaatst op: 2019-09-06 16:21:02
Het plan om bouwplaatsen met veiligheidsbazen veiliger te krijgen, laat nog even op zich wachten. Dat schrijft minister Ollongren in reactie op Kamervragen van de SP. De minister wil het aantal dodelijke ongevallen op en rondom bouwplaatsen terugdringen. Mede op aandringen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid kondigde ze vorig jaar een bij wet verplichte veiligheidscoördinator aan. Vanaf 1 […] » Lees verder...

Schade in houtverwerkingsindustrie
Geplaatst op: 2019-08-28 13:25:00
In het eerste half jaar van 2019 zijn er al weer een aantal flinke stofexplosies te melden in de houtverwerkende industrie. De gevolgen? Grote schade, slachtoffers en gezondheidsproblemen voor werknemers. Houtbewerkingsmachines staan niet alleen opgesteld in timmer- en meubelfabrieken maar ook in werkplaatsen van aannemersbedrijven, bij groothandels in hout- en ijzerproducten, in onderhoudswerkplaatsen, bij technische […] » Lees verder...

Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk
Geplaatst op: 2019-08-28 13:04:05
De SER publiceert de nieuwe handreiking Uitzendwerk, een handreiking specifiek gericht op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten. De handreiking beschrijft hoe sectoren en bedrijven ervoor kunnen zorgen dat uitzendkrachten en/of tijdelijke krachten onder goede en gelijkwaardige omstandigheden starten. De handreiking is opgesteld in samenwerking met de Stichting DOORZAAM, een stichting gericht op het stimuleren van de […] » Lees verder...

Chroom-6 en hoe u er veilig mee kunt werken
Geplaatst op: 2019-08-28 12:52:52
Chroom-6 is een gevaarlijke stof. Niet voor niets: dit roestwerende middel bij uitstek kan na blootstelling op termijn leiden tot ernstige gezondheidsschade. Geen fijn stofje dus. Maar wel veel gebruikt. En we werken er nog steeds mee. Waar moet u op letten bij werken met chroom-6? Wat maakte deze kankerverwekkende stof in het verleden dan toch […] » Lees verder...

RADIO 1: Chemiebedrijven begingen duizenden overtredingen
Geplaatst op: 2019-08-28 12:43:08
Negen op de tien chemiebedrijven houden zich niet aan de veiligheidsregels. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar NRC over schrijft. Het gaat bijvoorbeeld om de brandbeveiliging die niet goed is en machines die slecht worden onderhouden, waardoor giftige gassen kunnen ontsnappen. Tussen 2006 en 2017 begingen […] » Lees verder...

Sneller een arbo-boete en die pakt ook hoger uit
Geplaatst op: 2019-08-28 12:37:27
De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is per 23 juli 2019 gewijzigd naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State. Dit betekent een scherpere beoordeling van overtredingen op de Arbowet en daarnaast hogere arbo-boetes. In februari 2019 ging er al een brief van staatssecretaris Van Ark van SZW naar de Tweede Kamer. Die brief was een […] » Lees verder...

Rapport – Vinylchloride emissie, Shin-Etsu locatie Pernis
Geplaatst op: 2019-08-13 15:27:18
Op 17 mei 2017 rond 18:07 uur heeft zich bij Shin-Etsu te Rotterdam een incident voorgedaan. Hierbij kwam een grote hoeveelheid vinylchloride vrij. De emissie ontstond nadat een breekplaat bij een veerveiligheid van een reactor faalde. Omdat die veerveiligheid niet goed vast zat kon een open verbinding met de buitenlucht ontstaan. Tijdens een ruim drie-en-een-half […] » Lees verder...

Weginspecteurs krijgen steeds vaker de middelvinger
Geplaatst op: 2019-08-13 15:16:21
Weginspecteurs krijgen steeds meer agressie over zich heen. Driekwart van de agenten van Rijkswaterstaat krijgt bijna dagelijks te maken met opgestoken middelvingers, schelden of zelfs fysiek geweld. Directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom zegt in een interview in de Telegraaf. “Ik zoek nooit de publiciteit, maar nu ik merk dat het van kwaad tot erger wordt […] » Lees verder...

Productiewerk stilgelegd vanwege explosiegevaar
Geplaatst op: 2019-08-13 15:05:25
De Inspectie SZW heeft diverse werkzaamheden bij een Groningse producent van onder meer lijmen en kitten stilgelegd, omdat werknemers ernstig gevaar liepen. Het bedrijf kan de werkzaamheden pas hervatten als het maatregelen heeft genomen die werknemers beschermen. Bij de productie van de lijmen en kitten worden oplosmiddelen gebruikt. De dampen die bij het toevoegen van grondstoffen […] » Lees verder...

Bevordering veilig en gezond werken in de landbouwsector
Geplaatst op: 2019-08-13 14:58:26
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt een miljoen euro vrij om veilig en gezond werken in de landbouwsector te bevorderen door voorlichting en preventie. Dat heeft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met belangrijke partners uit de sector. Het is moeilijk om […] » Lees verder...

De eenzame dood van een voorbijganger: ‘Vervolging blijft uit, ze was geen werknemer en de bouwplaats krap’
Geplaatst op: 2019-08-09 18:02:55
Van ruim zestig meter hoogte stuiterden steigerdelen op een vrouwelijke voorbijganger. Dood. Hoewel er fouten zijn gemaakt, komt het OM drie jaar na het hijsongeval in Den Haag tot de conclusie dat er onvoldoende aanleiding is om BAM, de kraanmachinist, of andere verdachten te vervolgen. “De bouwplaats was krap en ze was geen werknemer.” Het […] » Lees verder...

Kraanbedrijf Peinemann schuldig aan ongeval Alphen: ‘risico tandemhijs onderschat’
Geplaatst op: 2019-08-06 11:55:55
Kraanbedrijf Peinemann is verantwoordelijk voor het hijsongeval dat Alphen aan den Rijn teisterde in 2015. Het ontbrak aan stabiliteitsberekeningen en het risico van werken met twee pontons en twee kranen is onderschat. Dat stelt het Openbaar Ministerie. Er komt geen rechtszaak. Het kraanbedrijf heeft ingestemd met een boete van 175.000 euro. Tijdens het kraanongeval in […] » Lees verder...

Bovengrens aan verlichting van werkplekken
Geplaatst op: 2019-08-06 11:48:39
NEN heeft het ontwerp voor de nieuwe norm voor werkplekverlichting voor commentaar gepubliceerd. Deze NEN-EN 12464-1 wordt nu in veel ARBO-catalogi gebruikt voor de minimale verlichtingseisen voor allerlei soorten werkplekken binnen gebouwen. Het wordt in vrijwel alle bestekken opgenomen. Tot 27 september 2019 kan commentaar worden gegeven. In de voorstellen is naast de minimum verlichtingssterkte […] » Lees verder...

Personeel in gevaar door onveilig gebruik van bestrijdingsmiddelen
Geplaatst op: 2019-07-31 11:35:56
Een plantenkwekerij in de omgeving van Brielle gaat achteloos om met de bestrijdingsmiddelen die het gebruikt. Het personeel werkt in kassen waarin met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten, terwijl er onvoldoende maatregelen zijn getroffen om hen te beschermen tegen deze gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit een controle van de Inspectie SZW naar aanleiding van een melding. Het […] » Lees verder...

Bouwvakkers vijf keer meer kans op huidkanker: ‘Hoog tijd voor verplichte zonnebrand op bouwplaats’
Geplaatst op: 2019-07-31 11:29:56
Bouwvakkers staan in de zomer dagelijks uren in de volle zon. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Deskundigen pleiten daarom voor strenger beleid. FNV wil zelfs dat het gebruik van zonnebrandcrème en UV-beschermende kleding verplicht wordt op de bouwplaats. “Werkgevers moeten hun personeel beschermen.” Werken in de zon? Wie wil dat nou niet. Maar het […] » Lees verder...

Slechts 1 op de 4 bedrijven geeft tijd aan de bedrijfsarts voor beroepsziektediagnostiek
Geplaatst op: 2019-07-31 11:21:38
Recent is het rapport ‘Arbo in bedrijf 2018’ van de Inspectie SZW verschenen. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 bedrijven afspraken heeft in haar contract met arbodienstverleners over tijd voor de bedrijfsarts voor onderzoeken en melden beroepsziekten (Tabellenboek, pagina 20 en tabel 1.21). Het rapport en het bijbehorende tabellen kun je hier vinden. Bron: […] » Lees verder...

Bouwbedrijven verantwoordelijk voor fatale val bouwvakker Hoog Catharijne
Geplaatst op: 2019-07-26 12:16:37
Bouwbedrijven BAM en Blitta zijn beide verantwoordelijk voor de fatale val die een bouwvakker maakte op de bouwplaats van Nieuw Hoog Catharijne in Utrecht, in januari 2017. Hoofdaannemer BAM moet een boete betalen van 75.000 euro, onderaannemer Blitta krijgt een boete van 50.000 euro opgelegd. Val van 20 meter Collega’s van het slachtoffer vonden zijn […] » Lees verder...

NEN 3140: test uw kennis als vakbekwaam persoon
Geplaatst op: 2019-07-17 13:27:01
NEN 3140 is de norm over de bedrijfsvoering van elektrische installaties. Hierin staat beschreven op welke manier veilig kan worden gewerkt aan, met of nabij elektrische installaties en of elektrische arbeidsmiddelen en hoe veilig werken moet worden georganiseerd. Inspectie SZW neemt de bepalingen in deze norm mee bij de handhaving. Om die reden is het belangrijk om NEN 3140 te integreren in uw dagelijkse werk. […] » Lees verder...

Merendeel bedrijven leeft arbo-regels onvoldoende na
Geplaatst op: 2019-07-17 13:16:01
Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arbo-regels voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien. In 2018 heeft een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de […] » Lees verder...

Ook zorgplicht voor niet-eigen werknemers? Jazeker!
Geplaatst op: 2019-07-17 13:11:29
In Recht elke twee weken een interessante uitspraak. Dit keer zelfs drie uitspraken, over de zorgplicht van een werkgever. Die heeft hij voor zijn eigen mensen als onderdeel van wat we ‘goed werkgeverschap’ noemen. Maar hoe zit dat bij niet-eigen werknemers, zoals inleenkrachten, zzp’ers of vrijwilligers? De werkgever heeft de plicht te voorkomen dat werknemers […] » Lees verder...

Rijk wil geen vertraging door stikstof problematiek
Geplaatst op: 2019-07-17 13:01:42
Stikstof is een grote bedreiging voor lopende procedures en nieuwe projecten. Het kabinet zit in zijn maag met de recente uitspraak van de Raad van State. Zwaargewicht Johan Remkes moet een adviescollege gaan leiden om de te voorkomen dat projecten daadwerkelijk komen stil te liggen. Minister Schouten heeft daarover een brief naar de Tweede Kamer […] » Lees verder...

Rijksopdrachtgevers rekenen af met dodelijke ongevallen: veilig werken verplicht in aanbestedingen
Geplaatst op: 2019-07-17 12:53:34
Op bouwprojecten van het Rijk kwamen de afgelopen drie jaar zeker zes bouwvakkers om het leven. Grote bouwers en rijksopdrachtgevers beloven beterschap. Vanaf 2021 wordt veilig werken een vast criterium bij aanbestedingen. “Dit is een doorbraak.” Alphen negeerde veiligheidsadvies. Als er één bouwproject is waarbij het aspect veiligheid node werd gemist in de aanbesteding dan […] » Lees verder...

Dit vinden werknemers van arbodiensten
Geplaatst op: 2019-07-02 16:43:03
Zijn werknemers tevreden over de contactpersoon van de arbodienst waarmee zij te maken hebben? Zij zijn beter te spreken over de werkwijze en toegankelijkheid van de arboprofessionals bij arbodiensten. Ook vinden zij dat deze professionals beter omgaan met privacy. Intussen zien we in de praktijk steeds meer taakdelegatie. Dat zijn enkele conclusies uit onderzoek van […] » Lees verder...

Gewijzigde voorschriften ADR ADN RID per 1 juli verplicht
Geplaatst op: 2019-07-02 16:38:23
De Europese regelgeving voor het transport van gevaarlijke goederen voor de modaliteiten weg (ADR), binnenvaart (ADN) en spoor (RID) wordt iedere twee jaar aangepast. Dat is nu weer per 1 januari 2019 gebeurd. Toepassing van de 2019-regels is nu nog optioneel – er is nu een overgangsperiode van kracht – maar per 1 juli a.s. worden […] » Lees verder...

GenX aangewezen als zeer zorgwekkende stof
Geplaatst op: 2019-07-02 16:34:38
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) verwelkomt het besluit van het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) om de stoffen die betrokken zijn bij de GenX-techniek het predikaat van ‘zeer zorgwekkende stof’ (ZZS) te geven. Dit besluit is genomen op voordracht van Nederland. Naar verwachting zal ECHA het formele besluit in juli publiceren. Staatssecretaris […] » Lees verder...

Waarom we de nieuwe definitie van burn-out wél serieus moeten nemen
Geplaatst op: 2019-07-02 16:32:44
De nieuwe WHO-definitie van burn-out kwam onder vuur te liggen omdat deze alleen naar werkdruk zou kijken. Maar de verontwaardiging is onterecht, zegt psychotherapeut en coach Carien Karsten. Onlangs gaf de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een nieuwe definitie van burn-out die puur werkgerelateerd is. Volgens sommigen hebben we niets aan deze definitie, omdat deze geen ruimte biedt […] » Lees verder...

Strenge controle op werken met gevaarlijke stoffen
Geplaatst op: 2019-07-02 16:19:18
Elk jaar overlijden drieduizend mensen omdat ze op hun werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dat cijfer moet omlaag, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. De controle moet worden aangescherpt, zodat bedrijven wel moeten handelen om een boete te voorkomen. Bewustwording en kennisdeling Daarnaast is de aanpak ook gericht […] » Lees verder...

Publicatie nieuwe Beleidsregel arbocatalogi 2019
Geplaatst op: 2019-06-19 12:50:39
Met ingang van 14 juni 2019 wordt de oude Beleidsregel arbocatalogi 2010 vervangen door de Beleidsregel arbocatalogi 2019. In deze Beleidregel is de procedure rond het opstellen, toetsen en hanteren van arbocatalogi bij bedrijfsinspecties vastgelegd. De belangrijkste verbeterpunten zijn: De arbocatalogus vermeldt bij iedere maatregel van welk arbo-risico deze een invulling is. Arbocatalogi bevatten doorgaans […] » Lees verder...

Checklist: Arbozorg voor uitzendkrachten
Geplaatst op: 2019-06-19 12:18:23
Het gaat niet goed met de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten in Nederland. Zo zijn ze opvallend vaak betrokken bij een bedrijfsongeval. Bescherming van uitzendkrachten is daarom een belangrijk aandachtspunt voor werkgever en ondernemingsraad. Door Koen Langenhuysen voor ORnet.nl Onlangs publiceerde Inspectie SZW een overzicht van bedrijfsongevallen in de periode 2013 – 2017. Een opvallend punt daarin […] » Lees verder...

Veiligheid vanaf 2021 verplicht in aanbestedingen bouw
Geplaatst op: 2019-06-19 12:10:24
Veiligheidsbewustzijn wordt vanaf 2021 als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw, dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken. Dit moet leiden tot minder ongevallen op de bouwplaats. Veiligheidsladder De Veiligheidsladder zal worden gebruikt om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en […] » Lees verder...

Chemelot wil 85 procent minder lachgasuitstoot
Geplaatst op: 2019-06-19 12:02:08
Chemelot heeft een reactie gegeven op de berichtgeving rondom de uitstoot van lachgas (N2O) in Nederland. Het gaat daarbij in het bijzonder om een artikel dat recentelijk is verschenen in NRC Handelsblad. In het artikel ‘Lachgas, het stille klimaatprobleem van Limburg’ schrijft NRC dat op Chemelot de grootste industriële uitstoters van lachgas zijn gevestigd. Chemelot stelt nu de […] » Lees verder...

Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk geopend
Geplaatst op: 2019-06-19 11:33:48
Tijdelijke subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk 2019 De Subsidieregeling Eerlijk, gezond en veilig werk van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Staatscourant gepubliceerd. Met deze subsidieregeling wil het ministerie projecten financieel ondersteunen die bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk in branches en bedrijven. Het bewust aan de slag gaan met de […] » Lees verder...

Eerste Kamer dwarsboomt voorgenomen verbod op asbestdaken
Geplaatst op: 2019-06-05 11:58:09
Er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van het kabinet om het dakbedekkingsmateriaal uit te bannen verworpen. Asbest kan heel schadelijk zijn voor de gezondheid. Het uitstel waarmee staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) de senaat op de valreep nog over de streep hoopte te trekken, mocht niet […] » Lees verder...

Wettelijke certificering maakt cv-ketels veiliger
Geplaatst op: 2019-06-05 11:11:56
Wonen en werken wordt veiliger dankzij de wettelijke certificering voor verwarmingsbedrijven, waarmee de Tweede Kamer 28 mei jl. heeft ingestemd. Vanaf januari 2021 mogen alleen gecertificeerde bedrijven met vakbekwame monteurs nog werkzaamheden verrichten aan cv-ketels, geisers en gashaarden. Techniek Nederland is tevreden met het besluit, omdat het een belangrijke stap is naar minder ongevallen met […] » Lees verder...

Risico’s veel gebruikte stoffen in chemie onduidelijk
Geplaatst op: 2019-06-04 17:13:13
Het is niet duidelijk of veelgebruikte stoffen gevaar inhouden voor werknemers in de chemie en voor consumenten. Dat zou betekenen dat REACH niet goed werkt. De milieukoepel European Environmental Bureau (EEB) in Brussel publiceerde onlangs een evaluatie. Het bureau baseert zich op onderzoek van Bund, een Duitse milieuorganisatie. Het is de vraag of honderden chemische […] » Lees verder...

Van gewenning naar herkenning: ernstige arbeidsongevallen met machines
Geplaatst op: 2019-06-04 16:49:57
Ieder jaar verliezen ongeveer 280 mensen vingers of andere ledematen door een ongeval met een machine op hun werk. Ze komen in contact met de bewegende onderdelen van machines zoals cirkelzagen, transportbanden, snij- en inpakmachines.  Vaak is dit het gevolg van een onveilige situatie die al langere tijd bestaat.  Zo blijkt uit een verdiepend onderzoek […] » Lees verder...

Beroepsziekten te lijf met de RI&E
Geplaatst op: 2019-06-04 16:28:46
Het thema van de Week van de RI&E is “Beroepsziekten te lijf met de RI&E”. Met de juiste maatregelen ga je beroepsziekten te lijf. De verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt met een gestructureerde aanpak. Leer er meer over tijdens de vijfde Week van de RI&E. Er is momenteel veel aandacht voor het voorkomen van […] » Lees verder...

Nieuw stappenplan breedplaatvloeren: De problemen zijn nog veel groter dan gedacht
Geplaatst op: 2019-05-24 15:03:03
Er moeten nog veel meer gebouwen met breedplaatvloeren worden onderzocht dan gedacht. Dat blijkt uit het nieuwe stappenplan dat minister Ollongren woensdagmiddag naar de Tweede Kamer stuurde.. Onderzoek wijst uit dat er meer aan de hand is dan de gladde voegen die niet zijn opgeruwd. Panden met breedplaatvloeren die volgens het eerste stappenplan als voldoende […] » Lees verder...

ISZW geeft vleesverwerkers 47 waarschuwingen voor onveilig werken
Geplaatst op: 2019-05-23 16:46:02
Ten aanzien van de arbeidsomstandigheden zijn verschillende overtredingen geconstateerd. De overtredingen varieerden van het niet dragen van de verplichte beschermende kleding in de vleessector tot het ontbreken van afschermingen en andere vereiste veiligheidsvoorzieningen. In totaal zijn door de Inspectie maar liefst 47 waarschuwingen voor onveilig werken gegeven. In vier gevallen moest een deel van de productie […] » Lees verder...

Adviesaanvraag: hoe kunnen nieuwe technologieën bijdragen aan gezond en veilig werken?
Geplaatst op: 2019-05-23 16:33:24
Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies gevraagd over de bijdrage van technologieën aan gezond en veilig werken. Bijvoorbeeld door de concentratie van een gevaarlijke stof te meten in de urine van werknemers of een app die bij een werknemer in een fabriekshal het risico op gehoorschade […] » Lees verder...

Drie bedrijven stilgelegd in verband met onveilig werken
Geplaatst op: 2019-05-23 16:31:03
De Inspectie SZW en de politie hebben deze week bedrijven stilgelegd. Vrijdag maakte de inspectiedienst bekend dat een Apeldoorns sloopbedrijf een maand lang geen asbestwerkzaamheden mag verrichten en woensdag dat alle werkzaamheden in de productiehal van een vleesfabriek in Opmeer (Noord-Holland) zijn stilgelegd vanwege een ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van medewerkers. Het […] » Lees verder...

Eerste Kamer stemt in met nieuw stelsel voor toezicht in de bouw
Geplaatst op: 2019-05-23 16:17:33
De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet.  Bouwers worden […] » Lees verder...

Pas op, uw oude machine is niet altijd veilig
Geplaatst op: 2019-05-23 16:14:09
In Ongeval elke twee weken een uitgebreide bespreking van een arbeidsongeval. Dit keer: een oude machine is vaak een “fraai stukje vakwerk” en al jaren in gebruik. Dat zo’n machine helaas ver achterblijft bij de moderne stand van veiligheid, vergeten we nogal eens. En dan is een ernstig ongeval nooit ver weg. Het is bijna […] » Lees verder...

Bijgewerkte lijst met potentiële ZZS beschikbaar
Geplaatst op: 2019-05-23 16:10:40
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen  ) bijgewerkt en gepubliceerd. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze stoffen uitstoten, aanspreken op het voorzorgbeginsel. Er staat nu 324 stoffen op de lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen. Van deze stoffen is nog niet zeker of ze ZZS […] » Lees verder...

Werk op universiteiten sociaal onveilig
Geplaatst op: 2019-05-08 13:14:57
Vakbonden willen onafhankelijke klachtencommissie en ombudsman De helft van de universiteitsmedewerkers werkt op een afdeling waar sprake is, of geweest van een sociaal onveilige werkomgeving. 4 op de 10 heeft hier zelfs persoonlijk mee te maken (gehad). Van deze groep zit 44% nog steeds in deze onveilige situatie. Dat blijkt uit onderzoek van de vakbonden […] » Lees verder...

Nederlandse vertalingen ADR, RID, ADN 2019 vrijgegeven
Geplaatst op: 2019-05-08 13:06:56
De Nederlandse overheid heeft de Nederlandse vertalingen van het ADR, RID en ADN 2019 vrijgegeven. Dit zijn achtereenvolgens: de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR); het Reglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren […] » Lees verder...

Risico op houtrot in masten bruine vloot nog steeds groot
Geplaatst op: 2019-05-08 12:58:45
Het risico op houtrot in scheepsmasten van de bruine vloot is nog steeds groot. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van een recent dodelijk ongeval veroorzaakt door een verrotte houten mast op een scheepswerf in Zaandam. Op 20 maart 2019 werd bij een mastinspectie een houten mast gestreken met behulp van een walkraan. […] » Lees verder...

Opslag lithium-ion batterijen: nieuwe richtlijn in 2020 klaar
Geplaatst op: 2019-05-08 12:53:26
Steeds vaker maken we gebruik van producten met daarin lithium-ion batterijen. Verkopers en tussenhandelaren willen deze producten op een veilige manier opslaan. Maar hoe moeten zij dat doen? De PGS-organisatie gaat een nieuwe richtlijn opstellen waarin beschreven staat hoe dat veilig kan. Het gebruik van lithium-ion batterijen neemt de laatste jaren sterk toe. Denk aan […] » Lees verder...

Laaggeletterdheid maakt werk onveilig, zegt SER
Geplaatst op: 2019-05-08 12:38:12
De Sociaal-Economische Raad roept overheid én werkgevers op om zich meer in te spannen om laaggeletterdheid aan te pakken. Want laaggeletterdheid brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Doordat werknemers bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften en werkinstructies niet kunnen lezen. De SER haakt in het advies ‘Samen werken aan taal: een advies […] » Lees verder...

Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen
Geplaatst op: 2019-04-24 13:35:25
Werknemers kunnen in aanraking komen met gewasbeschermingsmiddelen. Bij werk in behandelde gewassen of door het betreden van een ruimte waar eerder met gewasbeschermingsmiddelen is gewerkt. Bij gewasinspecties en het oogsten, verpakken, sorteren en bundelen van gewassen. Hoe werken we veilig in behandelde gewassen? Gewasbeschermingsmiddelen dragen in belangrijke mate bij aan een constante kwaliteit en voldoende […] » Lees verder...

Commissie Van Straalen: vereenvoudig invullen RI&E
Geplaatst op: 2019-04-24 13:27:17
De Strategische commissie betere regelgeving bedrijven (Commissie Van Straalen) heeft een brief gestuurd naar staatssecretaris Keijzer (EZK) en staatssecretaris Van Ark (SZW) waarin ze pleit voor het verlagen van de drempel voor het invullen van een RI&E. De verplichting in de Arbo-wetgeving om een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te voeren levert namelijk regeldruk bij bedrijven op, aldus de commissie. Sectoren […] » Lees verder...

Nieuw onderzoek: de ontwikkeling van verantwoord opdrachtgeverschap
Geplaatst op: 2019-04-24 13:21:13
Staatssecretaris Van Ark heeft het tweede onderzoek in rij naar verantwoord opdrachtgeverschap gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De opdrachtgever heeft in veel werksituaties een grote rol op het gebied van gezond en veilig werken. Het ministerie van SZW heeft daarom de afgelopen jaren ingezet op het creëren van bewustwording en het faciliteren van opdrachtgevers bij […] » Lees verder...

Slechtere arbeidsomstandigheden oproepkrachten
Geplaatst op: 2019-04-24 13:15:11
Een steeds groter aandeel van de werknemers in Nederland is oproep- of invalkracht. In 2005 was dit nog 4%. In 2017 was dit gestegen tot 8%, een verdubbeling. De arbeidsomstandigheden van de oproep- en invalkrachten zijn in de loop van de jaren verslechterd. Dit blijkt uit het TNO-rapport ‘Trends in kwaliteit van de arbeid van […] » Lees verder...

Serieuze stappen verbetering overwegveiligheid
Geplaatst op: 2019-04-24 13:09:47
In juli 2018 publiceerde de Onderzoeksraad het rapport ‘Overwegveiligheid – een risicovolle kruising van belangen’. De staatssecretaris heeft aan de Onderzoeksraad laten weten opvolging te geven aan de aan haar gedane aanbevelingen om het overwegbeleid aan te scherpen. Door onder andere onbeveiligde overwegen versneld op te heffen en het doen van meer structureel onderzoek naar […] » Lees verder...

DNV GL stopt met HVK persoonscertificatie
Geplaatst op: 2019-04-10 12:55:21
DNV GL is voornemens het Ministerie van SZW te vragen de aanwijzing van DNV GL om Hogere Veiligheidskundigen te certificeren in te trekken. Deze procedure duurt een paar maanden. In de tussentijd nemen we vanaf heden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. Voor certificatie als Hogere Veiligheidskundige kunt u contact opnemen met Hobéon SKO. Bron: […] » Lees verder...

‘Minder regeldruk bij inventariseren en oplossen risico’s voor werknemers’
Geplaatst op: 2019-04-10 12:03:38
Ondernemers moeten met een eenvoudige online tool risico’s voor werknemers zoals arbeidsomstandigheden en hygiëne kunnen inventariseren en oplossen. Dat is één van de voorgestelde maatregelen om ondernemen makkelijker te maken. Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK), en Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben donderdag de twee rapporten […] » Lees verder...

Online magazine Inspectie SZW over rol opdrachtgevers bij veilig bouwen
Geplaatst op: 2019-04-10 11:41:55
In een nieuw e-magazine over verantwoord opdrachtgeverschap laat de Inspectie SZW uiteenlopende (publieke) opdrachtgevers aan het woord. Ze laten aan de hand van voorbeelden uit hun praktijk zien hoe zij al in de ontwerpfase aan de slag gaan met de veiligheid tijdens de uitvoering. Hoe pakken zij dit aan, waar lopen ze tegenaan en wat […] » Lees verder...

Asbest is niet gevaarlijk
Geplaatst op: 2019-04-10 11:34:45
Bij iedere asbestvondst luidt de eerste vraag: om welk type gaat het? Want dat bruin en blauw asbest ernstige ziektes veroorzaken, dat is bekend. Maar volgens sommigen kan wit asbest weinig kwaad. Hoe denken experts hierover? Schrijven over asbest is ingewikkeld. Want je moet onderscheid maken tussen drie mogelijke gevolgen: longkanker, asbestose en mesothelioom. En […] » Lees verder...

Adviesaanvraag: toepassing nieuwe technologieën voor gezond en veilig werken
Geplaatst op: 2019-04-10 11:16:46
De concentratie van een gevaarlijke stof meten in de urine van werknemers. Een app die bij een werknemer in een fabriekshal het risico op gehoorschade meet. Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER om advies gevraagd over de bijdrage van dergelijke technologieën aan gezond en veilig werken. Vragen en aandachtspunten Technologieën […] » Lees verder...

Werk op elf Amsterdamse bouwlocaties stilgelegd wegens gevaarlijke situaties
Geplaatst op: 2019-04-05 15:57:32
De Inspectie SZW heeft vorige week bij een controle in Amsterdam het werk op elf bouwlocaties moeten stilleggen vanwege gevaarlijke werksituaties. Ook werden zeven bouwvakkers aangetroffen die niet in Nederland mochten werken. Dat heeft de toezichthouder op de arbeidsomstandigheden donderdag 4 april bekendgemaakt. In totaal werden 29 bouwplaatsen bezocht. Bij meer dan de helft daarvan […] » Lees verder...

Gezondheidsraad adviseert grenswaarde DME
Geplaatst op: 2019-03-27 13:52:25
De Gezondheidsraad heeft advies uitgebracht over de grenswaarde van dieselmotoremissie (DME) in de werkomgeving. Deze grenswaarde is maximaal 1 microgram roetdeeltjes per kubieke meter lucht. Bij 1,03 microgram schadelijke roetdeeltjes moet een arbeidsverbod gelden. DME is een kankerverwekkende stof. De Gezondheidsraad baseert het advies over de grenswaarde van dieselmotoremissie (DME) op onderzoek onder personen die […] » Lees verder...

Inspectie SZW controleert accountantsbureaus op werkstress en werkdruk
Geplaatst op: 2019-03-27 13:32:27
Jonge werknemers in de financiële sector lopen een groot risico op werkdruk en werkstress. Dit leidt in een aantal gevallen tot ziekteverzuim en mogelijk langdurige uitval of arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken. Reden voor de Inspectie SZW om tot het eind van dit jaar bij een groot aantal accountantsbureaus te controleren of zij voldoende […] » Lees verder...

Liftongeval door niet goed afgestelde rem
Geplaatst op: 2019-03-27 13:26:36
Het is voor menigeen een nachtmerrie. Een lift die met hoge snelheid zeven verdiepingen naar beneden valt. Dit gebeurde in januari in een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Onlangs presenteerde de universiteit de resultaten van het onderzoek naar dit liftongeval. Veertien onderzoekers en studenten stapten in januari in de lift op de eerste verdieping van […] » Lees verder...

Stigas informeert sector over arbovriendelijke milieu-investeringen
Geplaatst op: 2019-03-27 13:19:29
Brancheorganisatie Stigas heeft een overzicht gepubliceerd van investeringen in milieuvriendelijke technieken die ook een positief effect op de arbeidsomstandigheden hebben. De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investering) zijn regelingen om fiscaal te investeren in milieuvriendelijke technieken. Een verbetering op milieugebied kan vaak ook een verbetering zijn voor de arbeidsomstandigheden (bijv. minder lawaai of […] » Lees verder...

Sprinklers dragen bij aan het vergroten van de vluchtveiligheid
Geplaatst op: 2019-03-06 13:45:03
Tijdens het seminar ‘Gelijkwaardigheid en waardering van sprinklers’ gaven Ruud van Herpen en Ruud van Liempd een presentatie over sprinklers en in hoeverre deze bijdragen aan de vluchtveiligheid. De kern van hun benadering: sprinklers dragen bij aan het vergroten van de vluchtveiligheid, maar wel onder voorwaarden. Benieuwd welke voorwaarden? Overleven met of zonder gezondheidsschade? Ruud […] » Lees verder...

‘Pak stof aan!’
Geplaatst op: 2019-03-06 13:38:05
Met de campagne ‘Pak stof aan!’ vraagt Stigas aandacht voor de risico’s van blootstelling aan stof in de agrarische en groene sector. In de praktijk zijn werkgevers en werknemers zich namelijk onvoldoende op de hoogte van de gezondheidsrisico’s voor longen en luchtwegen. In de campagne staan daarom bewustwording, advies en het vroegtijdig zien van klachten […] » Lees verder...

Storend geluid op kantoor blijft grote frustratie
Geplaatst op: 2019-03-06 13:28:01
Storend geluid op kantoor, we worden er collectief gek van. Niet voor niets is de herrie in de kantoortuin nog altijd een van de grootste werkfrustraties. Toch ondernemen weinig werkgevers actie om de akoestiek aan te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van Specsavers onder duizend werknemers die hun dagen doorbrengen op kantoor. Geklets van collega’s, […] » Lees verder...

Negen nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen
Geplaatst op: 2019-03-06 13:15:43
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft een stof van de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën   kandidaatslijst en acht stoffen van de SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid -lijst voor kankerverwekkende stoffen toegevoegd aan de ZZS, Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst. De stof 1,7,7-trimethyl-3-(fenylmethyleen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon is in januari 2019 toegevoegd aan de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie […] » Lees verder...

Inspectie SZW roept bedrijven op meer te investeren in veiligheidscultuur
Geplaatst op: 2019-03-04 12:57:55
Jaarlijks steeds meer arbeidsongevallen Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met vier procent is gestegen van 4212 in 2017 naar 4368 in 2018. Vorig jaar vielen bij 70 arbeidsongevallen 71 dodelijke slachtoffers, een stijging ten opzichte […] » Lees verder...

KLM onderzoekt blootstelling medewerkers aan chroom-6
Geplaatst op: 2019-02-20 13:24:57
Luchtvaartmaatschappij KLM gaat individuele medewerkers onderzoeken op blootstelling aan chroom-6. Dat schrijft de onderneming in een reactie op een eis om openheid van de vakbond FNV. Betrokken medewerkers werkten in het Regional Jet Center (RJC) op Schiphol waar vliegtuigen van onder meer Martinair en Cityhopper werden geschuurd. De bond schermde met een rapport uit 2016 […] » Lees verder...

Snel vluchten vs inbraakbeveiling: wat is de beste oplossing?
Geplaatst op: 2019-02-20 13:15:59
Nood- en vluchtdeuren moet je met een lichte duw kunnen openen. Maar hoe zit het met de inbraakveiligheid van een nooduitgang? Snel kunnen vluchten is een ding, maar tegelijkertijd willen gebouwbeheerders inbraak voorkomen. Daarnaast wil je ook niet dat de deur ongewenst wordt gebruikt voor verkoeling of ventilatie of door rokende werknemers. Al deze factoren […] » Lees verder...

NVvA draagt bij aan preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen
Geplaatst op: 2019-02-20 13:09:49
De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) wil – als de beroeps- en kennisvereniging– haar steentje bijdragen aan de preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. “Door kennis te ontwikkelen en over te dragen wil de NVvA het aantal beroepsziekten helpen terugdringen”, aldus Theo-Jan Heesen, bestuurslid van de NVvA. “Als beroepsvereniging kunnen wij het beste ondersteunen in […] » Lees verder...

Daarom moet ook u voldoen aan de vernieuwde Arbowet
Geplaatst op: 2019-02-20 12:31:26
Sinds 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet van kracht. Maar uit een peiling van SZW blijkt dat een groot deel van de werkgevers hun zaken nog niet op orde heeft. Waarom is het belangrijk dat ze wel aan de wet voldoen? De medewerker heeft de spreekkamer nog niet verlaten, of de bedrijfsarts belt de […] » Lees verder...

Arbobalans 2018: Psychosociale arbeidsbelasting en burn-out klachten blijven toenemen
Geplaatst op: 2019-02-06 11:35:40
Werknemers moeten steeds meer doen en hebben daar steeds minder zelf over te zeggen. Dit vertaalt zich in een stijging van de burn-outklachten bij werknemers. Maar niet alle werknemers hebben even vaak klachten. Ondanks de slechtere arbeidsomstandigheden rapporteren oproep- en invalkrachten en werknemers met een tijdelijk contract beduidend minder burn-outklachten dan werknemers met een vast […] » Lees verder...

CBS: Werknemers vaker arbeidsongeval dan zelfstandigen
Geplaatst op: 2019-02-06 11:23:27
In 2017 had 1,6 procent van de werknemers van 15 tot 75 jaar een arbeidsongeval dat tot minimaal één dag verzuim leidde. In 2015 was dat nog 1,4 procent. Onder zelfstandig ondernemers was dit met 1,2 procent iets lager, en bleef het gelijk. De jongste werknemers hadden het vaakst een arbeidsongeval met verzuim. Dat meldt […] » Lees verder...

Tijd voor het jaarverslag voor veiligheidsadviseurs
Geplaatst op: 2019-02-06 11:19:43
Een handige checklist en 5 tips om het jaarverslag goed op te stellen Het jaar 2018 is achter de rug, dus voor de veiligheidsadviseurs gevaarlijke stoffen wordt het tijd te starten met het verplichte jaarverslag. Dit verslag geeft inzicht in de activiteiten van de onderneming die te maken hebben met het vervoer van gevaarlijke goederen. […] » Lees verder...

Wat de platformeconomie doet met veilig werk
Geplaatst op: 2019-02-06 10:59:06
De kluseconomie, met platformen als Uber, Helpling en Deliveroo, groeit. De platformeconomie biedt kansen, maar leidt ook tot arbeidsvraagstukken en maatschappelijke discussie. En wat is de impact ervan op veilig werk? De arbeidsmarkt krijgt de komende jaren te maken met fundamentele veranderingen, zoals robotisering en de platformeconomie. Vooral die platformeconomie is de afgelopen jaren flink […] » Lees verder...

Lessen uit het ongeval aan boord van de A2B Future
Geplaatst op: 2019-02-06 10:53:52
Dodelijk ongeval tijdens lossen in Moerdijk – Lessen uit het ongeval aan boord van de A2B Future Publicatie onderzoek Ontbreken van valbeveiliging Hoe het betrokken bemanningslid precies overboord kon vallen op 30 december 2016 heeft niemand gezien. Feit is dat hij door het ontbreken van een valbeveiliging, van welke soort dan ook, van de luiken […] » Lees verder...

Campagne voor bestrijding gevaarlijke stoffen landbouw
Geplaatst op: 2019-01-23 12:52:00
Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren introduceert de campagne ‘Pak Stof aan’. Hiermee wil zij bereiken dat werkgevers en werknemers zich bewust worden van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en helpen om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Het komt regelmatig voor dat werknemers in de agrarische en groene sector worden blootgesteld aan stoffen […] » Lees verder...

Koudewijzer van TNO geeft overzicht van de gevoelstemperatuur
Geplaatst op: 2019-01-23 12:38:45
Het is winters weer vandaag, met in het hele land sneeuwval. Maar hoe koud is het eigenlijk? De door TNO ontwikkelde koudewijzer toont wat in de volksmond de gevoelstemperatuur wordt genoemd op de kaart van Europa. De gevoelstemperatuur is ook bekend als de windchill index of JAG/TI. Alhoewel de ‘gevoelstemperatuur’ veelal overeenkomt met hoe mensen […] » Lees verder...

Inspectie SZW focust op vermindering gevaarlijke stoffen
Geplaatst op: 2019-01-23 12:32:32
De Inspectie SZW voert regelmatig controles uit om te zien of werkgevers voldoende stappen ondernemen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen als Chroom VI tegen te gaan. Dat blijkt uit een bericht dat zij eind vorige maand publiceerde. De focus van Inspectie SZW ligt op kankerverwekkende stoffen, waarbij de impact bij blootstelling hieraan dan ook zeer […] » Lees verder...

Minister Ollongren en VNG eens over beter toezicht in de bouw
Geplaatst op: 2019-01-23 12:28:27
Het Rijk en VNG zijn het eens over de noodzaak van een nieuw stelsel van bouwtoezicht dat de bouwkwaliteit verhoogt, het aantal incidenten vermindert en de positie van de consument versterkt. Ook zijn partijen het eens over de voorwaarden waaronder de gemeenten in het nieuwe stelsel hun taken kunnen vervullen en de voorwaarden waaronder het […] » Lees verder...

Meer aanrijdingen in rijstroken met rood kruis
Geplaatst op: 2019-01-23 12:22:09
We kennen ze allemaal: de rijstrook met een rood kruis erboven. Toch negeren veel automobilisten – nee, u natuurlijk niet! – deze opzichtige aanwijzing om niet in die rijstrook te rijden. Gevolg: aanrijdingen bij incidentafhandelingen. In 2018 namen die in aantal toe. Achttien auto’s van weginspecteurs zijn vorig jaar aangereden terwijl de inspecteurs een incident […] » Lees verder...

Zijn bouwmarkten een brandstapel?
Geplaatst op: 2019-01-23 12:12:35
Een bouwmarkt brand in een paar uur volledig af. De afgelopen jaren zijn er een heel aantal branden geweest in bouwmarkten. Zo brandde in november 2018 de Karwei-vestiging in Apeldoorn nog af. De Gamma-branden in Doetinchem en Amsterdam Noord waren ook vrij spectaculair. Van de panden bleef weinig over en met name de snelheid en […] » Lees verder...

Niet meer elke 2 uur pauzes bij beeldschermwerk
Geplaatst op: 2019-01-09 12:01:38
Het criterium van 2 uur voor het onderbreken van beeldschermwerk is komen te vervallen. Deze absolute norm in het Arbobesluit past volgens de overheid niet meer bij de variatie aan beeldschermwerk die werken in de moderne tijd met zich meebrengt. Dat staat in Artikel I, onderdeel X (artikel 5.10) van het Besluit van 5 december […] » Lees verder...

Bouwsector wil blootstelling aan dieselmotoremissie terugdringen
Geplaatst op: 2019-01-09 11:48:47
Werkgevers en werknemers in de bouwnijverheid hebben afspraken gemaakt om de blootstelling aan dieselmotoremissie (DME) op de bouwplaats zo veel als mogelijk terug te dringen. Op die manier moet de kans op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kleiner worden en de kwaliteit van het werk verbeteren. Dieselmotoremissie is het gevolg van een niet homogeen verbrandingsproces van dieselbrandstof […] » Lees verder...

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd
Geplaatst op: 2019-01-09 11:41:33
De nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen is gepubliceerd. Het ‘•’-teken in de lijst geeft aan dat de stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de vorige publicatie van de SZW lijst. Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Denk hierbij aan de industrie, bouwnijverheid, ziekenhuizen en laboratoria. Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker […] » Lees verder...

Arbobesluit en Warenwetbesluit machines wijzigt op aantal onderdelen
Geplaatst op: 2019-01-09 11:37:46
Het Besluit van 5 december 2018, houdende redactionele en beperkte beleidswijzigingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Warenwetbesluit machines is gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 465). De wijziging is een zogenoemd verzamelbesluit, met in dit geval een aanzienlijk aantal uiteenlopende onderwerpen. Dit heeft voor werkgevers, werknemers en arboprofessionals geen regeldrukeffecten, aldus Tamara van Ark, staatssecretaris SZW. […] » Lees verder...

Purslachtoffer Mirsada Palalic: ‘Ik geef de strijd nooit op’
Geplaatst op: 2019-01-09 11:21:02
De ongrijpbare gezondheidsgevaren van purisolatie. Cobouw schreef er veel over in 2018. Mede daardoor komen er regels in het Bouwbesluit en gaat de Gezondheidsraad de risico’s voor bewoners onderzoeken. “Dat is helaas onvoldoende”, zegt purslachtoffer Mirsada Palalic. “Ik ben vergiftigd en die rechtszaak tegen de Staat komt er.” Het voelt soms als een oorlog. Als […] » Lees verder...

Certificatieschema’s BMI 5.0 gepubliceerd
Geplaatst op: 2018-12-20 11:53:20
Vanaf 15 december zijn de nieuwe certificatieschema’s voor brandmeldinstallaties beschikbaar. De ingangsdatum is 1 april 2019 en ze mogen vanaf de publicatiedatum gebruikt worden. De belangrijkste wijzigingen zijn: Algemeen: Kwalificatie van medewerkers door het eigen bedrijf is uitgebreid met controle op de werklocatie Methode voor controleren/beheer van meetmiddelen is aangepast Alle diensten (Leveren, Installeren en […] » Lees verder...

Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven
Geplaatst op: 2018-12-12 12:33:03
Op 5 en 6 december zijn de eerste schema’s – voor Arbodiensten en Asbest procescertificatie – gepubliceerd die voldoen aan de nieuwe eisen die de RvA stelt. Per 1 januari 2020 moeten instellingen die wettelijk verplichte arbo-certificaten afgeven namelijk geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie (RvA) voordat ze door de Inspectie SZW kunnen worden […] » Lees verder...

Akkoord aanstaande over nieuwe wet bouwtoezicht
Geplaatst op: 2018-12-12 12:25:50
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken verwacht ‘op korte termijn’ een akkoord te bereiken met de gemeenten over de invulling van de nieuwe wet voor het bouwtoezicht. Het voorstel ligt nog ter behandeling in de Eerste Kamer, maar die wilde eerst meer duidelijkheid over de invulling. Ollongren heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gesproken […] » Lees verder...

Beroepsziekten in Cijfers 2018 in beeld
Geplaatst op: 2018-12-12 12:09:55
Voor Beroepsziekten in Cijfers is ook dit jaar een infographic gemaakt waarin algemene cijfers over de beroepsziektemeldingen van 2017 overzichtelijk worden weergegeven. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de onderliggende cijfers en trends. In 2017 zijn door 792 artsen 4.619 meldingen van een beroepsziekte gedaan. De mediaan ligt op 3, wat wil zeggen dat […] » Lees verder...

Wijziging Arbobesluit gebruik werkbakken echt nodig
Geplaatst op: 2018-12-12 12:05:21
Onlangs is een voorstel tot wijziging van het Arbobesluit hijs- en hefwerktuigen voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk. Die moest een oordeel geven over nut en noodzaak van de wijziging over werkbakken. Het ATR vindt het voorstel goed gemotiveerd, maar stelt wel nog een kleine aanpassing voor. Het gaat om twee wijzigingen van artikel 7.23d, Specifieke […] » Lees verder...

Inspectie SZW verstevigt toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk
Geplaatst op: 2018-11-28 11:25:02
Werkgevers en werknemers die zich meer bewust zijn van het belang van veiligheid in hun bedrijf. En die zich actief inzetten voor het voorkomen van ongevallen, arbeidsuitbuiting en andere misstanden. Dit zijn enkele, belangrijke maatschappelijke effecten die de Inspectie SZW de komende jaren wil bereiken. Daarom verstevigt de Inspectie het toezicht op gezond, veilig en […] » Lees verder...

Biogasbedrijf werkt zonder goed explosieveiligheidsdocument
Geplaatst op: 2018-11-28 11:16:15
Een biogasbedrijf in Gelderland moet binnen vier maanden aantonen op welke wijze de explosiegevaren beheerst worden. Dat meldt de Inspectie SZW vrijdag. Het bedrijf krijgt nog vier maanden de tijd om een goed explosieveiligheidsdocument (EVD) te maken  Als het bedrijf ingebreke blijft moet het wekelijks 2500 euro betalen. Het bedrijf weigert al sinds 2014 om een […] » Lees verder...

Succesvol delen van ervaringen tijdens bijeenkomst ‘(On)gewenst gedrag op het werk: moet toch kunnen?!’
Geplaatst op: 2018-11-28 10:59:42
Seksuele intimidatie, pesten, discriminatie. Nog steeds hebben te veel mensen te maken met ongewenst gedrag op het werk. Met ingrijpende gevolgen: voor henzelf en hun omgeving, maar ook voor de collega’s en de organisatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseerde op 15 november in Nieuwegein een bijeenkomst over (on)gewenst gedrag op de werkvloer. […] » Lees verder...

Zo vergeet u niets in de RI&E
Geplaatst op: 2018-11-28 10:55:57
Hoe weet u als werkgever of u alle risico’s in uw organisatie heeft geïnventariseerd? Check het in dit overzicht. Zo vergeet u niets in de RI&E. U weet dat u periodiek de arbeidsrisico’s in uw organisatie in kaart moet brengen. Door een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) uit te voeren. En een plan van aanpak op […] » Lees verder...

Jan Vambersky: ‘Wet bouwkwaliteit zo snel mogelijk prullenbak in’
Geplaatst op: 2018-11-19 13:30:09
Geen tekening mag wat hem betreft het bouwproces in voordat een ander ernaar heeft gekeken. En structureel toezicht, zonodig dagelijks, vindt hij ook onontbeerlijk. Oud-hoogleraar Jan Vambersky roept het al langer, maar zag de overheid met de Wet kwaliteitsborging radicaal de andere kant op bewegen. Het ferme standpunt van de OVV, biedt hem het laatste […] » Lees verder...

Bij brand geen lift?
Geplaatst op: 2018-11-19 13:11:53
19% van alle 65-plussers heeft moeite met traplopen. Daarom vraagt het Liftinstituut zich af of de lift geen deel moet uitmaken van de evacuatieplannen. Moet de lift niet deel uitmaken van de evacuatieplannen nu we steeds ouder worden? Deze vraag kwam aan bod tijdens het congres Liftgebruik bij Brand op 7 november in het Figi Theater […] » Lees verder...

Week van de Werkstress: werkplezier centraal
Geplaatst op: 2018-11-14 12:42:09
Deze week is het voor de vijfde keer landelijke Week van de Werkstress. Tussen 12 en 15 november 2018 organiseren bedrijven door het hele land activiteiten tegen werkstress en voor meer werkplezier. Al weer voor de vijfde keer is het Week van de Werkstress. Van 12 t/m 15 november is er volop aandacht voor werkstress. Doel: zo […] » Lees verder...

Hoe gevaarlijk zijn chemische stoffen?
Geplaatst op: 2018-11-14 12:30:18
Hoe gevaarlijk zijn chemische stoffen? Heel vaak weten we dat niet Van het grootste deel van de 21.000 meest gebruikte chemische stoffen in Europa is onbekend of ze een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Cruciale informatie over de stoffen, zoals de mate waarin ze kankerverwekkend of giftig zijn, wordt door fabrikanten niet of onvoldoende aangeleverd […] » Lees verder...

Gezondheidsrisico’s door blootstelling aan asbest-straalgrit zeer klein
Geplaatst op: 2018-11-14 12:22:38
Het risico dat werknemers en omwonenden hebben gelopen door het gebruik van met asbest verontreinigend straalgrit, is zeer klein. Dit blijkt uit onderzoek van TNO en RIVM dat vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd. In oktober 2017 bleek dat er straalgrit is gebruikt dat met asbest vervuild was. Deze partij verontreinigde straalgrit is ongeveer […] » Lees verder...

Organisaties leren vaak te weinig van rampen en crises
Geplaatst op: 2018-11-14 12:18:33
Publieke organisaties leren vaak te weinig van een crisis, constateert bestuurskundige Wout Broekema. Medewerkers dragen informatie dikwijls niet goed over waardoor lessen vergeten worden. Broekema is woensdag gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Broekema heeft onderzocht waarom sommige organisaties wel goed leren van een crisis en andere niet, nauwelijks of laat. Hij analyseerde onder andere ruim […] » Lees verder...

IJzervlechter en metselaar vaker ziek, jongeren ruim een week langer
Geplaatst op: 2018-11-14 12:14:50
Stratenmakers en ijzervlechters zijn relatief vaak en lang ziek. Werkvoorbereiders laten het zelden afweten. Dat blijkt uit een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw. Maar een andere conclusie is misschien wel veel opmerkelijker… Ziekteverzuim, welk bouwbedrijf heeft er geen last van? Toch lijkt het langzaam weer iets beter te gaan. Sinds de crisis […] » Lees verder...

‘Breedplaatvloerendiscussie is echt nog niet voorbij met verschijnen OVV-rapport’
Geplaatst op: 2018-10-31 12:14:51
Simon Wijte worstelt met de conclusies Onderzoeksraad over de instorting in Eindhoven. Koppelstaven die vier keer zo lang zijn , zoals volgens de OVV zou moeten, is hij nog nooit tegengekomen. “Feit blijft dat we met honderden gebouwen kampen met die zwakke voeg.” De directeur van bureau Hageman was op zijn zachtst gezegd verbaasd toen […] » Lees verder...

Onderzoeksraad: Lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven
Geplaatst op: 2018-10-31 11:44:37
Betonwapening parkeergarage niet aangepast op afwijkend ontwerp De parkeergarage bij Eindhoven Airport is vorig jaar ingestort doordat de vloerplaten anders werden toegepast dan gebruikelijk is, zonder dat is nagedacht over de consequenties. Als gevolg daarvan was de wapening ter hoogte van de naden van de vloer te kort. Dat staat in het rapport ‘Bouwen aan […] » Lees verder...

Bouwinspectie op hakken: staatssecretaris wil giftige stoffen uitbannen
Geplaatst op: 2018-10-31 11:34:10
Ongelukken in de bouw liggen altijd op de loer. Vallen van hoogte, snijden, elektrocutie; het zijn bekende gevaren op de bouwplaats. Er zijn echter ook minder bekende gevaren: kwartsstof, isocyanaten en lasrook. Staatssecretaris Tamara van Ark ging op bezoek bij opleidingsbedrijf Rijnmond Bouw om het belang van veilig werken met deze sluipmoordenaars op de kaart […] » Lees verder...

NAM neemt extra veiligheidsmaatregelen na incident Tankenpark
Geplaatst op: 2018-10-31 11:30:04
De NAM heeft extra tijdelijke maatregelen genomen om herhaling van het incident op het Tankenpark Delfzijl begin deze maand, waardoor aardgascondensaat in het hemelwaterriool terecht is gekomen, te voorkomen. Dat meldt de Nederlandse Aardoliemaatschappij op haar website. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft donderdag de NAM gevraagd de veiligheidsmaatregelen direct uit te voeren omdat het schoonmaken […] » Lees verder...

Twee mannen aangehouden wegens dodelijk arbeidsongeval
Geplaatst op: 2018-10-31 11:24:40
De directeur van een asbestbedrijf uit Kampen en een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering zijn aangehouden naar aanleiding van een dodelijk arbeidsongeval in juni dit jaar. Beiden worden verdacht van het nemen van onvoldoende veiligheidsmaatregelen op de saneringslocatie, het beïnvloeden van getuige en valsheid in geschrifte. De aanhouding van de twee is gebeurd door de Recherche Inspectie […] » Lees verder...

EU-OSHA verheugt zich op een geslaagde Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 2018
Geplaatst op: 2018-10-24 13:40:32
Ieder jaar organiseren het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) en zijn partners bewustmakingsevenementen in heel de EU en daarbuiten om de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk kracht bij te zetten. Het thema van dit jaar, dat centraal staat tijdens de boeiende reeks activiteiten die […] » Lees verder...

Hoe werkt de arbeidshygiënische strategie?
Geplaatst op: 2018-10-24 13:34:43
Neem maatregelen voor werken met gevaarlijke stoffen via het STOP-principe (arbeidshygiënische strategie). Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Bij het beheersen van de risico’s (nemen van maatregelen) moeten bedrijven uitgaan van de volgorde van de arbeidshygiënische strategie. Deze strategie heeft als uitgangspunt: voorkomen en beperken van blootstelling aan […] » Lees verder...

Nieuwe regels voor onderhoud van brandmeldinstallaties
Geplaatst op: 2018-10-19 10:53:49
Veel gebouwen in Nederland moeten zijn voorzien van een brandmeldinstallatie. En dat is niet alles: een dergelijke installatie moet ook regelmatig worden onderhouden. Het onderhoud is geregeld in de NEN-norm 2654-1. En juist die norm is de laatste jaren behoorlijk gewijzigd. Stel, u bent belast met het onderhoud van de brandmeldinstallatie in een groot ziekenhuis. […] » Lees verder...

Dit zijn essentiële eisen voor machineveiligheid in de toekomst
Geplaatst op: 2018-10-10 12:50:32
Machines kunnen steeds meer. Ook op de werkvloer. TNO doet een voorstel voor essentiële veiligheids- en gezondheidseisen op het gebied van machineveiligheid. Daarmee moet de Machinerichtlijn toekomstbestendig worden. Met name voor machines die uitgerust zijn met machine learning. We moeten nadenken over de machineveiligheid en machine learning van morgen. De robotindustrie maakt met een ontwikkeling door. Industriële machines […] » Lees verder...

Stillegging van werkzaamheden op bouwlocaties Tilburg
Geplaatst op: 2018-10-10 12:44:59
De Inspectie SZW heeft op 2 oktober zo’n dertig bouw- en infralocaties in Tilburg gecontroleerd op eerlijk, gezond en veilig werk. Op 22 werkplekken heeft de Inspectie SZW de werkzaamheden tijdelijk moeten stil leggen, omdat er grote risico was dat werknemers vallen, worden aangereden of worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. De Inspecteurs vonden geen overtredingen […] » Lees verder...

Internetconsultatie wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit gebruik werkbakken en werkplatforms
Geplaatst op: 2018-10-10 12:42:59
Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen. Deze aanpassing van het Arbobesluit moet het onterecht gebruik van artikel 7.23d terugdringen. Daarnaast zijn er op dit moment specifieke gevallen waarbij het nog niet mogelijk is om […] » Lees verder...

Nieuwe handreiking veilig recyclen afval met zeer zorgwekkende stoffen
Geplaatst op: 2018-10-10 12:40:47
Het RIVM heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd waarin het onderzoeksinstituut adviseert hoe afvalverwerkers de risico’s van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in afval kunnen inschatten en wanneer en hoe materialen met ZZS kunnen worden gerecycled en in welke gevallen dat niet kan. De handreiking bestaat uit een stappenschema op basis waarvan een vergunninghouder kan afwegen of […] » Lees verder...

Experts over preventie van beroepsziekten door stoffen
Geplaatst op: 2018-10-10 12:36:28
Beroepsziekten door stoffen komen vaker voor dan je wellicht denkt. Maar liefst één op de zes miljoen werknemers (1 miljoen Nederlanders) heeft te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Bovendien sterven jaarlijks naar schatting 4100 mensen door beroepsziekten, waarvan 3000 mensen door gevaarlijke stoffen. Dit kan en moet anders! Het Ministerie van Sociale Zaken […] » Lees verder...

Wetgeving valgevaar? Discussie gesloten
Geplaatst op: 2018-09-26 12:34:42
Geen idee of u wel eens van internetconsultatie heeft gehoord. Via dit middel kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties wetsvoorstellen in een vroeg stadium inzien en desgewenst voorzien van commentaar. Met als doel de transparantie en de kwaliteit van de wetgeving te vergroten en te verbeteren. Door het verzamelen van reacties en commentaar wil het […] » Lees verder...

Ziekteverzuim was in jaren niet zo hoog
Geplaatst op: 2018-09-26 12:17:04
Het ziekteverzuim is dit jaar opgelopen tot 4,9%, meldt het CBS. Sinds 2003 is het verzuimpercentage niet zo hoog geweest. Van elke duizend te werken dagen zijn er in het eerste kwartaal 49 verzuimd wegens ziekte. In het eerste kwartaal van 2003 lag het percentage op 5,3%, waarna het ziekteverzuim jarenlang schommelde tussen de 3,7% […] » Lees verder...

Vaker beroepsziekten in lagere sociaal economische beroepen
Geplaatst op: 2018-09-26 12:10:57
Werknemers in beroepen met een lagere sociaal economische positie (SEP) hebben bijna drie keer zo vaak een beroepsziekte. In 2017 zijn 4.619 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. Daarvan bestaat 57 procent uit psychische aandoeningen en 28 procent uit aandoeningen van het bewegingsapparaat. Bij lagere sociaal economische beroepen gaat het bijvoorbeeld om risicoberoepen […] » Lees verder...

Kamerbrief onderzoek MKB Arbowet
Geplaatst op: 2018-09-26 12:06:39
Van Ark: ‘Grootbedrijf meer kennis nieuwe Arbowet dan MKB’ Het grootbedrijf heeft meer kennis over de nieuwe Arbowet dan het midden- en kleinbedrijf (MKB en heeft de bepalingen uit de wet beter geïmplementeerd. Dat schrijft Tamara van Ark, staatssecretaris SZW, in een Kamerbrief. Arbobeïnvloeders In aanloop naar de definitieve wetswijziging van de Arbowet op 1 […] » Lees verder...

125.000 euro boete geëist tegen tomatenkweker vanwege liftincident met dodelijke afloop
Geplaatst op: 2018-09-26 11:56:57
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Den Bosch een boete van 125.000 euro geëist tegen Vereijken Logistics BV. Het OM verwijt de tomatenkweker uit Beek en Donk overtreding van de arbeidsomstandighedenwet en dood door schuld. Een werknemer van het bedrijf is om het leven gekomen nadat hij klem was komen te zitten […] » Lees verder...

Minister grijpt in na zoveelste bouwdrama: ‘veiligheidsbaas bij wet verplicht’
Geplaatst op: 2018-09-26 11:45:21
Een partij die verantwoordelijk wordt voor de veiligheid op en rondom de bouwplaatsen. Minister Ollongren gaat dat bij wet regelen. Ze geeft daarmee gehoor aan een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2016. Na het hijsongeval in Alphen aan den Rijn velde die een vernietigend oordeel over de risicobeheersing bij bouwprojecten. Het was een […] » Lees verder...

Inspectie SZW onderzoekt werkomstandigheden bij Eindhovens bouwproject Stam + De Koning
Geplaatst op: 2018-09-14 11:36:41
De herontwikkeling van het C&A-gebouw in Eindhoven heeft eerder deze week tijdelijk stilgelegen. De Inspectie SZW heeft de werkzaamheden maandag stop laten zetten vanwege arbeidsrisico’s die een inspecteur daar constateerde. In de loop van dinsdag kon het werk weer hervat worden, nadat er maatregelen zijn genomen om de onveilige situatie op te heffen. Er loopt […] » Lees verder...

Bedrijf verdacht van fraude met veiligheidscertificaten bouw
Geplaatst op: 2018-09-14 11:30:39
Een bedrijf uit Rotterdam en diens eigenaar worden verdacht van fraude met certificaten voor de steigerbouw, VCA-certificaten en vorkheftruckcertificaten. Dat heeft de Inspectie SZW woensdagochtend bekendgemaakt. Rechercheurs van de SZW hebben gisteren in opdracht van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) een inval gedaan bij het bedrijf. Daarbij is de administratie en gegevensdragers […] » Lees verder...

‘Chroom VI giftiger dan gedacht’
Geplaatst op: 2018-09-12 11:50:03
Afgelopen periode was er veel aandacht voor Chroom VI op materieel bij Defensie. Uit recent onderzoek door het Rijksvastgoedbedrijf blijkt dat het kankerverwekkende chroom-6 frequent is toegepast op het vastgoedbestand van Defensie. Uit onderzoek is bekend dat Chroom VI ook op ander vastgoed voorkomt, aangezien het in het verleden veel is toegepast in roestwerende verf. […] » Lees verder...

Plaatsonafhankelijk werken, wat doe je ermee in de RI&E?
Geplaatst op: 2018-09-12 11:20:12
Werk anno 2018 is niet hetzelfde als werk anno 1998. Maatschappelijke en technologische veranderingen maken werk op andere plekken steeds gebruikelijker. Maar dan is de vraag: moet een werkgever ook een RI&E maken voor plaatsonafhankelijk werken? Het antwoord op deze vraag is een volmondig ja! Alle regels uit de Arbowet zijn ook van toepassing voor werknemers […] » Lees verder...

Brandveiligheid gevelplaten centraal in rondetafelgesprek Tweede Kamer
Geplaatst op: 2018-09-12 11:07:33
Donderdag 6 september jl. organiseerde de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken een rondetafelgesprek over de brandveiligheid van gevelplaten. Kamerleden konden vragen stellen aan vertegenwoordigers van de branchevereniging van isolatiemateriaal, de brandweer, een aantal brandveiligheidsexperts, het Verbond van Verzekeraars en de VNG. Namens het IFV zat lector Brandpreventie René Hagen aan tafel. Hagen startte zijn betoog […] » Lees verder...

Brandende prullenbak schiet te kort voor test brandgevaarlijke gevels
Geplaatst op: 2018-09-12 10:43:07
De wettelijke brandtest waaraan Nederlandse gevels moeten voldoen is veel te slap. Brandende containers of brommers vormen vaak de brandhaard van gevelbranden, terwijl er alleen wordt getoetst aan een prullenbakbrand. Dat stellen bijna alle deskundigen die vanmiddag door een commissie van de Tweede Kamer worden gehoord over de brandveiligheid van gevels. Aanleiding voor het rondetafelgesprek […] » Lees verder...

Kerndeskundige heeft recht op inzage RI&E
Geplaatst op: 2018-09-12 10:36:49
Een bedrijfsarts heeft recht op inzage van de risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E) waar elke bedrijf over moet beschikken. Vertegenwoordigers van arbodiensten, bedrijfsartsen en de andere kerndeskundigen vinden dat het recht op inzage niet alleen van toepassing zou moeten zijn op de RI&E, maar ook bijvoorbeeld op het ongevallenregister, het verzuimbeleid en (beschikbare) verzuimgegevens. Dat […] » Lees verder...

Inspectie SZW richt zich op verminderen blootstelling gevaarlijke stoffen
Geplaatst op: 2018-09-12 10:31:39
Bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie, die producten voorzien van een beschermende laag, werken met stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals Chroom VI. Deze stof wordt gebruikt als hulpstof bij bijvoorbeeld chromateringprocessen. Chroom VI kan ook vrijkomen bij andere processen, zoals bij lassen of schuren van chroomhoudende metalen. De Inspectie SZW controleert of […] » Lees verder...

Meer arbeidsongevallen met minimaal 4 dagen verzuim
Geplaatst op: 2018-08-29 10:55:45
In 2017 had 3,4 procent van de werknemers een arbeidsongeval. De helft daarvan was de volgende dag weer aan het werk. Maar 1,2 procent van alle werknemers verzuimde vier of meer dagen als gevolg van een arbeidsongeval. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. In 2017 vonden er […] » Lees verder...

Omgaan met psychosociale risico’s is afhankelijk van nationale cultuur
Geplaatst op: 2018-08-29 10:38:59
Europees onderzoek naar hoe bedrijven omgaan met psychosociale risico’s laat zien dat in bedrijven waar de betrokkenheid van het management hoog is en waar het personeel betrokken wordt bij beslissingen de meeste aandacht is voor psychosociale risico’s. Daarnaast hebben nationale culturele waarden  hier ook invloed op. In landen waar sprake is van een grote machtsafstand […] » Lees verder...

Meer kans op MS door gebruik oplosmiddelen
Geplaatst op: 2018-08-28 16:49:03
Schoonmakers, schoonheidsspecialistes, schilders en decorateurs. Iedereen die in contact komt met krachtige oplosmiddelen in verfverdunners en reinigingschemicaliën maakt 50 procent meer kans op multiple sclerose (MS). Dat meldt de European Cleaning Journal (ECJ) op basis van een recent in het tijdschrift Neurology gepubliceerde studie. Het ECJ schrijft dat het risico op ontwikkeling van de neurodegeneratieve aandoening MS zeven […] » Lees verder...

Evofenedex: Zorgen over kwaliteit hulpverlening in regio’s met weinig chemische industrie
Geplaatst op: 2018-08-28 16:40:12
Ruim drie op de tien chemische bedrijven maken zich zorgen over de kwaliteit van de hulpverlening in het geval van een incident met gevaarlijke stoffen. Ze vinden dat brandweer en hulpdiensten vaak niet beschikken over de kennis om adequaat in te kunnen grijpen. Dat staat in het Nationaal Onderzoek Gevaarlijke Stoffen van ondernemersvereniging Evofenedex. Aan […] » Lees verder...

Pesten op de werkvloer: een interventie
Geplaatst op: 2018-08-28 16:32:55
In de periode van oktober 2018 tot en met juli 2019 organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met TNO een pilot interventie tegen pesten binnen organisaties. Pesten op de werkvloer is helaas een nog veel voorkomend en steeds terugkerend probleem. Jaarlijks wordt ruim een half miljoen werknemers gepest. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet […] » Lees verder...

Werkgever moet voorlichten en instrueren over veilig werken
Geplaatst op: 2018-08-28 16:27:05
Een werkgever moet werknemers inlichten over de risico’s die werk met zich mee kunnen brengen. Hij moet hen een goede voorlichting geven en zorgen dat zij heldere instructies ontvangen over veilig werken. Hoe hij dit inricht, is niet wettelijk vastgelegd. Artikel 8 van de Arbowet verplicht een werkgever om werknemers voor te lichten over de […] » Lees verder...

BRZO: hoe zit het met de veiligheid in ons land?
Geplaatst op: 2018-08-15 11:52:01
Onlangs verscheen de ”Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2017″. Deze monitor is een onderdeel van het rapport ‘Staat van de Veiligheid’. En wat blijkt? Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is verder afgenomen. Wat staat er zoal in het rapport? In 2017 waren 394 Brzo-bedrijven actief in Nederland. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2016. […] » Lees verder...

Inspectie grijpt in bij ProRail en Strukton: onderhoud Kijfhoek stilgelegd
Geplaatst op: 2018-08-15 11:08:25
De Inspectie van Leefomgeving heeft het groot onderhoud op rangeerterrein Kijfhoek (Zwijndrecht) stilgelegd na reeks incidenten. Strukton en ProRail staan onder verscherpt toezicht. Onveilige situaties en een botsing hebben spoorwerkers in gevaar gebracht. Het werk mag pas weer beginnen als de veiligheidscultuur verbetert. De inspectie stelt dat sprake is van structurele problemen op Kijfhoek: “ProRail […] » Lees verder...

Schoonmaker loopt veel meer risico op neurologische aandoening
Geplaatst op: 2018-08-15 10:53:41
Schoonmakers hebben net als schoonheidsspecialisten, decorateurs en iedereen die in contact komt met krachtige oplosmiddelen in verfverdunners en reinigingschemicaliën 50 procent meer kans op de ontwikkeling van multiple sclerose (MS), dat meldt de European Cleaning Journal (ECJ) op basis van een nieuwe studie die onlangs is gepubliceerd in het tijdschrift Neurology. Risico op ontwikkelen van neurodegeneratieve aandoening […] » Lees verder...

Inspectie SZW: werken in de agrarische sector gaat te vaak mis
Geplaatst op: 2018-08-15 10:48:01
Vorig jaar werden 93 werknemers in de agrarische sector slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval. Ook overtraden bedrijven regelmatig de regels over arbeidstijden, het minimumloon en vakantiegeld. Dat blijkt uit de balans die de Inspectie SZW over de agrarische sector in 2017 heeft opgemaakt. De Inspectie blijft de komende jaren dan ook stevig toezien op veilig, […] » Lees verder...

Inspraakreactie op een voorgenomen wetswijziging Arbeidsomstandighedenbesluit
Geplaatst op: 2018-08-01 12:49:48
Op dit moment loopt een internetconsultatie voor de wijziging van o.a. het Arbobesluit. Een van de wijzigingen betreft artikel 3.16 over valgevaar. Copla heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de voorgenomen wijziging. De voorgenomen wijziging zal er toe leiden dat artikel 3.16 er heel anders uit komt te zien. In de […] » Lees verder...

Implementatie van Richtlijn 2017/164: Nieuwe grenswaarden per 21 augustus 2018
Geplaatst op: 2018-08-01 11:46:04
Per 21 augustus 2018 gelden nieuwe indicatieve grenswaarden voor 31 stoffen of stofgroepen. Met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling (bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, Paragraaf A) wordt voorzien in de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/164 van de Commissie van 31 […] » Lees verder...

‘Actieplan preventie beroepsziekten goed initiatief’
Geplaatst op: 2018-08-01 11:41:59
Inspectie SZW waardeert aanzet Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne 1 op de 6 mensen krijgt te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Reden voor de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) om met een aangeboden actieplan bij de Kamer te pleiten voor meer toezicht op de naleving van regels. Dat vraagt om een reactie van Inspectie […] » Lees verder...

Gebruik PMO als powertool bij preventie
Geplaatst op: 2018-08-01 11:21:07
Het belang van duurzame inzetbaarheid groeit. En daarmee de aandacht voor preventie. De bedrijfsarts speelt hierin een belangrijke rol, maar ook de arbodienst. Hoe beïnvloedt het beleid van arbodiensten de preventieve activiteiten van de bedrijfsarts? En waarom komt het PMO daarbij maar niet van de grond? Het periodiek aanbieden van preventief medisch onderzoek (PMO) aan […] » Lees verder...

Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2017 gepubliceerd
Geplaatst op: 2018-08-01 11:12:14
Het aantal zware overtredingen van BRZO-bedrijven is in 2017 gedaald. Dat blijkt uit de vijfde landelijke rapportage  ‘Staat van Veiligheid’ gepubliceerd op 9 juli. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat stuurde het document 10 juli naar de Tweede Kamer. Van Veldhoven gaat in deze Kamerbrief ook in op het onderwerp ageing oftewel de veroudering van […] » Lees verder...

Eurogrit aansprakelijk gesteld in rechtszaak over asbest
Geplaatst op: 2018-08-01 10:42:07
Het bedrijf Eurogrit uit Dordrecht is aansprakelijk gesteld voor de schade van twee onderhoudsbedrijven waaraan straalgrit was geleverd dat met asbest was vervuild. De uitspraak van de kortgedingrechter maakt volgens brancheorganisatie OnderhoudNL de weg vrij voor een massaclaim. De totale schade van die claim wordt geraamd op 200 tot 250 miljoen euro. Eurogrit maakt straalgrit, […] » Lees verder...

Brandweer, universiteit en bedrijfsleven ontwikkelen goedkopere en duurzame brandveilige bouwmaterialen
Geplaatst op: 2018-08-01 10:39:12
Er worden in de bouw nog steeds veel brandbare bouwmaterialen gebruikt. Zo worden uit klimaatoogpunt de laatste jaren vaak isolatiematerialen aangebracht die uitstekend isoleren, maar helaas ook brandbaar zijn. In een nieuw project gaan de TU Eindhoven (TU/e), de Brandweeracademie, Brandweer Nederland en een aantal bedrijven nieuwe materialen ontwikkelen met extreem goede brandwerende kwaliteiten, die […] » Lees verder...

Veilig Werken met [ Gevaarlijke ] Stoffen: de Goede Praktijken Competitie
Geplaatst op: 2018-07-31 11:37:09
Ieder jaar kiest het Nederlands Focal Point een onderwerp voor de Goede Praktijken Competitie. Dit jaar gaat het om de zoektocht naar een organisatie die op een veilige manier werkt met gevaarlijke stoffen. Jaarlijks overlijden er ruim 3.000 mensen aan de gevolgen van werken met gevaarlijke stoffen. Hier moet verandering in komen. Ook dit jaar […] » Lees verder...

TNO en DCMR: veiligheidscultuur in petrochemie Rijnmondgebied kan beter
Geplaatst op: 2018-07-06 09:10:19
De veiligheidscultuur bij negentien risicovolle bedrijven in het Rijnmondgebied is over het algemeen genomen voldoende. Toch kan en moet het nog beter, stellen TNO en DCMR in een rapport. Vooral in de (petro) chemie valt nog winst te boeken. TNO voerde in 2012 in samenwerking met DCMR een tweedaags onderzoek uit naar de veiligheidscultuur bij […] » Lees verder...

Verwerking gezondheidsgegevens door Inspectie SZW
Geplaatst op: 2018-07-04 11:15:34
Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2019 wijzigt Arbowet vanwege AVG In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2019 staat een voorstel om artikel 24 van de Arbeidsomstandighedenwet uit te breiden. Met de wetswijziging krijgt Inspectie SZW de wettelijke bevoegdheid om gegevens over gezondheid te verwerken. Werkgevers moeten een melding maken (tool) bij Inspectie SZW van arbeidsongevallen die leiden tot blijvend letsel, een ziekenhuisopname of […] » Lees verder...

Samen fysiek werk aanpakken: neem deel aan het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk
Geplaatst op: 2018-07-04 11:07:40
43% van de werknemers in Nederland heeft regelmatig te maken met fysiek belastend werk, wat kan leiden tot lichamelijke klachten aan bijvoorbeeld spieren, pezen en gewrichten. Maar liefst 30% van alle werkgebonden verzuimdagen wordt veroorzaakt door klachten van deze aard. Voor een duurzaam gezonde en productieve inzet van werknemers moeten deze cijfers omlaag. In het […] » Lees verder...

NVvA vraagt aandacht voor preventie beroepsziekten
Geplaatst op: 2018-07-04 10:48:04
De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) heeft het Actieplan Voorkomen van Beroepsziekten overhandigd aan de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken. De NVvA vraagt hiermee om aandacht voor het aantal slachtoffers van beroepsziekten in Nederland. Want dit blijft onveranderd hoog. De NVvA gaat zich actief inzetten om het aantal beroepsziekten te verminderen. Dit wil zij doen samen […] » Lees verder...

Onderzoeksraad: meer samenwerking nodig voor veilig Chemelot
Geplaatst op: 2018-07-04 10:31:51
De groeiambities van het Limburgse industriecomplex Chemelot vereisen een hoger veiligheidsniveau. Ook de ligging dichtbij verschillende woonwijken en het grote aantal aanwezigen op de Campus zijn aanleiding om meer ambities te tonen op het vlak van veiligheid. Voldoen aan wet- en regelgeving is op zich een juist uitgangspunt, maar zeker bij groei moet voortdurend gestreefd […] » Lees verder...

SZW-lijst kankerverwekkende stoffen geüpdatet
Geplaatst op: 2018-07-04 10:22:44
De lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is geüpdatet. Er zijn geen stoffen toegevoegd sinds de publicatie van de SZW lijst van 2 januari 2018, nr. 21. De stoffen methanol (CAS nr 67-56-1) en kopersulfaat (CAS nr 7758-98-7) zijn uit de NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting […] » Lees verder...

Leidinggevenden aangehouden vanwege blootstelling werknemers aan formaldehyde
Geplaatst op: 2018-07-04 10:19:22
De recherche van de Inspectie SZW heeft in opdracht van het Functioneel Parket op dinsdag 26 juni twee voormalig leidinggevenden van een bedrijf in Emmen aangehouden. De Inspectie SZW vermoedt dat de verdachte leidinggevenden jarenlang werknemers hebben blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde. Vorig jaar meldde een werkneemster van het bedrijf bij de Inspectie SZW […] » Lees verder...

Wanneer gaat de geldigheidsduur van het inspectiecertificaat brandbeveiliging in?
Geplaatst op: 2018-06-19 11:31:17
Een inspectiecertificaat is geldig bij de allereerste inspectie, bij ingebruikname van de brandbeveiligingsinstallatie. Dit is de peildatum. Een vervolginspectie moet zijn afgerond vóór de peildatum het jaar erna of van het derde jaar erna, afhankelijk van de geldigheidsduur. Ook indien de vervolginspectie wordt afgerond ná de peildatum, blijft de peildatum hetzelfde. Dat hebben de inspectie-instellingen […] » Lees verder...

E-magazine verantwoord opdrachtgeverschap rond veilig werken in bouw en infra
Geplaatst op: 2018-06-19 11:12:31
Veel opdrachtgevers in de bouw en infra zijn zich er niet van bewust dat zij een wettelijke verantwoordelijkheid hebben voor veilig en gezond werken tijdens de bouw. Er is ook nogal eens onduidelijkheid over wat deze verantwoordelijkheid inhoudt. De Inspectie SZW helpt hen op weg met een online magazine Verantwoord opdrachtgeverschap. Opdrachtgevers in de bouw en […] » Lees verder...

Met intrinsieke motivatie naar modern arbobeleid
Geplaatst op: 2018-06-19 11:09:46
Het is een waarheid waar veel arboprofessionals tegenaan lopen: duwen helpt niet. Het heeft weinig zin om veilig en gezond gedrag top-down af te dwingen. Wat wél helpt is het opwekken van intrinsieke motivatie. Maar hoe doe je dat? De werkgever van het bouwbedrijf had het goed voor elkaar. Want in één klap had hij […] » Lees verder...

SZW neemt arbeidsomstandigheden PostNL ‘zeer serieus’
Geplaatst op: 2018-06-19 11:02:00
De wet kent geen specifieke eisen over hoeveel een werknemer mag tillen. Wel wordt in het Arbeidsomstandighedenbesluit verwezen naar een methode (NIOSH) die kan worden gebruikt om het maximaal tilgewicht te berekenen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het gewicht van een voorwerp maar ook naar de omstandigheden waaronder het gewicht wordt verplaatst. Dat schrijven […] » Lees verder...

Defensie aansprakelijk voor gezondheidsklachten chroom VI
Geplaatst op: 2018-06-06 09:43:34
Het ministerie van Defensie is aansprakelijk voor de gezondheidsklachten die medewerkers van de vijf voormalige NAVO-depots in Vriezenveen, Ter Apel, Coevorden, Brunssum en Eygelshoven hebben opgelopen door te werken met de giftige stof chroom VI. Een woordvoerder van de commissie die het onderzoek begeleid heeft, bevestigt berichtgeving van de NOS. Persbijeenkomst “Aanpak problematiek Chroom-6” van 4 […] » Lees verder...

Zomers warm: wanneer is het te warm om te werken?
Geplaatst op: 2018-06-06 09:14:46
Het is deze dagen zonnig en (zeer) warm. Voor werk in kantoren en kleine werklokalen bestaan er algemene regels om te bepalen of de temperatuur niet te hoog is voor de werkzaamheden die worden verricht. Let op: Het gaat hier om een indicatie en dus niet om wettelijke grenswaarden. In de zomer is de ideale […] » Lees verder...

Inspectie SZW voert extra controles uit in praktijklokalen vmbo en mbo
Geplaatst op: 2018-05-31 13:07:39
In de eerste weken van juni voert de Inspectie SZW controles uit op scholen voor vmbo en mbo op het gebied van de arbeidsomstandigheden in praktijklokalen. Dit gebeurt naar aanleiding van recente ongevalsmeldingen bij de inspectie. Dit meldt CNV Onderwijs. Een echte vakman of vakvrouw werkt arboproof, is de stelling van de Inspectie SZW (Sociale […] » Lees verder...

Boetes van in totaal 100.000 euro en gevangenisstraffen geëist voor beïnvloeden getuigen na bedrijfsongeval
Geplaatst op: 2018-05-30 10:14:03
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 28 mei jl. in de rechtbank in Den Bosch gevangenisstraffen tot drie maanden – waarvan een maand voorwaardelijk – geëist tegen de bedrijfsleider (COO) en de directeur (CEO) van een bedrijf in Kerkrade. Het OM verwijt de verdachten het onveilig laten werken van personeel. Ook zouden de verdachten het slachtoffer en getuigen onder druk […] » Lees verder...

Boete van 75.000 en voorwaardelijke stillegging geëist tegen mestverwerker voor dodelijk ongeval
Geplaatst op: 2018-05-30 10:00:18
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag een boete van 75.000 euro – waarvan 30.000 euro voorwaardelijk- en een voorwaardelijke stillegging geëist tegen een mestverwerker uit de gemeente Dantumadeel. Volgens het OM heeft het bedrijf er niet alles aan gedaan om een dodelijk ongeval met een werknemer te voorkomen, terwijl dat wel van een werkgever verwacht mag […] » Lees verder...

Leidraad PMO Gevaarlijke Stoffen aangeboden aan staatssecretaris
Geplaatst op: 2018-05-23 11:32:10
Op 14 mei is tijdens de kick-off van de campagne Veilig Werken met [Gevaarlijke] Stoffen de ‘Leidraad PMO Gevaarlijke Stoffen’ aangeboden aan de staatssecretaris  Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark. Naar schatting sterven in Nederland jaarlijks 4.100 mensen door beroepsziekten, waarvan bijna 3.000 door gevaarlijke stoffen in het werk. Een van de belangrijkste instrumenten […] » Lees verder...

Vluchtwegen zijn van levensbelang en verdienen meer aandacht
Geplaatst op: 2018-05-23 11:24:58
Veilige vluchtwegen zijn van levensbelang. Overheden proberen met strenge regels te zorgen dat de gebouwen primair vluchtveilig zijn. Met onafhankelijke vluchtwegen, voldoende capaciteit, korte loopafstanden wordt gezorgd dat mensen in de meeste gevallen veilig kunnen vluchten. Nog veel te vaak zien we dat het toch fout gaat. Bij inspecties blijken vluchtwegen geblokkeerd of afgesloten te […] » Lees verder...

Zorgen Staatsbosbeheer om veiligheid boswachters
Geplaatst op: 2018-05-23 10:39:42
Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over de veiligheid van boswachters na twee zware mishandelingen in korte tijd. Zo werd zaterdag de neus gebroken van een boswachter tijdens zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA)-surveillance in recreatieschap IJsselmonde in Zuid-Holland. De zware mishandeling vond plaats toen hij en zijn collega enkele jongeren aanspraken. Eind april liep een BOA-boswachter uit Oost-Brabant […] » Lees verder...

Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening in de maak
Geplaatst op: 2018-05-23 10:22:20
De Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB) houdt een bijeenkomst voor alle BHV-opleiders in Nederland. Doel: komen tot de oprichting van een professionele en onafhankelijke Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening. Ter voorbereiding op de oprichting van de Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening hebben de NVB en oud-minister Rita Verdonk verkennende gesprekken gevoerd met gerenommeerde BHV-opleiders. Dit zijn onder meer ACM Opleidingen, […] » Lees verder...

Te weinig maatregelen door bedrijven bij werken met gevaarlijke stoffen
Geplaatst op: 2018-05-23 10:07:29
Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen stellen hun medewerkers nog te vaak bloot aan gezondheidsrisico’s. Van de 36 bedrijven die door de Inspectie SZW onlangs zijn bezocht nemen 33 bedrijven te weinig maatregelen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Weliswaar hebben deze bedrijven wel maatregelen genomen, maar volgens de Inspectie valt er nog veel […] » Lees verder...

NPR 2576:2018 is gepubliceerd
Geplaatst op: 2018-05-09 11:51:31
Op 8 mei jl. is de nieuwe praktijkrichtlijn voor functiebehoud transmissiewegen gepubliceerd, de NPR 2576:2018. De bestaande richtlijn dateert nog uit 2005 en met de komst van recente nieuwe versies Normen (NEN 2535 / NEN 2575), was het ook tijd voor een nieuwe versie van de NPR 2576. De NPR 2576 beschrijft hoe een transmissieweg […] » Lees verder...

Rotterdam gaat nog actiever op zoek naar brandgevaarlijke gevels
Geplaatst op: 2018-05-08 08:52:23
Rotterdam gaat actief op zoek naar gebouwen van particulieren met risico op brandoverslag via de gevel. Het gemeentebestuur wil in juni al een lijst hebben van gebouwen die mogelijk gevaar lopen. Rotterdam neemt daarmee het voortouw in Nederland in de nasleep van de Grenfell Tower brand in Londen. Concludeert Bouw – en Woningtoezicht na een […] » Lees verder...

NEN-normen brand- en ontruimingsalarminstallatie vernieuwd
Geplaatst op: 2018-05-02 10:46:48
Onderstaande NEN-normen zijn in 2017-2018 vernieuwd en geactualiseerd. Deze normen zijn van belang voor het onderhouden, installeren en projecteren van brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Wat zegt het Bouwbesluit 2012 er nu precies over en waarom is het verstandig om voor gecertificeerde installatie- en onderhoudsbedrijven te kiezen? Op 1 december 2017 is de laatste versie van de […] » Lees verder...

Onderzoeksraad voor Veiligheid brengt 2017 in beeld
Geplaatst op: 2018-05-01 15:06:41
De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert zijn jaarverslag elk jaar in de maand mei. Vooruitlopend op dit verslag heeft de Raad met een korte video het afgelopen jaar in beeld gebracht. Deze video heeft onder meer aandacht voor de onderzoeken vliegveiligheid luchthaven Schiphol en het mortierongeval in Mali. Bekijk hier de beeldbank   » Lees verder...

Veiligheid stimuleren met de Veiligheidsladder
Geplaatst op: 2018-05-01 15:00:27
De Veiligheidsladder stimuleert veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen binnen bedrijven. Acht Volker-Wessels-bedrijven hebben een certificaat op de Veiligheidsladder. “En de ladder staat aan de basis van concrete initiatieven binnen ons veiligheidsprogramma WAVE’, zegt manager Veiligheid Daan Thijssen van Volker-Wessels. De Veiligheidsladder kijkt echt naar gedrag “Bij de Veiligheidsladder gaat het niet om documenten, maar om hoe […] » Lees verder...

Asbest saneren vanuit werkbakken aan hijskranen blijft verboden
Geplaatst op: 2018-05-01 14:24:36
Asbestdaken saneren vanuit werkbakken aan hijskranen blijft verboden. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark (SZW) in antwoord op Kamervragen van SGP, ChristenUnie, VVD, PVV, FvD en CDA over gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering. Asbestsaneerders hebben aangegeven dat voor een deel van de daken geen veiligere alternatieven zijn voor het gebruik van een hijskraan met […] » Lees verder...

Werken in de natuur? Let op teken!
Geplaatst op: 2018-05-01 14:07:23
Elk jaar raken rond de 25.000 mensen in Nederland besmet met de ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de beet van een teek. Ondanks dat de gevaren redelijk bekend zijn, neemt het aantal besmettingen jaarlijks toe, zo blijkt uit een peiling van het RIVM. Vooral wie in de natuur werkt loopt […] » Lees verder...

Copla supporter week van de RI&E 2018
Geplaatst op: 2018-04-26 13:34:38
Week van de RI&E vindt voor de 4e keer plaats van 11 tot 15 juni 2018 Tijdens de Week van de RI&E kun je op een aantrekkelijke manier aan de slag met de RI&E, het moment om eindelijk eens echt aan het werk te gaan met de RI&E. Er zijn adviesgesprekken, workshops op locatie en […] » Lees verder...

Nieuwe animatie over arbeidsrisico’s tijdens kinderwens en zwangerschap
Geplaatst op: 2018-04-18 09:57:37
Wanneer een werknemer een kinderwens heeft, moet extra gelet worden op de gezondheidsrisico’s van bepaalde werksituaties. Dit geldt voor zowel mogelijk toekomstige vaders als moeders. Ook zijn er na de fase van de kinderwens gezondheidsrisico’s in het geval van zwangerschap en het geven van borstvoeding. De nieuwe animatie over kinderwens, zwanger, borstvoeding en werk geeft […] » Lees verder...

In nieuwe cao voor de bouw afspraken extra maatregelen verhogen veiligheid bouwplaats
Geplaatst op: 2018-04-18 09:50:18
Werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Afgesproken is extra maatregelen te treffen die de veiligheid op de bouwplaats zal verhogen. Dat melden FNV en CNV. Bouwspraak Zo zijn op het gebied van veiligheid afspraken gemaakt over een “bouwspraak” bestaande uit woorden en pictogrammen die iedereen […] » Lees verder...

Stoffencheck: gevaarlijke stoffen app voor werknemers
Geplaatst op: 2018-04-18 09:33:18
Werknemers die denken dat ze met een gevaarlijke stof werken, kunnen dit checken met een speciale app, de Stoffencheck. De app, een initiatief van de Inspectie SZW en de FNV, geeft informatie over het werken met bepaalde stoffen: de risico’s, of je er ziek van kunt worden en welke maatregelen nodig zijn om veilig te […] » Lees verder...

De realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen
Geplaatst op: 2018-04-18 09:11:39
Het aantal arbeidsongevallen gaat nog ieder jaar omhoog. En het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan beroepsziekten loopt inmiddels in de duizenden. De Inspectie SZW roept werkgevers én werknemers op om arbeidsveiligheid bovenaan de agenda te zetten. Anders voorziet de Inspectie dat  in 2025 het aantal beroepsziekten maar liefst 15 procent hoger ligt dan nu. “Op […] » Lees verder...

Veel nieuws over operationele veiligheid spoorvervoer van gevaarlijke stoffen
Geplaatst op: 2018-04-18 08:58:23
Het begon ooit met druppellekkages, maar het overleg is inmiddels veel breder geworden. Op 10 april organiseerde de VNCI samen met DB Cargo en ProRail voor de zevende keer haar jaarlijkse bijeenkomst met alle stakeholders over het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. De timing was precies goed, want vorige maand meldde ProRail in haar jaarverslag dat […] » Lees verder...

Rechter: aannemer schuldig aan dodelijk bouwongeval
Geplaatst op: 2018-04-10 12:55:01
Een aannemer uit Herwijnen, de directeur van het bedrijf en een vastgoedonderneming uit Dongen zijn door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor een ongeval op een bouwlocatie in Tilburg twee jaar geleden. Bij dat ongeval kwam een 25-jarige bouwvakker uit Gorinchem om het leven. Volgens de rechtbank hebben de drie de Arbeidsomstandighedenwet overtreden en […] » Lees verder...

Nieuwe animatie over veilig werken op hoogte
Geplaatst op: 2018-04-09 10:20:09
Vallen van hoogte staat nog steeds met stip op 1 als het gaat om arbeidsongevallen. Terwijl dit aantal behoorlijk beperkt kan worden door het nemen van de juiste maatregelen. Het Arboportaal besteedt hier aandacht aan in een nieuwe animatie over valgevaar. https://www.copla.nl/wp-content/uploads/2018/04/szw-arpo-20180329-idkghvyb0-web-hd.mp4 Er is altijd sprake van valgevaar als de werknemer op 2,5 meter of […] » Lees verder...

Norm beschermende kleding tegen tekenbeten gepubliceerd
Geplaatst op: 2018-04-04 11:17:57
De NEN heeft de norm NEN 8333 “Beschermende kleding – Bedekkende kleding die helpt te beschermen tegen tekenbeten en fabrieksmatig behandeld is met permethrine” gepubliceerd.  De norm is geschreven voor fabrikanten van de kleding en is ontwikkeld op initiatief van belanghebbenden in de markt Beroepsziekte Teken zijn een potentieel risico voor werknemers en recreanten in […] » Lees verder...

Inspectie controleert varkenshouderij
Geplaatst op: 2018-04-04 11:14:37
De Inspectie SZW gaat controleren op de arbeidsomstandigheden in de varkenshouderij. In deze sector doen zich verschillende arbeidsrisico’s voor. Bij de inspecties is aandacht voor onder meer het stalklimaat (stof), veiligheid van elektrische installaties, emissie van dieselmotoren en inrichting van het erf (waaronder silo’s). Voor varkenshouders is een online magazine uitgebracht over veilig en gezond […] » Lees verder...

Het basiscontract: zo heeft u het op 1 juli uw op orde
Geplaatst op: 2018-04-04 11:07:10
Per 1 juli 2018 moeten alle werkgevers beschikken over een basiscontract met een arbodienstverlener. Dan komt er een einde aan de overgangsperiode van één jaar die was afgesproken bij de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017. Wat moet er ook al weer geregeld zijn? Op welke arbozorg kan een werknemer rekenen? Dat staat […] » Lees verder...

Werken met Gezond verstand = Veilig Werken met gevaarlijke stoffen
Geplaatst op: 2018-04-04 08:52:44
Wist u dat u ziek kunt worden door uw werk? Een werkplek waar onveilig gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen kan leiden tot allergische reacties, astma of zelfs kanker en longziekten. Dit zijn vaak stoffen die je niet eens kunt zien of ruiken. Of waarvan je niet zou verwachten dat ze zo schadelijk kunnen zijn. Naast […] » Lees verder...

Publicatie ISO 45001 ‘Gezond en veilig werken’
Geplaatst op: 2018-04-04 08:40:29
ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ is gepubliceerd. Tegelijkertijd is ook de Nederlandse vertaling van de norm beschikbaar gekomen. Beide documenten zijn bij NEN verkrijgbaar. ISO 45001 vervangt OHSAS 18001 (arbomanagement). Jaarlijks zijn er 2,3 miljoen dodelijke slachtoffers te betreuren door werkgerelateerde ongevallen en ziektes. Met een […] » Lees verder...

Nieuwe animatie adviseert over veilig en gezond werken in nachtdienst
Geplaatst op: 2018-03-21 12:49:17
Werken in de nacht kan voor veel werknemers belastender zijn dan werken overdag, aangezien het natuurlijke bioritme wordt verstoord. Vandaag, op de internationale Dag van de Slaap, lanceert het Arboportaal een nieuwe animatie over veilig en gezond werken in de nacht. De Gezondheidsraad heeft in oktober 2017, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken […] » Lees verder...

Norm voor ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd
Geplaatst op: 2018-03-21 12:37:54
NEN heeft de herziene NEN 2654-2 ‘Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties’ gepubliceerd. De norm is aangepast aan de inzichten en technologieën van deze tijd. Een ontruimingsalarminstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder ervoor zorgt dat het beheer, de controle en het onderhoud van de […] » Lees verder...

Chronisch zieken langer aan het werk door aanpassingen arbeid
Geplaatst op: 2018-03-21 12:29:47
Mensen met een chronische ziekte ervaren hun leven als zinvoller als zij een baan hebben. Werkgevers kunnen bijdragen door passend werk aan te bieden zodat mensen met een aandoening of een beperking aan het werk kunnen blijven. Voor mensen met een chronische aandoening of beperking is het belangrijk om te (blijven) werken, blijkt uit een […] » Lees verder...

REACH-comité stelt beperkingen vast voor NMP, D4/D5 en methanol
Geplaatst op: 2018-03-21 12:16:28
Het REACH-comité heeft in 2017 voor drie stoffen restricties (beperkingen) vastgesteld. Het gaat om het oplosmiddel N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP), de siloxanen D4 en D5 en methanol. Deze beperkingen zullen binnenkort in de EU-regelgeving worden opgenomen. Dat meldt de helpdesk REACH/CLP in zijn nieuwsbrief. Restricties zijn een instrument om de gezondheid van de mens en het milieu […] » Lees verder...

Bedrijf verdacht van blootstelling werknemers aan formaldehyde
Geplaatst op: 2018-03-21 11:48:03
De Recherche SZW heeft bij een fabriek in Emmen administratie en meetrapporten in beslag genomen. Het bedrijf wordt verdacht dat zij werknemers heeft blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde. Het strafrechtelijk onderzoek door de Recherche SZW gebeurt in opdracht van het Functioneel Parket. Vorig jaar meldde een werkneemster van het bedrijf bij de Inspectie SZW […] » Lees verder...

De lessen van het Alphense hijsongeval
Geplaatst op: 2018-03-07 12:05:02
Directeur Jaap Kruijt van bouwbedrijf Mourik-Groot Ammers is op kampeervakantie in Zweden als hij in de auto een telefoontje krijgt over het hijsongeval in Alphen aan den Rijn. “Ik schrok me rot.” Kruijt vertelt zijn verhaal en de lessen die hij leerde van het Alphense hijsongeval. “Ik schrok me rot. Ik heb meteen de auto aan de […] » Lees verder...

Oplossing veilig stapelen Deense karren in zicht
Geplaatst op: 2018-03-07 11:48:16
Om ongevallen met stapelbare Deens karren te voorkomen, heeft LTO Glaskracht en Stigas een aantal innovatieve oplossingen bedacht. De Inspectie SZW heeft deze oplossingen positief beoordeeld. De sector gaat deze oplossingen de komende maanden verder uitwerken. Het streven is om uiterlijk per 1 oktober met de veilige stapelbare karren te werken. In het voorjaar van […] » Lees verder...

Portaalligger wordt dwarsligger (RI&E Casus)
Geplaatst op: 2018-03-07 11:43:26
Bij het verplaatsen van een nieuwe portaalligger valt die op de voet van een werknemer. Onderzoek toont aan dat het bedrijf de gevaren en risico’s niet van tevoren had bepaald. Met andere woorden: het bedrijf had de risico’s niet omschreven in een RI&E. Het had evenmin maatregelen genomen om een ongewilde gebeurtenis te voorkomen. Of in […] » Lees verder...

’s-Hertogenbosch schiet tekort in risicocommunicatie vervoer gevaarlijke stoffen
Geplaatst op: 2018-03-07 11:37:11
Risicocommunicatie over het goederenvervoer per spoor heeft weinig tot geen aandacht van college en gemeenteraad in ’s-Hertogenbosch. De verdeling van rollen en taken op het gebied van risicocommunicatie is in de praktijk onvoldoende duidelijk. En de communicatie met de betrokken inwoners om het spoor schiet tekort. Dat concludeert de Rekenkamercommissie in het rapport “Risico communicatievervoer […] » Lees verder...

‘Mannenbedrijven’ bieden minder regelingen voor combineren werk en gezin
Geplaatst op: 2018-03-07 11:28:42
Uit een analyse  van TNO blijkt dat 1 op de 10 werknemers problemen heeft om werk en privé te  combineren. Vooral jonge ouders hebben hier moeite mee. Dit resulteert in een hoger ziekteverzuim en meer burn-out klachten. Veel werkgevers (8 op de 10) bieden regelingen die het makkelijker maken om werk en privé te combineren, […] » Lees verder...

Hijskraan krijgt meer ruimte in binnenstad: wettelijke eisen in aantocht
Geplaatst op: 2018-03-01 15:29:52
Hijskranen krijgen meer ruimte in de stad. Dat wordt bij wet geregeld. Aanleiding is een dodelijk ongeval met vallende steigerdelen in Den Haag, waarbij een voorbijganger om het leven kwam. René van der Steen, voorzitter van het Zwarte Corps (de bond van machinisten), is blij met de eenduidige regels die in aantocht zijn. “Overal gelden […] » Lees verder...

Toolbox samenwerken voor preventiemedewerkers
Geplaatst op: 2018-02-21 11:15:39
Een veilige en gezonde werkplek creëer je samen. Voor preventiemedewerkers is het dan ook essentieel om samen te werken met onder andere collega’s, OR, management en HR. inPreventie lanceert daarvoor de online Toolbox Samenwerken; een door TNO ontwikkelde toolbox met instrumenten die helpen bij de samenwerking en bij het onder de aandacht houden van preventie. […] » Lees verder...

Pesten op het werk, de cijfers liegen niet
Geplaatst op: 2018-02-21 11:07:48
Pesten op het werk. Het gebeurt, en de gevolgen zijn zwaarwegend. Uit onderzoek door Viking blijkt dat bedrijven vaak te weinig of zelfs helemaal geen aandacht besteden aan dit probleem. Voor het onderzoek is in december 2017 via IPSOS een survey verspreid onder 707 werkende Nederlanders. Van de respondenten gaf een derde aan dat hun werkgever geen […] » Lees verder...

E-learning voor preventiemedewerkers in de sector agri en groen
Geplaatst op: 2018-02-21 10:51:38
Stigas, het kenniscentrum voor gezond en veilig werken in de agrarische en groene sector, heeft een e-learning ontwikkeld voor preventiemedewerkers uit deze sector. De 37 korte filmpjes met vragen en feedback leveren alle basiskennis die zij nodig hebben. Aanleiding voor de nieuwe e-learning zijn de eisen die de vorig jaar vernieuwde Arbowet aan de rol […] » Lees verder...

RIVM heeft standaard blootstellingsschatting van schoonmaakmiddelen vernieuwd
Geplaatst op: 2018-02-21 10:48:01
Het RIVM heeft de standaard voor de blootstellingsschatting van schoonmaakmiddelen vernieuwd in de ConsExpo Schoonmaakmiddelen Factsheet en een nieuwe versie van de webapplicatie uitgebracht. De applicatie kan gebruikt worden voor het schatten van blootstelling aan chemische stoffen uit consumentenproducten zoals verf, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Standaardwaarden schoonmaakmiddelen De Schoonmaakmiddelen Factsheet beschrijft standaardwaarden die bruikbaar zijn […] » Lees verder...

Grensoverschrijdende voorbereiding kernongeval moet beter
Geplaatst op: 2018-02-07 10:38:23
Samenwerken aan nucleaire veiligheid Introductie De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe Nederland met België en met Duitsland samenwerkt om een kernongeval te voorkomen en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. Ook is onderzocht hoe de informatievoorziening aan burgers verloopt. De Raad is zijn onderzoek gestart naar aanleiding van onrust onder de bevolking over incidenten […] » Lees verder...

Is machineveiligheid echt zo ingewikkeld?
Geplaatst op: 2018-02-07 10:26:26
Contact met bewegende delen van machines veroorzaakte ruim 16 procent van de ernstige arbeidsongevallen in 2016. Is machineveiligheid zulke complexe materie, schiet de wetgeving tekort of zijn medewerkers gewoon hardleers? Websites buitelen over elkaar heen om de wetgeving over machineveiligheid uit te leggen. “De Machinerichtlijn 2006/42/EG is een productrichtlijn …”, “De ‘sociale’ richtlijn arbeidsmiddelen (2009/104/EG) geeft […] » Lees verder...

3 x RI&E-instrument voor de zorg
Geplaatst op: 2018-02-07 10:17:10
Een RI&E-instrument voor toepassing in de zorg? Er zijn drie belangrijke instrumenten beschikbaar voor de zorgbranche. Wat zijn hun specifieke kenmerken? Waarin onderscheiden ze zich? De belangrijkste RI&E-instrumenten zijn ZorgRie, Pythia en Risico-monitor. Het RI&E-instrument ZorgRie is toepasbaar voor zorginstellingen binnen de branches GGZ, GHZ, THZ, V&V en ZKH. Pythia is geschikt voor verpleeg-, verzorg- en thuiszorgorganisaties. Jeugdzorg- […] » Lees verder...

Bedrijven laks met registratie blootstelling kankerverwekkende stoffen
Geplaatst op: 2018-02-07 09:59:36
Bedrijven zijn verplicht om de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen of straling te registreren. Maar in de praktijk gebeurt dat amper, staat in een rapport van adviesbureau Capgemini in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Wanneer er blootstelling kan zijn aan kankerverwekkende stoffen is de werkgever verantwoordelijk voor de registratie van […] » Lees verder...

Luchtmacht neemt te veel risico met vervoer gevaarlijke stoffen
Geplaatst op: 2018-02-07 09:39:02
De luchtmacht vervoert in vliegtuigen gevaarlijke stoffen die ze helemaal niet door de lucht mag transporteren. Andere stoffen worden niet goed verpakt tijdens het transport. Het gaat om bijvoorbeeld zuurstofflessen en chemicaliën. Dit staat in een vertrouwelijk rapport dat in handen is van Nieuwsuur en ANP. Het zou gaan om zowel vervoer binnen Nederland als […] » Lees verder...

Vragen over schakel- en besturingskasten & CE-markering
Geplaatst op: 2018-01-29 11:34:52
In de praktijk rijzen er regelmatig vragen over de CE-markering van schakel- en besturingskasten. Federatie Paneelbouw en FME ontwikkelden documentatie over dit onderwerp zodat de sector een leidraad heeft. Schakel- en besturingskasten die onder de eigen naam van de paneelbouwer of installateur zijn gefabriceerd vallen onder de Laagspanningsrichtlijn en moeten altijd CE-gemarkeerd zijn, met uitzondering […] » Lees verder...

Risico op beroepsziekten door gevaarlijke stoffen nog te hoog
Geplaatst op: 2018-01-24 11:53:22
In Nederland zijn er nog te veel werkende mensen die worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. “Er moet meer gebeuren om de risico’s hierop te verkleinen”, aldus Wouter Fransman, wetenschapper bij TNO. Fransman is Senior Scientist Chemical Risk Assessment en werkt al tien jaar voor TNO aan onderzoeken die bijdragen aan gezond en veilig werken met […] » Lees verder...

Defensie heeft zijn veiligheidsmanagement onvoldoende op orde
Geplaatst op: 2018-01-24 11:50:42
Defensie heeft zijn veiligheidsmanagement onvoldoende op orde. Dat blijkt uit het eindrapport “Het moet en kan veiliger!” van de commissie-Van der Veer dat vrijdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. De commissie concludeert dat de militaire en politieke top te weinig aandacht besteedde aan de veiligheid en dat de organisatie onvoldoende leert van gemaakte fouten. Met […] » Lees verder...

Kolven op het werk: dit zijn de richtlijnen
Geplaatst op: 2018-01-24 11:41:03
Werkende moeders kolven vaak noodgedwongen in het serverhok, de wc of de auto, zo blijkt uit onderzoek van het tijdschrift Ouders van nu. Dit terwijl de werkgever ervoor moet zorgen dat vrouwen moedermelk kunnen kolven of hun kind op het werk kunnen voeden. Gedurende de eerste 9 maanden na de bevalling heeft de werkneemster het […] » Lees verder...

En ja, daar is de nieuwe VCA
Geplaatst op: 2018-01-24 11:28:25
De Raad voor Accreditatie heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. In VCA 2017/6.0 staat veiligheid nog meer centraal. De nieuwe versie bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen […] » Lees verder...

Is de Inspectie SZW onafhankelijk genoeg?
Geplaatst op: 2018-01-10 11:20:55
Meer onderzoek, minder preventie. De Inspectie SZW moet ‘scherp aan de wind zeilen’ vanwege een krap budget, zegt Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW. In de kritiek op de werkwijze van de inspectie van mensen als Joustra en Van Vollenhoven herkent Kuipers zich niet: “We ­komen vrijwel altijd onaangekondigd.” ‘Inspectiediensten in Nederland niet onafhankelijk’, kopte […] » Lees verder...

Lijst kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd
Geplaatst op: 2018-01-10 11:13:12
De nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen is gepubliceerd. Het ‘•’-teken in de lijst geeft aan dat de stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de vorige publicatie van de SZW-lijst. Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Denk hierbij aan de industrie, bouwnijverheid, ziekenhuizen en laboratoria. Kankerverwekkende stoffen […] » Lees verder...

Jaarplan 2018: Gezond, veilig en eerlijk werk voor iedereen
Geplaatst op: 2018-01-10 11:10:42
“We leven in een welvarend land waar iedereen recht heeft op gezond, veilig en eerlijk werk. Met zo min mogelijk gezondheid- en veiligheidsrisico’s. En waar werkgevers en werknemers elkaar met respect en waardering behandelen. Niet wanneer het even uitkomt. Of toevallig in de planning past. Gewoon, omdat het zo hoort”, aldus Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Inspectie […] » Lees verder...

AMvB Brandveilig gebruik overige plaatsen van kracht
Geplaatst op: 2018-01-10 11:07:35
De Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) ‘Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ is per 1 januari 2018 in werking getreden. De AMvB stelt wettelijke regels aan de wijze waarop brandveiligheid moet worden gewaarborgd op andere plaatsen dan gebouwen, zoals evenemententerreinen en de tijdelijke bouwwerken die daar worden geplaatst. De AMvB bevat diverse wijzigingen ten opzichte van […] » Lees verder...

Negeren Wet verbetering poortwachter loopt in de papieren
Geplaatst op: 2018-01-10 11:04:43
Bij de Nationale Politie is het bedrag dat door UWV aan loonsancties is opgelegd sinds 2013 verdubbeld. De politie schiet als werkgever tekort als het gaat om goede verzuim- en re-integratiebegeleiding, zo oordeelt de politiebond ACP. Uit een uitzending van het programma Een Vandaag blijkt dat het aantal loonsancties voor de Nationale Politie sinds 2013 […] » Lees verder...

Verbetercheck Gevaarlijke stoffen voor de metaal
Geplaatst op: 2017-12-13 12:05:07
5xbeter, de organisatie voor de gezondheid en veiligheid van werknemers in de metaalbewerking en metalektro, heeft een Verbetercheck Gevaarlijke stoffen gelanceerd. De Verbetercheck Gevaarlijke stoffen is een praktisch instrument voor veilig werken met gevaarlijke stoffen. Hiermee kunnen bedrijven in de metaalsector hun gevaarlijke stoffen laagdrempelig registreren, de blootstelling bepalen, maatregelen nemen en borgen dat zij er veilig en gezond mee […] » Lees verder...

Inspecties: ‘Een te groot deel van VIB’s bevatten ernstige fouten en omissies’
Geplaatst op: 2017-12-13 11:57:28
In 2016 is het naleefpercentage van de belangrijkste rubrieken van de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) toegenomen tot ongeveer zestig procent. Maar een te groot deel van de VIB’s bevatten ernstige fouten en omissies. Dat blijkt uit de publicatie “Toezicht op productie en gebruik van chemische stoffen in 2016” van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse […] » Lees verder...

Adviseren zonder vingerwijzen: Nieuwe video met tips voor preventiemedewerkers
Geplaatst op: 2017-12-13 11:50:48
TNO heeft een nieuwe video ontwikkeld in de serie ‘Tips voor preventiemedewerkers’ van inPreventie. In deze tweede aflevering wordt ingegaan op hoe je collega’s kunt wijzen op preventieve maatregelen voor veilig en gezond werken, zonder vingerwijzen. Uit gesprekken met preventiemedewerkers komt regelmatig naar voren dat het nog best lastig is om op een niet-belerende toon […] » Lees verder...

Aan welke eisen moeten brandwerende deuren wettelijk voldoen?
Geplaatst op: 2017-12-13 11:45:07
Bij het brandveilig maken van een gebouw komt heel wat kijken. Dit geldt in het algemeen en voor specifieke onderdelen, zoals deuren. Waaraan moeten deuren wettelijk voldoen? Dick Schenkeveld, projectleider bouwkundige brandveiligheid bij Kiwa R2B, vertelt over de belangrijkste brandveiligheidseisen en geeft voorbeelden van waar het mis gaat en het dus beter kan. Een brandveilig […] » Lees verder...

‘Signaal Onderzoeksraad voor Veiligheid verontrustend’
Geplaatst op: 2017-12-13 11:35:22
“Het signaal van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is verontrustend.” Zo reageert Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland op een analyse van Cobouw, waaruit blijkt dat de bouwsector fundamentele adviezen om de veiligheidscultuur te verbeteren al jarenlang links laat liggen. De SP heeft inmiddels Kamervragen gesteld. Jaren van onderzoek. Naar zes vergelijkbare bouwdrama’s. Tal van […] » Lees verder...

Kerncijfers beroepsziekten 2017
Geplaatst op: 2017-11-29 10:48:47
Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Volgens de beroepsziektemeldingen uit 2016 valt ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte en het aantal blijft toenemen. In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen en […] » Lees verder...

Advies Gezondheidsraad: Blootstelling aan DEGME kan ontwikkeling van ongeboren kind schaden
Geplaatst op: 2017-11-29 10:45:39
Werknemers die tijdens hun werk in aanraking komen met de stof diethyleenglycol (mono)methylether (DEGME) kunnen daar nadelige effecten van ondervinden. Vrouwen die zwanger zijn, kunnen het risico lopen dat beroepsmatige blootstelling aan de stof hun ongeboren kind schaadt. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). DEGME […] » Lees verder...

Zo staat het met normen voor fysieke belasting
Geplaatst op: 2017-11-29 10:39:46
Er gebeurt veel op zowel Europees als mondiaal niveau op het gebied van de ontwikkeling en herziening van normen voor ergonomie, en fysieke belasting in het bijzonder. Bij ergonomie op de werkplek denken velen vooral aan een goed ingestelde bureaustoel. Maar ergonomie is een wereld meer dan dat. Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens […] » Lees verder...

Project Bio-ArbeidsHygiënische kaarten nagenoeg afgerond
Geplaatst op: 2017-11-29 10:34:25
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) heeft op de website van het Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid (KIZA) geactualiseerde en nieuwe Bio-ArbeidsHygiënische (BAH) kaarten geplaatst. In totaal telt de site nu kaarten voor 49 infectieziekten. Met de BAH-kaarten geeft het NCvB bedrijfsartsen en andere arboprofessionals een kort en concreet overzicht van wat relevant is op het […] » Lees verder...

Zo staat uw RI&E ervoor
Geplaatst op: 2017-11-15 11:06:31
Vakmedianet heeft onderzocht hoe het er bij u voorstaat met de RI&E. Hoe werkt die in uw praktijk en wat levert die op? De RI&E is tenslotte de leidraad voor uw arbobeleid en cruciaal voor de kwaliteit van de arbozorg in uw organisatie. Bijna 500 mensen gaven gehoor aan onze oproep om een korte vragenlijst in […] » Lees verder...

‘Koolstofnanobuizen mogelijk even gevaarlijk als asbest’
Geplaatst op: 2017-11-15 11:01:40
Nanotechnologie opent de deur naar allerlei wondermaterialen en -toepassingen. De ‘moleculaire vezels’ kunnen ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Over nanobuizen en buckyballen – de twee bekendste fullereren – horen we doorgaans alleen maar jubelverhalen. In materialen opgebouwd uit fullerenen kunnen immers de beste eigenschappen worden gecombineerd, zoals stevigheid en een licht gewicht. Interessant voor ontelbaar […] » Lees verder...

RoadMapp: werken aan werksfeer en werkplezier
Geplaatst op: 2017-11-15 10:44:37
Met een RoadMapp gaan 4 tot 8 werknemers met elkaar in gesprek over een specifiek onderwerp. Zo is er een; RoadMapp over Werkstress RoadMapp over Duurzame Inzetbaarheid RoadMapp over een goede werksfeer Op een laagdrempelige manier loop je met elkaar binnen 2 uur een aantal vragen en opdrachten door. Deze vragen gaan zowel over de huidige […] » Lees verder...

Eerste rapporten overstromingsrisico’s beoordeeld
Geplaatst op: 2017-11-15 10:39:18
Wateroverlast en overstromingen komen steeds vaker voor. Logisch dat overstromingsrisico’s onderdeel uitmaken van het Brzo 2015. VR-bedrijven zijn sindsdien verplicht informatie over overstromingsrisico’s in hun veiligheidsrapporten op te nemen. Het beoordelen van deze rapporten blijkt best complex. Zowel de bedrijven als de beoordelaars moeten er nog aan wennen. Augustus 2017 Door de overstromingen in Houston […] » Lees verder...

Jongeren in de metaal drie keer vaker een ongeluk
Geplaatst op: 2017-11-15 10:03:06
In vergelijking met andere werknemers in de metaal hebben jongeren drie keer zo vaak een ongeluk. En jong geleerd is oud gedaan. Het is daarom van levensbelang dat jongeren in een metaalopleiding meteen leren gezond en veilig te werken. Vandaag lanceert de Inspectie SZW daarom de E-publicatie ‘Gezond en veilig leren werken in de metaal’. […] » Lees verder...

Week van de Werkstress 13 t/m 16 november 2017
Geplaatst op: 2017-11-10 11:03:36
  Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Dat kan duizend-en-één oorzaken hebben en zich manifesteren in even zoveel symptomen. Maar de mensen die er mee te maken kregen, hebben één ding gemeen: als ze er eerder […] » Lees verder...

Veiligheid en efficiency hand in hand, kan dat?
Geplaatst op: 2017-11-01 12:11:13
Kosten besparen door gezond en veilig werken Veiligheid krijgt steeds meer aandacht in magazijnen, maar nog lang niet alle bedrijven zijn zich ervan bewust dat veiligheid ook de efficiency verbetert. “Er zijn minder schades en er worden minder fouten gemaakt”, aldus beleidsadviseur Daniëlle Gevers Deynoot. Prioriteit Veiligheid krijgt steeds meer prioriteit in Nederlandse magazijnen. Dat […] » Lees verder...

CCV publiceert inspectieschema’s PGS
Geplaatst op: 2017-11-01 12:01:04
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft twee inspectieschema’s gepubliceerd voor brandbeveiliging van opslag gevaarlijke stoffen. Een inspectieschema voor beoordeling van het uitgangspuntendocument (UPD-PGS) en een inspectieschema voor beoordeling van de brandbeveiligingsinstallatie (BB-PGS). Beide inspectieschema’s sluiten aan op Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen – Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15) en zijn bruikbaar voor beoordeling […] » Lees verder...

Tips samenwerking preventiemedewerker-bedrijfsarts
Geplaatst op: 2017-11-01 11:47:03
De nieuwe Arbowet die sinds 1 juli 2017 van kracht is, besteedt expliciet aandacht aan de samenwerking preventiemedewerker-bedrijfsarts. Maar dan is voor veel preventiemedewerkers nog de vraag: hoe kom je als preventiemedewerker in contact met de bedrijfsarts?Begin oktober organiseerde de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek een webinar over de samenwerking preventiemedewerker-bedrijfsarts. Filmpje met tips over samenwerking preventiemedewerker-bedrijfsarts […] » Lees verder...

Gezondheidsrisico’s door nachtwerk: meer kans op diabetes en hart- en vaatziekten
Geplaatst op: 2017-11-01 11:02:35
In Nederland werken bijna 1,3 miljoen mensen – zo’n 15% van de beroepsbevolking – soms of regelmatig ’s nachts. Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Gezondheidsraad onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van nachtwerk. De Gezondheidsraad adviseert nachtwerk waar mogelijk te beperken. In het advies van de Gezondheidsraad  staat […] » Lees verder...

Boetes Inspectie SZW voor overtreden Arbowet
Geplaatst op: 2017-10-26 13:07:06
Inspectie SZW controleert of organisaties zich houden aan de verplichtingen uit de Arbowet. Bij controles kan Inspectie SZW (direct) een boete opleggen als er een overtreding wordt geconstateerd. Dat kan aardig in de papieren lopen. Als de werkgever de Arbowet (tool) overtreedt, kan inspectie SZW een boete opleggen. De hoogte van de boetes kunnen werkgevers […] » Lees verder...

Publicatie Onderzoeksraad: Formaldehyde emissie bij DuPont te Dordrecht
Geplaatst op: 2017-10-18 09:51:18
Introductie In de periode van 10 tot en met 12 augustus 2016 vond een emissie van circa 2730 kg van de giftige en carcinogene stof formaldehyde plaats via een schoorsteen van de Delrin-fabriek van DuPont in Dordrecht. Een gedeelte van de formaldehyde is ook in de fabriek vrijgekomen. Deze emissie is ontdekt nadat een medewerker […] » Lees verder...

Informatie voor bedrijven over gebruik straalmiddel Eurogrit
Geplaatst op: 2017-10-18 09:33:00
Mogelijk 140 bedrijven hebben gewerkt met het straalmiddel Eurogrit, waarin asbestvezels zijn aangetroffen. Het straalmiddel is geleverd door het bedrijf Eurogrit BV uit Dordrecht. Straalgrit wordt gebruikt om roest te verwijderen c.q. te voorkomen. De kans bestaat dat werknemers zijn blootgesteld aan asbest. In ieder geval kan er sprake zijn van  onzekerheid. De Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving […] » Lees verder...

Terugkijken: webinar over samenwerking tussen preventiemedewerker en bedrijfsarts
Geplaatst op: 2017-10-18 09:28:22
Op dinsdag 3 oktober organiseerde TNO een webinar over de samenwerking tussen de preventiemedewerker en de bedrijfsarts. Tijdens dit webinar werd ingegaan op de wijzigingen in de Arbowet op dit vlak, de toegevoegde waarde van deze samenwerking en hoe je tot een goede samenwerking komt. Een bedrijfsarts en preventiemedewerker gaven concrete tips over hoe je […] » Lees verder...

Duurzaam inzetbaar? Bekijk het maar!
Geplaatst op: 2017-10-18 09:25:31
‘Geen vakman meer te krijgen.’ Hoe vaak heeft u die verzuchting al geslaakt, de laatste vijf tot tien jaar? Toch zit er wel waarheid in, blijkt uit het promotieonderzoek van Bert Breij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU). Vooral de oudere vakmens geeft er toenemend de brui aan. Achter die vrij simpele constatering schuilt […] » Lees verder...

Ook zorgplicht voor niet-eigen werknemers?
Geplaatst op: 2017-10-06 10:31:23
De werkgever heeft een zorgverplichting voor zijn eigen personeel. Komt hij die niet na, dan kan hij bij een arbeidsongeval aansprakelijk zijn voor de schade. Maar hoe zit dat bij niet-eigen werknemers, zoals ingeleende arbeidskrachten, zzp’ers of vrijwilligers? De werkgever heeft de verplichting ervoor te zorgen dat de werknemer tijdens zijn werkzaamheden geen schade oploopt. […] » Lees verder...

SZW publiceert onderdeel basisinspectiemodule Arbozorg
Geplaatst op: 2017-10-04 11:08:14
De Inspectie SZW heeft een onderdeel van de basisinspectiemodule Arbozorg gepubliceerd: “RIE en Deskundige Bijstand”.  Deze basisinspectiemodule (BIM) is toepasbaar in alle organisaties waar de Arbowet van toepassing is. Deze BIM is met name toepasbaar bij initiële inspecties waarin wordt geïnspecteerd op risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), plan van aanpak (PvA) en deskundige bijstand. Ook zijn […] » Lees verder...

Eerder stoppen met werken voor zware beroepen
Geplaatst op: 2017-10-04 10:31:31
Met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zijn er toenemende zorgen over werknemers in zware beroepen. Kenmerkend voor deze beroepen is dat vaak op jonge leeftijd met werken wordt begonnen, het opleidingspeil en de levensverwachting relatief laag zijn en velen niet in goede gezondheid de eindstreep halen. Met de verhoging van de pensioenleeftijd in de […] » Lees verder...

Nieuwe aanwijzing van NCvB voor wettelijke taak registratie beroepsziektemeldingen
Geplaatst op: 2017-10-04 10:22:28
Bedrijfsartsen en arbodiensten moeten beroepsziekten verplicht melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). De beschikking die dit regelt is vernieuwd per 1 januari 2018. Het NCvB van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 januari 2022 opnieuw aangewezen als de instelling waar arbodiensten en […] » Lees verder...

Kerncijfers 2017: vaker burn-out of overspannen door werk
Geplaatst op: 2017-10-04 10:12:15
Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Volgens de beroepsziektemeldingen uit 2016 valt ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte en het aantal blijft toenemen. In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen en […] » Lees verder...

Veel schade door brand in voedingsmiddelenindustrie
Geplaatst op: 2017-10-04 10:05:51
In Nederland zijn 5275 bedrijven actief in de voedingsmiddelenbranche met in totaal 135.000 werknemers. Een belangrijke industrietak, met de vleesverwerkers inclusief de slachterijen als belangrijkste sector, direct gevolgd door de zuivelindustrie. De brood verwerkende industrie telt de meeste bedrijven. Recent was er een aantal grote schadegevallen in deze kwetsbare branche, met over het algemeen erg […] » Lees verder...

Opsporen verdachte breedplaatvloeren vergt mammoet-operatie
Geplaatst op: 2017-10-03 13:25:19
Nu de oorzaak van de instorting in Eindhoven bekend is, ligt de breedplaat plotseling landelijk onder vuur. Vaststellen hoeveel panden met breedplaten problemen zouden kunnen opleveren, is een mammoet-opgave waarvan niemand nog de omvang overziet. Hij vindt het overtuigende onderzoeken Toine van Casteren heeft de rapporten van TNO en Adviesbureau Hageman bestudeerd en geconstateerd dat […] » Lees verder...

“Veiligheid op de bouwplaats besteed je niet uit”
Geplaatst op: 2017-09-25 11:21:54
Niet alleen de aannemer, de architect en het adviesbureau: ook de opdrachtgever heeft een belangrijke rol bij het verbeteren van de veiligheid en gezondheid (V&G) op de bouwplaats. Niet alleen in het belang van de bouwvakkers: door zo vroeg mogelijk de risico’s en beperkingen van een project te benoemen, voorkomen we ook veel onduidelijkheid, vertraging […] » Lees verder...

I en M over het toezicht op het werken met hijskranen en werkbakken bij asbestsanering
Geplaatst op: 2017-09-20 11:51:25
Reactie op inbreng van de vaste commissie voor IenM over het toezicht op het werken met hijskranen en werkbakken bij asbestsanering. Reactie van minister Asscher (SZW), mede namens de Staatssecretaris van IenM, op de inbreng van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het toezicht op het werken met hijskranen en werkbakken bij asbestsanering. […] » Lees verder...

Steeds meer ongelukken op het werk
Geplaatst op: 2017-09-20 11:44:20
Het aantal werknemers dat overlijdt tijdens het werk neemt toe. In 2016 kwamen 70 mensen om het leven, 19 meer dan in 2015. Ook het aantal ongelukken zónder dodelijke afloop stijgt, 14% meer dan in 2015. Het jaarverslag van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is zeer kritisch over het bedrijfsleven: ‘Werknemers die de […] » Lees verder...

Uw mening telt: Gebruikersonderzoek Arboportaal
Geplaatst op: 2017-09-20 11:42:43
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil werkgevers, werknemers en Arbo professionals die zich beroepsmatig bezighouden met gezond en veilig werken zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. Het Arboportaal is hiervoor het belangrijkste communicatie-instrument. Om het Arboportaal als website te optimaliseren organiseren wij om de twee jaar een gebruikersonderzoek. Via het gebruikersonderzoek horen wij graag […] » Lees verder...

Uit de brand met realistisch oefenen
Geplaatst op: 2017-09-20 11:41:11
Brandende meterkasten, slachtoffers met akelige verwondingen, rook die onder een deur door cirkelt. Brand-, EHBO- en ontruimingsoefeningen worden steeds realistischer. Wat zijn de voordelen? Als Eric-Frank Welbergen aankomt in een hotel, kijkt hij eerst waar de nooduitgangen zijn en hoe hij ze vanuit zijn kamer het snelst kan bereiken. “Ja, daar moeten mensen wel eens […] » Lees verder...

Veiligheid bij werk aan spoor verbetert nauwelijks
Geplaatst op: 2017-09-08 13:19:28
De veiligheid voor mensen die aan het spoor werken is de afgelopen vier jaar nauwelijks verbeterd.  In 2016 deden zich weer aanrijdingen en zware elektrische schokken voor. Eén baanwerker verongelukte dodelijk. Ook het spoorverkeer liep gevaar. Dit blijkt uit een overzicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid […] » Lees verder...

Bouwend Nederland: ‘Er vinden te veel ongelukken plaats in de bouw’
Geplaatst op: 2017-09-06 11:25:14
‘Je mag geen enkele concessie doen aan veiligheid,’ dat zegt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland als wij hem opzoeken voor ons dossier Ongelukken op het werk. ‘Er vinden te veel ongelukken plaats op de bouw, dat staat ook voor ons buiten kijf. Er zal dus aan verbetering gewerkt moeten worden.’ De bouwsector is al jaren […] » Lees verder...

Inspectie SZW waarschuwt: grote druk op capaciteit slecht voor arbeidsveiligheid
Geplaatst op: 2017-09-06 11:15:47
Inspecteur-generaal Marc Kuipers van de Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) maakt zich zorgen over de gevolgen van de stijging van het aantal arbeidsongevallen. ‘Er staat grote druk op het werk van de inspectie,’ zo zegt zegt Kuipers. We spreken hem voor het dossier Ongelukken op het werk. De Inspectie constateert dat er bedrijven zijn die de […] » Lees verder...

Arbozone gaat vernieuwen!
Geplaatst op: 2017-09-06 10:59:24
Op maandag 4 september is het nieuwe Arbozone live: Sdu HSE gegaan. Vanaf dat moment is de oude website niet meer toegankelijk. Alle vertrouwde informatie vindt u dan op de website van Sdu HSE, in een geheel nieuw jasje. Met sterk verbeterde navigatie- en zoekmogelijkheden én slimme manieren om te printen. Hét startpunt voor de […] » Lees verder...

Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast
Geplaatst op: 2017-08-21 10:57:49
Per 1 september 2017 wordt de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast. Dit gebeurt vanwege de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit die per 1 juli 2017 zijn ingegaan. De meest in het oogspringende aanpassing van de Arbowet is dat de werkgever moet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts. Indien de werkgever […] » Lees verder...

F***ing fijn: vloeken op de werkvloer werkt
Geplaatst op: 2017-08-21 10:55:46
Vloeken dom en onprofessioneel? Welnee!  Het is juist een teken van verbale intelligentie. En nog goed voor de teamspirit en tegen stress ook. Volgens onderzoekers kan gevloek op de werkvloer positief uitpakken. Uit onderzoek van een Amerikaans softwarebedrijf onder 1542 medewerkers blijkt dat 57 procent van de respondenten vloekt op het werk. Daar staat tegenover dat […] » Lees verder...

‘Jury kiest genomineerden Prijs Veiligste Magazijn 2017’
Geplaatst op: 2017-08-21 10:52:13
De jury heeft zes bedrijven genomineerd voor de Prijs Veiligste Magazijn 2017. De genomineerde bedrijven vallen allen in de categorie ‘grote’ magazijnen (met meer dan 25 medewerkers). Dit jaar was vooral de categorie ‘grote’ magazijnen (met meer dan 25 magazijnmedewerkers) vertegenwoordigd bij de inzendingen voor de Prijs Veiligste Magazijn 2017. Het was moeilijk uit de […] » Lees verder...

Verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer?
Geplaatst op: 2017-08-21 10:48:16
Een door een vrachtwagen van zijn fiets gereden werknemer ontvangt een schadevergoeding van de WAM-verzekeraar. Daarna claimt hij van zijn werkgever een schadevergoeding uit diens ongevallenverzekering. Maar valt dit woon-werkverkeer onder de zorgplicht van de werkgever? De kantonrechter vond eerder van niet. Hoe oordeelt het hof? Schadevergoeding uit ongevallenverzekering werkgever? Een werknemer van een tankstation fietst op […] » Lees verder...

Hoe tackel je gehoorschade op de werkvloer?
Geplaatst op: 2017-08-18 13:51:12
Slechthorendheid staat in de  top  3 van meest gemelde beroepsziekten. Gehoorschade is niet te genezen, voorkomen is dan ook het beste. Iedereen weet het maar handel je er ook naar en niet alleen op het werk? Speciaal voor Copla veiligheidskundigen/relaties komt Brad Witt een seminar verzorgen over Hearing Conversation (Gehoorbescherming) en NIHL (Noise Induced Hearing […] » Lees verder...

Graafbakken-richtlijn moet zich als olievlek over branche verspreiden
Geplaatst op: 2017-08-18 13:06:03
Het zelf opgelegde verbod om graafbakken ‘in de oren te verplaatsen’ wordt hopelijk nog veel breder opgepikt en moet een plek krijgen in de arbocatalogus. Dat hopen initiatiefnemers BAM Infra en KWS Infra. Twee dodelijke ongevallen in 2013 en 2015 leidden tot het opstellen van de richtlijn die op 1 september van kracht wordt. In […] » Lees verder...

Coördinator-uitvoeringsfase spil veilig werken
Geplaatst op: 2017-08-09 08:50:29
Het gaat nog niet goed genoeg met de veiligheid op de bouwplaatsen. Het spreekwoord ‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’ gaat er wel erg letterlijk op. Alle partijen, de ‘houthakker’ én de opdrachtgever en zijn ontwerpteam, zijn verantwoordelijk voor de rondvliegende splinters. Hopelijk leidt de speciale rol van de coördinator-uitvoeringsfase tot minder ongevallen en gezonder werk. Coördinator zorgt […] » Lees verder...

Makelaar speelt dubieuze rol bij illegale asbestsanering
Geplaatst op: 2017-08-09 08:37:50
Een Wassenaarse makelaar heeft een illegale asbestsaneerder aanbevolen  bij twee verkopers van particuliere woningen. De Inspectie SZW heeft twee boetes opgelegd tegen de malafide saneerder. De huizenverkopers hebben een aanzienlijke financiële schade door het niet correct laten verwijderen van asbest. De Inspectie SZW werd onlangs getipt dat bij twee woningen in Wassenaar op niet correcte […] » Lees verder...

SER vraagt aandacht voor belang preventie
Geplaatst op: 2017-08-09 08:33:58
Preventie voor gezondheid van werknemers blijft erg belangrijk. Dat vindt de Sociaal-Economische Raad ook. De SER heeft informateur Zalm met een brief gewezen op het grote belang van preventie. De Raad waarschuwt onder meer voor de verwachte toename van het aantal chronisch zieke werkenden. Oorzaken: de stijgende levensverwachting en het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd. […] » Lees verder...

Gevaarlijke bedrijven in West-Brabant houden zich beter aan de regels
Geplaatst op: 2017-08-08 14:59:40
Bedrijven die in West-Brabant werken met gevaarlijke stoffen zijn minder vaak in overtreding. Werden er in 2015 nog 156 ondernemingen betrapt op het slecht naleven van de regels, vorig jaar waren het er nog 115. Daarvan viel er niet een in de meest verontrustende categorie: ‘onmiddellijke dreiging’. Een jaar eerder waren er dat nog vijf. […] » Lees verder...

Borstvoeding of kolven op het werk
Geplaatst op: 2017-08-08 14:46:33
Van 1 tot 7 augustus is het Wereld Borstvoeding Week, een initiatief van de World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) om het recht op borstvoeding te beschermen, te promoten en te ondersteunen. Het thema van 2017 is ‘Samen sterk voor borstvoeding’. In de Arbeidstijdenwet zijn bepalingen opgenomen die gaan over de werk- en rusttijden van […] » Lees verder...

Brandweer ziet ze vliegen: drones voor brandveiligheid
Geplaatst op: 2017-07-27 10:12:45
Brandweer Nederland werkt momenteel aan de landelijke inzet van drones. Wat gaan de onbemande vliegtuigjes van de brandweer betekenen voor de brandveiligheid in Nederland? Het opsporen en monitoren van branden. Het identificeren van explosieve chemische stoffen. Het vinden van drenkelingen. Het ondersteunen van onderzoek naar brand na incidenten. Het efficiënter maken van de operationele voorbereiding […] » Lees verder...

‘Zware beroepen’ trekken later pensioen niet
Geplaatst op: 2017-07-27 10:07:18
Steeds meer werknemers met ‘zware beroepen’ moeten voor hun pensioen afhaken. Deze werknemers melden zich voortijdig ziek en zitten vaak tot hun pensioen in de WIA. Dat zegt het Pensioenfonds voor Metaal (PMT) in de Volkskrant. Volgens het PMT is het aantal mensen dat hun pensioen niet haalt verdubbeld sinds de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. […] » Lees verder...

Laaggeletterdheid en veiligheidsrisico’s op de werkvloer
Geplaatst op: 2017-07-27 10:03:36
5 tot 10% van de arbeidsongevallen is gerelateerd aan slechte beheersing van de taal 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Niet alleen zijn deze mensen minder gezond en minder zelfredzaam, op de werkvloer kan dit de oorzaak zijn van gevaarlijke situaties. Door het niet begrijpen van […] » Lees verder...

Lijst kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd
Geplaatst op: 2017-07-27 09:54:23
De nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen is gepubliceerd. Het ‘•’-teken in de lijst geeft aan dat de stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de vorige publicatie van de SZW-lijst. Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Denk hierbij aan de industrie, bouwnijverheid, ziekenhuizen en laboratoria. Kankerverwekkende stoffen kunnen […] » Lees verder...

Bouwdirecteur beduusd na kraanongeval: “Het was een routineklus”
Geplaatst op: 2017-07-12 10:43:39
In Albergen is 5 juli jl. een bouwkraan omgevallen. Geen doden of gewonden, maar bouwdirecteur Helmuth Haarhuis “die liever wil bouwen dan afbreken”, deed vannacht nauwelijks een oog dicht. “Ik vraag me soms af. Heb ik dan zelf iets verkeerd gedaan?” Te hoge werkdruk zo vlak voor de bouwvak? Was het gemakzucht? Of had hij […] » Lees verder...

Verduidelijking van maatregelen bij het werken met gevaarlijke stoffen
Geplaatst op: 2017-07-12 10:37:00
In het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling zijn nieuwe bepalingen opgenomen die duidelijker maken welke maatregelen werkgevers moeten nemen om werknemers te beschermen bij het werken met gevaarlijke stoffen. De wijzigingen zijn op 1 juli van kracht geworden en gepubliceerd in Staatsblad nr. 248 en Staatscourant nr.36847. Werknemers moeten beschermd worden bij het werken met gevaarlijke […] » Lees verder...

Kleine blusmiddelen: normen, certificering en onderhoud
Geplaatst op: 2017-07-12 10:32:41
Welke NEN-normen hebben betrekking op kleine blusmiddelen, wat zegt het Bouwbesluit er precies over en waarom is het verstandig om voor gecertificeerde installatie- en onderhoudsbedrijven te kiezen? Voor het (laten) plaatsen van kleine blusmiddelen – zoals brandblussers en brandslanghaspels – geldt het Bouwbesluit 2012 als vertrekpunt. Deze kennis is ook aanwezig bij gecertificeerde installatiebedrijven. Deze […] » Lees verder...

Nog steeds veel overtredingen in de aspergeteelt
Geplaatst op: 2017-07-12 10:09:59
Bij een controle van dertig aspergetelers bleek bij 17 bedrijven (57%) de boel niet op orde. Nagenoeg alle overtredingen betroffen de arbeidstijdenwet. Ook bij andere ‘open teelten’ wordt er te lang gewerkt. Dit constateert de Inspectie SZW na  controles bij 102 agrarische bedrijven. In totaal werden bij deze bedrijven 236 overtredingen geconstateerd. In de agrarische […] » Lees verder...

Asscher: verjaringstermijn bij overtredingen met gevaarlijke stoffen verlengen
Geplaatst op: 2017-07-12 10:01:03
De Inspectie SZW kan als het aan minister Asscher ligt bedrijven gaan bestraffen die in het verleden de regels voor het werken met gevaarlijke stoffen hebben overtreden. Dit omdat gezondheidsklachten bij werknemers soms pas na tientallen jaren ontstaan. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pleit er daarom voor om de nu geldende verjaringstermijn van […] » Lees verder...

Distributiecentra: racebaan voor heftrucks?
Geplaatst op: 2017-06-28 09:28:31
Een distributiecentrum als een racebaan voor heftrucks. Dan kan het niet anders of het aantal ongevallen stijgt. Grote boosdoener: de hoge werkdruk. Dat stelt letselschade-advocaat Sander de Lang tegenover RTV Utrecht. Aanleiding voor de uitspraak is het recente dodelijke ongeval in het distributiecentrum van HEMA in Utrecht. Een heftruckchauffeur botste tegen een hoogwerker, waarna een werknemer […] » Lees verder...

Inspectie SZW: toename aantal ernstige arbeidsongevallen
Geplaatst op: 2017-06-28 09:24:38
Het aantal ernstige arbeidsongevallen – soms met een dodelijke afloop – is weer toegenomen. Sinds 2015 stijgt het aantal ongevallen weer, terwijl er tot 2015 sprake was van een lichte daling. Inspectie SZW deed hier onderzoek naar. In 2016 lag het (gemelde) aantal slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen met 2.450 slachtoffers 14% hoger dan het jaar […] » Lees verder...

Dodelijk ongeval door beknelling tussen twee containers Moerdijk
Geplaatst op: 2017-06-28 09:15:14
Op woensdag 18 mei 2016 kwam een bemanningslid aan boord van het containerschip Alma om het leven tijdens het laden van containers. Het schip lag in de Centrale Insteekhaven van Moerdijk. Tijdens de ladingswerkzaamheden klom het bemanningslid op het dak van een container terwijl een andere daar bovenop geplaatste container schuin omhoog werd getild. De […] » Lees verder...

Bedrijfsarts krijgt meer ruimte om beroepsziekten te melden
Geplaatst op: 2017-06-28 08:51:17
Bedrijfsartsen moeten vanaf 1 juli 2017 beter in de gelegenheid worden gesteld om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). In het basiscontract – dat werkgevers vanaf dan verplicht moeten afsluiten – staat dat expliciet. Het signaleren en melden van beroepsziekten hoort al bij de taken van de bedrijfsarts. Het basiscontract stelt […] » Lees verder...

Week van Veilig en Gezond Werken
Geplaatst op: 2017-06-22 14:24:32
Ieder jaar maakt de metaal zich een week lang extra sterk voor veilig en gezond werk. Dit jaar is de Week van Veilig en Gezond Werken van 19 tot en met 23 juni. We sluiten de Week op 26 juni 2017 af met het achtste 5xbeter Congres. 5xbeter Film ‘Als je te snel gaat, duurt […] » Lees verder...

Nieuw: 9 wijzigingen in de VCA
Geplaatst op: 2017-06-22 13:54:43
Ook interessant voor ISO 9001 gecertificeerde bedrijven In 2017 wordt er een nieuwe VCA gepubliceerd en op 1 juli verandert de Wet op arbeidsomstandigheden. Wij hebben alvast wat wijzigingen voor je op een rijtje gezet. Zodat je er al rekening mee kunt houden tijdens het invoeren van de nieuwe ISO 9001. Let op, dit overzicht […] » Lees verder...

Arboportaal introduceert digitale toolkit Nieuwe Arbowet
Geplaatst op: 2017-06-14 08:45:27
Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden uit de OR of personeelsvertegenwoordiging goed informeren over de wetsbepalingen. Tijdens de Week van RI&E, waarin Steunpunt RI&E (Risico-Inventarisatie- en Evaluatie) aandacht vraagt voor veilig […] » Lees verder...

Onderzoek: werken bij MRI-scanner is riskant, grotere kans op ongeluk en heftige menstruaties
Geplaatst op: 2017-06-13 14:38:30
MRI-scanners bieden door hun toenemende kracht steeds betere plaatjes van afwijkingen aan weefsels. Fijn voor patiënten. Maar het betrokken personeel loopt een grotere op een ongeluk op weg naar huis en heftige menstruaties. Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen die werken met MRI-apparaten in ziekenhuizen hebben een tweemaal zo grote kans op een (bijna-)ongeluk in het verkeer […] » Lees verder...

NEN-ISO 20400 voor duurzaam inkopen
Geplaatst op: 2017-06-13 14:30:44
Recentelijk is NEN-ISO 20400 gepubliceerd. Deze internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) zal wereldwijd een rol gaan spelen. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn. Inkoop nauw verbonden met duurzaamheidsstrategie Inkoop speelt een sleutelrol in de duurzame wereld […] » Lees verder...

Meer bedrijven stimuleren langer doorwerken
Geplaatst op: 2017-06-13 14:25:26
Steeds meer bedrijven nemen maatregelen zodat hun medewerkers langer kunnen doorwerken. Terwijl in 2010 32% van de bedrijven dit soort maatregelen trof, liep dat de afgelopen jaren op tot 43% in 2016. Vooral landbouwbedrijven en overheidsorganisaties nemen actie op dit vlak. Dit blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2016 van TNO. De WEA is […] » Lees verder...

Innig samenwerkende robots bouwen hollewanddozen
Geplaatst op: 2017-06-12 11:29:44
De nieuwste generatie holle wanddozen van ABB worden samengesteld door drie robots die innig samenwerken. In de fabriek in Ede voltrekt zich niet minder dan een primeur. Industriële robots werken tot nu toe vooral op zichzelf in een afgezonderd hoekje van fabrieken. Het programmeren kost wat moeite, maar zodra die hobbel eenmaal is genomen kan de machine eindeloos dezelfde handelingen uitvoeren op […] » Lees verder...

FNV: verplicht deskundige hijsbegeleider
Geplaatst op: 2017-06-08 11:29:47
De FNV wil dat er zo snel mogelijk een wettelijke verplichte opleiding komt voor hijsbegeleiders. Aanleiding is het dodelijke ongeval bij de renovatie van het oude ministeriegebouw in Den Haag afgelopen zomer. Hans Crombeen, bestuurder FNV Bouwen & Wonen, vindt de cao-bepalingen over de hijsbegeleider ook wel aanpikkelateur genoemd te vrijblijvend. Hij roept Bouwend Nederland […] » Lees verder...

Nieuwe verordening persoonlijke beschermingsmiddelen
Geplaatst op: 2017-05-31 10:50:41
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn gericht op het beschermen van de gebruikers van deze producten om het risico op (blijvend) letsel te verminderen. De Europese Unie (EU) heeft richtlijnen opgesteld om hoge kwaliteit van persoonlijke beschermingsmiddelen (Personal protective equipment, PPE) te waarborgen. Per 21 april 2018 wordt de huidige Richtlijn 89/686/EEG over persoonlijke beschermingsmiddelen ingetrokken en […] » Lees verder...

Onvoldoende aandacht risico’s van UV-straling
Geplaatst op: 2017-05-31 10:49:00
Werknemers die hun werk in de buitenlucht doen, beschermen zich onvoldoende tegen blootstelling aan UV-straling. Hierdoor lopen zij extra risico op huidkanker. Ook werkgevers treffen onvoldoende beschermende maatregelen. Zowel werknemers als werkgevers nemen het risico van blootstelling aan UV-straling bij werk in de buitenlucht onvoldoende serieus. Uit recent Duits onderzoek blijkt dat bijna 45% van […] » Lees verder...

Goede werkhandschoenen zijn geen luxe
Geplaatst op: 2017-05-31 10:40:41
Handletsel staat op nummer 1 in de top 5 van bedrijfsongevallen en veroorzaakt maar liefst 35% van het ziekteverzuim. Toch wordt er in de praktijk niet altijd gewerkt met de juiste handbescherming. Zonde, want door het dragen van de juiste werkhandschoenen gebeuren er minder ongevallen, gaat de veiligheid omhoog en het ziekteverzuim omlaag. Geen up-to-date RI&E […] » Lees verder...

Jaarverslag I-SZW: ongevallen en uitbuiting
Geplaatst op: 2017-05-31 10:30:36
De Inspectie SZW vindt dat “mensen altijd boven productie moeten gaan”. Een stijgend aantal dodelijke arbeidsongevallen en uitbuiting baren haar dan ook grote zorgen. Dit staat te lezen in het Jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW. Volgens inspecteur-generaal Marc Kuipers “zijn onderbetaling en arbeidsongevallen belangrijke fenomenen waar de Inspectie SZW zich steeds meer zorgen over […] » Lees verder...

Schuldvraag bij hijsongevallen complex
Geplaatst op: 2017-05-31 09:53:26
Bij 80 procent van de standaard hijsklussen wordt met niet-gecertificeerde hijsbegeleiders (aanpikkelateurs) gewerkt. Dat zeggen deskundigen tegen Cobouw naar aanleiding van het hijsdrama in Den Haag vorig jaar. “Wij roepen al jaren dat het bij wet geregeld moet worden, maar het ministerie van Sociale Zaken doet niets.” Hij zat ongeveer op 80 meter hoogte. De […] » Lees verder...

De financiële risico’s van een NEN 3140 inspectie
Geplaatst op: 2017-05-31 09:35:08
Het inspecteren van een elektrische installatie aan de hand van NEN 3140 kan volgens Elektroraad Expertise grote financiële risico’s opleveren voor inspecterende bedrijven. Wat kunnen zij doen om financiële schade te voorkomen? Het begrip ‘Installatieverantwoordelijke’ blijkt van groot belang te zijn. Als de gebruikers van een pand de aanwezige elektrische installatie willen laten controleren op […] » Lees verder...

Aanpassen Branche RI&E instrumenten naar aanleiding van de wijzigingen in de Arbowet
Geplaatst op: 2017-05-17 10:25:08
Op 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet. Op een tweetal punten hebben deze wijzigingen ook gevolgen voor de inhoud van de branche RI&E instrumenten: het contract met de Arbodienst en de taak van de preventiemedewerker. Branche-RI&E-instrumenten zullen op deze twee onderdelen moeten worden aangepast aan de gewijzigde wetgeving. Het goede nieuws is dat deze wijzigingen […] » Lees verder...

Dodelijk ongeval mede als gevolg van het niet hebben van een RI&E
Geplaatst op: 2017-05-17 10:21:05
Onlangs is een uitspraak gedaan over de volgende zaak: In juni 2015 is een werknemer als gevolg van val om het leven gekomen. De werkgever wordt voor de strafrechter gedaagd en wordt veroordeeld tot een boete van 40.000 euro. De werkgever wordt o.a. verweten dat hij geen RI&E heeft gemaakt. Het slachtoffer was op het […] » Lees verder...

Inspectie SZW en omgevingsdiensten gaan nauwer samenwerken in asbestketen
Geplaatst op: 2017-05-17 10:15:31
Om erop toe te zien dat de asbestverwijdering goed en veilig verloopt, gaan Inspectie SZW en omgevingsdiensten in Nederland, verzameld in ODNL, nauwer samenwerken in de asbestketen. De samenwerking zal er daarnaast voor zorgen dat illegale asbestverwijdering steeds moeilijker wordt. Samenwerking intensiveren De verschillende overheidsdiensten werken al samen op het gebied van het veilig en […] » Lees verder...

Ontruimingsoefening op school bepaald geen sinecure
Geplaatst op: 2017-05-17 10:06:12
Het oefenen van ontruimingen op scholen blijkt in de praktijk soms lastig. En dat heeft zeker niet altijd met de onstuimige leerlingen te maken. Leraren laten een oefening vaak aan zich voorbij gaan als ze bijvoorbeeld een toets aan het afnemen zijn. Zeven tips om dit stukje brandveiligheid weer op de rit te krijgen. Laat […] » Lees verder...

Steiger blijft bron van arbeidsongevallen
Geplaatst op: 2017-05-17 09:58:22
Werken op hoogte en vanaf een steiger in het bijzonder, het blijft een bron van arbeidsongevallen. Ook recentelijk vonden er weer twee ernstige ongevallen plaats tijdens het werken op steigers, waarvan een met dodelijke afloop. De locatie en toedracht van beide arbeidsongevallen zijn totaal verschillend. Wat ze gemeen hebben: een steiger en een val van flinke […] » Lees verder...

Arbo in Bedrijf 2016: aandacht voor preventie neemt toe maar moet nog omhoog
Geplaatst op: 2017-05-17 09:53:19
Preventie is de eerste stap naar veilig en gezond werken. Werkgevers zijn verplicht om preventie systematisch aan te pakken. Zij moeten de risico’s in kaart brengen in een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), een plan van aanpak opstellen om de risico’s te beheersen en zorgen voor de aanwezigheid van deskundigen, zoals preventiemedewerkers en bedrijfsartsen. Uit de […] » Lees verder...

Zo ontstaan ongevallen met hoogwerkers
Geplaatst op: 2017-05-03 10:13:40
88 ongevallen met hoogwerkers en verreikers in de afgelopen vijf jaar. Dat is de stand zoals die bekend is bij de Inspectie SZW. Dat schrijft demissionair minister Asscher (SZW) in antwoord op Kamervragen van de SGP over de regels voor gebruik van hoogwerkers. In veel gevallen is de oorzaak van het ongeval het omvallen van […] » Lees verder...

Gepubliceerd ‘Hijsen in het hart van de stad: Ongeval bouwplaats Rijnstraat’
Geplaatst op: 2017-05-03 09:57:56
Bij omvangrijke bouwprojecten in drukke binnensteden moeten gemeenten, opdrachtgevers en bouwers continu scherp blijven toetsen op de veiligheid van de omgeving. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het gepubliceerde rapport ‘Hijsen in het hart van de stad: Ongeval bouwplaats Rijnstraat’. Op krappe bouwplaatsen die omsloten zijn door straten met veel passanten en verkeer zijn […] » Lees verder...

PGS 25 nieuwe stijl beschikbaar voor commentaar
Geplaatst op: 2017-05-03 09:43:47
Het eerste concept van een PGS volgens Nieuwe Stijl is gereed. Het gaat om PGS 25: ’Afleverinstallaties van compressed natural gas (CNG) voor motorvoertuigen’, die nu beschikbaar is voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau. De belangrijkste reden om PGS 25 te herzien is het omzetten van […] » Lees verder...

Congres Roadmap on Carcinogens: CMR Vervangingsbeleid
Geplaatst op: 2017-05-02 14:51:09
Over het vervangen van gevaarlijke CMR-producten (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch) vindt op donderdag 11 mei het Vervangingsbeleid Congres plaats in Rhenen. Bedrijven zijn verplicht het gebruik van deze chemische producten, indien mogelijk, te vermijden. Maar zijn er eigenlijk wel alternatieven? Welke impact hebben die dan op de processen? En wat zijn de financiële consequenties? Deze vragen […] » Lees verder...

Praktische gids: Veiligheid en gezondheid op het werk is een zaak van iedereen
Geplaatst op: 2017-04-25 14:17:43
De Europese Commissie heeft een praktische gids voor werkgevers opgesteld met concrete tips voor een geslaagde aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk volgens de EU-wetgeving. Werk maken van veiligheid en gezondheid op het werk hoeft niet ingewikkeld te zijn: eenvoudige maatregelen kunnen de situatie vaak al verbeteren. Een gezonde en veilige werkplek verhoogt […] » Lees verder...

Derde Week van de RI&E verbindt RI&E aan zakelijk succes
Geplaatst op: 2017-04-19 10:22:24
Van 12 tot 16 juni vindt de 3e Week van de RI&E plaats. In deze week is er uitgebreid aandacht voor veilig en gezond werken, met als basis de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs organiseren in de Week van de RI&E speciale activiteiten om ondernemers te verleiden om écht aan de slag […] » Lees verder...

Veiligheid voorop in laboratoria
Geplaatst op: 2017-04-19 10:18:40
In laboratoria wordt met zeer divers materiaal gewerkt, zoals biologisch materiaal, chemicaliën en bloed. Al deze materialen leveren ieder weer hun eigen risico’s op. Veilig werken in het laboratorium staat daarom voorop. En de persoonlijke veiligheid van de laboratoriummedewerkers maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Werken met micro-organismen In biologische laboratoria kunnen medewerkers in aanraking […] » Lees verder...

Week van de teek
Geplaatst op: 2017-04-19 10:04:50
Wie er lekker en op zich gezond op uit gaat in het groen, moet altijd in het achterhoofd houden dat hij of zij kan worden gebeten door een teek. Ook wie werkt in tuinen, plantsoenen, graslanden en bossen moet hierbij stilstaan, net als zijn of haar werkgever. Hoveniers en boswachters, maar bijvoorbeeld ook poeliers en […] » Lees verder...

Inspecties naar reparaties aan tankschepen
Geplaatst op: 2017-04-19 09:57:15
Op tankschepen worden onder risicovolle omstandigheden werkzaamheden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld laswerkzaamheden in besloten ruimtes. Het naleven van de veiligheid vereist de hoogste prioriteit. In 2016 heeft de Inspectie SZW 48 controles op tankschepen uitgevoerd. Bij 33% werd onveilig gewerkt. In 2015 was dit percentage 52%. Ondanks de verbetering zijn inspecties nog steeds noodzakelijk, gegeven de […] » Lees verder...

Buitenwerkers vertonen hoog risicogedrag huidkanker
Geplaatst op: 2017-04-19 09:53:40
Uit een recente studie blijkt dat buitenwerkers een hoog risicogedrag tonen wat betreft UV-blootstelling, zowel op het werk als in de vrije tijd. Het maakt deze groep extra kwetsbaar. Buitenwerkers in bijvoorbeeld de bouw- en agrarische sector lopen door de regelmatige blootstelling aan UV-straling extra risico op huidkanker, vooral op non-melanoma huidkanker (NMHK). Primaire preventie […] » Lees verder...

Scan Veilig Gedrag
Geplaatst op: 2017-04-13 14:38:39
Veiligheid op de werkvloer verder verhogen? Doe dan de Scan Veilig Gedrag. Met deze scan neem je het veiligheidsgedrag binnen de organisatie onder de loep en zie je wat medewerkers en leidinggevenden doen voor veiligheid op het werk, en waarom zij dit doen. De inzichten helpen je om de veiligheid op de werkvloer verder te […] » Lees verder...

Nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen: hoe ver zijn we?
Geplaatst op: 2017-04-05 11:25:15
21 april 2018 is een belangrijke dag voor de markt van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm). Dan gaat de nieuwe Europese verordening voor PBM van kracht. Een eenduidig Europees beleidskader voor toepassing en kwaliteitsborging van pbm. Fabrikanten en distributeurs hebben grote zorgen over de voortgang van het implementatieproces. Want tot dusver zijn slechts enkele certificeringsinstanties geaccrediteerd om persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de nieuwe verordening te toetsen […] » Lees verder...

Het basiscontract, zo geregeld!
Geplaatst op: 2017-04-05 11:07:37
Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers en werknemers gebaat bij duidelijke afspraken. Op dit moment is er grote diversiteit aan contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers, wat kan leiden tot ontoereikende zorg. De overheid introduceert daarom het basiscontract. Per 1 juli 2017 verandert de arbeidsomstandighedenwet (arbowet). De […] » Lees verder...

Roadmap Aanpak Pesten voor ondernemingsraden
Geplaatst op: 2017-04-05 10:58:35
Pesten op het werk is een serieus probleem. Bijna een half miljoen werknemers wordt wel eens gepest door leidinggevenden of collega’s. Pesten kan ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor de gepeste zelf maar ook voor de organisatie en maatschappij. Organisaties en de werkvloer zijn zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving […] » Lees verder...

De sleutels tot succesvol veiligheidsmanagement
Geplaatst op: 2017-04-05 10:53:07
Op zoek naar de sleutels tot succesvol veiligheidsmanagement. Dat was de opgave voor de deelnemers aan het NVVK congres 2017 in hotel Papendal op 29 en 30 maart. Een vakcongres in een inspirerende omgeving, ’s lands nationale topsportcentrum. Want succesvol veiligheidsmanagement bedrijven in de dagelijkse werkpraktijk, met al zijn uitdagingen, is soms pure topsport. In […] » Lees verder...

Verdachten aangehouden voor opzettelijk beïnvloeden getuige
Geplaatst op: 2017-04-05 10:40:49
Drie verdachten zijn 21 maart jl. in Limburg aangehouden omdat ze een slachtoffer van een bedrijfsongeval hebben willen beïnvloeden. Door het geven van een vals certificaat en het onder druk zetten van het slachtoffer om te liegen, hoopten de verdachten geen boete te krijgen voor het arbeidsongeval. De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft de […] » Lees verder...

Kraanmachinisten: onveiligheid is groot
Geplaatst op: 2017-03-22 11:36:45
Het is slecht gesteld met de veiligheid onder torenkranen en mobiele kranen op bouwplaatsen. Het vakmanschap van degene die op de grond het materiaal aan de kraan bevestigt en het hijsen begeleidt, schiet vaak tekort. Daardoor valt er regelmatig materiaal van de kraan en gebeuren er bijna-ongelukken. Dit blijkt uit een enquête van FNV en […] » Lees verder...

Inspectie brandbeveiliging: wat is de toegevoegde waarde?
Geplaatst op: 2017-03-22 11:29:20
Gebouweigenaren en gebouwgebruikers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de brandveiligheid in een bouwwerk. Als dit op orde is, waarborgt het de veiligheid van mensen, beperkt het de materiële schade en vergroot het de bedrijfscontinuïteit. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) probeert eigenaren en gebruikers te stimuleren om de brandveiligheidssystemen regelmatig te laten inspecteren. Hiervoor heeft […] » Lees verder...

Verdwijnt de nationale kop op arbowetgeving?
Geplaatst op: 2017-03-22 11:14:06
Minister Asscher (SZW) heeft de Eerste Kamer geïnformeerd over de heroverweging van de nationale kop in arbowetgeving: zo’n 20 verplichtingen die niet voortkomen uit Europese richtlijnen of ILO-verdragen. Een verstandige zet? Nederland moet Europese regelgeving omzetten in nationale wetten. Maar op sommige gebieden gaat de Nederlandse wetgeving verder en ligt het beschermingsniveau voor de werknemer hoger. We […] » Lees verder...

Werken op hoogte vanuit een werkbak
Geplaatst op: 2017-03-22 11:13:09
Bij het werken op hoogte kan gebruik worden gemaakt van een hijs- of hefmachine met een al dan niet geïntegreerde werkbak. Download ‘Werken op hoogte vanuit een werkbak’ | Brochure   Een dergelijke machine moet voor personenvervoer zijn bedoeld en ingericht, en op een juiste manier worden gebruikt. Iedereen die in een werkbak staat, moet […] » Lees verder...

Onzeker werk geeft veiligheidsrisico’s
Geplaatst op: 2017-03-22 11:10:19
Het gaat om honderdduizenden mensen van wie het risico verhoogd is. In de bouw, de luchtvaart, het streekvervoer, op de ambulance en op de vuilniswagen ontstaan situaties waarin nieuwe werknemers onvoldoende wegwijs worden gemaakt, met ongevallen als gevolg. Uitzendkrachten Vooral uitzendkrachten maken meer ongelukken tijdens werktijd. Uitzendbureaus sturen volgens FNV nog te vaak mensen die […] » Lees verder...

Veiligheid in de bouw in jaar tijd fors verslechterd
Geplaatst op: 2017-03-17 14:51:49
Op de Nederlandse bouwplaatsen hebben zich vorig jaar maar liefst 470 ernstige ongelukken voorgedaan. Daarbij vielen in totaal zestien doden. Dat blijkt uit nog niet geopenbaarde cijfers van de Inspectie SZW. Cobouw achterhaalde de cijfers, uitgerekend op de dag dat in de bouw de allereerste landelijke veiligheidsdag plaatsvindt. Bouwbedrijven, maar ook installateurs en opdrachtgevers, staan […] » Lees verder...

Onderzoek Odfjell toont tekortkomingen Brzo-sector
Geplaatst op: 2017-03-08 10:48:34
De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateert nog tekortkomingen in de beheersing van de veiligheid bij bedrijven die op grote schaal werken met gevaarlijke stoffen. Het gaat om circa 400 Brzo-bedrijven in Nederland en het toezicht daarop. Odfjell Terminals Rotterdam heeft veel gedaan om de veiligheid te verbeteren en ook andere partijen in de sector hebben afgelopen […] » Lees verder...

Uitkomsten TNO onderzoek ‘Verantwoord Opdrachtgeverschap’ bekend
Geplaatst op: 2017-03-08 10:23:49
Minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de mate waarin opdrachtgevers verantwoordelijkheid nemen voor gezond en veilig werken. Dit onderzoek valt onder een breder pakket aan initiatieven om opdrachtgevers meer hun verantwoordelijkheid te laten nemen voor gezond en veilig […] » Lees verder...

Gevoelig gehoor? Dan vaak alsnog gehoorbeschadigingen – ondanks grenswaarden
Geplaatst op: 2017-03-08 10:14:43
Als geluid op het werk 85 decibel of meer is ben je als werknemer verplicht om gehoorbescherming te dragen. Maar ook lagere geluidsniveaus kunnen gehoorschade veroorzaken, met name indien je gevoelige oren hebt. Onderzoekers van Karoliniska Institut – onderdeel van de Uppsala Universiteit – samen met het Zweedse ministerie van Volksgezondheid, hebben het gehoor onderzocht […] » Lees verder...

‘Niet alleen mensen met kantoorbaan hebben RSI-klachten’
Geplaatst op: 2017-03-08 09:55:35
Klachten gerelateerd aan Repetitive Strain Injury (RSI) worden vaak geassocieerd met kantoorbanen, maar komen ook vaak voor binnen andere vakgebieden. Ongeveer een kwart van de beroepsbevolking heeft last van klachten gerelateerd aan RSI. Nek en schouderklachten komen relatief het vaakst voor, samen met klachten in arm en pols. Op Internationale RSI-dag, 28 februari jl., werd aandacht gevraagd […] » Lees verder...

Het belang van de ontruimingsoefening
Geplaatst op: 2017-03-08 09:49:22
Op 22 en 23 maart 2017 is de 11e  editie van de vakbeurs Secura, het grootste vakevenement over Health, Safety en Security in België. Een van de thema’s die aan de orde komen: de ontruimingsoefening. Secura 2017 Datum: woensdag 22 en donderdag 23 maart 2017 Plaats: Paleis 4, Brussels Expo Tijd: 9:30-17:00 uur Informatie: www.secura-expo.be […] » Lees verder...

Werkgever moet risico’s nachtwerk aanpakken
Geplaatst op: 2017-02-22 11:11:23
Werkgevers moeten de gezondheidsrisico’s die nachtwerk met zich meebrengen serieuzer nemen. Nachtwerkers hebben vaker fysieke klachten en slaapproblemen. Door de juiste maatregelen kan de werkgever de arbeidsbelasting verminderen. Ongeveer 16% van de Nederlandse werknemers doet zijn werk gedeeltelijk ’s nachts. Werknemers die regelmatig nachtwerk doen, lopen daardoor gezondheidsrisico’s. In de Arbeidstijdenwet (tool) staan weliswaar regels […] » Lees verder...

Landelijke veiligheidsdag bouw na toename ongevallen
Geplaatst op: 2017-02-22 11:06:40
Brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) hebben een landelijke veiligheidsdag in het leven geroepen: Bewust Veilig. Directe aanleiding: het stijgend aantal ongevallen in de bouwsector. Eén dag in het jaar moet de bouw volledig in het teken van veilig werken komen staan. Dat is het doel van de initiatiefnemers. “Natuurlijk moet er […] » Lees verder...

Emissie van nikkelstof, BASF Nederland, 6 februari 2015
Geplaatst op: 2017-02-22 10:59:46
Introductie Op 6 februari 2015 vond bij BASF Nederland B.V. te De Meern een ongeval plaats waardoor een emissie van nikkelhoudende stof ontstond. De emissie van nikkelhoudende stof vond plaats in een aftapinstallatie die in een bedrijfshal van de Base Metal fabriek van BASF staat. Deze zogenoemde V44-maalinstallatie wordt door het bedrijf gebruikt voor het […] » Lees verder...

Chemiebedrijven vaak in de fout
Geplaatst op: 2017-02-22 10:20:05
Een vijfde tot een kwart van de 400 chemische bedrijven in Nederland heeft de afgelopen twee jaar een middelzware tot zware overtreding van de regels begaan. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een analyse van de inspectierapporten van Brzo-bedrijven. Veel overtredingen, toch verbetering Worden ook lichte overtredingen in de analyse meegenomen, dan ging meer […] » Lees verder...

E-gids over gezond werk op alle leeftijden
Geplaatst op: 2017-02-22 10:14:15
Overal in Europa neemt het aandeel ouderen in de bevolking toe, moeten mensen langer werken en stijgt de gemiddelde leeftijd van werknemers. De e-gids van EU-OSHA bevat praktische informatie, tips en voorbeelden met betrekking tot de ouder wordende beroepsbevolking en de kansen die daarmee worden gecreëerd. De inhoud van de e-gids is afgestemd op vier […] » Lees verder...

Handreiking veilig gebruik van nanomaterialen en -producten
Geplaatst op: 2017-02-08 10:33:04
De versie ‘Handreiking veilig werken met nanomaterialen en -producten’ actualiseert de in 2010 geschreven eerste versie (v1.0) naar de stand van zaken anno 2016. Nieuwe inzichten aangaande risico’s van nanomaterialen zijn ingevoerd, maar er zijn ook nog steeds onzekerheden die het nodig maken om met voorzorg te werk te gaan. De handreiking geeft een handvat […] » Lees verder...

‘Sterkere basis overheidstoezicht nodig’
Geplaatst op: 2017-02-08 10:17:05
Een toezichtacademie, gekoppeld aan een gezaghebbend veiligheidsinstituut, moet een sterkere basis leggen onder het onafhankelijk overheidstoezicht op veiligheid in Nederland. Daarvoor pleit Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven. Hij deed zijn appèl op donderdag 19 januari tijdens het congres van het Nationaal Netwerk Risicomanagement in Bilthoven. Experts in risicomanagement van overheid en bedrijfsleven spraken daar over […] » Lees verder...

Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet
Geplaatst op: 2017-02-08 10:08:41
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel ‘Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie […] » Lees verder...

Succesvolle bijeenkomst ‘Infectieziekten en werk. Hoe pak ik dat aan?’
Geplaatst op: 2017-02-08 10:04:59
Op 19 januari organiseerden RIVM en TNO in opdracht van directie Gezond & Veilig Werken (onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW) een bijeenkomst over de preventie van beroepsinfectieziekten. De bijeenkomst was primair gericht op ‘dummies’: mensen die niet veel over het onderwerp weten, maar in hun werk wel met infectieziekten te […] » Lees verder...

Driekwart Brabantse chemiebedrijven heeft veiligheid niet op orde: ‘Wachten op volgende ramp’
Geplaatst op: 2017-01-24 16:51:10
De veiligheid bij Brabantse chemiebedrijven is niet op orde. Dat blijkt uit inspectierapporten van 2015 en 2016 die Omroep Brabant in handen heeft. Drie bedrijven moesten in 2015 tijdens de inspectie stilgelegd worden, omdat het er te gevaarlijk was. “Het is een kwestie van wachten op de volgende grote ramp”, waarschuwt veiligheidsexpert Ben Ale. Brabantse […] » Lees verder...

‘Goed materieel is ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers’
Geplaatst op: 2017-01-24 16:34:07
Is certificering van materieel alleen een zaak van opdrachtnemers? Zeker niet. De opdrachtgever heeft daar een belangrijke rol in. Sterker nog, een verplichting. Maar die vindt zijn grondslag in iets heel basaals: veilig werken en rekening houden met het milieu. En dat is iets dat we allemaal nastreven, toch? 30 december 2018 klinkt ver weg, […] » Lees verder...

Advies SER: Wettelijke grenswaarde voor meelstof
Geplaatst op: 2017-01-24 16:29:35
De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal Economische Raad (SER) heeft minister Asscher van SZW geadviseerd om de wettelijke grenswaarde voor meelstof in te stellen op 1,2 mg/m3 TGG-8uur. Meelstof is een natuurlijke stof, en een bekend voorbeeld van een allergeen. Allergenen (ofwel sensibiliserende stoffen) zijn stoffen die een overgevoeligheid (allergie) kunnen […] » Lees verder...

Producten op de Europese markt: CE-markering ontrafeld
Geplaatst op: 2017-01-24 16:28:17
Onderzoek naar het Europese systeem van CE-markeringen. Hoe kunnen er producten op de Europese markt komen die niet voldoen aan eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. En wat doet de overheid daar tegen? Jaarlijks worden tientallen producten uit de markt gehaald die wel een CE-markering hebben maar toch een risico vormen voor de consument. We […] » Lees verder...

Fysieke belasting in de RI&E
Geplaatst op: 2017-01-24 16:15:25
Fysieke belasting is naast werkstress de belangrijkste oorzaak van verzuim en beroepsziekten. 42% van alle Nederlandse werknemers doet fysiek belastend werk. Aan ruim een derde van het werkgerelateerde verzuim liggen klachten aan het bewegingsapparaat ten grondslag. Fysieke belasting vormt daarmee een bedreiging voor de langdurige gezonde en productieve inzet van medewerkers. Dit maakt lichamelijke belasting […] » Lees verder...

Lijst kankerverwekkende en mutagene stoffen vernieuwd
Geplaatst op: 2017-01-11 12:14:12
De nieuwe lijst met kankerverwekkende en mutagene stoffen van het ministerie van SZW is nu online beschikbaar. Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Denk hierbij aan de industrie, bouwnijverheid, ziekenhuizen en laboratoria. Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker veroorzaken of de kans hierop vergroten. Mutagene stoffen kunnen het DNA beschadigen en in combinatie […] » Lees verder...

Zo doet u het goed met Brzo 2015
Geplaatst op: 2017-01-11 12:08:30
Er is een nieuwe handreiking voor bedrijven en overheden beschikbaar. De PGS 6 ‘Aanwijzingen voor Implementatie van het Brzo 2015’ is eind vorig jaar gepubliceerd. De PGS 6:2016 is bedoeld om de regels toe te lichten die in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en de Regeling risico’s zware ongevallen staan en betrekking hebben op […] » Lees verder...

Verantwoord opdrachtgeverschap
Geplaatst op: 2017-01-11 11:50:53
Verantwoord Opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering. Wet & Regelgeving Instrumenten & Voorbeelden Factsheets & Onderzoek Naast werkgevers, werknemers en zzp’ers hebben ook opdrachtgevers een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Zo […] » Lees verder...

Onderzoeksraad volgt aanpak onbewaakte spoorwegovergangen
Geplaatst op: 2017-01-11 11:36:04
Naar aanleiding van de botsing tussen een reizigerstrein en een vrachtauto op 18 november 2016 te Winsum, heeft de Onderzoeksraad besloten om de aanpak van onbewaakte overwegen te blijven volgen. Nederland telt ongeveer honderd onbewaakte spoorwegovergangen welke verantwoordelijk zijn voor ca. 20% van alle slachtoffers die op overwegen vallen. Betrokken partijen zoals ProRail en het ministerie […] » Lees verder...

Arbobalans 2016: Arbobeleid lijkt de recessie voorbij
Geplaatst op: 2016-12-21 11:29:54
Bedrijven nemen in 2016 meer maatregelen rond veiligheid en gezondheid dan in 2014. Het niveau ligt echter lager dan in 2007. De aandacht voor arbobeleid houdt mogelijk verband met economische ontwikkelingen. Dit blijkt uit de Arbobalans 2016. In 2016 is een toename zichtbaar van het aandeel bedrijven dat invulling geeft aan de kernbepalingen rond veiligheid […] » Lees verder...

Hogere boetes voor nalatige opdrachtgevers bouw
Geplaatst op: 2016-12-21 11:22:44
Opdrachtgevers in de bouw kunnen binnenkort steviger worden aangepakt als zij hun opdrachtnemers laten werken onder slechte arbeidsomstandigheden. De boetes voor opdrachtgevers bij overtredingen van de Arbowet gaan volgend jaar omhoog, naar maximaal 13.500 euro. Steeds meer werk wordt tegenwoordig uitbesteed door opdrachtgevers. Zij bepalen daarom mede de omstandigheden waaronder het werk wordt uitgevoerd. Daardoor zijn […] » Lees verder...

Botsing tussen een reizigerstrein en een hoogwerker te Dalfsen
Geplaatst op: 2016-12-21 11:20:20
Duidelijke instructies nodig bij spoorwegovergangen Inschattingsfouten van bestuurders bij het oversteken van overwegen kunnen leiden tot ongevallen. ProRail moet daarom zorgen voor instructies bij overwegen om duidelijk te maken of bestuurders van zware en langzame voertuigen zelfstandig de overweg kunnen passeren of dat zij daarbij informatie en instructies van ProRail nodig hebben. Dat schrijft de […] » Lees verder...

Nieuwe inspectierichtlijn kwartsstof
Geplaatst op: 2016-12-21 11:15:01
Blootstelling aan kwartsstof op de bouwplaatsen in Europa moet meer aandacht krijgen, vindt de Inspectie SZW. Jaarlijks maakt de blootstelling aan schadelijke stoffen als kwartsstof op het werk 2.000 tot 3.000 dodelijke slachtoffers. Kwarts, een mineraalsoort, is vaak in hoge concentraties verwerkt in bouwstoffen. De stof is nauwelijks met het blote oog waarneembaar en komt vrij […] » Lees verder...

Aantal ongevallen metaalsector verminderd
Geplaatst op: 2016-12-21 11:05:14
Het aantal ongevallen in de metaalsector is in de periode 2009 -2015 met bijna 25% afgenomen. Ook leven de bedrijven de wetgeving steeds beter na. Dit blijkt uit de rapportage over de metaalsector 2009-2015. De metaalsector telde in 2015 32.735 bedrijven. Hiervan zijn er ruim 4600 geïnspecteerd. Het aantal werknemers bedroeg in 2015 ca. 373.800. […] » Lees verder...

Samen veilig en gezond bouwen
Geplaatst op: 2016-12-06 11:48:50
Deze brochure gaat over de rollen en verplichtingen van de diverse partijen tijdens de drie fasen van het bouwproces: de ontwerpfase, de uitvoeringsfase en de gebruikersfase. Samen kunnen de partijen ervoor zorgen dat er veilig en gezond gewerkt kan worden. Ga hier naar de brochure Samen veilig en gezond bouwen Copla is gespecialiseerd in veiligheid […] » Lees verder...

Jaarplan 2017: maatschappelijk effect centraal
Geplaatst op: 2016-12-06 11:37:41
De Inspectie SZW richt zich meer op de maatschappelijke effecten van haar werk en maakt deze zichtbaar. Volgens Inspecteur-generaal Marc Kuipers zegt het aantal inspecties namelijk (te) weinig over het bereikte doel van de inspecties. “Daarom gaan we per programma de beoogde effecten en resultaten benoemen.” Hij schrijft dit in het Jaarplan 2017 van de […] » Lees verder...

Meer brandveiligheid door scenariodenken
Geplaatst op: 2016-12-06 11:10:42
De afgelopen jaren zijn er herhaaldelijk slachtoffers gevallen bij branden in woon- en zorggebouwen. Zulke incidenten zijn een wake-up call voor de brandveiligheidssector. Gezamenlijke actie van gebouweigenaren en de overheid is dringend geboden om het brandveiligheidsniveau van de bestaande gebouwenvoorraad op peil te brengen en te houden. De kern van het probleem is dat de […] » Lees verder...

Oproep CNV: Het is wèl tijd voor meer Inspectie SZW
Geplaatst op: 2016-12-06 10:44:40
Verantwoordelijk minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie, nu niet uitbreiden. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar de begrotingsbehandeling voor 2017 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van volgende week. CNV voorzitter Maurice Limmen roept hem op dit besluit te heroverwegen. In […] » Lees verder...

Veel beroepsziekten leiden tot langdurig verzuim
Geplaatst op: 2016-12-06 10:32:19
Bijna 60 procent van de meldingen van beroepsziekten in de Nationale Registratie leidt tot verzuim of arbeidsongeschiktheid. Dit staat in de vandaag verschenen jaarlijkse monitor Beroepsziekten in Cijfers 2016 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het AMC. Daling beroepsziekten Uit de rapportage blijkt verder dat in 2015 het aantal nieuwe beroepsziekten in Nederland 191 […] » Lees verder...

Nieuw certificatieschema asbest
Geplaatst op: 2016-12-06 10:14:04
Vanuit de beheerstichting certificatie asbest ‘Ascert’ en vanuit overige betrokken belanghebbenden en toezichthouders is inbreng ontvangen voor verbetering van het certificatieschema. De eisen aan de certificaathouders zijn daardoor verduidelijkt en gestroomlijnd. De certificaathouders zijn de professionele bedrijven die asbest inventariseren en asbest verwijderen. De eisen aan de certificaathouders zijn nu in artikelvorm geformuleerd. Het nieuwe […] » Lees verder...

Nieuwe richtlijnen: ziekte van Lyme en Q-koorts
Geplaatst op: 2016-12-06 10:10:01
Het NCvB heeft twee nieuwe registratierichtlijnen uitgebracht: een voor de ziekte van Lyme en een voor Q-koorts. De richtlijnen bieden de bedrijfsartsen handvatten die helpen in de afweging of er wel of niet sprake is van een beroepsziekte. De richtlijn Lyme bevat daarnaast aanbeveling voor preventie van de ziekte. Beide ziekten hebben zich in korte […] » Lees verder...

Zo gaan werkgevers om met werkdruk
Geplaatst op: 2016-11-23 10:55:05
Hoge werkdruk aanpakken. Het zou prominent op de agenda moeten staan van werkgevers, maar dit blijkt vaak niet het geval. Dat concludeert de Inspectie SZW uit eigen onderzoek. De inspectie ging bij 81 bedrijven na of de organisatie voldoende maatregelen trof om te hoge werkdruk te voorkomen. 67% werkgevers pakt werkdruk niet aan Ondanks de mogelijke voordelen […] » Lees verder...

Grenswaarden Chroom-VI en Bisfenol A per 1 maart 2017 verlaagd
Geplaatst op: 2016-11-23 10:35:53
De wettelijke grenswaarden voor de stoffen Chroom VI en Bisfenol A worden per 1 maart 2017 verlaagd op basis van nieuwe inzichten. De nieuwe grenswaarden dragen bij aan betere bescherming van werknemers die in hun werk te maken hebben met deze stoffen. Grenswaarden Chroom VI Chroom VI-verbindingen zijn kankerverwekkende stoffen. Daarom zijn er regels over […] » Lees verder...

Sneller naar nul ongevallen: meteen melden, leren en actie ondernemen
Geplaatst op: 2016-11-23 10:24:17
Het aantal ongevallen in de chemische industrie daalt te langzaam. Als bedrijven hun ongevallenanalyses voortaan meteen met de VNCI delen, dan kunnen andere bedrijven daar sneller van leren en zal de branche haar doel van nul ongevallen sneller bereiken, zegt Ton Jeen, voorzitter van de werkgroep Arbeidsveiligheid van de VNCI. Uit de cijfers over 2015 […] » Lees verder...

Rol leidinggevende cruciaal bij voorkomen burn-outs
Geplaatst op: 2016-11-23 10:15:58
Bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk. Ongeveer een miljoen werknemers loopt het risico op een burn-out. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS blijkt dat vooral werknemers met een hoge werkdruk en weinig steun van hun leidinggevende een hoog risico op een burn-out hebben. Het […] » Lees verder...

Met betrokken medewerkers en continue communicatie is duurzame inzetbaarheid te vergroten
Geplaatst op: 2016-11-23 09:57:06
De bijeenkomst vond plaats op initiatief van het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk dat regelmatig zogenaamde Pay it Forward-bijeenkomsten organiseert. Het netwerk is een samenwerkingsverband van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, TNO en Buro Fysieke Arbeid. Binnen de Pay it Forward-bijeenkomsten delen bedrijven kosteloos hun kennis en ervaring met collega’s. Eerder vonden Pay it […] » Lees verder...

SLIC presenteert leidraad om kwartsstof op bouwplaatsen aan te pakken
Geplaatst op: 2016-11-09 11:06:59
Het Comité van de Hoofden van de Europese Arbeidsinspecties (SLIC) presenteerde donderdag 27 oktober haar richtlijn voor Europese arbeidsinspecties om de risico’s van blootstelling aan kwartsstof (respirable crystalline silica, RCS) op bouwplaatsen aan te pakken. Deze leidraad is ontwikkeld door de SLIC werkgroep over chemische stoffen; CHEMEX. De leidraad is bedoeld voor arbeidsinspecteurs en bevat […] » Lees verder...

Gehoorschade testen nu ook online
Geplaatst op: 2016-11-09 10:53:35
Beroepsslechthorendheid staat al jaren in de top 3 van meest gemelde beroepsziekten. Nu is er een online hoortest waarmee bedrijven het gehoor van hun werknemers kunnen screenen op gehoorschade. Gehoorschade? Dat komt toch alleen maar voor bij bedrijven met ‘lawaai op de werkplek’? Zoals in de bouw of de muzieksector. Toch? Toch niet. Goed kunnen horen is in […] » Lees verder...

SER advies: combinatie werken, leren en zorgen
Geplaatst op: 2016-11-09 10:24:33
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een rapport uitgebracht over het combineren van werken, zorgen en leren. Hierin staat de vraag centraal hoe werknemers dit in de toekomst zo goed mogelijk kunnen combineren. En hoe de werkgever daarbij kan helpen. Het combineren van werken, zorgen en leren biedt kansen, maar brengt ook spanningen met zich mee. […] » Lees verder...

Beroepsziekten in Cijfers 2016
Geplaatst op: 2016-11-09 10:08:27
Veel beroepsziekten leiden tot langdurig verzuim Bijna 60 procent van de meldingen van beroepsziekten in de Nationale Registratie leidt tot verzuim of arbeidsongeschiktheid. Dit staat in de recent verschenen jaarlijkse monitor Beroepsziekten in Cijfers 2016 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het AMC. Uit de rapportage blijkt verder dat in 2015 het aantal nieuwe beroepsziekten […] » Lees verder...

Zo zit ‘t met thuiswerk en zorgplicht
Geplaatst op: 2016-10-26 09:55:03
Thuiswerken komt steeds meer in trek. Hoe zit het met de zorgplicht van de werkgever bij de inrichting van de thuiswerkplek? Is de werkgever verplicht de kosten te vergoeden om aan de Arboregelgeving te voldoen? En mag de inspectie SZW komen controleren? Van thuiswerken naar ‘plaatsonafhankelijke arbeid’ Het Arbeidsomstandighedenbesluit is in juli 2012 gewijzigd. Toen […] » Lees verder...

TNO onderzoekt veiligheidsrisico’s van robots op werkplek
Geplaatst op: 2016-10-26 09:00:31
TNO onderzoekt veiligheidsrisico’s van robots op werkplek | Nieuwsbericht | Arboportaal TNO heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de veiligheidsrisico’s als gevolg van de inzet van robots op de werkplek verkend. Uit de verkenning blijkt dat de fabrikant van robots en robottoepassingen een belangrijke rol heeft op gebied van arbeidsveiligheid. […] » Lees verder...

Asscher maakt Europese afspraken voor gezonder werk
Geplaatst op: 2016-10-26 08:55:51
Asscher heeft zich het afgelopen half jaar tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap sterk gemaakt voor een betere bescherming van werknemers tegen de risico’s van het werken met kankerverwekkende stoffen. De FNV, VNO-NCW en MKB Nederland stonden ook achter zijn voorstel dat nu door alle 28 Europese landen is aangenomen. Daardoor komen er strengere richtlijnen voor het […] » Lees verder...

Gebrekkige controles, onveilige gebouwen
Geplaatst op: 2016-10-26 08:46:16
Meer veiligheid voor medewerkers, eenvoudiger handhaven, minder kosten en meer energiebesparing. Dat zijn enkele van de voordelen van een centrale gebouwendatabase waar de gezamenlijke industrie-, bouw- en installatiesector voor pleiten bij minister Blok van Wonen en Rijksdienst. Door de zich terugtrekkende overheid hebben gebouweigenaren en onderhoudsbedrijven steeds meer verantwoordelijkheid gekregen. Brancheorganisaties FME, Bouwend Nederland en […] » Lees verder...

Nieuwe uitgave ‘Vervoer gevaarlijke stoffen kenbare gebreken ketelwagens’
Geplaatst op: 2016-10-26 08:42:26
Een incident bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, hoe gering ook, kan al snel leiden tot grote maatschappelijke onrust en overlast. Denk aan het stilleggen van het treinverkeer en het ontruimen van stations. Daarom spannen de chemische industrie en vervoerders zich continue in om incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor tot een […] » Lees verder...

Steeds meer vat op risico’s bij graafwerkzaamheden
Geplaatst op: 2016-10-12 09:39:31
Partijen betrokken bij graafwerkzaamheden hebben “goede stappen gezet” om de risico’s van graafschade aan gasleidingen beter te beheersen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De Raad wijst onder meer op de wijziging van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), die momenteel  in voorbereiding is. Daarin zal worden vastgelegd dat liggingsinformatie over huisaansluitingen op het […] » Lees verder...

Kun je ziek worden van kunstgras?
Geplaatst op: 2016-10-12 09:37:17
Sporten op kunstgrasvelden met rubber zou gevaarlijk kunnen zijn. Dat zeggen wetenschappers in het televisie-programma Zembla. Het is onduidelijk wat de herkomst is van de rubbergranulaatkorrels die op de velden worden gestrooid. Op één voetbalveld ligt zo’n 120 ton korrels van gemalen autobanden. Dat zijn ongeveer twintigduizend banden. Verder is niet bekend of er korrels van […] » Lees verder...

‘Alle chroom-6-verbindingen carcinogeen’
Geplaatst op: 2016-10-12 09:17:47
De Gezondheidsraad concludeert in een advies dat alle chroom-6-verbindingen als kankerverwekkend moeten worden beschouwd. Minister Asscher van SZW heeft het advies onlangs toegestuurd gekregen. De minister kan op basis van dit advies een nieuw maximum vaststellen waaraan werknemers mogen worden blootgesteld. Blootstelling chroom-6-verbindingen kan leiden tot longkanker Beroepsmatige blootstelling aan chroom-6-verbindingen kan leiden tot longkanker. Blootstelling […] » Lees verder...

Sprinkler als alternatief voor brandwerend glas
Geplaatst op: 2016-10-12 09:01:23
Een in Nederland minder bekende maar effectieve methode om normaal glas brandwerend te maken, is het gebruik van een speciaal hiervoor geteste sprinkler. Deze sprinkler koelt het glas en zorgt voor een maximale brandwerendheid van 120 minuten. Vooral in grote steden als Londen, waar de ruimte beperkt is, worden sprinklers gebruikt om te voldoen aan […] » Lees verder...

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen; vereenvoudiging risicoklasse-indeling
Geplaatst op: 2016-10-12 08:55:04
De grenswaarde voor asbest amfibolen wordt per 1 januari 2017 verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels/m3. Deze lagere grenswaarden bieden een betere bescherming van de gezondheid van mensen die in hun werk te maken hebben met blootstelling aan asbest amfibolen. Er zullen nu meer en verdergaande beschermingsmaatregelen moeten worden genomen bij werkzaamheden met een te […] » Lees verder...

Nieuwste versie PGS 15 nu beschikbaar
Geplaatst op: 2016-10-04 09:33:53
Voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen is een nieuwe PGS-richtlijn beschikbaar. PGS 15:2016 is beschikbaar op de PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) website. Met deze versie bent u weer helemaal up-to date. De versie uit 2011 was slechts gedeeltelijk geactualiseerd. Met deze versie is een aantal jaar ervaring opgedaan. Op basis van deze ervaring […] » Lees verder...

FNV Bouw opent meldpunt Veiligheid in de Bouw
Geplaatst op: 2016-09-28 10:09:17
Vandaag (26 sept. 2016) opent FNV Bouw het meldpunt Veiligheid in de Bouw. Volgens de Inspectie SZW is het aantal ongevallen in de bouw fors toegenomen. Het aantal ernstige ongevallen steeg de eerste helft van 2016 met 14%, het aantal dodelijke ongevallen zelfs met 56% in vergelijking met het eerste half jaar van 2015. FNV […] » Lees verder...

Nieuwe animatie over de maatwerkregeling en vangnetregeling
Geplaatst op: 2016-09-28 10:03:52
De maatwerkregeling en de vangnetregeling staan centraal in een nieuwe videoanimatie op het Arboportaal. Iedere werkgever moet van een van beide regelingen gebruikmaken bij het uitvoeren van het Arbobeleid en verzuimbeleid. Uit gebruikersonderzoek is gebleken dat veel bezoekers van het Arboportaal behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg van ingewikkelde onderwerpen. In deze nieuwe animatie wordt […] » Lees verder...

Hoe zit het met PSA op scholen?
Geplaatst op: 2016-09-28 09:53:30
Van 1 augustus 2016 tot 1 februari 2017 voert de Inspectie SZW controles uit bij middelbare scholen op psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij werknemers. De inspecteurs gaan vooral kijken of de scholen voldoende doen om PSA bij hun werknemers te voorkomen. De scholen hebben een brief ontvangen van de Inspectie om hen te informeren over de controles, […] » Lees verder...

Pilot gezamenlijke inspecties IGZ en Inspectie SZW
Geplaatst op: 2016-09-28 09:42:09
De kwaliteit van de verpleegzorg is sterk afhankelijk van de medewerkers op de werkvloer. Hoe beter de omstandigheden waarin ze werken, hoe beter de kwaliteit van zorg. Verpleeghuizen krijgen inspecteurs op bezoek van twee inspectiediensten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de zorg, de Inspectie SZW controleert op de arbeidsomstandigheden van de […] » Lees verder...

Magazijnsector komt met gedragscode
Geplaatst op: 2016-09-28 09:36:14
Een gedragscode moet het aantal bedrijfsongevallen in magazijnen verder terugdringen. Dit stellen bedrijven, belangenorganisaties, opleiders en verzekeraars* 13 september bij de presentatie van de Code Gezond en Veilig Magazijn. Het is voor het eerst dat partijen die de magazijnsector vormen zich verenigen. 600.000 mensen Nederland telt ruim 100.000 bedrijven met een magazijn – van de […] » Lees verder...

Machineveiligheid: NEN-EN-ISO 14122 vernieuwd
Geplaatst op: 2016-09-14 09:57:37
De NEN-EN-ISO 14122 serie van normen ‘Veiligheid van machines – Vaste toegangsmiddelen tot machines en industriële installaties’ is onlangs herzien en nu gepubliceerd. Even geduld als u de normen graag in het Nederlands wilt bestuderen. Want vooralsnog is de nieuwe serie alleen in het Engels beschikbaar. De NEN-EN-ISO 14122 bestaat uit 4 normen • Deel 1: […] » Lees verder...

Veilig gedrag: boete, bonus of compliment?
Geplaatst op: 2016-09-14 09:35:19
Het is een vraag die af en toe weer opborrelt: moet een werkgever zijn mensen voor ongewenst gedrag straffen? Het voorzichtige antwoord is nee. Volgens de laatste psychologische inzichten is het beter te kiezen voor taarten of complimenten. Want met zulke beloningen kun je gedrag beter sturen. Een werknemer staat te roken op een plek […] » Lees verder...

Inspectie SZW controleert aanpak gezond en veilig werk bij nieuwe zorginstellingen
Geplaatst op: 2016-09-14 09:24:16
Van half september tot eind december 2016 voert de Inspectie SZW inspecties uit bij nieuwe zorginstellingen. Daarbij controleert ze of deze werkgevers hun beleid voor gezond en veilig werk op orde hebben. Zo gaat de Inspectie na of de ‘nieuwe toetreders’ de wettelijk verplichte risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) hebben met het bijbehorende plan van aanpak. […] » Lees verder...

Veel bouwvakkers hebben last van gehoorschade
Geplaatst op: 2016-09-14 09:22:57
Dagelijks staan vele bouwvakkers tijdens hun werkzaamheden bloot aan veel lawaai. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf bouwvakkers zelf aangeeft er last van te hebben. De Inspectie SZW gaat de laatste maanden van dit jaar intensief op geluid controleren op bouwplaatsen. Gehoorschade is onder bouwvakkers een beroepsziekte die hoog scoort. Gehoorschade is niet […] » Lees verder...

Sectorinstituut Transport en Logistiek: Dynamische risicoinventarisatie en evaluatie
Geplaatst op: 2016-08-28 10:12:14
Betrokken organisaties: Het Sectorinstituut Transport en Logistiek hecht grote waarde aan het versterken van de zelfwerkzaamheid van werkgevers en werknemers in de sector. Bedrijven krijgen ondersteuning bij (onder andere) het realiseren van goede arbeidsomstandigheden en het terugdringen van vermijdbaar verzuim. Daaraan ligt volgens het Sectorinstituut een dynamisch gebruik van de RI&E ten grondslag, zodat werknemers hun […] » Lees verder...

De nieuwe PBM-verordening in de praktijk
Geplaatst op: 2016-08-28 10:10:43
De nieuwe Europese verordening 2016-425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen is sinds 1 april van kracht. Wat betekent dit in de praktijk voor categorieën, certificering en conformiteit? In de nieuwe PBM-verordening  staan updates en strengere regels voor het op de markt brengen van PBM in de Europese Unie. Daarmee krijgt de hele supply chain – fabrikanten, invoerders en distributeurs – […] » Lees verder...

Bijeenkomst ‘Kan het niet anders’ over cultuur- en gedragsverandering
Geplaatst op: 2016-08-28 10:09:59
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert op dinsdag 1 november 2016 in samenwerking met TNO en Buro voor Fysieke Arbeid de bijeenkomst ‘Kan het niet anders’ over cultuur- en gedragsverandering. Fysieke belasting is naast psychosociale arbeidsbelasting de belangrijkste oorzaak van beroepsziekten en verzuim. Lichamelijke belasting vormt een belemmering voor een duurzame gezonde en […] » Lees verder...

Inspectie SZW lanceert VIB-checklist
Geplaatst op: 2016-08-28 10:09:12
Bedrijven kunnen hun VIB’s (veiligheidsinformatiebladen) controleren op VIB-check.nl. Uit inspecties is gebleken dat de kwaliteit van de VIB’s in veel bedrijven niet goed geregeld is. Met de VIB-checklist kunt u vanaf nu zelf gemakkelijk controleren of uw VIB’s de juiste informatie bevatten. En vanuit de checklist kunt u de leverancier rechtstreeks mailen en om betere […] » Lees verder...

‘Bouwvakker voelt zich opgejaagd om klus snel te klaren’
Geplaatst op: 2016-08-28 10:08:30
Nooit eerder lag het percentage bouwvakkers dat zich opgejaagd voelde zo hoog. Waar in 2009 nog 38 procent van de bouwvakkers regelmatig onder tijdsdruk stond op de bouwplaats, is dat percentage in 2015 gestegen tot 48 procent. Het is goed mogelijk dat het opgejaagde gevoel een van de oorzaken is dat er meer ongevallen zijn […] » Lees verder...

PGS 29:2016 gepubliceerd
Geplaatst op: 2016-08-28 10:01:53
PGS 29 ‘Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’, is gepubliceerd. De publicatie is beschikbaar op de website van PGS 29 . PGS 29 is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank waarvan de bodem op een fundering rust. De richtlijn is van toepassing gedurende […] » Lees verder...

10 tips voor werken in de hitte
Geplaatst op: 2016-08-28 10:01:09
Het Nationaal Hitteplan is vanaf vandaag d.d. 19 juli actief in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel. Dit betekent dat het nodig is om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken. Ook de zonkracht is sterk. Reden genoeg voor wat tips over hoe om te gaan met hitte op de werkvloer […] » Lees verder...

Meeste arbeidsongevallen onder metaal- en bouwarbeiders
Geplaatst op: 2016-08-28 10:00:23
Metaal- en bouwarbeiders geven vaker aan een arbeidsongeval te hebben gehad waardoor ze een of meer dagen verzuimden dan werknemers in andere beroepsgroepen. Daarnaast spreken ze hun collega’s meer dan gemiddeld aan op onveilig of ongezond werken. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015, die door CBS en TNO wordt uitgevoerd. In 2015 […] » Lees verder...

Publicatie essays Veiligheid Voorop
Geplaatst op: 2016-08-28 09:59:40
De tien beste inzendingen voor de essaywedstrijd van Veiligheid Voorop in 2016 zijn nu gebundeld in ‘Veiligheid: een kettingreactie!’. In de essays wordt met een frisse blik gekeken naar de mogelijkheden om chemie en veiligheid nog verder te verbinden. In de essays leest u onder meer hoe u social media in kunt zetten om de […] » Lees verder...

Onderzoeksplicht naar gevaarlijk roestvrijstaal in zwembaden
Geplaatst op: 2016-08-28 09:59:00
Eigenaren van overdekte zwembaden moeten vanaf 1 juli 2016 verplicht aantonen dat er geen gevaarlijk roestvrijstaal meer aanwezig is. Met deze onderzoeksplicht wil minister Blok zorgen dat zwembaden alles doen om de veiligheid van hun bezoekers te garanderen. Dit staat in een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012, dat 30 juni jl. is gepubliceerd in de Staatscourant. […] » Lees verder...

Omvallen hijskranen Alphen aan den Rijn onvermijdelijk
Geplaatst op: 2016-08-28 09:58:12
De voorbereiding op het plaatsen van het nieuwe brugdek van de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn, schoot ernstig tekort. De uitvoerende bedrijven onderschatten de complexiteit van de werkzaamheden en geen enkele partij realiseerde zich dat het hijsen van het brugdeel risico’s had voor de omgeving. Dit blijkt uit het gepubliceerde rapport d.d. 29 […] » Lees verder...

Veiligheidsschoenen kiezen met keuzeboom
Geplaatst op: 2016-08-28 09:57:27
Zorg voor de juiste veiligheidsschoenen op de juiste plek met de keuzeboom. Dat voorkomt veel narigheid en bespaart u een boete. De Inspectie SZW controleert tot eind oktober op 500 bouwplaatsen of werknemers wel (op de goede manier) gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Werkgever en werknemer kunnen boete krijgen Op bouwplaatsen moet de werkgever vrijwel […] » Lees verder...

Online tool helpt werkgever bij voorkomen te hoge werkdruk en ongewenst gedrag
Geplaatst op: 2016-08-28 09:56:23
TNO berekende dat ruim een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Dit komt onder andere door te hoge werkdruk. Daarnaast hebben werknemers vaak last van agressie en geweld door klanten, cliënten of omstanders. Ook ongewenst gedrag komt veel voor: één op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of (seksueel) geïntimideerd. Werkstress heeft […] » Lees verder...

Beleidsregel liften voor 2016 gepubliceerd
Geplaatst op: 2016-08-28 09:55:35
De Beleidsregel liften 2016 is op 7 juni 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. De beleidsregel geeft aan hoe in Nederland kan worden voldaan aan de eisen uit de richtlijn liften 2014/33/EU, Annex I, artikel 2.2 derde alinea. Veiligheidsmaatregelen in uitzonderlijke gevallen In uitzonderlijke gevallen kunnen andere passende middelen worden gebruikt om het risico op verplettering […] » Lees verder...

Verstoring dag- en nachtritme verhoogt borstkankerrisico en lichaamsgewicht bij muis
Geplaatst op: 2016-08-28 09:54:48
Langdurige verstoring van het dag- en nachtritme verhoogt het risico op borstkanker en leidt tot gewichtstoename bij muizen. Dit blijkt uit studies beschreven in het proefschrift van Kirsten Van Dycke, die op 7 juni promoveert aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het proefschrift beschrijft ook verschillende studies naar onderliggende mechanismen en manieren om verstoring van […] » Lees verder...

1 op de 6 werknemers heeft te maken met pesten, discriminatie of intimidatie
Geplaatst op: 2016-08-28 09:53:59
Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden het afgelopen jaar te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk. In combinatie met een hoge werkdruk verdubbelt ongewenst gedrag de kans op burnout klachten. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte daarom begin juni een campagne om aandacht te vragen voor dit probleem. Zeven extra verzuimdagen […] » Lees verder...

Aantal ongevallen met hoogwerkers constant
Geplaatst op: 2016-08-28 09:53:06
Zaltbommel: twee doden, één zwaargewonde als de bak van een hoogwerker ‘spontaan’ naar beneden komt. De hoogwerker was gehuurd door een sloopbedrijf. Zevenaar: een vrachtwagen rijdt tegen een hoogwerker aan. Eén man overlijdt, de ander raakt zwaargewond. En toch: volgens IPAF (International Powered Access Federation) blijven hoogwerkers één van de veiligste manieren om tijdelijk werk op hoogte […] » Lees verder...

Arbeidsuitbuiting op de loer bij vrachtwagenchauffeurs
Geplaatst op: 2016-08-27 13:51:53
Signalen van arbeidsuitbuiting werden 29 mei jl. geconstateerd bij een controle van vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast werden ook onderbetaling, te veel uren achter het stuur en lang wachten op een nieuwe opdracht, geconstateerd. De controle vond plaats op 10 parkeerplaatsen verspreid over het land en werd uitgevoerd door de Inspectie SZW in samenwerking met de Nationale Politie en […] » Lees verder...

Jaarverslag SZW: arbo onder druk
Geplaatst op: 2016-08-27 13:48:52
De Nederlandse economie heeft weliswaar een groei doorgemaakt, maar dit heeft niet gezorgd voor verlichting van de druk op beloningen en arbeidsomstandigheden van werkenden. Dat geldt vooral voor mensen die werkzaam zijn aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook zzp’ers met lagere verdienmarges hebben er last van. Dit staat te lezen in het Jaarverslag 2015 […] » Lees verder...

Jaarlijks 2000 minder doden in EU door aanpak kankerverwekkende stoffen
Geplaatst op: 2016-08-27 13:48:00
Jaarlijks sterven in Europa meer dan honderdduizend mensen door het werken met kankerverwekkende stoffen. Voor Nederland reden om dit onderwerp als één van de prioriteiten van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Raad naar voren te schuiven. Bij de start van een driedaagse Europese conferentie in Amsterdam over werk-gerelateerde kanker zei Minister Asscher blij te […] » Lees verder...

Chronisch zieken gebaat bij werkaanpassingen
Geplaatst op: 2016-08-27 13:47:16
Werknemers met een chronische aandoening verzwijgen deze vaak voor hun werkgever. Daardoor zijn de risico’s die zij lopen ook niet bekend en kan de werkgever ook geen maatregelen nemen om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Werknemers die lijden aan een chronische aandoening, praten hier meestal niet over. Dat kan riskant zijn want als […] » Lees verder...

Nieuwe lijst normen Machinerichtlijn
Geplaatst op: 2016-08-27 13:46:31
Recentelijk is er in het ‘Official Journal of the European Union’ weer een nieuwe lijst gepubliceerd met geharmoniseerde normen die onder de Machinerichtlijn vallen. Het volgen van deze normen is niet verplicht, maar producten die voldoen aan de geharmoniseerde normen worden verondersteld te voldoen aan de essentiële eisen uit de Machinerichtlijn (vermoeden van overeenstemming, CE-markering). […] » Lees verder...

‘Omscholing voor ouderen met zwaar beroep’
Geplaatst op: 2016-08-27 13:45:47
Mensen met een beroep met zwaar fysiek werk moeten zich na hun vijftigste laten omscholen. Op latere leeftijd neemt het effect van zware arbeid veel meer toe. Dit stelt gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn die hier onderzoek naar heeft gedaan als onderdeel van zijn promotie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij gebruikte data over werk en gezondheid uit Nederland […] » Lees verder...

Inspectie SZW: duiken gebeurt vaak onveilig
Geplaatst op: 2016-08-27 13:44:46
Professioneel duiken gebeurt vaak onveilig. Niet alleen zijn de voorbereiding en instructies onvoldoende, ook het daadwerkelijk duiken gebeurt vaak met risico’s. Dit blijkt uit een onderzoek van de Inspectie SZW. Bij een inspectie van 73 duikbedrijven zijn bij 48 bedrijven overtredingen geconstateerd. De Inspectie SZW stelt dat ‘veilig duiken vóór de duik begint’. De controle […] » Lees verder...

Overheid doet ‘r best met veilig werk
Geplaatst op: 2016-08-27 13:43:56
Overheidsdiensten laten zien dat ze bescherming van werknemers tegen agressie belangrijk vinden. Maar de maatregelen die ze nemen, beklijven niet altijd. Dat stelt de Inspectie SZW in de Eindrapportage Programma Overheidsdiensten. Het percentage werknemers bij overheidsdiensten dat te maken krijgt met agressie-incidenten is gedaald van ongeveer 40 procent in 2012 tot ongeveer 25 procent in […] » Lees verder...

Amsterdamse brandweer test robot
Geplaatst op: 2016-08-27 13:43:04
De Amsterdamse brandweer test de komende twee jaar een robot bij het bestrijden van brand en andere incidenten. Het is naar eigen zeggen het eerste korps in ons land dat experimenteert met zogeheten robotica. De robot is op afstand bestuurbaar en kan worden voorzien van een water- of schuimkanon, ventilatoren, camera’s, meetapparatuur en een brancard. […] » Lees verder...

Klijnsma: 12,5 miljoen euro voor vitaal houden werkenden
Geplaatst op: 2016-08-26 13:42:09
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 12,5 miljoen euro vrij voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. In september start een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds) ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’. Vandaag is de regeling in de Staatscourant gepubliceerd, waardoor belangstellenden een aanvraag kunnen voorbereiden. De subsidie […] » Lees verder...

Tussen bedrijfshulpverlening en brandweer: de First Responder
Geplaatst op: 2016-08-26 13:41:25
Bezoekers aan de eRIC Expo (2-4 juni 2016) kunnen kennismaken met een nieuw type hulpverleningsorganisatie voor de industrie: First Responders. Kleinschalige gespecialiseerde hulpverleningsteams die het gat vullen tussen de klassieke bedrijfshulpverleners en de overheidsbrandweer. First Responders is een slimme oplossing voor bedrijven die van oudsher altijd een bedrijfsbrandweer hadden, maar daartoe op grond van de […] » Lees verder...

5 succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid
Geplaatst op: 2016-08-26 13:40:42
Er zijn 5 factoren die concreet bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, blijkt uit het Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2016. En maatwerk is het sleutelwoord. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn een kostbaar goed. Duurzame inzetbaarheid verwijst naar personeel dat vitaal is, goed presteert en zich voortdurend ontwikkelt. Theorie Op die manier zijn die medewerkers […] » Lees verder...

VeiligheidNL start uniek project om ongevallen te voorkomen
Geplaatst op: 2016-08-26 13:39:20
Veiligheid.nl is gestart met een pilot waarmee brancheorganisaties en bedrijven gezond en veilig gedrag op de werkvloer kunnen stimuleren: Versnelling door Inzet Branche/Bedrijfs Experts (VIBE). De pilot voert VeiligheidNL samen met drie branches uit: Bouwend Nederland, A&O-fonds Waterschappen en VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk en Betonbekistingbedrijven). Met VIBE gaan bedrijven aan de slag met veilig […] » Lees verder...

Normontwerp ISO 45001 Arbomanagementsysteem beschikbaar
Geplaatst op: 2016-08-26 13:38:31
De Draft International Standard van ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ (ISO/DIS 45001) is beschikbaar. ISO/DIS 45001 is een normontwerp en de inhoud kan dus nog wijzigen. De norm vervangt op termijn OHSAS 18001. Van OHSAS naar ISO In 2013 is besloten om OHSAS 18001 te reviseren […] » Lees verder...

Alcohol en drugs op de werkvloer: hoe zet je beleid op?
Geplaatst op: 2016-08-26 13:37:30
Als preventiemedewerker werk je aan het voorkomen en beperken van risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting. Ook risico’s inzake alcohol- en drugsgebruik horen hierbij. Alcohol- en drugsgebruik kunnen – zeker in het geval van verslaving – het functioneren op de werkvloer negatief beïnvloeden, leiden tot verzuim of gevaarlijke situaties voor de […] » Lees verder...

Publicatie; Beknelling luikenwagen, 9 juni 2015
Geplaatst op: 2016-08-26 13:36:45
Op 9 juni 2015 is een bemanningslid aan boord van het Nederlandse zeeschip Beauforce omgekomen door beknelling onder de luikenwagen. Het schip lag voor anker te wachten op passage door het Panama kanaal. Om het laadruim gereed te maken voor een nieuwe lading in de volgende haven werden luiken verplaatst met behulp van de luikenwagen. […] » Lees verder...

Nieuwe PBM-verordening gepubliceerd
Geplaatst op: 2016-08-26 13:35:50
De nieuwe EU-verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (2016/425) is gepubliceerd. De tekst van de nieuwe verordening is beschikbaar in verschillende talen. Bovendien is er een optie beschikbaar waarin de gebruiker de tekst in twee of drie talen naast elkaar kan laten weergeven. Europese werking Per 21 april 2018 zal de huidige PBM-richtlijn worden ingetrokken. Vanaf die datum is […] » Lees verder...

Voorkom kwartsstof: Toolbox StofVrijWerken nu beschikbaar
Geplaatst op: 2016-08-26 13:35:00
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert sinds enkele jaren streng op blootstelling aan kwartsstof op bouwplaatsen. Om leden en hun werknemers te informeren over de maatregelen die zij kunnen nemen tegen kwartsstof, heeft TNO de toolbox StofVrijWerken ontwikkeld. Kwarts, oftewel silicumdioxide, is geen bijzondere stof. Het is aanwezig in de meeste natuurlijke gesteenten, dus […] » Lees verder...

Brandveiligheid bestaande bouw niet geborgd
Geplaatst op: 2016-08-26 13:34:05
De afgelopen jaren zijn bij branden in woon- en zorggebouwen herhaaldelijk slachtoffers gevallen. Die incidenten zijn een wake-up call voor de brandveiligheidssector. De brandveiligheid in bestaande bouw is nog onvoldoende geborgd. Gezamenlijke actie van gebouweigenaren en de overheid is dringend geboden om het brandveiligheidsniveau van de bestaande gebouwvoorraad op peil te brengen en te houden. De […] » Lees verder...

ACFKR sector verbetert naleving maar meer wordt verwacht
Geplaatst op: 2016-08-26 13:33:14
De sector Aardolie, Chemie, Farmacie, Kunststof en Rubber (ACFKR) heeft de afgelopen jaren meer aandacht geschonken aan gezond en veilig werken. Zowel de naleving bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen als de veiligheid van de werkplek is fors gestegen. De Inspectie SZW vindt wel dat de naleving nog verder omhoog moet de komende periode. De Inspectie […] » Lees verder...

Nachtarbeid: fysiek, mentaal én sociaal zwaar
Geplaatst op: 2016-08-26 13:32:17
Werknemers die regelmatig ’s nachts werken, lopen daardoor een hoger risico op fysieke, mentale en sociale problemen. Deze risico’s zijn bij veel organisaties onderbelicht, terwijl relatief eenvoudige aanpassingen al grote verschillen kunnen maken. In veel organisaties moet ’s nachts doorgewerkt worden. Denk daarbij aan zorginstellingen, distributiecentra en luchtvaartdiensten. Werknemers die ’s nachts werken, lopen extra […] » Lees verder...

Distributiecentrum Kawasaki Motors Europe deelt aanpak fysieke belasting
Geplaatst op: 2016-08-26 13:31:33
Op 3 maart bezochten meer dan 35 deelnemers uit 25 verschillende bedrijven het Europees distributiecentrum van Kawasaki te Vianen. Het distributiecentrum is een dochter van Kawasaki Heavy Industries, een  Japans conglomeraat van bedrijven. In het magazijn van Kawasaki verzamelen circa 40 medewerkers motoronderdelen voor de dealers in Europa. ‘Het is dus een relatief klein bedrijf […] » Lees verder...

Nu ook Regeling Risico’s Zware Ongevallen
Geplaatst op: 2016-08-26 13:30:43
De Regeling Risico’s Zware Ongevallen (RRZO) is bekend gemaakt. De RRZO bevat voorschriften ter uitwerking van het Brzo 2015 . De regeling is op 4 maart 2016 in werking getreden. De Brzo 2015 is in juli 2015 van kracht geworden en vervangt sinds die tijd het Brzo 1999. Het besluit is de Nederlandse uitwerking van de […] » Lees verder...

NEN en CCV werken samen om wildgroei normering brandblussystemen aan te pakken
Geplaatst op: 2016-08-26 13:29:45
NEN en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gaan samenwerken om de wildgroei in normen en regels voor brandblusinstallaties aan te pakken. De directeuren Daverveldt (NEN) en Van den Brink (het CCV) sloten een convenant voor een periode van drie jaar. De samenwerking moet ertoe leiden dat het in de praktijk gemakkelijker wordt […] » Lees verder...

De impact van de preventiemedewerker in MKB-bedrijven
Geplaatst op: 2016-08-26 13:28:51
Wat levert het aanstellen van een preventiemedewerker nu precies op? Een veel gehoorde vraag die lastig is te vatten in harde cijfers of geld. TNO interviewde MKB-bedrijven met de vraag wat investeren in veilig en gezond werken hun oplevert. Met vier concrete praktijkvoorbeelden wordt op www.depraktijk.inpreventie.nl de toegevoegde waarde in deze vier MKB-bedrijven getoond, inclusief […] » Lees verder...

Bij de brandweer is ‘schoon’ het nieuwe ‘stoer’
Geplaatst op: 2016-08-26 13:27:55
Vroeger, toen liepen de beste brandweermannen rond in hun vieze pakken en smerige helmen. Dan had je immers het meeste gevaar gezien. Maar de tijden zijn veranderd. “Nu is een schoon pak stoer”, zegt brandweerman Jeroen. In een journaal uit 1976 legt een groep brandweermannen uit hoe ze een vuur hebben geblust. Mannen met zwarte wangen en opengeknoopte […] » Lees verder...

Burn-out: wie is het sterkst?
Geplaatst op: 2016-08-26 13:26:43
Bijna een op de tien vrouwelijke werknemers (9%) valt uit met een burn-out. Onder mannen komt dit een stuk minder vaak voor (6%). Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Nationaal Salaris Onderzoek van Intermediair onder ruim 100.000 respondenten, uitgevoerd door Nyenrode Business Universiteit. Uit het onderzoek blijkt verder dat laagopgeleiden (8%) gevoeliger zijn voor een burn-out dan werknemers […] » Lees verder...

De Wet Huis voor Klokkenluiders – werk aan de winkel voor veiligheidsprofessionals
Geplaatst op: 2016-08-26 13:26:00
Naar verwachting treedt op 1 juli 2016 de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking. Dan zijn alle organisaties waar 50 of meer mensen werkzaam zijn verplicht een regeling te hebben voor het omgaan met meldingen van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang. Een meldregeling is een goed begin, maar het heeft pas […] » Lees verder...

Veilig werken doe je samen
Geplaatst op: 2016-08-26 13:25:01
Het organiseren van een gezonde en veilige werkplek is een terugkerende uitdaging. Op de vernieuwde website www.gezondenveiligwerkt.nl  komen arbodeskundigen elkaar tegen en kunnen zij van elkaar leren. Het kennisportaal is bedoeld voor bedrijven, branches en natuurlijk arboprofessionals. Er zijn allerlei vernieuwde functies, zoals uitwisseling met een vakgenoot die u zelf kunt selecteren en vastleggen via een speciaal voor dit […] » Lees verder...

Beveiligers klagen over veiligheid op Schiphol
Geplaatst op: 2016-08-26 13:23:46
Bijna zeven op de tien beveiligers denkt dat de werkdruk invloed heeft op hun alertheid bij controles. Juist de “oneindige stroom” passagiers als gevolg van het weghalen van de beveiliging bij de gates, wordt als belastend ervaren. De overstap naar het centrale beveiligingssysteem kostte 400 miljoen euro. Schiphol wilde niet zeggen hoe het die kosten […] » Lees verder...

Norm risicobenadering grote brandcompartimenten beschikbaar
Geplaatst op: 2016-08-26 13:22:52
Hij is beschikbaar. NEN heeft de norm risicobenadering grote brandcompartimenten gepubliceerd (NEN 6079). De norm NEN 6079 ‘Risicobenadering grote brandcompartimenten’ is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten die groter zijn dan de maximale toegelaten omvang volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze nieuwe norm is van belang voor de industrie, utiliteitsbouw en winkelbouw. Risicobenadering grote brandcompartimenten […] » Lees verder...

Gebrekkige thuiswerkplek snel aanpakken
Geplaatst op: 2016-08-26 13:22:09
Bij meer dan de helft van de werknemers die thuiswerken, is de thuiswerkplek niet ergonomisch ingericht. Aangezien werkgevers ook verantwoordelijkheid hebben over de arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek, is het verstandig dat de werkgever, de arboprofessional, de ondernemingsraad en de werknemers hierover in gesprek gaan. Ruim één op de vier werknemers zegt dat als zij werkgever waren, […] » Lees verder...

Kabinet: blootstelling aan Bisfenol A moet omlaag
Geplaatst op: 2016-08-26 13:20:49
Het kabinet wil de dagelijkse blootstelling van mensen aan de stof Bisfenol A (BPA) verminderen. Dat schrijft minister Edith Schippers (VWS) mede namens de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu als reactie op een rapport van het RIVM. Volgens het RIVM moet worden ingezet op het omlaag brengen van de […] » Lees verder...

Warenwetbesluiten herzien en gepubliceerd
Geplaatst op: 2016-08-26 13:19:32
Voor explosieveilig materieel, drukvaten van eenvoudige vorm en liften zijn vanaf 20 april 2016 nieuwe Europese regels van toepassing. Dit maakt herziening van verschillende Warenwetbesluiten noodzakelijk. Op 22 februari 2016 zijn het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016 en het Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016 in het Staatsblad gepubliceerd. Het Warenwetbesluit liften 2016 is in het Staatsblad […] » Lees verder...

Onderzoek bevestigt: arbeidsongevallen meestal tussen 9 en 11 en tussen 15 en 16 uur
Geplaatst op: 2016-08-25 13:47:47
Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Dit blijkt uit de ongevalsanalyse over de jaren 2011-2014 die de Inspectie SZW heeft verricht. Jaarlijks worden […] » Lees verder...

Horeca blijft fitter met oordop
Geplaatst op: 2016-08-25 13:27:56
Uit een recente proef is gebleken dat medewerkers van drukke kroegen of discotheken minder snel vermoeid raken als zij goede gehoorbescherming dragen. Tegelijkertijd daalt het risico op blijvende gehoorschade. De horeca is één van de branches waarin medewerkers vaak te maken hebben met hard geluid en lawaaierige omstandigheden. De hele avond werken zij in een omgeving […] » Lees verder...

CCV-certificatieschema’s Brandmeldinstallaties versie 4.0
Geplaatst op: 2016-04-25 13:53:33
Op 1 maart 2016 heeft het CCV versie 4.0 van de CCV-certificatieschema’s Levering, Installeren en Onderhoud Brandmeldinstallaties (BMI) gepubliceerd. De ingangsdatum van de nieuwe schema’s is 1 juni 2016, maar de schema’s kunnen al direct voor certificatie worden gebruikt. Wijzigingen In versie 4.0 is een aantal wijzigingen verwerkt dat de schema’s beter toepasbaar maakt. Enkele […] » Lees verder...

Nieuwe certificatieschema’s voor personen werkzaam in de asbestsector
Geplaatst op: 2016-02-23 16:38:50
De certificatieschema’s voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar en Deskundig Toezichthouder Asbest zijn opgeschoond en de regels zijn helderder opgeschreven. Daarnaast bevatten de nieuwe schema’s inhoudelijke verbeteringen die ... » Lees verder...

Onderzoek bevestigt: arbeidsongevallen meestal tussen 9 en 11 en tussen 15 en 16 uur
Geplaatst op: 2016-02-23 16:26:09
Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Dit blijkt uit de .... » Lees verder...

Horeca blijft fitter met oordop
Geplaatst op: 2016-02-23 16:04:35
Bestaande vooroordelen over het niet kunnen verstaan van bezoekers, verdwenen al snel. Sterker nog, veel medewerkers gaven aan dat dit met de oordopjes in juist veel beter ging. Een ander – voor velen onverwacht – bijkomend voordeel bij het belastende ... » Lees verder...

Instemmingsrecht preventiewerk nog onduidelijk
Geplaatst op: 2016-02-23 15:42:56
Het wetsvoorstel voor wijziging van de Arbowet moet de ondernemingsraad (OR) per 1 januari 2017 instemmingsrecht geven op de benoeming van de preventiemedewerker en zijn positie in de organisatie. Uit de toelichting op het wetsvoorstel blijkt ... » Lees verder...

Nieuwe NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel beschikbaar
Geplaatst op: 2016-02-23 13:31:45
De richtlijn is van toepassing op een drijvend werktuig bestaande uit een funderingsmachine die geplaatst of gemonteerd is op een ponton of ander vaartuig. Het toepassingsgebied van de richtlijn is beperkt tot de Nederlandse binnenwateren en ... » Lees verder...

Nieuw normontwerp voor ontruimingsinstallaties
Geplaatst op: 2016-02-23 13:08:24
Het ontwerp van de herziene NEN 2654-2 ‘Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties’ is gepubliceerd. De norm is aangepast aan de inzichten en technologieën van deze tijd, aldus NEN. » Lees verder...

Matigingsgronden opgenomen in Beleidsregel boeteoplegging
Geplaatst op: 2016-02-09 16:04:10
Per 17 december 2015 is de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving gewijzigd. Met deze wijziging worden opnieuw matigingsgronden opgenomen die bij het opleggen van bestuurlijke boeten worden gehanteerd. » Lees verder...

Vallen op werkvloer meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval
Geplaatst op: 2016-02-09 11:32:01
Uit enquêtecijfers van CBS blijkt dat onderuitgaan op de werkvloer in 2014 de meest genoemde oorzaak was van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Ook letsel dat anderen toebrengen (bedreigen, bijten en schoppen) wordt vaak » Lees verder...

Uitspraak ‘handschoenenzaak’ rekt zorgplicht werkgevers op
Geplaatst op: 2016-02-09 11:26:17
Letterlijk stelt het hof: “Als er betere beschermingsmiddelen bestaan die de kans op letsel verkleinen en die eenvoudig en tegen relatief lage kosten verkrijgbaar zijn, dan dienen deze te worden verstrekt”. Doet een werkgever dat niet dan is hij ... » Lees verder...

Rillingen van lichaamstrillingen
Geplaatst op: 2016-02-09 11:04:00
De richtlijn vormt een leidraad bij het vaststellen of actie nodig is bij trillingen in het werk. Na vaststelling dat die acties nodig zijn, helpt de richtlijn om te bepalen welke maatregelen in de gegeven situatie de voorkeur genieten. Bovendien ... » Lees verder...

Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt emissies Shell Moerdijk
Geplaatst op: 2016-02-08 13:29:45
De Onderzoeksraad gaat de emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk onderzoeken. Volgens Shell is hierbij vanaf november 2015 in totaal circa 25 ton van het gas vrijgekomen in de buitenlucht. » Lees verder...

FNV Bouw lanceert gratis app voor veilig werken
Geplaatst op: 2016-02-08 12:21:27
Het is een praktische tool om veilig en gezond te werken en is bedoeld voor álle werknemers en zzp'ers in de bouw, infra en afbouw. De app presenteert onder andere informatie uit de Arbocatalogi bouwnijverheid, met handige checklijsten en een overzicht... » Lees verder...

Kamerbrief over beleidsprogramma beroepsziekten
Geplaatst op: 2016-01-26 15:07:07
Minister Asscher (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken op het gebied van beroepsziekten. In zijn brief beschrijft de minister het lopende beleidsprogramma, gericht op de preventie en herkenning van beroepsziekten. » Lees verder...

Nog te veel overtredingen op kleine bouwplaatsen
Geplaatst op: 2016-01-26 14:47:06
Het aantal overtredingen op kleinere bouwlocaties neemt de afgelopen jaren langzaam af van 84% naar 74%. De Inspectie SZW zet echter wel steeds zwaardere handhavingsinstrumenten in. Duidelijk is dat ondanks alle acties in deze sector het aantal ... » Lees verder...

Wetsvoorstel tot wijziging Arbowet naar de Tweede Kamer
Geplaatst op: 2016-01-26 13:17:26
Preventiemedewerkers krijgen het wettelijke recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts. Zo worden de positie van de preventiemedewerker én de onderlinge samenwerking versterkt. Dit staat in het wetsvoorstel tot wijziging van de ... » Lees verder...

Norm valbescherming geharmoniseerd
Geplaatst op: 2016-01-26 13:04:46
De harmonisatie houdt in dat de norm Personal fall protection equipment – Anchor devices oftewel ‘ Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Verankeringsvoorzieningen ’ nu officieel in overeenstemming is gebracht met de Europese Richtlijn voor ... » Lees verder...

‘Ik heb nog nooit een ontruiming geoefend’
Geplaatst op: 2016-01-26 12:52:23
Bijna de helft van werkend Nederland heeft nog nooit een ontruiming geoefend. Ook weet 32 procent niet of er wel een ontruimingsplan is.Eén derde van werkend Nederland weet niet welke collega BHV’er is en waar de EHBO-koffer zich bevindt. » Lees verder...

Machineveiligheid zonder malaise
Geplaatst op: 2016-01-12 16:02:21
Uit de RI&E komt naar voren welke risico’s aan een machine kleven en welke maatregelen nodig zijn om die tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Louter machinebeveiligingen toevoegen als noodstops en hekwerken is niet de beste weg naar effectieve... » Lees verder...

Jaarlijks bijna duizend ongevallen in scheepvaart
Geplaatst op: 2016-01-12 15:41:31
Op de Nederlandse vaarwegen vinden jaarlijks bijna duizend scheepsongevallen plaats. Dat komt neer op zo'n drie ongelukken per dag. Het gaat om geregistreerde ongevallen, dus kleine incidenten zijn mogelijk niet meegenomen in deze cijfers » Lees verder...

Nieuwe interventiewaarden gevaarlijke stoffen
Geplaatst op: 2016-01-12 15:38:26
Van de ruim 300 interventiewaarden zijn er 122 herzien in 2015. De interventiewaarden voor de resterende stoffen worden vanaf 2016 eveneens herzien. De herziene interventiewaarden zijn wetenschappelijk beter onderbouwd en afgeleid voor meerdere... » Lees verder...

Nieuwe website maakt verplichtingen chemische stoffen inzichtelijk voor ondernemers
Geplaatst op: 2016-01-12 15:16:42
Ondernemers die chemische stoffen gebruiken, produceren, importeren of verhandelen, kunnen nu eenvoudig zien aan welke verplichtingen zij moeten voldoen op de website chemischestoffengoedgeregeld.nl. Zij kunnen hier ook online vragen stellen over de REACH » Lees verder...

Opdrachtgevers in GWW zorgen onvoldoende voor veiligheid
Geplaatst op: 2016-01-12 15:05:55
Uit controles in 2014 blijkt dat opdrachtgevers de regels hierover uit het Arbobesluit vaak overtreden. In 35 van de 58 onderzochte gevallen greep de Inspectie daarom in. Opdrachtgevers, waaronder gemeentes, provincies en waterschappen, gaven ... » Lees verder...

Dwingend verwezen nationale NEN-normen zijn in te zien
Geplaatst op: 2016-01-12 15:01:42
Overzicht van nationale NEN-normen waarnaar dwingend wordt verwezen in wet- en regelgeving. Deze normen zijn per 1 januari 2016 kosteloos inzichtelijk via de website van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). » Lees verder...

NVFN publiceert Kennisblad ‘uitfasering pictogramnorm 6088’
Geplaatst op: 2016-01-12 13:27:43
Het eerste kennisblad 1a gaat over het uitfaseren van de pictogramnorm NEN 6088, per 1 januari 2016 zullen de ‘oude’ noodverlichtingspictogrammen uitgefaseerd worden. Hiermee willen de leden van de branchevereniging NVFN de overgang naar de .... » Lees verder...

FNV pleit voor beroepsrisicoverzekering
Geplaatst op: 2015-12-16 12:17:13
Bedrijven moeten worden verplicht om voor hun werknemers een beroepsrisicoverzekering af te sluiten, vindt FNV. Volgens de vakbond overlijden nog steeds te veel mensen als gevolg van problemen die zijn ontstaan op de werkvloer. » Lees verder...

Top 3 dodelijkste beroepsziekten
Geplaatst op: 2015-12-16 12:11:23
Aan werkgerelateerde kanker overlijden jaarlijks de meeste mensen, bijna 2200 per jaar. Van hen gaat het in 500 gevallen om asbestkanker (mesothelioom). Op een goede tweede plaats voor wat betreft dodelijke slachtoffers staan ziekten van de ademhalingsweg » Lees verder...

Twee emissies van gevaarlijke stoffen in 2012
Geplaatst op: 2015-12-16 12:08:11
Op 21 januari 2012 werd een lekkage van kraakgas via het koelwatersysteem ontdekt. De oorzaak was een lekkage in de gaskoeler, waardoor het kraakgas naar het koelwater kon stromen. En op 18 oktober 2012 werd er een lekkage van een mengsel van de koolwater » Lees verder...

Nieuw: ‘goedenacht’-app over nachtarbeid
Geplaatst op: 2015-12-16 12:01:55
Met dit initiatief willen de arbeidsmarktfondsen Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) en SoFoKleS medewerkers ondersteunen in het zo vitaal mogelijk werken in de nacht. De app bevat onder andere informatie, tips, recepten, concentratiespelletjes... » Lees verder...

‘Gemeentelijke routes voor gevaarlijke stoffen uit de tijd’
Geplaatst op: 2015-12-16 11:53:32
Om de veiligheid te verbeteren, stapten de afgelopen jaren al veel gemeenten van hun aparte routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen af. Zo noemde Maastricht dergelijke aparte routes eerder dit jaar ‘sterk verouderd’ en schafte deze daarom af. » Lees verder...

Veiligheid Voorop ontwikkelt Curriculum Procesveiligheid
Geplaatst op: 2015-12-10 12:30:23
Een van de Safety Deals die uitgevoerd wordt door Veiligheid Voorop betreft het ontwikkelen van een curriculum Procesveiligheid voor reguliere HBO studenten Chemische (proces) technologie en eventueel andere relevante studies. Concrete aanleiding .... » Lees verder...

Beschut werk: veel beleid, weinig concrete invulling
Geplaatst op: 2015-12-02 11:59:37
Mensen met een arbeidsbeperking kunnen soms alleen met aanpassingen aan de slag bij een gewone werkgever. Zij zijn dan aangewezen op een beschutte (beschermde) werkomgeving. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het regelen van ... » Lees verder...

Gepubliceerd rapport: Bemanningslid overboord tijdens losmaken containersjorringen
Geplaatst op: 2015-12-02 11:43:42
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de aangepaste werkwijze ten aanzien van het losmaken van containersjorringen voor aankomst, hoewel bekend bij de reder, niet vastgelegd was in het veiligheids management systeem en Cargo Securing Manual waardoor ... » Lees verder...

Vereniging Afvalbedrijven zet Veiligheid Voorop
Geplaatst op: 2015-12-02 11:30:08
De Vereniging Afvalbedrijven zet het streven naar veilig werken in de sector kracht bij door zich aan te sluiten bij ‘Veiligheid Voorop’. Veiligheid Voorop is een programma van het bedrijfsleven dat streeft naar verbetering van de veiligheidscultuur ... » Lees verder...

‘Bedrijfsnoodorganisaties anders inrichten’
Geplaatst op: 2015-12-02 11:19:40
Doordat omstandigheden de laatste decennia zoveel zijn veranderd en bedrijven zich daar niet aan hebben aangepast, zijn zij nauwelijks voorbereid op calamiteiten. “Bedrijfsnoodorganisaties moeten daarom anders worden ingericht”, stelt Thijs van Rooden ... » Lees verder...

CBS en TNO: Een op de zeven werknemers heeft burn-outklachten
Geplaatst op: 2015-12-02 11:00:07
Ruim 14 procent van de werknemers in Nederland had in 2014 burn-outklachten. Dat is een op de zeven. Het onderwijs is koploper als het gaat om het percentage werknemers met burn-outklachten: 1 op de 5 werknemers heeft ermee te maken. » Lees verder...

Asscher: ‘Praat met collega’s over werkstress’
Geplaatst op: 2015-11-17 16:39:53
Bijna drie miljoen werknemers hebben behoefte aan maatregelen tegen werkstress. De Week van de Werkstress biedt een uitgelezen kans om het gesprek hierover op gang te brengen. Werknemers leren zo signalen te herkennen en hun grenzen aan te geven... » Lees verder...

Dynamische RI&E? Kaassie!
Geplaatst op: 2015-11-17 16:20:31
Een dynamische RI&E geeft op ieder gewenst moment een compleet beeld van actuele risico’s en de mate waarin een organisatie die beheerst. Een acceptabel niveau is bereikt wanneer medewerkers zich herkennen in het risicobeeld zoals dit is vastgelegd in de » Lees verder...

Infobladen brandveiligheid geactualiseerd
Geplaatst op: 2015-11-17 16:10:15
Recent zijn acht infobladen op brandveiligheidsgebied geactualiseerd, onder andere aan het Bouwbesluit 2012. In dit artikel worden twee van deze infobladen op het gebied van vluchten bij brand nader voor het voetlicht gehaald. » Lees verder...

Nieuwe publicatie: Biogasemissie bij Ecoson
Geplaatst op: 2015-11-17 15:04:23
Op 1 april 2014 ontsnapte in een tijdsbestek van 13,5 uur 36 ton biogas uit een vergistingsinstallatie bij Ecoson. De ontsnapping vond plaats bij het in bedrijf nemen van een nieuwe navergister, waarbij de druk in de bestaande navergister dusdanig opliep » Lees verder...

‘Bevrijd nooit jezelf als je vastzit in lift’
Geplaatst op: 2015-11-17 14:45:06
Er komen in Nederland gemiddeld 43 meldingen per dag binnen van mensen die in een lift vastzitten. Dat betreft naar schatting zo'n 47.000 mensen per jaar. Dit blijkt uit onderzoek van het Liftinstituut in samenwerking met de liftonderhoudsbedrijven en ... » Lees verder...

Houd de tijger in zijn kooi
Geplaatst op: 2015-11-03 22:06:13
Arbeidshygiënisten verrichten al jaren nuttig werk. Dankzij hun vele onderzoek weten we nu veel meer over de blootstellingsrisico’s bij gevaarlijke stoffen. Helaas is er in arbeidshygiënische studies niet altijd plaats voor praktische oplossingen. » Lees verder...

EVO: vervoer gevaarlijke stoffen grote puzzel
Geplaatst op: 2015-11-03 21:52:44
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil de administratieve rompslomp voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, terugdringen. Dit blijkt uit de begroting van het departement. Genoemde bedrijven kampen met een lappendeken aan verschillende » Lees verder...

ILT en LUMC sluiten toezichtconvenant Legionella en GGO
Geplaatst op: 2015-11-03 21:37:56
"Het LUMC kent zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is vanzelfsprekend dat de naleving van wet- en regelgeving daarbij hoort. Als convenantpartner heeft het LUMC een zorgsysteem opgezet om de naleving van wet- en regelgeving op het gebied ... » Lees verder...

Kleine blusmiddelen: Correctief onderhoud stijgt
Geplaatst op: 2015-11-03 21:31:03
90 procent van de beginnende branden worden effectief geblust met een draagbare blusser of brandslanghaspel. Maar ondanks jaarlijks onderhoud moet bij het kleine blusmiddel extra correctief onderhoud worden uitgevoerd zodat het middel altijd gebruiksklaar » Lees verder...

Bestrating: vooruitgang, maar ruimte voor verbetering
Geplaatst op: 2015-11-03 21:12:58
Het blijkt dat opdrachtgevers nog niet voldoende doen om het werk veilig te maken. Bij het uitschrijven van de opdracht moet een opdrachtgever de arbeidsrisico’s van het ontwerp in kaart brengen, waaronder het risico van aanrijdingen bij werk aan de weg. » Lees verder...

Hoe fit en veilig is Nederland?
Geplaatst op: 2015-10-21 11:44:09
Onlangs presenteerde EU-OSHA de resultaten van ESENER-2, de tweede werkgeversenquête op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hoe doet Nederland het ten opzichte van de rest van Europa? » Lees verder...

Openbaar conceptrapport 4-vinylcyclohexeen diepoxide
Geplaatst op: 2015-10-20 16:59:59
De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Subcommissie Classificatie van carcinogene stoffen, van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Raad, de kankerverwekkende en mutagene ... » Lees verder...

Minachting en hoogmoed aan de basis van slecht leiderschap
Geplaatst op: 2015-10-20 16:52:37
Zelfoverschatting en minachting voor anderen blijken belangrijke oorzaken te zijn van onethisch gedrag door leidinggevenden, zoals liegen tegen hun personeel, uitschelden, bekritiseren in het openbaar en kleineren. Dat blijkt uit het promotieonderzoek ... » Lees verder...

Talk voedingsindustrie kan ernstige longziekte veroorzaken
Geplaatst op: 2015-10-20 12:42:13
Talk, een stof die veelvuldig wordt gebruikt binnen allerlei productieprocessen, vooral in de voedingsindustrie, is een gevaar voor de gezondheid. Blootstelling hieraan moet zorgvuldig gemonitord worden volgens Nederlandse onderzoekers. » Lees verder...

Gezond en veilig werken met ioniserende straling
Geplaatst op: 2015-10-07 11:29:29
Straling kan ernstig gevaar opleveren voor de mensen die er mee werken. De Inspectie SZW helpt werkgevers te checken of ze voldoende maatregelen hebben genomen om hun werknemers te beschermen. » Lees verder...

Meer brave brzo-bedrijven
Geplaatst op: 2015-10-07 11:13:54
Nog niet de helft van de gecontroleerde brzo-bedrijven werkt volledig volgens de regels. Dat blijkt uit het rapport ‘De Staat van Veiligheid majeure risicobedrijven 2014’. Het goede nieuws: het percentage bedrijven waar de inspecteurs geen enkele ... » Lees verder...

Arbowet gewijzigd, doel bereikt?
Geplaatst op: 2015-10-07 11:09:27
Met deze wijziging van de Arbowet heeft het kabinet een stap in de goede richting gezet. Met name de aandacht voor preventie, de toegankelijkheid tot de bedrijfsarts en de minimumeisen aan het basiscontract zijn duidelijke verbeteringen ten opzichte ... » Lees verder...

Ziekteverzuim verschilt aanzienlijk per bedrijfstak
Geplaatst op: 2015-10-07 10:50:56
Uit onderzoek van het CBS en TNO is gebleken dat het ziekteverzuimpercentage in het tweede kwartaal van 2015 uitgekomen is op 3,7%, vergelijkbaar aan het percentage van een jaar eerder. Het verzuimpercentage verschilt aanzienlijk per bedrijfstak. » Lees verder...

Brandweer is ter plaatse in 7,4 minuten
Geplaatst op: 2015-10-07 10:40:25
Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De brandweer is ter plaatse met een responstijd van 7,4 minuten. Dat is even snel als in 2013. » Lees verder...

Relatie REACH en arbowet onduidelijk voor het MKB
Geplaatst op: 2015-09-22 17:26:18
Voor een aantal mkb-bedrijven is de onderlinge relatie tussen REACH en de arbowetgeving onduidelijk, schrijft staatssecretaris Mansveld (IenM) in een Kamerbrief over de aanpak van de kosten van de REACH- verordening voor het midden- en klein-bedrijf (mkb) » Lees verder...

Bedrijfsartsen maken meer melding van beroepsziekte
Geplaatst op: 2015-09-22 16:55:40
Het aantal meldende bedrijfsartsen steeg met meer dan 50% en het aantal meldingen van beroepsziekten met meer dan 30% vergeleken met vorig jaar. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het onderzoek dat de Inspectie SZW en de Inspectie .... » Lees verder...

Met één bil in de beklaagdenbank
Geplaatst op: 2015-09-22 16:28:31
Dat bleek ook in de zaak van de piloot van KLM. De rechter was het met de werkgever eens: de risico’s van TCP’s zijn nog niet sterk onderbouwd. Dat wil niet zeggen dat ze zomaar kunnen worden genegeerd. Daarom moest de luchtvaartmaatschappij .... » Lees verder...

Inspectie SZW pakt te hoge werkdruk aan
Geplaatst op: 2015-09-18 10:57:21
De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s. Dat zijn komend jaar enkele van de speerpunten van de Inspectie SZW, zo is te lezen in haar Jaarplan 2016. Het plan is aangeboden aan de Tweede Kamer. » Lees verder...

Migraine is meer dan hoofdpijn
Geplaatst op: 2015-09-09 13:23:52
De Migraine Week, 7 tot 13 september, is een jaarlijkse bewustwordingscampagne gericht op het grote publiek. » Lees verder...

Europa bezuinigt op veilige werkplek
Geplaatst op: 2015-09-09 13:03:15
Het CNV wil zich daarom aanmelden bij het Europese netwerk Better Regulation Watchdog. Hierbij zijn 59 Europese consumentenorganisaties, milieuorganisaties en vakbonden aangesloten. Zij maken zich sterk voor een veilige en gezonde werkplek voor werknemers » Lees verder...

Risicogestuurd risico’s te lijf
Geplaatst op: 2015-09-09 12:54:20
Naast zorg voor optimale arbeidsomstandigheden hebben organisaties nog andere doelstellingen: winstgevendheid, patiëntveiligheid, klanttevredenheid. Risicogestuurd werken helpt de arboprofessional om een werkbare combinatie te maken. Want door terug ... » Lees verder...

Dossier PX10 gebaat bij nieuw onderzoek
Geplaatst op: 2015-09-09 12:21:43
Het onderzoek van het RIVM waar Tytgat over sprak gaat over de vraag hoe groot de kans was dat militairen kanker zouden krijgen doordat ze onbeschermd in aanraking waren geweest met PX10, waar de kankerverwekkende stof benzeen in zat. Volgens het RIVM ... » Lees verder...

Schade werkstress groter dan gedacht
Geplaatst op: 2015-08-26 13:14:23
Kun je in Nederland relatief stressvrij werken? Bedrijfsarts en A&O-deskundige Jurriaan Blekemolen is niet overtuigd. Hij gebruikt bij zijn onderzoek naar werkstress nieuwe vragenlijsten – en de uitkomsten zijn alarmerend. » Lees verder...

Minder asbestovertredingen maar Inspectie SZW blijft alert
Geplaatst op: 2015-08-26 13:07:12
Bij gerichte inspecties in 2012 waren nog maar 30% van de saneringen door deze bedrijven correct. In 2014 is dit percentage gestegen naar 54% van de geïnspecteerde saneringen. In twee jaar tijd is de naleving van de wetgeving door gecertificeerde ... » Lees verder...

Waar rook is, is kanker
Geplaatst op: 2015-08-26 13:01:16
Amsterdamse brandweermannen komen in actie om hun collega’s te wijzen op de stappen die ze zelf kunnen nemen om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te verminderen. Dat meldt Monitor, een programma van NCRV. » Lees verder...

Minder mensen overleden door ongeval op het werk
Geplaatst op: 2015-08-26 12:58:10
In 2014 zijn zeker 77 mensen om het leven gekomen tijdens het uitvoeren van hun werk. Minstens 500 mensen liepen blijvend letsel op bij een bedrijfsongeval. Dit is een daling vergeleken met vorig jaar, toen 92 personen omkwamen bij een bedrijfsongeval. » Lees verder...

Opruimen Alphen net mikado
Geplaatst op: 2015-08-20 16:49:56
Het opruimen van de ravage van het kraanongeval in Alphen aan den Rijn moet uiterst voorzichtig gebeuren om te voorkomen dat er nieuwe schade ontstaat. Een soort mikado, vindt hoofdaannemer Mourik. » Lees verder...

Kamerbrief ketenaanpak voor gezond en veilig werken
Geplaatst op: 2015-08-20 16:15:00
Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de mogelijkheden om opdrachtgevers meer nadrukkelijk hun verantwoordelijkheid te laten nemen voor gezond en veilig werken. » Lees verder...

NU gesubsidieerde HVK of MVK Opleiding bij Copla volgen
Geplaatst op: 2015-08-18 15:02:16
Wilt u starten met de opleiding Hogere Veiligheidskunde of Middelbare Veiligheidskunde? Dan is het nu mogelijk de opleidingskosten volledig gesubsidieerd te krijgen! Deze regeling is niet meer geldig! Sinds begin dit jaar (2015) bestaat er een aantrekkelijke subsidiemogelijkheid voor bedrijven waarvan minimaal één vestiging is gevestigd (KvK) in de provincie Groningen e.o. (en gemeente Assen, […] » Lees verder...

Koelinstallaties worden niet altijd goed gekeurd
Geplaatst op: 2015-07-27 21:16:31
De Inspectie SZW heeft bij 182 bedrijven drukapparatuur (zoals drukvaten en koelinstallaties) geïnspecteerd. Gebleken is dat de herkeuringsverplichting onvoldoende wordt nageleefd. In mindere mate geldt dit ook voor de andere verplichtingen, zoals ... » Lees verder...

10 tips om de RI&E en arbocatalogus op elkaar aan te laten sluiten
Geplaatst op: 2015-07-27 21:14:42
Hoe zorg je ervoor dat de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en arbocatalogus optimaal op elkaar aansluiten? En hoe motiveer en stimuleer je gebruikers? » Lees verder...

Gezond en veilig werken: Jong beginnen in het beroepsonderwijs
Geplaatst op: 2015-07-27 21:06:27
Uit onderzoek blijkt dat hoewel het globale oordeel van studenten en (leer-) bedrijven over het aanleren van gezond en veilig werken in het mbo gematigd positief is, verbeteringen wenselijk zijn. Vooral de wijze waarop fysieke respectievelijk ... » Lees verder...

‘Niet altijd zeker of er BHV is’
Geplaatst op: 2015-07-27 20:56:59
Steeds meer bedrijven beknibbelen op de BHV (bedrijfshulpverleners). Zo blijkt uit het Nationale Veiligheidsbarometer van Securitas dat één op de vijf bedrijven geen BHV in huis heeft. ​Bij vier op de tien bedrijven zijn er niet voldoende BHV’ers op ... » Lees verder...

Kans op kanker door chemokuur
Geplaatst op: 2015-07-27 20:47:55
Thiotepa wordt ingezet als geneesmiddel ter bestrijding van kanker met behulp van chemotherapie, een zogenoemd chemotherapeuticum. Nu blijkt deze stof zelf kanker te kunnen veroorzaken. Werknemers in de zorg die betrokken zijn bij de productie, bereiding » Lees verder...

Nieuw Besluit risico zware ongevallen
Geplaatst op: 2015-07-15 10:37:57
Het Brzo2015 komt in de plaats van het Brzo1999. De wijziging betreft voornamelijk nieuwe Europese eisen aan het categoriseren van gevaarlijke stoffen. Daarnaast verplicht het besluit om meer informatie uit inspecties openbaar te maken en moet meer ... » Lees verder...

Genoeg stof tot nadenken
Geplaatst op: 2015-07-14 15:45:03
Lasrook, kwartsstof, nanodeeltjes. Stofmaskers worden steeds beter, andere ademhalingsbescherming ook. Nu moeten we ze alleen nog goed gaan gebruiken. Stofdeeltjes kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Mensen die ermee werken moeten voorkomen dat ze » Lees verder...

Reparaties aan tankschepen veiliger
Geplaatst op: 2015-07-14 15:29:32
Hoewel de arbeidsomstandigheden zijn verbeterd blijft de Inspectie SZW controleren. Uit het aantal overtredingen blijkt dat reparatiewerkzaamheden nog niet overal veilig en gezond genoeg worden uitgevoerd. Bovendien zijn de risico’s voor de werknemers en » Lees verder...

Meer werk, minder ongevallen
Geplaatst op: 2015-07-14 15:24:43
De kans op een ernstig arbeidsongeval wordt beïnvloed door leeftijd, sekse, arbeidsverband, herkomst en bedrijfstak. Zo blijkt dat jongeren rond 19 jaar relatief veel risico lopen. Werknemers achter in de 50 lopen de grootste kans op een ... » Lees verder...

Shell Moerdijk moet kritischer zijn op veiligheid
Geplaatst op: 2015-07-14 15:13:47
Shell Moerdijk moet kritischer zijn op veiligheidsrisico’s bij het bedrijf. Dit blijkt uit het rapport ‘Explosies MSPO2 Shell Moerdijk’ dat de Onderzoekraad voor Veiligheid heeft gepubliceerd. Met name bij het doorvoeren van wijzigingen in productieproces » Lees verder...

Lichte verbetering arbeidsomstandigheden in metaalproductenindustrie
Geplaatst op: 2015-07-01 12:56:24
In totaal zijn 1971 overtredingen geconstateerd. In drie gevallen is het werk direct stilgelegd, omdat sprake was van valgevaar. Ook doet 26% van de bezochte bedrijven nog te weinig om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. De meeste ... » Lees verder...

Wettelijk recht op spreken bedrijfsarts en second opinion
Geplaatst op: 2015-07-01 12:40:37
Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan om een second opinion bij een andere bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. De ministerraad heeft op voorstel van ... » Lees verder...

Nieuwe norm voor de brandveiligheid van grote brandcompartimenten
Geplaatst op: 2015-07-01 12:31:52
NEN publiceert een nieuwe norm voor de brandveiligheid van grote brandcompartimenten. Deze norm NEN 6060 omvat maatregelpakketten waarmee brandcompartimenten die groter zijn dan de standaardprestatie-eis ook kunnen voldoen aan de brandveiligheidseisen. » Lees verder...

Publicatie Rapportage Ongevallen Scheepvaart
Geplaatst op: 2015-07-01 12:19:43
Het blijkt dat binnen de scheepvaartsector vooral veel aandacht is besteed aan ernstige incidenten waarbij schepen verloren zijn gegaan, maar dat incidenten gedurende de dagelijkse werkzaamheden veel minder aandacht krijgen. Dat schrijft de Onderzoeksraad » Lees verder...

Duizelig door MRI-scanner
Geplaatst op: 2015-07-01 12:07:23
De magneten van de nieuwe generatie scanners worden steeds sterker. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. De kwaliteit van de scans en de toepassingsmogelijkheden zijn door deze sterkere magneten enorm toegenomen. » Lees verder...

Zzp’er vaker slachtoffer van arbeidsongeval
Geplaatst op: 2015-06-17 12:09:16
De inspectie stelt dat dit waarschijnlijk komt doordat risicovolle bouwwerkzaamheden steeds vaker uitbesteed worden aan zzp'ers. Vanwege de beperkte marges voor zzp'ers investeren die vaak te weinig in hun eigen arbeidsveiligheid. » Lees verder...

Ontbreken informatie oorzaak gasexplosie Diemen
Geplaatst op: 2015-06-17 12:03:20
De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe het mogelijk is geweest dat de onveilige situatie ontstond en hoe daarmee na de ontdekking van het gaslek is omgegaan. » Lees verder...

Met goede instructie de hoogte in
Geplaatst op: 2015-06-17 11:43:40
Met een verwijzing naar algemene veiligheidsinstructies en de opleiding van werknemers, voldoet de werkgever niet aan zijn verplichting om specifieke risico’s van een opgedragen taak te onderkennen en kenbaar te maken. Ook al kunnen werknemers de risico’s » Lees verder...

Opnieuw veel overtredingen bij de brandweer
Geplaatst op: 2015-06-17 11:09:13
Van november 2014 tot en met februari 2015 werden 86 locaties van 19 veiligheidsregio’s geïnspecteerd. In totaal zijn 180 overtredingen vastgesteld. Voor 8 overtredingen is een boeterapport opgemaakt. Eén keer is het werk stilgelegd. In alle 19 veiligheid » Lees verder...

Is uw RI&E klaar?
Geplaatst op: 2015-06-16 12:11:02
Ga vandaag nog aan de slag! Voor informatie, advies of ondersteuning door een veiligheidskundige bij uitvoering van de RI&E en gratis opname in het rie-register. » Lees verder...

Week van de RI&E: leer een dynamische RI&E maken met Copla
Geplaatst op: 2015-06-16 09:55:51
Hoe maakt u zelf een dynamische RI&E? Vraag het onze consultants tijdens de Week van de RI&E. Van 10 tot 12 uur tijdens het speciale telefonisch spreekuur. Bel voor gratis instructie en advies. » Lees verder...

Bouw en Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
Geplaatst op: 2015-06-10 12:24:35
De belangrijkste oorzaken van ongevallen die worden genoemd zijn: door een voorwerp worden geraakt (21,2%), val van hoogte (15,9%), ergens aan snijden/stoten (14,5%) en uitglijden/struikelen (13,0%). » Lees verder...

Inspecties op eerlijk werk in de bouw: minder overtredingen
Geplaatst op: 2015-06-10 12:18:27
Bij één op de vijf inspecties in de bouw in 2014 heeft de Inspectie SZW overtredingen geconstateerd van wetgeving gericht op eerlijk werk, zoals de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag » Lees verder...

Jaarverslag Inspectie SZW; Arbeidsongevallen
Geplaatst op: 2015-06-10 12:06:51
In 2014 heeft de inspectie met het oog op de fysieke belasting afspraken gemaakt met de afbouwbranche over het leggen van zandcementdekvloeren met een mechanische rei of robot. Deze afspraken zijn op 1 januari 2015 ingegaan. Het inspectieproject ... » Lees verder...

Schoonmaken? Veiligheidsbril nu verplicht
Geplaatst op: 2015-06-04 15:58:24
Niet dat het product nu ineens gevaarlijker is. Maar de gebruikers moeten zich van de ene op de andere dag houden aan de veiligheidsmaatregelen op het betreffende pictogram. Bijvoorbeeld door het dragen van handschoenen en een veiligheidsbril. Doet ... » Lees verder...

Helft van de leidinggevenden kijkt weg bij pesten
Geplaatst op: 2015-06-03 12:06:10
Op dit moment worden ruim 500.000 mensen geconfronteerd met pesterijen van collega's, meldt TNO op basis van eigen onderzoek. Ruim 80.000 mensen worden structureel gepest. Dat leidt volgens deskundigen tot uitval, depressies, psychosomatische klachten ... » Lees verder...

Verstikking door betreden ladingruim, 12 maart 2014 Noordzee
Geplaatst op: 2015-06-03 11:52:22
Op 12 maart 2014 is de eerste stuurman door zuurstofgebrek om het leven gekomen aan boord van het Nederlandse zeeschip Hudsonborg. De stuurman overleed in het laadruim van het schip. Ten tijde van het voorval was het schip in transit in international ... » Lees verder...

Het mag volgens de wet, dus het voldoet?
Geplaatst op: 2015-06-03 11:30:36
Als de brandveiligheid van een gebouw voldoet aan het wettelijk kader, dan is het ook veilig. Dat is niet altijd waar volgens Bob de Jong, directeur van Garantienet en adviseur bij TNO. “Een gebouw is pas écht brandveilig, als zowel vastgoedeigenaar en .. » Lees verder...

Kwart werknemers: ‘ik mis belangrijke kennis of vaardigheden’
Geplaatst op: 2015-06-03 11:23:59
Van alle werknemers zegt 23 procent dat zij nieuwe kennis of vaardigheden missen die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om technologische en organisatorische kennis en vaardigheden. Werknemers die dit aangeven.. » Lees verder...

Veiligheid in de bouw begint bij de opdrachtgever
Geplaatst op: 2015-06-02 16:10:33
Het beheersen van veiligheid- en gezondheidsrisico’s (V&G risico’s) in de bouw is steeds opnieuw een uitdaging. Ieder bouwproject is uniek. De omgevingsfactoren wisselen en er zijn meestal veel verschillende partijen bij betrokken. Het beheersen van V&G-risico’s vergt, net als de totale projectbeheersing, veel samenwerking en inspanning. Door de grote tijdsdruk en kostenreductie komt veiligheid vaak […] » Lees verder...

Arbo Workshopdag 2015
Geplaatst op: 2015-05-21 14:59:58
Arbo Workshopdag 2015 / donderdag 28 mei a.s. Meld je aan en gebruik de code: relCoplaARBO2015 voor € 70,- korting. » Lees verder...

Controle kleinere bouwlocaties door ISZW
Geplaatst op: 2015-05-19 16:56:00
Het is niet de eerste keer dat de Inspectie zo’n gerichte controle uitvoert. Ondanks dat blijft het valgevaar in de bouw nog steeds onacceptabel hoog. Ook constateert de Inspectie SZW dat rolsteigers bijna nooit geheel correct gebruikt worden. » Lees verder...

Denk mee over positie bedrijfsarts
Geplaatst op: 2015-05-19 16:47:02
De positie van de bedrijfsarts blijft een heet hangijzer. Minister Asscher van SZW wil met een wetswijziging onder meer die positie versterken. En u kunt meedenken. » Lees verder...

Gezond en veilig aan het werk op kantoor!
Geplaatst op: 2015-05-19 16:32:42
Het Steunpunt RI&E lanceert de Algemene Kantoren RI&E, een instrument waarmee bedrijven gratis en snel de risico’s in de kantooromgeving kunnen inventariseren en een plan van aanpak kunnen maken voor het beperken van deze risico’s. » Lees verder...

Extra geld Schippers voor veilig werken in de zorg
Geplaatst op: 2015-05-19 16:26:04
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt voor 2015 nog eens € 1 miljoen extra beschikbaar voor het Actieplan Veilig werken in de Zorg . » Lees verder...

Vijf basisinspectiemodules van SZW
Geplaatst op: 2015-05-19 16:22:17
De Inspectie SZW heeft vijf basisinspectiemodules gepubliceerd voor chemische veiligheid. De modules zijn opgesteld aan de hand van de laatste stand der techniek. Het gaat om algemene beschrijvingen van werkwijzen, inspecteurs mogen ervoor kiezen hiervan » Lees verder...

Met een app het dak op
Geplaatst op: 2015-05-01 20:15:13
De plattedakenbranche kampt al jaren met een veranderende arbeidsmarkt door een groeiend aantal zzp’ers, branchevervaging en een vlucht naar andere cao’s. Daarom is in het sectorplan BIKUDAK (Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingssector) de ontwikkeling.. » Lees verder...

Brandveiligheid is een keuze
Geplaatst op: 2015-05-01 19:58:51
Om eigenaren en opdrachtgevers bewust te maken van de keuzes die zij kunnen maken en de weg te wijzen naar specifieke deskundigheid over brandveiligheid lanceert SBRCURnet een nieuw portaal: brandveiliggebouw.nu. » Lees verder...

Veel overtredingen bij verbouw twee huizen Den Haag
Geplaatst op: 2015-05-01 19:15:11
Bij de verbouw van twee herenhuizen in Den Haag zijn drie bouwvakkers aangetroffen die geen werkvergunning hadden. Daarnaast zijn werkzaamheden tijdelijk stilgelegd vanwege gevaarlijke arbeidsomstandigheden. » Lees verder...

Niet straffen maar belonen
Geplaatst op: 2015-05-01 13:19:07
Kouwenhoven constateerde tijdens zijn werk in de psychiatrie dat straffen meestal een averechts effect had. Daarom ontwikkelde hij zijn methode die is gebaseerd op het maken van afspraken waarin wordt vastgesteld welke handelingen niet zijn toegestaan. » Lees verder...

Nieuw rapport gepubliceerd: Lekkage gasolie uit opslagtank.
Geplaatst op: 2015-04-21 16:44:03
Op 30 juni 2013 vond bij EuroTank Amsterdam B.V. een lekkage van gasolie vanuit een bovengrondse opslagtank plaats. Tijdens het beladen scheurde de tank waardoor er een grote hoeveelheid gasolie vrijkwam. Uit onderzoek is gebleken dat met de staat waarin » Lees verder...

Agressie veroorzaakt diepe schade
Geplaatst op: 2015-04-21 16:23:54
Daarom is het van groot belang om na een incident een hulpprogramma op te starten. Hierdoor kunnen slachtoffers bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij de verwerking van het trauma, of hulp bij terugkeer op de werkvloer. Zo is het belangrijk dat de werknemer » Lees verder...

Wet verbetering Poortwachter nu geanimeerd
Geplaatst op: 2015-04-21 16:12:43
Met de video wil het Arboportaal werknemers en werkgevers bewust maken van de betekenis van de wet want ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. In 1.45 minuten worden de stappen die genomen kunnen worden » Lees verder...

Vervoer van gevaarlijke stoffen: hoe gaan wij daarmee om?
Geplaatst op: 2015-04-21 16:07:28
De kans is klein dat het misgaat, maar stel… wat moet er dan gebeuren als er gevaarlijke stoffen uit een spoorwagon lekken? Hoe werken partijen met elkaar samen en hoe gebeurt alles zo veilig mogelijk? Dat en meer werd geoefend tijdens de Rail Safety Days » Lees verder...

Inspectie SZW controleert dierenartsen op werken met straling
Geplaatst op: 2015-04-21 15:52:54
De inspecteurs controleren bij de inspectie van dierenartsenpraktijken de beschermingsmaatregelen tegen röntgenstraling. Ook kijken zij of er een risicoanalyse is die voldoet aan de wettelijk verplichte criteria en of deze is getoetst door een ... » Lees verder...

Stigas lanceert www.werkenaanmorgen.nl
Geplaatst op: 2015-04-08 21:25:59
De site geeft informatie, een overzicht van de diverse ondersteuningsmogelijkheden vanuit Stigas, en biedt de mogelijkheid om zelf scans te doen en een afspraak te maken met een adviseur. Het programma Werken aan morgen helpt werkgevers en werknemers ... » Lees verder...

Veiligheid: elkaar aanspreken blijft lastig
Geplaatst op: 2015-04-08 21:17:32
80 procent van de bedrijfsongevallen wordt veroorzaakt door onveilig gedrag. Toch blijft het elkaar aanspreken op gedrag het moeilijkste middel om meer veiligheid op het werk te krijgen. » Lees verder...

Basisnet vergroot veiligheid voor omwonenden van spoor, weg en water
Geplaatst op: 2015-04-08 21:03:37
1 april trad de regeling ‘Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ in werking door een wetswijziging. Het Basisnet verhoogt de veiligheid van mensen die wonen of werken in de buurt van rijksinfrastructuur (auto-, spoor- en vaarwegen) waarover gevaarlijke ... » Lees verder...

Inspectie SZW beboet leidinggevenden
Geplaatst op: 2015-04-08 20:52:51
De afgelopen twee jaar heeft de Inspectie SZW 25 maal leidinggevenden beboet. De Inspectie kan dit doen als ze kan aantonen dat de leidinggevende verantwoordelijk was of een belangrijke rol heeft gespeeld bij het begaan van een overtreding ... » Lees verder...

VeiligheidNL lanceert Goede BHV praktijken
Geplaatst op: 2015-04-08 20:46:44
Het online platform is interactief. Organisaties kunnen zelf informatie leveren over hoe zij binnen hun organisatie of bedrijf BHV vormgeven en vragen stellen voor de rubriek ‘vraag van de maand’. Ook biedt het platform tips en blogs over BHV en ... » Lees verder...

Brandwerende manchet op rol genomineerd
Geplaatst op: 2015-04-08 20:29:00
De genomineerden voor de Innovatieprijs Brandveiligheid 2015 zijn bekend. Het zijn de: verhuisbare watermistunit van NATER Gas & Vloeistofsystemen, de brandwerende manchet op rol (CFS-C EL) van Hilti Nederland en de waterleidingsprinkler van BAM Techniek. » Lees verder...

Meer aandacht nodig voor agressie bij publieksbalies
Geplaatst op: 2015-03-25 11:46:57
Eerdere controles vonden al plaats bij woningcorporaties, gerechtsdeurwaarders en gemeenten. Nieuw in dit onderzoek was de Belastingdienst. Het gaat bij deze controle dan vooral om die locaties waar een publieksbalie is, of waar de werknemers ... » Lees verder...

Heeft REACH ook gevolgen voor u?
Geplaatst op: 2015-03-25 11:40:21
Al gebruikt u waarschijnlijk geen Chroom-6, werkgevers moeten vastleggen welke stoffen in huis zijn en welke risico’s daaraan zijn verbonden. Dat kan gaan om professionele schoonmaakmiddelen, maar ook om stoffen die vrijkomen bij lassen, schuren, zagen, l » Lees verder...

Stressverzuim op steeds jongere leeftijd
Geplaatst op: 2015-03-25 11:33:57
In de eerste tien jaar van deze eeuw zag Arboned een piek in psychisch verzuim onder 35 tot 44 jarigen. In 2013 was 43 procent van het langdurig verzuim in deze leeftijdscategorie stressgerelateerd, terwijl dit onder 25 tot 34-jarigen vorig jaar bijna ... » Lees verder...

Schaalvergroting en inhuur van zzp’ers bedreigen veiligheid in bouw
Geplaatst op: 2015-03-25 11:24:11
Dat komt volgens haar door schaalvergroting en ontwikkelingen die de bouwplaats veranderen in een conglomeraat van leidinggevenden, werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers. Zo is er minder kans dat ‘gezond en veilig werken’ in de bouw voldoende ... » Lees verder...

Fijnstof doodt elke leeftijd
Geplaatst op: 2015-03-18 11:38:23
Tot nu toe keken onderzoekers alleen naar de mate waarin fijnstof leidde tot vroegtijdige sterfte. Met deze studie is nu aangetoond dat stikstofdioxide een onafhankelijk effect op vroegtijdige sterfte heeft. » Lees verder...

Gezocht: veiligheidskundigen
Geplaatst op: 2015-03-11 10:54:23
Steunpunt RIE heeft in 2014 de wedstrijd ‘het beste RIE-dee’ uitgeschreven voor iedereen die te maken heeft met veiligheid op de werkvloer. Doel van deze wedstrijd was: ervoor zorgen dat de Risico Inventarisatie en -Evaluatie binnen MKB Nederland de ... » Lees verder...

Goed dat de bedrijfstak de stofzuiger ontdekt
Geplaatst op: 2015-03-10 16:50:28
De stofzuiger wordt steeds meer gemeengoed in het bouwproces. Dat is een goede ontwikkeling, want er is nog altijd te veel stof op bouwplaatsen. Bijna 60 procent van het bouwplaatspersoneel ondervindt hier tijdens het werk hinder van. Stof op de bouw... » Lees verder...

Nieuwe norm voor veiligheidstekens
Geplaatst op: 2015-03-10 16:30:57
De herziene versie van NEN 3011, de nationale norm met eisen voor veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in openbare ruimtes, is op 1 maart gepubliceerd. » Lees verder...

Asbestdaken definitief verboden in 2024
Geplaatst op: 2015-03-10 16:04:09
Het grootste deel van deze asbestdaken is te vinden op boerenbedrijven. Het verwijderen van het kankerverwekkende materiaal is een dure aangelegenheid. Daarom verstrekt het ministerie van IenM vanaf 2016 subsidie aan eigenaren van asbestdaken. Daarvoor .. » Lees verder...

Informatie over gevaarlijke stoffen beter in beeld
Geplaatst op: 2015-02-24 15:56:48
Op de website Risico’s van stoffen kunnen professionals nu eenvoudig de specifieke informatie vinden die voor hen van belang is. Zo vinden waterbeheerders de oppervlaktewaternormen voor gewasbeschermingsmiddelen. Vergunningverleners vinden bijvoorbeeld de » Lees verder...

Sector Transport en Logistiek aan de slag met Zelfregulering
Geplaatst op: 2015-02-24 15:45:52
In dit project ondersteunt de brancheorganisatie met name de kleinere bedrijven om met een gestructureerde werkwijze van een statische Risico Inventarisatie & Evaluatie een dynamische RI&E te bereiken. Het zorgvuldig in beeld brengen van alle risico’s en » Lees verder...

Let op uw gereedschap!
Geplaatst op: 2015-02-24 13:06:01
Het verkeerd omgaan met handgereedschappen is een belangrijke oorzaak van arbeidsongevallen. Om de risico’s terug te dringen heeft het Amerikaanse National Safety Council (NSC) vuistregels opgesteld om veiliger te werken met gereedschap. » Lees verder...

Norm alleen is niet genoeg voor oogdouche
Geplaatst op: 2015-02-24 12:46:54
Goed functionerende nood- en oogdouches zijn ­verplicht bij het werken met gevaarlijke stoffen om bij ongelukken snel en langdurig te kunnen spoelen. De voorzieningen zijn er vaak, maar functioneren ze ook optimaal en voldoen ze volledig aan de ... » Lees verder...

Zorg en brandweer samen voor betere brandveiligheid
Geplaatst op: 2015-02-24 12:41:09
Al een lange tijd spraken de betrokken partijen met elkaar om brandveiligheid in de langdurige zorg aan te pakken. Met de ondergetekende intentieverklaring bekrachtigen de organisaties afspraken op een aantal thema’s. » Lees verder...

Copla Vakgroepdagen voor veiligheidskundigen 2014
Geplaatst op: 2015-02-23 11:43:37
Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: veiligheid is mensenwerk. En bij dat werk is aandacht een vereiste zo blijkt tijdens de vakgroepdagen bij Copla Opleiding - Training - Consultants. » Lees verder...

Herinspecties zorg en welzijn
Geplaatst op: 2015-02-11 11:47:52
De focus bij deze herinspecties is gericht op psychosociale arbeidsbelasting en arbeidstijden. Bij psychosociale arbeidsbelasting gaat het met name om werkstress en agressie tegen werknemers. Deze factoren vormen de belangrijkste oorzaak van werk.... » Lees verder...

Stress op het werk en beroerte
Geplaatst op: 2015-02-11 11:33:37
Werknemers met stress op het werk hebben een ruim 20% hoger risico op een ischemische beroerte, maar niet op een hemorragisch CVA. Dit blijkt uit een meta-analyse op individueel niveau van 196.000 werknemers in Europa, die werd uitgevoerd door het Working » Lees verder...

Gehoorverlies verhoogt kans op ongeluk
Geplaatst op: 2015-02-11 11:08:15
Wie door de gehoorbeschadiging lijdt aan een combinatie van tinnitus en gehoorverlies in de hoge frequenties, heeft 25 procent meer kans op een arbeidsongeval. Gehoorverlies in de lage frequenties levert een iets hogere kans op ongelukken op. » Lees verder...

Zwaar tillen aan ergonomie
Geplaatst op: 2015-02-10 15:51:16
Lichamelijk zwaar werk kenmerkt zich door hoge krachten op het lichaam door fysiek belastende activiteiten als het tillen en dragen van lasten of het duwen en trekken van materieel. De werkgever heeft een zorgplicht om zijn werknemers te beschermen tegen » Lees verder...

Veiligheidsplannen vaak niet op orde
Geplaatst op: 2015-02-10 15:12:16
Het onderzoek heeft zich beperkt tot de afspraken op papier bij de aanbesteding van de opdracht. Bij gemeentelijke opdrachten klopt 85 procent niet en bij de provincies 60 procent. “Gelderland had bij negen van de tien projecten wel een uitgewerkt ... » Lees verder...

Inspectie SZW inspecteert dit jaar opnieuw op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid
Geplaatst op: 2015-02-03 16:41:04
Vanaf februari 2015 bezoekt de Inspectie SZW opnieuw bedrijven in de sectoren chemie, aardolie, farmacie, kunststof en rubber voor een inspectie. Inspecteurs kijken ook dit jaar of werkgevers de risico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen of machines » Lees verder...

Binnenkort norm voor zitten?
Geplaatst op: 2015-01-27 12:58:34
Werkgevers zijn echter nog niet te porren voor een andere inrichting van de werkplek. De meesten willen toch traditionele bureaus, constateert Sielhorst. En dat terwijl er steeds meer sedentair werk al jaren wordt gelinkt aan allerlei aandoeningen, van .. » Lees verder...

Dalende incidentie van beroepsziekten door europese wetgeving?
Geplaatst op: 2015-01-27 12:37:16
Voor de eerste keer is een vergelijking van trends in beroepsziekten binnen Europa gemaakt. De trends waren consistent met een positieve impact van Europese initiatieven gericht op vermindering van astma en contacteczeem relevante blootstellingen. » Lees verder...

Veiligheidskleding kan nóg veiliger
Geplaatst op: 2015-01-27 12:08:59
Ook als de RI&E actueel is, kan het zijn dat de kleding die in gebruik is niet de bescherming biedt die optimaal mogelijk is. Omdat er in de loop van de tijd dingen zijn veranderd, zoals nieuwe technieken en normen. Wat zijn nieuwe ontwikkelingen op het.. » Lees verder...

Drie rijkstoezichthouders geven een kritisch signaal af over certificeringstelsels
Geplaatst op: 2015-01-27 11:51:14
De drie diensten zijn kritisch maar zien ook de meerwaarde van samenwerking van publieke en private partijen bij certificaten en keurmerken. Ze presenteren een lijst van criteria waarmee rekening gehouden kan worden bij de vraag of toezichthouders kunnen » Lees verder...

€ 28.800, – boete voor bedrijf vanwege onjuist asbest verwijderen
Geplaatst op: 2015-01-27 11:37:48
De school had al eerder (in mei 2014) een asbestinventarisatie had laten uitvoeren waarbij géén asbesthoudend materiaal was aangetroffen. Bij deze inventarisatie was echter slechts zeer summier gekeken naar het al dan niet aanwezig zijn van asbesthoudende » Lees verder...

Veel overtredingen in de transportmiddelenindustrie
Geplaatst op: 2015-01-13 14:48:54
De geïnspecteerde bedrijven bestonden voor ongeveer tweederde uit bedrijven waar de Inspectie SZW in 2008 al langs is geweest. Bij de bedrijven waar toen een overtreding was geconstateerd, is de Inspectie teruggekomen. Hieruit bleek dat bedrijven niet ... » Lees verder...

NS’er voelt zich onveilig in oude trein
Geplaatst op: 2015-01-13 11:17:36
De toestand op het spoor is niet het enige waar de medewerkers over klagen. Voor de kerst legden NS'ers het werk tijdelijk neer om te protesteren tegen de grote werkdruk. » Lees verder...

Wijzigingen Arboregeling en Warenwetbesluiten
Geplaatst op: 2015-01-13 10:57:19
Per 1 januari zijn wijzigingen van kracht van de Arbeidsomstandighedenregeling, de Regeling stralingsbescherming werknemers 2014 en de Warenwetregelingen containers, drukapparatuur, explosieveilig materiaal, liften, machines en de persoonlijke ... » Lees verder...

Oudere werknemer risico bij brand?
Geplaatst op: 2015-01-13 10:23:49
Bedrijven letten onvoldoende op de risico's voor oudere werknemers in geval van nood. Werkgevers moeten meer oog krijgen voor de gevaren. » Lees verder...

Naleving Europese regels voor chemische stoffen nog niet op orde
Geplaatst op: 2015-01-13 10:11:54
De naleving van Europese regels voor chemische stoffen is nog niet op orde. Chemische stoffen worden goed geregistreerd, maar de informatie over risico’s en toepassingen in de keten is onder de maat. Dat concluderen de Inspectie Sociale Zaken en ... » Lees verder...

Risico’s herkennen in Rotterdamse trainingsfabriek
Geplaatst op: 2014-12-17 12:06:53
Mogelijk wordt er een trainingsfabriek voor de procesindustrie in Rotterdam gebouwd. Deltalinqs, de belangenvereniging van Rotterdamse havenbedrijven en het Havenbedrijf Rotterdam coördineren het initiatief. » Lees verder...

Longkanker groot risico voor bouwvakkers
Geplaatst op: 2014-12-17 11:58:41
Momenteel valt kristallijn silica niet onder de bepalingen van de Europese richtlijn over carcinogene agentia op het werk. De richtlijn wordt momenteel herzien en de bedoeling is om een groter aantal kankerverwekkende stoffen op te nemen. » Lees verder...

Checklist onderhoud van blusmiddelen
Geplaatst op: 2014-12-17 11:31:28
Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Om er zeker van te zijn dat de blusmiddelen goed werken, is goed en regelmatig onderhoud heel belangrijk. Met deze checklist voor het onderhoud van blusmiddelen gaat dat heel gemakkelijk. » Lees verder...

CE-markering van machines
Geplaatst op: 2014-12-17 11:24:22
De laatste tijd is er nogal wat discussie over de waarde van CE-markering . Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de werkgever bij de aanschaf en het gebruik van machines? » Lees verder...

Mobiliteitsbranche werkt veiliger
Geplaatst op: 2014-12-17 11:06:35
Op basis van de bevindingen concludeert de Inspectie dat de mobiliteitsbranche veiliger werkt dan voorgaande jaren. Ook in vergelijking met andere sectoren scoort de branche bovengemiddeld. Daarom staan er, naast bezoeken bij een klein aantal overtreders, » Lees verder...

Werkdruk weg met de Werkdruk Wegwijzer
Geplaatst op: 2014-12-02 14:49:10
Werkdruk wegnemen wordt overzichtelijk met de Werkdruk Wegwijzer. TNO en sociale partners ontwikkelden samen de Werkdruk Wegwijzer op basis van praktijk en wetenschap. » Lees verder...

Effectief ventileren
Geplaatst op: 2014-12-02 12:52:56
Chemische agentia komen op steeds meer plaatsen voor. Bij mogelijke blootstelling van werknemers aan dit soort gevaarlijke stoffen is de werkgever verplicht aard en intensiteit te beoordelen en maatregelen te treffen. Hoe pak je dat goed aan? » Lees verder...

Veiligheid in de bajes lijdt onder bezuinigingen
Geplaatst op: 2014-12-02 12:25:40
Justitiële inrichtingen lappen de regels omtrent agressie en geweld, werkdruk en ongewenste omgangsvormen aan hun laars. Bij controles door de Inspectie SZW in dertien inrichtingen, voldeed er slechts één aan de regels. » Lees verder...

IenM, Dordrecht en Zwijndrecht investeren extra in veiligheid goederenspoor
Geplaatst op: 2014-12-02 11:57:39
Volgens deze afspraken investeert IenM 12 miljoen euro in aanvullende veiligheidsmaatregelen aan het spoor zelf. Met dit geld worden onder meer wissels aangepast of verwijderd en geleiders tussen de rails aangelegd om het risico op een botsing of ... » Lees verder...

Samenwerking van belang bij aanpak malafide asbestverwijderaars
Geplaatst op: 2014-12-02 11:47:42
De Inspectie SZW, ILT, Regionale Omgevingsdiensten, milieupolitie en gemeentelijke toezichthouders van bouw en woningtoezicht gaan die samenwerking versterken. De afgelopen tijd werden meerdere malafide saneerders opgepakt door een goede samenwerking » Lees verder...

Minder kans op brandschade door samenhang RBI en BMI
Geplaatst op: 2014-12-02 11:41:47
Rookbeheersingsinstallaties (RBI) en brandmeldinstallaties (BMI) vervullen een belangrijke functie in de brandbeveiliging van gebouwen. Een goede afstemming van deze installaties met bouwkundige en organisatorische voorzieningen is noodzakelijk, vindt het » Lees verder...

Gevaarlijke goedjes: van asbest tot kwartsstof
Geplaatst op: 2014-11-19 11:51:11
Actueler dan ooit: gevaarlijke stoffen. Zo is er het schandaal rond het gebruik van giftige camouflageverf door voormalige Defensie-medewerkers. En kunnen asbestsjoemelaars die hun certificaat kwijtraken onder een andere naam gewoon door met hun malafide » Lees verder...

Beroepsrisico door bladblazers
Geplaatst op: 2014-11-19 11:41:47
Het lawaai dat de bladblazers maken is echter lang niet het enige risico. Minstens zo'n groot probleem is de uitstoot van de apparaten die vaak op benzine draaien, en daarbij meer fijnstof, koolwaterstoffen en koolmonoxide uitstoten dan een grote auto. » Lees verder...

Eindhoven niet goed voorbereid op komst extra giftreinen
Geplaatst op: 2014-11-19 11:30:51
Eindhoven is niet goed voorbereid op de extra giftreinen die vanaf 2016 jarenlang door de stad gaan rijden. De bereikbaarheid van het spoor is nu nog onvoldoende voor een goede hulpverlening bij eventuele calamiteiten met gevaarlijke stoffen. » Lees verder...

Chemie onterecht in beklaagdenbank
Geplaatst op: 2014-11-19 11:20:59
De VNCI herkent zich niet in het beeld dat de media hebben geschetst naar aanleiding van de promotie van Marieke Kluin op 11 november 2014 op het onderwerp 'Optic Compliance - Enforcement and Compliance in the Dutch Chemical Industry'. » Lees verder...

Asbestbedrijf saneert door ondanks ingetrokken certificaat
Geplaatst op: 2014-11-19 11:00:01
Een asbestbedrijf waarvan het certificaat was ingetrokken, is toch doorgegaan met het saneren van asbest. De saneringen deed het bedrijf onder naam van een ander bedrijf dat wel een certificaat had. Uit onderzoek van de Inspectie SZW en de Omgevingsdienst » Lees verder...

CE-markering
Geplaatst op: 2014-11-05 13:10:37
CE-markering geeft aan dat een machine veilig is. Is dat altijd zo? Wat moet een fabrikant doen voordat hij verantwoord de CE-markering aan kan brengen? » Lees verder...

Minister Asscher wil taboe op werkstress doorbreken
Geplaatst op: 2014-11-05 13:06:39
Ruim 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Een derde van het werk gerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer beroepsziekte nummer 1. Minister Asscher van Sociale Zaken en ... » Lees verder...

Werkzaamheden op tankschepen nog niet veilig en gezond genoeg
Geplaatst op: 2014-11-05 12:56:29
De reparatiewerkzaamheden vinden veelal plaats in kleine en nauwe ruimtes op het schip. Juist hier is het gevaar aanwezig te stikken door opgehoopte gassen of bedwelmd of vergiftigd te raken. Voordat werknemers in zo’n ruimte gaan moet met de ... » Lees verder...

Inspectie SZW gaat gericht controleren op kwartsstof
Geplaatst op: 2014-11-05 12:54:11
De Inspectie SZW gaat vanaf 3 november gericht controleren op bouwlocaties op blootstelling aan kwartsstof door bouwvakkers. Gerichte controles vorig jaar hebben gezorgd voor een snelstijgende aanschaf van adequate apparatuur waarmee blootstelling aan ... » Lees verder...

Ministerie erkent het lek in zijn asbestregels
Geplaatst op: 2014-10-21 14:39:06
Het ministerie van sociale zaken geeft voor het eerst toe dat de regelgeving rond de verwijdering van kankerverwekkend asbest niet deugt. Bedrijven die door gesjoemel hun certificaat kwijtraken, kunnen straffeloos een nieuwe bv oprichten en een andere ... » Lees verder...

Concept ISO 45001 beschikbaar
Geplaatst op: 2014-10-21 14:29:58
Met de publicatie van de ISO/CD 45001 is in juli 2014 de eerste stap gezet naar de ontwikkeling van een ISO-norm voor arbomanagementsystemen. De nieuwe ISO 45001-norm zal op termijn de huidige OHSAS 18001-norm vervangen. De definitieve norm wordt medio .. » Lees verder...

Arbeidsomstandigheden Transport en Logistiek: herinspecties nog nodig bij bedrijven waar het niet op orde was
Geplaatst op: 2014-10-21 14:12:42
Werkgevers hebben die risico’s niet altijd in beeld en ze nemen niet altijd afdoende maatregelen om de risico’s te beperken of te beheersen. Vooral kleinere bedrijven schieten tekort in het naleven van de arbowetgeving. Dit blijkt uit de rapportage 2014 » Lees verder...

Commentaar leveren op het concept van PGS 35
Geplaatst op: 2014-10-21 12:44:12
Om waterstof veilig op de Nederlandse markt te zetten, zijn duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften nodig. De PGS-programmaraad heeft daarom besloten een nieuwe PGS-publicatie op te stellen. Het concept van deze PGS 35 'Waterstof: ... » Lees verder...

Ondernemers willen slimmer en eenvoudiger toezicht
Geplaatst op: 2014-10-21 10:51:55
Toezicht op het bedrijfsleven is te complex geworden, waardoor ondernemers onnodig op hoge kosten worden gejaagd. Dat staat in een rapport van de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. » Lees verder...

Wijziging controle beroepskwalificaties in Arboregeling
Geplaatst op: 2014-10-08 12:41:54
Met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling wordt een duidelijker onderscheid gemaakt in de aanduiding van beroepskwalificaties. Het document dat wordt verstrekt aan iemand uit een andere lidstaat die permanent in Nederland aan de slag wil ... » Lees verder...

Externe veiligheid bij aanpassen van infrastructuur
Geplaatst op: 2014-10-08 12:36:34
Het vervoer van gevaarlijke stoffen moet nu en in de toekomst mogelijk blijven. De risico's voor omwonenden langs die transportroutes moet wel binnen grenzen blijven. Verder moet het voor gemeenten duidelijk zijn waar zij wel of niet mogen bouwen. Dat was » Lees verder...

Ontruimen 2.0
Geplaatst op: 2014-10-08 12:32:59
Bij ontruiming, al dan niet in de vorm van een oefening, blijken mensen eerder via de normale ingang naar buiten te gaan dan via de daarvoor bestemde nooduitgangen. Met de campagne ‘Volg de Pijlen’ wil de NVFN de bewustwording rond het juiste gebruik van » Lees verder...

Bestraten gebeurt nog te vaak handmatig
Geplaatst op: 2014-10-08 11:07:26
Stratenmakers voeren hun werk vaak uit in een zelfde, gebogen houding. Klachten aan onder meer de rug zijn het gevolg. De bestratingsbranche heeft daarom de brancherichtlijn voor verantwoord bestraten in 2013 vernieuwd. Machinaal bestraten is de norm tenzij dit gezien de stand van de techniek nog niet kan. Ook de opdrachtgever heeft een verantwoordelijkheid. Hij […] » Lees verder...

Inspectie SZW publiceert Meerjarenplan 2015-2018 en Jaarplan 2015
Geplaatst op: 2014-09-24 11:36:01
Prioriteit voor de Inspectie SZW blijft het aanpakken van ernstige misstanden en notoire overtreders. Daarbij is in 2015 speciale aandacht voor bedrijven waar de Inspectie in het recente verleden handhavend heeft opgetreden. Als de zaken niet op orde zijn » Lees verder...

Blusmiddelen niet altijd gebruiksklaar
Geplaatst op: 2014-09-24 10:54:43
Vebon benadrukt dat blusmiddelen altijd gebruiksklaar moeten zijn. Bij 15% van de draagbare blustoestellen en brandslanghaspels bleek hiervoor een extra reparatie nodig. Periodiek preventief onderhoud voorkomt dat blusmiddelen niet functioneren op het .. » Lees verder...

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen verhoogt kans op ALS
Geplaatst op: 2014-09-24 10:48:42
Recent zijn er een aantal studies verschenen over de mogelijke rol van werkfactoren bij het ontstaan van ALS. Amerikaanse onderzoekers vonden een drie- tot zesmaal hoger risico op het krijgen van ALS wanneer er in het werk blootstelling was aan metalen of » Lees verder...

Enquête Arbeidsomstandigheden fors uitgebreid
Geplaatst op: 2014-09-24 10:42:52
De steekproefomvang van alweer de 10e Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden NEA van TNO en CBS zal flink toenemen in vergelijking met eerdere edities. In oktober ontvangen ruim 140.000 werknemers in Nederland een uitnodiging van TNO en CBS om mee te ... » Lees verder...

Uitglijer op het werk
Geplaatst op: 2014-09-10 12:00:04
Een stagiair krijgt een ongeval terwijl hij werkzaamheden uitvoert waarvoor hij niet de vereiste specialistische bekwaamheden heeft. Heeft de werkgever gefaald in zijn zorgplicht? » Lees verder...

Bescherm de leerling
Geplaatst op: 2014-09-09 16:12:33
Een stagiair is geen werknemer, maar heeft volgens de Arbowet wel recht op dezelfde bescherming als een werknemer. Nu het schooljaar weer is begonnen, hebben veel bedrijven weer leerlingen en stagiaires over de vloer. Oppassen geblazen dus. » Lees verder...

Gymleraren doof door scholieren
Geplaatst op: 2014-09-09 16:05:44
Steeds meer sportleraren op middelbare scholen dragen speciale oordoppen om gehoorbeschadiging te voorkomen, meldt Metronieuws. De lawaaierige gymzalen produceren rond de 85 decibel aan geluid. Dit staat gelijk aan het geluid van het omzagen van een boom » Lees verder...

Sociale partners oneens over toekomst bedrijfsarts
Geplaatst op: 2014-09-09 15:41:06
Het is werkgevers en werknemers niet gelukt om met een eenduidig advies te komen over de toekomst van de bedrijfsarts. Beide partijen onderschrijven dat de werkgerelateerde zorg beter moet. Maar over wie daarvoor verantwoordelijk is, werden ze het ... » Lees verder...

Ontwerpadvies Toekomst arbeidsgerelateerde zorg
Geplaatst op: 2014-09-09 12:54:18
De arbeidsgerelateerde zorg moet kwalitatief beter worden: effectiever, met meer kennis van zaken, met aandacht voor preventie en re-integratie, én toegankelijk voor alle werkenden. Dat staat in een ontwerpadvies dat de SER in zijn openbare vergadering » Lees verder...

Leren van arbeidsongevallen met Storybuilder
Geplaatst op: 2014-08-27 12:53:22
Softwareprogramma met informatie over directe en achterliggende oorzaken van ernstige arbeidsongevallen. Veiligheidskundigen van bedrijven of ondersteunende arbodiensten kunnen Storybuilder gebruiken om te leren van ongevallen. Dit kan helpen ... » Lees verder...

Nog veel overtredingen bij scheepsbouw en –reparatiewerven
Geplaatst op: 2014-08-27 11:09:37
De meeste overtredingen hadden te maken met een onveilige werkomgeving. In de sector zijn ruim 900 bedrijven actief. De inspectie controleert risicogericht, zodat het beeld niet representatief is voor de hele sector. » Lees verder...

Duwen en trekken in werk verdubbelt het risico op schouderklachten
Geplaatst op: 2014-08-27 11:03:47
Een recente literatuurstudie door Nederlandse onderzoekers concludeert dat er sterk bewijs is dat duwen en trekken de kans op schouderklachten vergroot. Deze conclusie baseren zij op 7 studies bij 8279 werknemers. » Lees verder...

Gevaar door gebrekkige instructies hoogwerkers
Geplaatst op: 2014-08-27 10:49:46
Directe aanleiding voor het initiatief is het gebrek aan toezicht en handhaving door de overheid op opleidingen voor zogeheten 'mobiele arbeidsmiddelen'. Dat zegt Hans Aarse van IPAF Benelux. » Lees verder...

Veiligheid praktijklokalen VMBO en MBO vaak niet in orde
Geplaatst op: 2014-08-27 10:41:18
Controles door de Inspectie SZW op scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die bij eerdere inspecties slecht presteerden, blijkt de veiligheid bij het leren werken met machines in 64% van de gevallen nog steeds niet in orde. » Lees verder...

Inspectie SZW inspecteert metaalgieterijen
Geplaatst op: 2014-08-12 13:58:37
De Inspectie SZW bezoekt van 1 augustus tot en met 31 oktober 100 metaalgieterijen voor een inspectie. Daarbij kijken de inspecteurs onder andere naar het veilig werken met machines, de veilige inrichting van de arbeidsplaats en naar blootstelling aan gev » Lees verder...

Dwingende maatregelen nodig tegen stress
Geplaatst op: 2014-08-12 11:50:02
Het stressgerelateerd verzuim lag in het eerste halfjaar van 2014 acht keer hoger dan in 2009. Dat blijkt uit een analyse van de gegevens van 1,1 miljoen werknemers door arbodienst ArboNed. » Lees verder...

Natuurlijk licht in kantoor leidt tot betere nachtrust
Geplaatst op: 2014-08-12 11:29:35
Natuurlijk licht in een kantooromgeving leidt tot een langere nachtrust bij werknemers, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Kantoormedewerkers met een bureau op minder dan 7 meter afstand van een raam, slapen gemiddeld 46 minuten langer dan mensen die tijdens » Lees verder...

Normontwerp voor bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening gepubliceerd
Geplaatst op: 2014-08-12 11:28:10
NEN heeft het normontwerp NEN 8112 ‘Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening’ gepubliceerd. De norm biedt zowel kleine als grotere bedrijven hulp bij het ontwerpen en implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO), » Lees verder...

Model IBB: ondernemers moeten zelf brandveiligheid aanpakken
Geplaatst op: 2014-08-12 11:11:32
Betrokkenheid van ondernemers bij de veiligheid in en om hun bedrijf is een must. De beleving van vroeger, dat de politie wel komt als het alarm afgaat, is niet meer van deze tijd. » Lees verder...

Volgend jaar BRZO-plichtig?
Geplaatst op: 2014-07-21 09:41:18
Bedrijven die in grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen produceren of opslaan, moeten voldoen aan de het Besluit risico’s zware ongevallen 1999, afgekort: BRZO. Dit besluit is een afgeleide van de Europese Seveso II-richtlijn ter voorkoming van zware ... » Lees verder...

Betere veiligheid en arbeidsomstandigheden in de zeevaart
Geplaatst op: 2014-07-21 09:40:45
Binnenkort verbeteren de veiligheid en arbeidsomstandigheden op zee. Vanaf 1 mei 2014 worden de opleidings- en trainingseisen van zeevarenden gemoderniseerd, evenals de beroepseisen om als bemanningslid op een zeeschip te mogen varen. » Lees verder...

Nieuwe verordening PBM beschermt nog beter
Geplaatst op: 2014-07-21 09:40:09
Werkgevers opgelet! Het voorstel voor de nieuwe tekst van de verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) is er. De aanvankelijke Europese richtlijn wordt daarmee omgezet naar een strakker te handhaven verordening. Enkele belangrijke zaken ... » Lees verder...

Vierjarige aanpak van beroepsrisico nummer 1: werkstress
Geplaatst op: 2014-07-21 09:39:22
Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat daarom de komende vier jaar ... » Lees verder...

Praktisch hulpmiddel voor de aanpak van werkdruk: het Werkdrukkompas
Geplaatst op: 2014-07-21 09:38:31
Werkdruk is een complex begrip. Ook het management weet vaak niet goed hoe werkdruk kan worden aangepakt en vreest dat de enige (kostbare) oplossing 'meer mensen' is. Het Werkdrukkompas laat op een begrijpelijke manier zien wat werkdruk is en hoe ... » Lees verder...

De systematiek rondom certificering van arbo-kerndeskundigen gaat veranderen
Geplaatst op: 2014-07-21 09:38:07
Enkele maanden geleden heeft de Raad van Accreditatie echter vastgesteld dat het in 2013 gepubliceerde certificatieschema niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet. Om die reden moet dat schema worden gereviseerd. » Lees verder...

Kennisbijeenkomst! Interne communicatie: de strategie, de tools en SHEQ management.
Geplaatst op: 2014-07-21 09:37:24
Donderdag 5 juni a.s. om 14.00 uur organiseren New Media Ventures (NMV) en Copla Opleiding-Training-Consultants een kennisevent voor hun relaties die het belang kennen van een gezonde en veilige werkvloer. » Lees verder...

Nieuw concept PBM Verordening
Geplaatst op: 2014-07-21 09:36:19
De Europese richtlijn PBM beschrijft de eisen waaraan producten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om ze op de markt te mogen brengen. Denk daarbij aan bescherming tegen allerlei gevaren die tijdens het werk op de loer » Lees verder...

Het (on)nut van persoonscertificatie
Geplaatst op: 2014-07-21 09:35:40
De hvk’er als excuus Truus? Is persoonscertificatie in de veiligheidskunde voor bepaalde sectoren noodzakelijk of slechts een bureaucratisch vehikel om aan inspectie te ontkomen? Voorlopig lijken maar weinig veiligheidskundigen de moeite te nemen om het certificaat te halen. Lees het artikel van het vakblad Arbo nr 5, 2014, Vakmedianet » Lees verder...

Adembescherming is niets om luchtig over te doen
Geplaatst op: 2014-07-21 09:35:19
Per 1 juli 2014 gaan door aanpassing van het Arbobesluit nieuwe asbestgrenswaarden gelden. Rondom de invoering van deze grenswaarden worden diverse acties ondernomen, waaronder acties gericht op de passendheid en het juiste gebruik van adembescherming. » Lees verder...

Nieuw verslag belicht de kosten van arbeidsongevallen en beroepsziekten
Geplaatst op: 2014-07-21 09:34:52
Een nieuw EU-OSHA-verslag beoordeelt en analyseert via een selectie van onderzoeken de kosten van ontbrekende of ontoereikende veiligheid en gezondheid op het werk. Het verslag richt zich op de verschillende soorten kosten – productiviteit ... » Lees verder...

Werknemer asbestbranche beter beschermd
Geplaatst op: 2014-07-21 09:34:25
De regels voor werken met asbest worden strenger. Werknemers in de asbestsector mogen in de toekomst aan nog minder asbest worden blootgesteld dan nu het geval is. Zo wordt de veiligheid voor mensen die werken in de asbestbranche verder vergroot. » Lees verder...

Intregrale aanpak voor brandveilig Medisch Spectrum Twente
Geplaatst op: 2014-07-21 09:33:45
Het nieuwe Medisch Spectrum Twente dat momenteel in aanbouw is heeft met zijn unieke kamstructuur en grote atria onder een overkappende stolp een uniek karakter. Om te voldoen aan de eisen van brandveiligheid kon daardoor niet worden gekeken naar ... » Lees verder...

Zaagmachine onvoldoende afgeschermd
Geplaatst op: 2014-07-21 09:33:04
Als een werknemer zelf de beschermkap van een zaagmachine verwijdert, is de werkgever dan verantwoordelijk voor zijn verwondingen? Volgens de werkgever was de zaagmachine door een extern bureau gekeurd en voorzien van beschermkap en spouwmes, maar die ... » Lees verder...

Gecertificeerd en dus brandveilig?
Geplaatst op: 2014-07-21 09:32:21
Brandveiligheid van gebouwen wordt door middel van certificaten, normen en (overheids)toezicht zo goed mogelijk gewaarborgd. Er is echter een tendens richting strengere certificeringseisen en strikte naleving ervan. » Lees verder...

Hoe goed functioneert de Inspectie?
Geplaatst op: 2014-07-21 09:31:44
Een van de maatregelen die de EC voorstelt is betere handhaving door de lidstaten, bijvoorbeeld door het beoordelen van de prestaties van nationale arbeidsinspecties. Daarnaast streeft de Commissie naar praktische steun aan kleine en micro-ondernemingen, » Lees verder...

Nieuwe inspecties arbeidsveiligheid in zorg en welzijn
Geplaatst op: 2014-07-21 09:31:22
In de ziekenhuizen kijkt de Inspectie behalve naar de systematische aanpak van werkgerelateerde stress ook naar het gebruik van veilige naaldsystemen en naar arbeidstijden van arts-assistenten. » Lees verder...

Veiligheid BRZO-bedrijven besproken in Tweede Kamer
Geplaatst op: 2014-07-21 09:30:08
Tijdens het algemeen overleg tussen de Tweede Kamer en staatssecretaris Mansveld op 19 juni jl. stond met name de veiligheid bij o.a. BRZO-bedrijven centraal. Besproken werden onder meer het recente incident bij Shell Moerdijk, de Staat van de Veiligheid » Lees verder...

Overheid beschermt personeel beter tegen geweld
Geplaatst op: 2014-07-21 09:29:02
Zo worden incidenten beter geregistreerd zodat er meer zicht op is, zijn er trainingen voor medewerkers en worden ervaringen op dit terrein gedeeld. Ook worden afspraken gemaakt over wat niet te tolereren is en volgt daarop actie, ondersteund door de ... » Lees verder...

Nieuwe OHSAS-norm wordt ISO 45001
Geplaatst op: 2014-07-21 09:28:35
Een nieuwe ISO-norm, ISO 45001, voor arbo- en veiligheidsmanagement is onderweg. De OHSAS 8001 wordt omgebouwd tot een ISO-norm en is naar verwachting eind 2016 klaar. Door van OHSAS 18001 een ISO norm te maken wordt de integratie van verschillende ... » Lees verder...

Chemische industrie veiliger dankzij games
Geplaatst op: 2014-07-21 09:28:07
In tal van bedrijfstakken (bijvoorbeeld defensie) wordt serious gaming gebruikt om kennis te delen en vaardigheden te trainen. TNO organiseerde begin 2014 een masterclass in samenwerking met koepelorganisatie Deltalinqs en kennisplatform tanks. » Lees verder...

Bent u al lid van de LinkedIn groep ‘PBM’s kiezen’?
Geplaatst op: 2014-07-21 09:25:45
Deskundigen PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen praten op LinkedIn over het kiezen van PBM. Doe je ook mee? Discussieer mee op LinkedIn . » Lees verder...

Fysieke belasting bouwpersoneel onverminderd hoog
Geplaatst op: 2014-07-21 09:23:11
De fysieke belasting die werknemers in de bouwnijverheid op hun werkplek ervaren, is nog altijd hoog. Dat blijkt uit ‘De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid’ (Bedrijfstakverslag 2014). » Lees verder...

Verdubbeling opsporing malafide asbestsaneerders
Geplaatst op: 2014-07-21 09:21:45
De aanpak van de Inspectie SZW om samen met andere toezichthouders malafide asbestsaneerders te controleren is succesvol. In totaal is voor 1,9 miljoen euro aan boetes opgelegd, zowel voor malafide saneringen als niet correcte asbest saneringen ... » Lees verder...

Oplossingen voor hoge werkdruk
Geplaatst op: 2014-07-21 09:20:37
Werkdruk is niet voor iedereen hetzelfde. Waar de een fluitend nog een taak oppakt, heeft een ander moeite met de almaar groeiende stapel werk. Wat te doen als werkdruk je te veel dreigt te worden? » Lees verder...

Onderrapportage van beroepsziekten
Geplaatst op: 2014-07-21 09:19:01
Bedrijfsartsen en arbodiensten zijn wettelijk verplicht een geconstateerde beroepsziekte te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Ondanks deze wettelijke verplichting is er sprake van een onderrapportage door bedrijfsartsen en arbo » Lees verder...

Basisboek chemische veiligheid – editie 2014-2015
Geplaatst op: 2014-07-21 09:17:59
Het Basisboek chemische veiligheid is een praktisch naslagwerk over alle aspecten rond het omgaan met gevaarlijke stoffen. Het geeft inzicht in de volledige keten van het werken met gevaarlijke stoffen. Zowel de persoonlijke veiligheid als proces... » Lees verder...

Inspectie SZW controleert de scheepsbouw
Geplaatst op: 2014-05-05 11:56:28
De Inspecteurs kijken vooral of sprake is van onderbetaling, illegale tewerkstelling, te lange werktijden en het werken onder slechte arbeidsomstandigheden. De inspectie bezoekt niet alleen de scheepswerven maar kijkt ook naar opdrachtgevers ... » Lees verder...

Hulpmiddelen voor veilig en gezond werken
Geplaatst op: 2014-04-29 16:06:25
Ziekteverzuim is een forse kostenpost voor ondernemers. Ruim eenderde van het ziekteverzuim is werkgerelateerd en kan deels worden voorkomen door gerichte aandacht voor veilig en gezond werken. TNO ontwikkelde twee websites met praktische informatie en .. » Lees verder...

Meld ik wel of niet?
Geplaatst op: 2014-04-16 11:31:33
Wanneer een medewerker na een bedrijfsongeval niet wordt opgenomen in het ziekenhuis, moet de werkgever het verzuim dan toch melden bij de Inspectie? Een interessante vraag die tot veel discussie leidde tijdens de de kennissessie van de Inspectie SZW ... » Lees verder...

Kamerbrief regelgeving BHV
Geplaatst op: 2014-04-16 11:25:27
Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over een beleidsaanpassing ten aanzien van de bedrijfshulpverlening (BHV). Lees hier de hele brief » Lees verder...

Controle kleine bouwlocaties door Inspectie SZW
Geplaatst op: 2014-04-16 11:14:34
Jaarlijks gebeuren er met deze alledaagse arbeidsmiddelen op bouwterreinen nog steeds veel ongevallen. Gemiddeld komen daarbij vijf mensen om het leven en houden tientallen bouwvakkers blijvend letsel over door een val van een ladder of steiger. » Lees verder...

Verzekeraars presenteren nieuwe checklist brandveiligheid
Geplaatst op: 2014-04-16 10:22:50
Het Verbond van Verzekeraars heeft in een gezamenlijk initiatief met MKB-Nederland een online checklist ontwikkeld waarmee het risico op brand in de organisatie bepaald kan worden. Een brand in het bedrijfspand richt niet alleen enorme schade aan, het kan het hele bedrijf zelfs langere tijd platleggen en soms moeten de bedrijfsactiviteiten definitief gestaakt worden. Gelukkig […] » Lees verder...

Controles op misstanden detailhandel, horeca en land- en tuinbouw
Geplaatst op: 2014-04-16 10:17:21
In de detailhandel, horeca en land- en tuinbouw is nog vaak sprake van onderbetaling, illegale tewerkstelling, te lange werktijden en het werken onder slechte arbeidsomstandigheden. Deze misstanden leiden tot onnodige risico’s voor werknemers en ... » Lees verder...

Beeldschermwerk dekt de lading niet meer
Geplaatst op: 2014-04-08 14:51:02
In de nieuwe richtlijn voor gezond werken met computers, spreekt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) nadrukkelijk niet meer over beeldschermwerk, omdat het beeldscherm slechts een deel van de problemen veroorzaakt. » Lees verder...

Drie keer is niet langer scheepsrecht bij Arbowet
Geplaatst op: 2014-04-01 16:09:26
Een derde overtreding van een bestuursrechtelijke overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet wordt niet langer strafrechtelijk vervolgd. Het is een van de wijzigingen in de handhaving van de Arbowet. » Lees verder...

Altijd een boete na een ongeval?
Geplaatst op: 2014-04-01 15:53:22
Onder werkgevers is het een veelgehoorde klacht: de Inspectie SZW is wel heel gul met boetes. Sterker nog, hoe goed je de zaken ook op orde hebt, na een ernstig ongeval betaal je de hoofdprijs. Is dat verwijt terecht? Nee, zegt de Inspectie zelf: ... » Lees verder...

Zorginstellingen Enschede gaan voor brandveiligheid
Geplaatst op: 2014-04-01 15:52:41
Zorginstellingen Livio en Mediant participeren in het project ‘Geen nood Bij Brand’. Doel is bewustwording van brandveiligheid in zorginstellingen te vergroten. » Lees verder...

Schoeisel: selectie, gebruik, onderhoud
Geplaatst op: 2014-04-01 14:48:32
De keuze voor het juiste schoeisel draagt bij aan de veiligheid van de werknemer. Niet iedere schoen is geschikt voor elk soort werk. Het maakt bijvoorbeeld veel uit of je in een vochtige of droge omgeving werkt, of je zwaar of licht(er) werk doet... » Lees verder...

De arbowetgeving hinkt op twee benen
Geplaatst op: 2014-03-19 11:19:37
Je tot het uiterste inspannen om zo veilig mogelijk te werken en toch een hoge boete krijgen van de Inspectie SZW? Het kan door onduidelijkheid in het Arbobesluit. Recentelijk hebben enkele bedrijven hoge boetes gekregen omdat naar aanleiding van een » Lees verder...

Europese studie bevestigt groter risico brandweerlieden op asbestziekten
Geplaatst op: 2014-03-19 11:06:16
Nieuw onderzoek, uitgevoerd door een team van Finse wetenschappers, bevestigt wat vele kleinere studies hebben gesuggereerd: brandweerlieden lopen een verhoogd risico op mesothelioom van on-the-job blootstelling aan asbest. » Lees verder...

Fysieke belasting meest voorkomende arbeidsrisico in transportsector
Geplaatst op: 2014-03-18 16:34:38
De meest voorkomende arbeidsrisico’s in de sector transport en logistiek zijn volgens werkgevers ‘fysieke belasting’ en ‘verkeersveiligheid’. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Panteia in opdracht van Gezond Transport. » Lees verder...

Bouw kiest vaker veilig gereedschap
Geplaatst op: 2014-03-06 16:22:29
Werkgevers voelen de adem van de Inspectie SZW in hun nek en kiezen daarom steeds vaker voor de aanschaf van veilig gereedschap. Het gaat hier vooral om middelen om te voorkomen dat bouwvakkers kwartsstof inademen. Gerichte controle, voorlichting en afspraken met de sector hebben hier volgens de Inspectie SZW aan bijgedragen. Controle Duizenden bouwvakkers hebben […] » Lees verder...

Aantal overtreders arboregels bij bakkerijen en zoetwarenbedrijven stabiel
Geplaatst op: 2014-03-05 11:39:11
Bijna driekwart van de 222 bakkerijen en 18 zoetwarenbedrijven die de Inspectie SZW begin 2013 heeft gecontroleerd, waren niet veilig genoeg. De inspecteurs zagen onder meer onveilige machines, stofexplosiegevaar en blootstelling aan meelstof. » Lees verder...

Gezondheidsraad adviseert verlaging grenswaarde benzeen
Geplaatst op: 2014-03-04 15:04:16
Momenteel is er een Nederlandse en Europese grenswaarde van 3,25 mg/m3 voor deze kankerverwekkende stof. De Gezondheidsraad adviseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om die waarde terug te brengen naar 0,7 mg/m3. » Lees verder...

LTO aan de slag met aanbevelingen over mestgassen
Geplaatst op: 2014-03-04 12:21:21
LTO Nederland gaat op korte termijn aan de slag met een reeks aanbevelingen, die de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gedaan over mestgassen. Samen met andere organisaties wil LTO een platform vormen om kennis te verzamelen en de veiligheid op ... » Lees verder...

Gevaren mestgassen onderschat
Geplaatst op: 2014-03-04 12:19:57
Veehouders, loonwerkers en anderen die met mest werken, realiseren zich onvoldoende dat bij bewerking van drijfmest veel mestgassen kunnen vrijkomen die dodelijk zijn. Bekijk de Animatie Dodelijk ongeval in mestsilo te Makkinga. » Lees verder...

Gelukkig is het veiliger geworden
Geplaatst op: 2014-03-03 12:27:46
Van de zeventien onderwerpen waarover veiligheidsinstituut Aboma jaarlijks rapporteert, was in veertien gevallen in 2013 sprake van verbetering. Het is dus veiliger geworden in de bouw. » Lees verder...

RUG en UMCG werken aan duurzame inzetbaarheid oudere werknemers
Geplaatst op: 2014-02-18 12:32:59
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werknemers in Noord-Nederland langer, gezonder en productiever kunnen doorwerken? Die vraag staat centraal in het nieuwe onderzoekscentrum SPRINT@Work, waarin de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG samen met het bedrijf » Lees verder...

Nieuw normontwerp voor beoordeling grote brandcompartimenten
Geplaatst op: 2014-02-18 12:18:10
NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze nieuwe norm is van belang voor de industrie, utiliteitsbouw en winkelbouw. » Lees verder...

Een brug tussen safety en security
Geplaatst op: 2014-02-18 11:59:15
Beiden houden zich bezig met veiligheid, maar toch leven ze vaak in gescheiden werelden. Hoe safety- en securitymanagers beter kunnen samenwerken? Door zich niet te richten op procedures, maar op scenario's. » Lees verder...

Brandveiligheid in Nederland: weinig slachtoffers, veel zorgen
Geplaatst op: 2014-02-05 12:00:56
Een terugtredende overheid en een private sector waar kennis over veiligheid vaak ontbreekt; wat betekent dat voor gebouwen en gebruikers? In een poging helderheid te creëren, schoven zes arbo- en (brand)veiligheidsdeskundigen aan voor een bevlogen ... » Lees verder...

Onderzoeksraad: ‘Kennis piloten kleine vliegtuigen onvoldoende’
Geplaatst op: 2014-02-05 11:28:58
De meeste ongelukken gebeuren doordat de piloot niet goed genoeg kan vliegen of risico´s verkeerd inschat. In mindere mate gaat het om technische tekortkomingen of weersomstandigheden. » Lees verder...

Geef werknemers stem in beleid over eigen gezondheid
Geplaatst op: 2014-02-05 10:50:02
FNV, CNV en MHP vinden dat de preventiemedewerker gekozen moet worden door de werknemers. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bedrijven steeds minder aandacht hebben voor arbeidsomstandigheden, met als gevolg meer beroepsziekten en ongevallen ... » Lees verder...

Arbo uit Europa
Geplaatst op: 2014-02-05 10:40:45
Meer dan 500 reacties ontving de Europese Commissie op de door haar rond de zomer gestarte consultatie betreffende de follow-up van de Europese arbo-strategie 2007-2012. Ook Nederland droeg een steentje bij. » Lees verder...

Inspectie SZW inspecteert binnenkort op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid
Geplaatst op: 2014-01-27 11:29:10
Vanaf februari 2014 bezoekt de Inspectie SZW een groot aantal bedrijven voor een inspectie. Inspecteurs kijken daarbij naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en naar de arbeidsveiligheid van met name intern transport en werken met en rondom machines. In Nederlandse bedrijven hebben nog te veel werknemers te maken met – soms ernstige – arbeidsrisico’s. De […] » Lees verder...

Vragenlijst arbeidsongevallen in de bouw
Geplaatst op: 2014-01-22 12:27:12
Ongeveer 1150 aannemers moeten informatie ophoesten over arbeidsongevallen. Daarmee wil minister Donner het aantal ongelukken op de werkvloer gerichter terugdringen. » Lees verder...

De gevaren van elektriciteit
Geplaatst op: 2014-01-22 11:35:07
De meeste ongelukken met elektrische installaties gebeuren door het werken met ondeugdelijk materiaal of doordat gewerkt wordt zonder de juiste opleiding, ervaring en kennis. Een overzicht van de gevaren en maatregelen. » Lees verder...

Werknemer mag er niet te zwaar aan tillen
Geplaatst op: 2014-01-22 11:27:28
Werkgevers moeten hun werknemers beschermen tegen gezondheidsklachten als gevolg van fysieke belasting. Voor verschillende branches zijn daarvoor nu goede praktijken beschikbaar, als voorbeeld om te laten zien hoe zwaar lichamelijk werk lichter gemaakt... » Lees verder...

Hoe effectief is uw Voorlichting en Onderricht (V&O)
Geplaatst op: 2014-01-21 16:30:03
Toereikende en effectieve voorlichting en onderricht helpt ongevallen en incidenten te voorkomen. Hoe effectief is uw voorlichting en onderricht werkelijk? En voldoet u hiermee aan de geldende wetgeving?   Maak de balans op en laat een audit uitvoeren! Worden uw risico’s daadwerkelijk beheerst?  Volgens de Arbowet (Art. 8 en 15) bent u als werkgever verplicht […] » Lees verder...

Partijen uit de bouw- en infrasector tekenen Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’
Geplaatst op: 2014-01-21 16:26:43
Opdrachtgevers en opdrachtnemers werken samen om de veiligheidscultuur van hun eigen organisatie te verbeteren en een voorbeeld te zijn voor de gehele sector. De motivatie voor dit gezamenlijke initiatief ligt in de ongevallencijfers in de sector, ... » Lees verder...

Nano: focus op maatregelen en pbm’s
Geplaatst op: 2014-01-21 16:09:58
Omdat nanotechnologie relatief nieuw is, bestaat er nog onduidelijkheid over de schadelijke effecten ervan. Om het zekere voor het onzekere te nemen, publiceerde NIOSH een document om de gezondheid van werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan.. » Lees verder...

Norm voorkomt omzeilen veiligheidsvoorzieningen
Geplaatst op: 2014-01-21 14:36:48
Machines worden op grond van de Europese Machinerichtlijn voorzien van veiligheidsschakelaars en blokkeervoorzieningen. Soms worden deze beveiligingen omzeild om meer rendement te behalen. » Lees verder...

Nieuwe druk ‘Biologische agentia – veilig werken met micro-organismen’
Geplaatst op: 2014-01-15 10:29:20
Deze 6e herziene druk is op veel punten geactualiseerd. Zo is het overzicht met risico’s per bedrijfstak uitgebreid en zijn er actuele onderwerpen toegevoegd. » Lees verder...

Gezondheidsraad publiceert conceptrapporten kankerverwekkende stoffen
Geplaatst op: 2014-01-08 12:01:55
Voor isoniazide is er een verdenking dat het kankerverwekkend is voor de mens (categorie 2). Voor perfluoroctaanzuur en zijn zouten zijn de gegevens niet voldoende om de kankerverwekkende eigenschappen te kunnen beoordelen (categorie 3). » Lees verder...

Veilige grens vallen van hoogte niet te bepalen
Geplaatst op: 2014-01-08 11:41:23
Er is geen veilige ondergrens voor het vallen van hoogte te geven; ook een val van geringe hoogte kan lichamelijk letsel bij werknemers veroorzaken. Dit concludeert de Gezondheidsraad in een advies .. » Lees verder...

Risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de grond komt op grote schaal voor
Geplaatst op: 2014-01-08 11:28:35
De Inspectie SZW signaleert dat het risico van explosieven in de grond veelal pas wordt onderkend na de vondst van meerdere zware explosieven. En ook dan is de neiging groot om dit af te doen als incidenten. Onderzoek is kostbaar en het risico ... » Lees verder...

Deel sociale werkplaatsen niet veilig genoeg
Geplaatst op: 2014-01-08 11:18:31
Brancheorganisaties moeten meer doen om vooral de achterblijvende bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden, schrijft de Inspectie in haar factsheet ‘Arbo-inspecties in de sociale werkvoorziening 2012, veiliger werken door bet » Lees verder...

Jaarlijks 3000 keer gehoorschade door werk
Geplaatst op: 2013-12-10 16:30:44
Jaarlijks melden zich bijna 3000 werknemers bij de bedrijfsarts omdat ze gehoorschade hebben opgelopen tijdens hun werk. Gehoorbescherming wordt niet altijd gedragen en dempt niet altijd naar behoren. Het zijn vooral bouwvakkers die met gehoorklachten » Lees verder...

Tien actiepunten voor veiliger chemie
Geplaatst op: 2013-12-10 15:33:50
TNO ontwikkelt een methode om inspecties meer inzicht te geven in de veiligheidsprestatie van een bedrijf. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit verschillende databases. Dit is een eerste stap om veiligheid in bedrijven die met gevaarlijke ... » Lees verder...

Wijziging Beleidsregel arbocatalogi
Geplaatst op: 2013-12-10 15:13:58
De Beleidsregel arbocatalogi 2010 is gewijzigd, waarbij aan 12 arbocatalogi een aantal deelcatalogi zijn toegevoegd. » Lees verder...

PreventieCoach App mobiel beschikbaar
Geplaatst op: 2013-12-10 15:00:59
Er is een nieuwe mobiele app beschikbaar voor veilig en gezond werken. Met de PreventieCoach App hebben gebruikers toegang tot allerlei tips, informatie en checklists op het gebied van preventie en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. » Lees verder...

Inspectie SZW hanteert strengere aanpak
Geplaatst op: 2013-12-03 15:41:05
Bedrijven die eerder de wetgeving hadden overtreden zijn in de periode 2012-2013 gecontroleerd met de ‘niet-nalevers-aanpak’. Een aanpak waarbij geïnspecteerd werd op de voor het bedrijf belangrijkste gezondheid- en veiligheidsrisico’s en de arbozorg bij » Lees verder...

Rapport “Dodelijk ongeval bij onderhoudswerk fosforoven” gepubliceerd
Geplaatst op: 2013-11-27 12:54:04
De fosforoven had de status van een besloten ruimte. Dat wil zeggen dat er gevaar aanwezig is voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie. Om daar veilig te kunnen werken, moeten veiligheidsmaatregelen worden genomen. » Lees verder...

Onenigheid over textielarbeiders Bangladesh
Geplaatst op: 2013-11-27 12:32:00
Volgens Ploumen staan de bedrijven voor de keus. "Of ze tekenen alsnog, of ze verliezen hun geloofwaardigheid bij de klanten. Nu staan ze aan de verkeerde kant van de lijn. Dat moeten ze niet willen", aldus de minister. » Lees verder...

Brandpreventie met Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden
Geplaatst op: 2013-11-27 11:35:58
Branden leveren, naast gevaar en directe schade aan de opstallen en inventaris voor de gedupeerde ondernemers, zijn medewerkers en buren, veel ellende op. Bedrijfsbranden leiden vaak tot langdurige onderbreking van het productieproces en ... » Lees verder...

Rugklachten voorspelbaar met videoanalyse
Geplaatst op: 2013-11-26 12:12:05
Als rugbelasting op de werkvloer nauwkeurig gemeten wordt, is rugpijn goed te voorspellen. Video-analyse is een nauwkeurige methode om die belasting te meten. » Lees verder...

50 voorbeelden van goede BHV-praktijken
Geplaatst op: 2013-11-13 12:08:47
In het boekje 'Goede BHV praktijken, zo organiseer je interne noodhulp' zijn een kleine 50 voorbeelden van BHV-organisatie verzameld. » Lees verder...

Lesje veiligheid voor ruim duizend ROC-leerlingen
Geplaatst op: 2013-11-13 11:57:53
CNV Vakmensen en Arbouw organiseren deze maand 75 veiligheidslessen voor ROC-leerlingen in de bouw en metaaltechniek. De gastlessen zijn onderdeel van de 'Maand van de Veiligheid', een initiatief van CNV Vakmensen en Arbouw (gesponsord door ... » Lees verder...

Brandbeveiliging windmolens schiet tekort
Geplaatst op: 2013-11-13 11:12:58
Windmolens in Nederland zijn onvoldoende beveiligd tegen brand. De brandweer is niet altijd in staat adequaat hulp te verlenen als het misgaat. » Lees verder...

Defensiepersoneel: amper vertrouwen in defensietop en politiek
Geplaatst op: 2013-11-13 11:08:55
Het is uitermate slecht gesteld met het vertrouwen van militairen en burgerpersoneel in de defensietop en in de politiek. Dat blijkt uit een opiniepeiling van de militaire vakbond AFMP onder bijna duizend defensiemedewerkers. Ook andere resultaten geven » Lees verder...

Minder mensen ziek door het werk
Geplaatst op: 2013-10-30 12:44:30
Het aantal mensen dat door het werk ziek is geworden, is vorig jaar gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal meldingen van zogenoemde beroepsziekten kwam in 2012 uit op 266 per 100.000 werknemers, dat is lager dan in 2011 en evenveel als ... » Lees verder...

Voordelen van een dynamische RI&E
Geplaatst op: 2013-10-30 10:50:10
Een dynamische RI&E is altijd actueel, houdt rekening met de ontwikkelingsfase waarin uw organisatie zich bevindt én geeft inzicht in verbeter- en actiepunten. Daarnaast is de dynamische RI&E het resultaat van doorontwikkeling van risicomanagement. » Lees verder...

Veiligheidsdag BRZO-bedrijven “Veiligheid Voorop”
Geplaatst op: 2013-10-29 16:08:51
Op donderdag 21 november 2013 organiseren VNO-NCW en de brancheorganisaties VNCI, VNPI, VHCP en VOTOB de landelijke Veiligheidsdag Brzo-bedrijven 'Veiligheid Voorop'. » Lees verder...

Inspectie SZW legt handel in hefbruggen stil
Geplaatst op: 2013-10-29 16:07:21
De Inspectie SZW heeft vorig jaar zeventien importeurs gedwongen de handel te staken in onveilige hefbruggen. Het gaat om apparatuur die garagebedrijven gebruiken om auto’s omhoog te brengen, zodat ze van onderaf reparaties kunnen uitvoeren. » Lees verder...

ASBEST, verwijzing in certificatieschema naar norm NEN2990:2012
Geplaatst op: 2013-10-17 14:11:32
Hiermee wordt de Arbeidsomstandighedenregeling gewijzigd in verband met het actualiseren van de NEN 2990 voor het meetvoorschrift van de eindbeoordeling bij asbestverwijdering. Met de wijziging is een verwijzing naar de norm NEN2990:2005 geactualiseerd .. » Lees verder...

Boete voor arbeidsongeval, ondanks CE-markering machine
Geplaatst op: 2013-10-16 12:48:53
De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan in een hoger beroep zaak waarin een werkgever een boete had gekregen voor een arbeidsongeval met een machine. Volgens de werkgever was de machine voorzien van een CE-markering en » Lees verder...

Controle Inspectie SZW op stofvrij werken in de bouw
Geplaatst op: 2013-10-16 12:42:03
De Inspectie SZW gaat in november 2013 intensief controleren of er stofvrij wordt gewerkt in de bouw. De inspecties zijn vooral gericht op het voorkomen van blootstelling aan kwartsstof bij het bewerken van bouwmaterialen met handgereedschap. » Lees verder...

Advies SER over grenswaarden
Geplaatst op: 2013-10-16 12:39:26
Het advies is gericht aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De subcommissie heeft de haalbaarheid van deze grenswaarden getoetst bij de betrokken brancheorganisaties. Daaruit bleek dat deze haalbaar zijn. » Lees verder...

Brand? Leen een BHV’er bij de buren
Geplaatst op: 2013-10-16 12:23:51
Jaarlijks vinden er honderden branden plaats bij zorginstellingen, cafés en discotheken. Meestal vallen daarbij geen slachtoffers, maar misschien heeft Nederland de laatste jaren gewoon geluk gehad. Wat zou er moeten veranderen? De oplossing ... » Lees verder...

Hoogleraar pleit voor actieve kantooromgeving
Geplaatst op: 2013-10-16 12:01:46
We brengen vele uren door in een houding die al evenzovele ongewenste gevolgen voor ons lichaam heeft: zittend. Iemand die op kantoor werkt, zit 80.000 uur van zijn leven. » Lees verder...

Werkbuddies campagne uitgebreid
Geplaatst op: 2013-10-02 15:36:13
De succesvolle campagne Werkbuddies is vanaf vandaag ook beschikbaar voor de bouw, transport & logistiek, horeca en andere bedrijfstakken. Voorheen was het pakket alleen gericht op de metaalbranche. Uit onderzoek blijkt dat de meeste bedrijfsongevallen » Lees verder...

Meer ongevallen met heftrucks
Geplaatst op: 2013-10-02 14:59:30
Ondanks diverse bewustwordingscampagnes neemt het aantal ongevallen met zware heftrucks toe. In de eerste zeven maanden van 2013 gebeurden er 95 ongelukken met heftrucks, blijkt uit cijfers van het Ministerie van SZW. Dit is fors hoger dan voorgaande » Lees verder...

Boete voor illegaal verwijderen asbesttegels
Geplaatst op: 2013-10-01 13:58:50
Er bleek in dit geval sprake van verschillende overtredingen. Zo waren de werkzaamheden niet gemeld, is onbeschermd en door een niet-gecertificeerd bedrijf het asbest verwijderd en is het afval niet op de juiste wijze verpakt. Het bedrijf krijgt ... » Lees verder...

UWV goed op weg met aanpak agressie en geweld
Geplaatst op: 2013-10-01 12:36:39
Een aantal gemeenten neemt nog steeds te weinig maatregelen om agressie en geweld in hun publieksruimten te voorkomen. Andere instellingen als UWV, IND, Reclassering Nederland en Raad voor de Kinderbescherming doen het aanzienlijk beter. » Lees verder...

Gemeenten houden website risicokaart niet bij
Geplaatst op: 2013-09-18 12:32:40
Het komt regelmatig voor dat er te dicht bij een gevaarlijk object wordt gebouwd. Gemeenten houden zich vaak niet aan de regels bij het opstellen van een bestemmingsplan in de buurt van een opslag van "ontplofbare stoffen", zo blijkt uit het jaarverslag » Lees verder...

Hijsen en heffen op bouwplaatsen gemiddeld genomen veilig
Geplaatst op: 2013-09-17 15:14:11
Uit inspecties in de bouw gericht op veilig hijsen en heffen met hijskranen blijkt dat er bij ruim de helft van de bezochte bouwlocaties sprake was van overtredingen. Van de geconstateerde overtredingen had ongeveer 40% betrekking op het ontbreken van ... » Lees verder...

Naleving Arbozorgverplichtingen verslechterd
Geplaatst op: 2013-09-17 15:12:18
Het is de eerste keer dat de Inspectie een signalement uitbrengt. In het stuk wordt de kennis en ervaring binnen de Inspectie SZW op het gebied van arbozorg bijeen gebracht. Met de publicatie van dit signalement wil de Inspectie SZW bereiken dat er meer » Lees verder...

Aanpassing Verbetercheck Machineveiligheid
Geplaatst op: 2013-09-17 15:11:55
Sinds de lancering van de Verbetercheck kwam bij de handhaving door de Inspectie SZW een aantal interpretatieverschillen in de Verbetercheck Boormachines naar voren. Het ging hier met name over adequate afscherming van de boorkop. » Lees verder...

Nieuw kennisdocument Basis voor brandveiligheid
Geplaatst op: 2013-09-03 16:00:06
Het nieuwe kennisdocument wordt uitgereikt en toegelicht tijdens het symposium Basis voor brandveiligheid ontwikkelingen risicobeheersing op 28 oktober in Arnhem. » Lees verder...

Boetes uitgedeeld voor illegale asbestsanering
Geplaatst op: 2013-09-03 15:44:00
De Inspectie SZW heeft een boete van € 46.500, opgelegd aan een aannemersbedrijf voor het niet juist sanering van asbest op een locatie in Bergen op Zoom en een boete van € 15.300, aan een klussenbedrijf voor het niet juist sanering van asbest ... » Lees verder...

Inspectie tankopslagbedrijven: beheersing veiligheid onvoldoende
Geplaatst op: 2013-09-03 15:20:58
Landelijk leven teveel risicovolle bedrijven de wet- en regelgeving onvoldoende na. Bij een inspectie van de veiligheid van 91 ‘tankopslag’ bedrijven zijn bij 18 bedrijven geen overtredingen geconstateerd. » Lees verder...

Onderzoek CBS: Telewerken kan bij zes op de tien bedrijven
Geplaatst op: 2013-09-03 15:08:31
In 2012 bood 59 procent van de bedrijven met tien of meer werkzame personen de mogelijkheid te telewerken. Vooral bedrijven in de financiële en ICT-sector ondersteunen telewerken op grote schaal. » Lees verder...

Adequate risicobeheersing helikopterdekken offshore
Geplaatst op: 2013-09-03 14:57:58
Op 26 augustus is door de Inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, mevr. J Thunnissen, en dhr. J. Peters, Secretaris-generaal van NOGEPA, een convenant ondertekend met als doel afspraken vast te leggen die NOGEPA en ILT vanuit hun eigen ... » Lees verder...

Lancering benchmarktool nationale enquête arbeidsomstandigheden
Geplaatst op: 2013-08-21 11:30:46
De tool biedt veel mogelijkheden tot maatwerk, zoals het maken van branchevergelijkingen. Ook kunnen selecties gemaakt worden in te tonen resultaten. Zo krijgt u precies de gegevens in beeld die u wilt zien. Daarnaast biedt de tool handige zoek - en ... » Lees verder...

‘Brandveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid’
Geplaatst op: 2013-08-21 11:22:58
Minister Ivo Opstelten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op 22 juli de kamer geïnformeerd over activiteiten die in het kader van brandveiligheid hebben plaatsgevonden. Ook benoemd hij in de brief drie gebieden waarop aanvullende ... » Lees verder...

‘Veiligheid bij Ryanair moet onder de loep’
Geplaatst op: 2013-08-21 11:10:06
Een grote groep piloten van Ryanair vindt dat de Ierse luchtvaartautoriteit IAA een onderzoek moet starten naar de veiligheidscultuur binnen de luchtvaartmaatschappij. Dat blijkt uit een maandag naar buiten gebrachte enquête van de Ryanair Pilot Group, » Lees verder...

Bijna half miljoen arbeidsongevallen in 2012
Geplaatst op: 2013-08-21 10:54:17
In 2012 liepen 478 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Het betrof 7 procent van alle werknemers. Dit aandeel is al sinds 2005 vrij stabiel. In de horeca en in de bouw gebeuren de meeste ongeval » Lees verder...

Ook weinig fijnstof kan longkanker veroorzaken
Geplaatst op: 2013-07-17 11:56:39
Zelfs als de lucht maar minimaal vervuild is door fijnstof, vergroot dit de kans op longkanker met ongeveer 20 procent. Dit schrijven onderzoekers van onder andere de Universiteit Utrecht deze week in het medisch tijdschrift The Lancet Oncology. » Lees verder...

Certificering arbodiensten en arbodeskundigen biedt nog te weinig garanties
Geplaatst op: 2013-07-17 11:44:03
De Inspectie SZW vindt dat de certificatie van arbodiensten en arbodeskundigen verbeterd moet worden. De huidige certificering geeft nog onvoldoende garanties voor de kwaliteit van de dienstverlening. Volgens de Inspectie moet meer naar de praktijk ... » Lees verder...

OHSAS 18001 leidt tot betere arboprestaties
Geplaatst op: 2013-07-17 11:37:17
Van de OHSAS 18001-gecertificeerde organisaties in Nederland geeft 81 procent aan dat het inzicht in arbogevaren en risico’s is verbeterd nadat zij OHSAS 18001 hebben ingevoerd. Ook de omvang van arbo- en veiligheidsrisico’s is bij 67 procent van de ... » Lees verder...

Wijziging Beleidsregel arbocatalogi 2010
Geplaatst op: 2013-07-17 11:17:31
In de Beleidsregel arbocatalogi 2010 is een nieuwe arbocatalogus ingevoegd: Mode- en sportbranche. De volgende Arbocatalogi zijn gewijzigd of aangevuld: Banden en wielen, Graanbe- en verwerkende industrie, Hoger beroepsonderwijs, Metaalbewerking en ... » Lees verder...

Werkgevers zorg pakken werkdruk nog onvoldoende aan
Geplaatst op: 2013-07-15 12:18:48
De Inspectie SZW constateert dat de beheersing van arbeidsrisico’s in de sector Zorg en Welzijn licht is verbeterd maar nog niet voldoende is. Hoewel er meer aandacht is voor de aanpak van agressie in de sector, is er nog veel verbetering nodig voor ... » Lees verder...

Intensieve controle op asbest blijft noodzakelijk
Geplaatst op: 2013-07-12 12:01:36
Het aantal overtredingen bij het verwijderen van asbest blijft te hoog. Het speciale asbestteam van de Inspectie SZW controleerde in 2012 bij 391 saneringslocaties. Bij 70% van de inspecties werden in totaal 582 overtredingen geconstateerd. » Lees verder...

Fysieke belasting bouw verminderen blijft belangrijk
Geplaatst op: 2013-07-03 11:48:36
Verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouw heeft nog steeds een hoge prioriteit. Niet alleen omdat een groot deel van de werknemers het werk lichamelijk zwaar vindt. Maar ook omdat de Inspectie de duurzame inzetbaarheid in de bouw wil verhogen. » Lees verder...

Crisis zorgt voor steeds minder BHV’ers op werkvloer
Geplaatst op: 2013-07-03 11:47:24
Meer dan 50% van de ondervraagde bedrijven gaf aan minder BHV'ers te hebben dan een aantal jaren geleden. Bij één op de 10 bedrijven is zelfs helemaal geen bedrijfshulpverlener meer in dienst. Vaak worden BHV-ers bij ontslag niet vervangen of ontbreekt er » Lees verder...

Risicobedrijven mogelijk toch betalen voor extra controle
Geplaatst op: 2013-07-03 11:41:35
Grote risicobedrijven als Odfjell, die keer op keer de fout in gaan en veel moeten worden gecontroleerd door de inspectiediensten, moeten in de toekomst mogelijk toch gaan betalen voor die extra inspecties. Dit heeft staatssecretaris Wilma Mansveld ... » Lees verder...

Informatie-uitwisseling tussen Inspectie SZW en Raad voor Accreditatie
Geplaatst op: 2013-07-03 10:59:31
De Inspectie SZW en de Raad voor Accreditatie gaan elkaar informeren als bij de beoordeling van of het toezicht op certificatie- en keuringsinstellingen (Cki’s) situaties worden aangetroffen die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden voor ... » Lees verder...

Waterstofsulfide is sluipmoordenaar in mest
Geplaatst op: 2013-07-02 16:24:24
Waterstofsulfide is de grote boosdoener in mest, veel meer dan ammonia of methaan. Hoe hoger de concentratie, hoe dodelijker voor mensen. Als iemand ermee in aanraking komt, bijvoorbeeld in een gierput of mestsilo, kan deze persoon binnen enkele seconden » Lees verder...

Verhogen van veiligheid bij Brzo-bedrijven vraagt om meer daadkracht en minder versnippering in toezicht en handhaving
Geplaatst op: 2013-06-20 11:27:42
De veiligheid bij enkele honderden meest risicovolle bedrijven in Nederland en het toezicht en handhaving daarop behoeft verbetering. Bij herhaling worden onvolkomenheden aangetroffen, en erger: er doen zich incidenten voor met grote maatschappelijke gevolgen. Voor een effectieve veiligheidsbeheersing moet de daadkracht bij de overheid, in het toezicht en de handhaving, vergroot worden. Bedrijven zijn zelf […] » Lees verder...

FNV Bouw waarschuwt voor hitte
Geplaatst op: 2013-06-19 12:22:18
FNV Bouw waarschuwt bouwvakkers, dakdekkers en onder meer wegwerkers voor hittegevaar. “Het wordt extreem heet in Nederland morgenmiddag, op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Dat nu eindelijk de zon schijnt is fijn, maar buiten werken onder dit soort » Lees verder...

EN 795:2012 – Hoe zit het nu precies?
Geplaatst op: 2013-06-19 12:18:00
Is een verankeringspunt een persoonlijk beschermingsmiddel of een bouwproduct? De discussie hierover loopt al jaren met onduidelijkheid over de status van de geactualiseerde norm EN 795: 2012 tot gevolg. Deze norm is inmiddels wel gepubliceerd, maar nog » Lees verder...

Staatstoezicht op de Mijnen start onderzoek dodelijk ongeval
Geplaatst op: 2013-06-19 12:07:31
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt samen met de Eenheid Maritieme Politie, en onder leiding van het Openbaar Ministerie, een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval op het productieplatform L5-FA-1 van GDF Suez, waarbij twee dodelijke » Lees verder...

Een ongeluk komt zelden alleen, maar samen met de zorgplicht
Geplaatst op: 2013-06-19 11:14:41
Een werkgever is op grond van de zorgplicht van artikel 7: 658 BW aansprakelijk voor de schade, die de werknemer in uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont, dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of de schade het gevolg is van bewuste » Lees verder...

Langdurig onbeheerste veiligheidssituatie bij Odfjell Rotterdam
Geplaatst op: 2013-06-18 14:09:47
Bij Odfjell Rotterdam is sprake geweest van een langdurig onbeheerste veiligheidssituatie en is niet voldaan aan wet- en regelgeving. Hierdoor hebben werknemers en de omgeving een verhoogd risico gelopen. » Lees verder...

Tweederde werknemers staat open voor jaarlijkse gezondheidscheck
Geplaatst op: 2013-06-14 11:37:59
Twee op de drie werknemers staat open voor een jaarlijkse gezondheidscheck. Op dit moment krijgt twintig procent van de werknemers al een dergelijke check door hun werkgever aangeboden. De helft van de werknemers staat open voor een jaarlijks ... » Lees verder...

Vaak werkzaamheden in verontreinigde grond
Geplaatst op: 2013-06-14 10:49:22
Uit onderzoek van de provincie Noord-Holland blijkt dat veel grondwerkzaamheden zoals graven, bestraten en leidingen leggen niet volgens de regels verlopen. Met als gevolg dat in een kwart van de gevallen gewerkt wordt in soms ernstig verontreinigde grond » Lees verder...

Intentieverklaring gebruik stofvrije (hand)gereedschappen ondertekend
Geplaatst op: 2013-06-04 12:29:33
De ondertekenaars van de intentieverklaring spreken naar elkaar uit dat zij zowel naar opdrachtgevers als naar onderaannemers het stofvrij werken verder aanjagen door het als uitgangspunt te nemen bij de uitvoering van het werk. » Lees verder...

Agressie bij inspectie rookcafés
Geplaatst op: 2013-06-04 11:34:43
De inspecteurs blijken zo vaak te maken te krijgen met agressie, dat zij alleen nog samen met een collega de inspectie mogen uitvoeren en daarnaast ook verzekerd moeten zijn van een mogelijk ingrijpen van de politie bij escalatie sinds 2012, » Lees verder...

Nieuwe registratieverplichting risicovolle stoffen
Geplaatst op: 2013-06-04 10:09:35
Het is de tweede van in totaal drie termijnen waarop registratieverplichtingen ingaan. De eerste verplichting werd van kracht op 1 december 2010. Toen moesten alle zeer gevaarlijke stoffen waarvan 1 ton per jaar werd geproduceerd of geïmporteerd én alle.. » Lees verder...

Beantwoording kamervragen over nieuwe technieken asbestverwijdering
Geplaatst op: 2013-05-31 09:48:49
De antwoorden op de Kamervragen van de leden Van Gerven en Ulenbelt ( beiden SP) aan de minister. » Lees verder...

‘Nieuwe’ zzp’ers willen uitdaging en zelf hun werktijden bepalen
Geplaatst op: 2013-05-29 10:16:06
Adviseurs, ict’ers, bouwvakkers en andere zelfstandigen zonder personeel die eigen arbeid of diensten aanbieden, zijn vooral vanwege de uitdaging aan de slag gegaan als zelfstandige. Ook willen deze zogenaamde ‘nieuwe’ zzp’ers vaak zelf hun werktijden ... » Lees verder...

Stand van zaken herziening ISO 14001-norm
Geplaatst op: 2013-05-22 12:32:01
De NEN-normcommissie voor milieumanagement heeft recent de zogenaamde committee draft (CD) voor ISO 14001 besproken. Deze CD-versie is opgesteld door de internationale ISO-werkgroep voor milieumanagement. » Lees verder...

EU maakt risicoanalyse bij olie- en gasboringen verplicht
Geplaatst op: 2013-05-22 12:21:26
Concerns worden verplicht een risicoanalyse uit te voeren en een gedetailleerd rampenplan op te stellen. 'De nieuwe wetgeving dwingt olie- en gasbedrijven veel beter na te denken over de risico’s van diepzeeboringen. » Lees verder...

Flexwerker meer stress
Geplaatst op: 2013-05-22 12:11:27
Het aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is toegenomen van 12 procent (2001) tot 16 procent (2012) van de werkzame beroepsbevolking. De toename komt vooral door het hogere aandeel werknemers met een tijdelijk contract met uitzicht ... » Lees verder...

Minister Asscher: Pak ongezonde werkdruk aan
Geplaatst op: 2013-05-22 12:04:42
Minister Asscher van SWZ sprak tijdens de opening van het Forum Gezond en Veilig Werken van 15 mei jongstleden over de noodzaak om aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting. » Lees verder...

Op school beginnen met veiligheid en gezondheid op het werk
Geplaatst op: 2013-05-22 11:10:10
Willen we dat jongeren zich de juiste vaardigheden, kennis en houding eigen maken ten aanzien van veiligheid en gezondheid op het werk, dan moet de school risicovoorlichting in het leerplan integreren, te beginnen in de peuterklas. » Lees verder...

Jaarverslag 2012 Inspectie SZW: meer boetes en interventies dan verwacht
Geplaatst op: 2013-05-15 10:11:35
De Inspectie SZW is er als nieuwe organisatie goed in geslaagd haar beoogde resultaten te behalen. Dit komt vooral door een aantal boetebeschikkingen met een groot aantal illegaal tewerkgestelde werknemers waarbij meerdere rechtspersonen waren betrokken. » Lees verder...

Oudere werknemers: veel zorgen, maar ook meest enthousiast over baan
Geplaatst op: 2013-05-07 14:34:09
Steeds meer werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan. Deze zorgen zijn het grootst bij 50 tot 60 jarige werknemers. Dit zijn enkele eerste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012, die eind vorig jaar is uitgevoerd.. » Lees verder...

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012 gepubliceerd
Geplaatst op: 2013-05-07 14:28:25
Eind 2012 voerden TNO en CBS de negende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Ruim 25.000 werknemers deden mee aan het onderzoek. Het onderzoeksrapport bij de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012 is nu te downloaden. » Lees verder...

Zestig procent mkb-bedrijven onveilig
Geplaatst op: 2013-05-07 12:03:59
Meer dan de helft van de organisaties in het mkb heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een situatie die de veiligheid in gevaar bracht. De meest voorkomende incidenten betroffen diefstal, agressie en stroomuitval, vandalisme en waterlekkage. » Lees verder...

CE-markering verplicht per 1 juli 2013
Geplaatst op: 2013-05-07 11:56:21
Per 1 juli 2013 treedt de CPR (Construction Product Regulation) in werking. Verplichte CE-markering van bouwproducten is dan een feit. In de module Werken met CE-markering is te zien welke bouwproducten zo’n label moeten hebben. » Lees verder...

Invoering nieuwe grenswaarden asbest uitgesteld
Geplaatst op: 2013-04-25 12:14:53
De nieuwe grenswaarden voor asbest worden 2000 vezels/ m3 voor chrysotiel en 300 vezels/ m3 voor asbest amfibolen (actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet gezamenlijk). De invoer is nu uitgesteld tot 1 januari 2014. » Lees verder...

Veilig en gezond werken in de afvalrecycling
Geplaatst op: 2013-04-25 11:43:45
De Inspectie SZW heeft in de periode april tot en met juli 2012 bij 26 bedrijven geïnspecteerd die bouw- en sloopafval sorteren en bewerken met mobiele puinbrekers. Van deze bedrijven zijn in totaal 27 breekinstallaties gecontroleerd. » Lees verder...

Nieuwe methode asbestverwijdering getest
Geplaatst op: 2013-04-23 14:02:46
Asbest verwijderen kan voortaan veel veiliger, sneller en goedkoper dan nu gebeurt. Een nieuwe methode maakt het nemen van veiligheidsmaatregelen zoals het dragen van witte pakken en maskers overbodig. » Lees verder...

Kabinet neemt meeste aanbevelingen Advies Gezond en Veilig Werken over
Geplaatst op: 2013-04-17 12:09:02
Het kabinet neemt de meeste aanbevelingen uit het advies over gezond en veilig werken (21 december 2012) over, kondigt een vervolgadviesaanvraag aan over de bedrijfsgezondheidszorg en wil over enkele onderwerpen nog met de sociale partners overleggen. » Lees verder...

Aansprakelijkheid voor letsel van een zzp-er in de bouw: een ingewikkeld doolhof?
Geplaatst op: 2013-04-17 11:35:37
Maar wie is er aansprakelijk voor een ongeval dat gebeurt op een bouwplaats waar het een wir war is van verschillende aannemers, onderaannemers en ingehuurde zzp-ers? Wie moet de zzp-er aanspreken en op wie rust de zorgplicht dan? » Lees verder...

‘4500 gevallen van geweld ziekenhuizen’
Geplaatst op: 2013-04-17 11:28:06
Ziekenhuispersoneel heeft jaarlijks ruim 4500 keer te maken met fysiek en verbaal geweld. Bij 1200 gevallen gaat om fysiek geweld, zoals slaan en schoppen. In 200 gevallen is het geweld zo ernstig dat de dader een toegangsverbod krijgt. » Lees verder...

Bedrijfshulpverlening wordt basishulpverlening
Geplaatst op: 2013-04-11 15:48:48
In het verleden zijn er incidenten geweest, waarbij de hulpverlening niet goed was georganiseerd en waarbij de verantwoordelijkheidsverdeling niet duidelijk was. Gebleken is dat hulpverlening aan aanwezige personen meer omvat dan de huidige regeling over » Lees verder...

Gezondheidsrisico’s gevaarlijke stoffen nu ook met app inzichtelijk
Geplaatst op: 2013-04-11 12:15:54
Stoffenmanager is erkend door het Ministerie van SZW.TNO zorgt voor verdere doorontwikkeling van de Stoffenmanager, zoals ontwikkeling van de eerste Stoffenmanager Nano-module en nu ook de Stoffenmanager app. » Lees verder...

Opslagbedrijven gevaarlijke stoffen nog steeds onveilig
Geplaatst op: 2013-04-10 11:46:13
Een derde van de bedrijven in Nederland waar gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen, hebben hun brandveiligheid nog steeds niet op orde. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). » Lees verder...

Copla op Maintenance Next in Ahoy Rotterdam
Geplaatst op: 2013-04-09 15:47:57
Van 16 t/m18 april wordt in Ahoy Rotterdam de beurs Maintenance Next georganiseerd. Omdat onderhoud essentieel is voor een veilige werkomgeving is ook Copla van de partij op de beurs. Tijdens de beurs adviseert Copla bezoekers over veiligheid op de werkvloer. Er geldt een speciale beursactie: Audit Voorlichting en Onderricht Veiligheid Niet alleen veilige (CE-gemarkeerde) […] » Lees verder...

De Inspectie SZW heeft een vernieuwde brochure uitgebracht meldingsplichtige arbeidsongevallen
Geplaatst op: 2013-04-03 12:03:57
De Inspectie SZW heeft een vernieuwde brochure uitgebracht over het melden van arbeidsongevallen. Hierin leest u welke arbeidsongevallen u direct moet melden aan de Inspectie SZW, hoe u dat kunt doen en wat er met uw melding gebeurt. » Lees verder...

Lector: ‘Samenwerking cruciaal bij transportincident’
Geplaatst op: 2013-04-03 11:40:48
Rosmuller benadrukte in zijn rede dat hulpverlening bij incidenten niet alleen een zaak is voor de publieke hulpdiensten, maar juist ook voor alle partners in de keten die hierbij willen samenwerken. Zo hebben chemiebedrijven vaak veel kennis over hoe ... » Lees verder...

Risico’s van pur voor verwerker
Geplaatst op: 2013-04-03 11:24:05
bij onvoldoende uitharden kunnen schadelijke dampen vrijkomen. Aangenomen mag worden dat hierbij ook een risico optreedt voor de verwerker, zoals de kitter/purder in de bouw. Hoe groot is dit risico precies en welke maatregelen kunnen bedrijven nemen om » Lees verder...

Nieuwe handleiding PGS 15 beschikbaar
Geplaatst op: 2013-03-27 10:57:50
Om gebruikers van de PGS 15 te ondersteunen in het gebruik van de publicatie is deze Handleiding PGS 15 ontwikkeld. Deze Handleiding is geen vervanging voor de PGS 15 en bevat geen volledige weergave van de eisen uit PGS 15. De Handleiding is bedoeld ... » Lees verder...

Toename van het aantal zakenreizen naar landen met een verhoogd medisch- en veiligheidsrisico
Geplaatst op: 2013-03-19 15:02:49
International SOS, gespecialiseerd in medische hulp en veiligheid voor zakenreizigers, heeft een onderzoek uitgevoerd onder 4,6 miljoen zakenreizigers in 223 landen. Uit dt onderzoek blijkt dat er tegenwoordig veel meer zakenreizen plaatsvinden naar ... » Lees verder...

Verklaring IARC en WHO over asbestgevaar
Geplaatst op: 2013-03-19 14:55:10
Alle soorten asbest zijn kankerverwekkend. Dit bevestigen de International Agency for Research on Cancer (IARC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een gezamenlijke verklaring naar aanleiding van een kritisch artikel in het tijdschrift The Lancet. » Lees verder...

Noodstroomvoorziening moet in nauw vaarwater paraat zijn
Geplaatst op: 2013-03-19 14:42:55
Op 26 mei 2012 vond op de Westerschelde een dodelijk ongeval plaats aan boord van het motorschip Planet V. Om een aanvaring te voorkomen is tijdens een noodmanoeuvre met een anker de ankerketting volledig uitgelopen en losgebroken van zijn eindbevestiging » Lees verder...

Slaapstoornis onderzoek onder Philips medewerkers
Geplaatst op: 2013-03-19 10:44:41
Het onderzoek is gehouden onder 4.206 medewerkers van Philips in Nederland. Van alle medewerkers van Philips in Nederland deed 29 procent mee aan het onderzoek.Van hen bleek 6,4 procent slaapapneu te hebben. » Lees verder...

Risico’s van alleen werken
Geplaatst op: 2013-03-19 10:23:10
Er is sprake van alleenwerken als iemand buiten het gezichtsveld of de gehoorafstand van anderen werkzaamheden verricht. Alleenwerk komt in veel verschillende situaties voor. Het gaat om beroepen die min of meer continu in een zeker isolement ... » Lees verder...

Adviesaanvraag over ILO-verdrag werken met chemische stoffen
Geplaatst op: 2013-03-04 16:07:41
Minister Asscher van SZW heeft de Commissie Arbeidomstandigheden gevraagd te adviseren over de vraag of het wenselijk is ILO-verdrag 170 te ratificeren waarin voorschriften voor een veilig gebruik van chemische stoffen bij arbeid zijn opgenomen. » Lees verder...

Zwaar verouderde risicokaarten vormen groot risico veiligheid
Geplaatst op: 2013-03-04 15:42:30
Bedrijven die onder het SEVESO vallen en als zodanig deel uitmaken van chemische industrie of chemische logistiek, zijn verplicht voor het vaststellen van hun risicoberekeningen de website Risicokaart.nl te gebruiken. » Lees verder...

Stichting Platform Industriële Incidentbestrijding opgericht
Geplaatst op: 2013-03-04 15:33:19
In die stichting werkt de petrochemische industrie samen met de brandweer en bedrijven om grootschalige en complexe incidenten beter te kunnen bestrijden. Onder andere door materieel onder te brengen in een breed te gebruiken 'pool'. » Lees verder...

Zorgorganisaties en brandweer starten met nieuwe aanpak brandveiligheid
Geplaatst op: 2013-03-04 15:08:39
De brancheorganisaties voor de zorg ActiZ en VGN starten samen met Brandweer Nederland met een nieuwe aanpak om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid in zorgorganisaties te verhogen. » Lees verder...

Haastige spoed met asbest: boete € 21.000
Geplaatst op: 2013-03-04 14:32:13
Inspecteurs legden het werk stil omdat twee werknemers een asbesthoudende afvoerpijp uit het plafond sloopten. De aannemer waar de twee in dienst waren, mag niet met asbest werken. Bovendien waren de werknemers niet tegen deze gevaarlijke stof beschermd. » Lees verder...

Inspectie SZW lanceert toolbox voor gezonde grondwerkzaamheden
Geplaatst op: 2013-03-01 11:48:08
Voordat werknemers gaan werken in- of met grond, moet zijn onderzocht of deze mogelijk vervuild is. Dit om te voorkomen dat de werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. » Lees verder...

Bedrijfshulpverlening in crisistijd; ‘Je geld of je leven’
Geplaatst op: 2013-02-18 15:37:02
Veiligheid is voor veel bedrijven een sluitpost op de begroting, berichtten NOS en RTL Editie NL. Bedrijfshulpverlening krijgt in tijden van crisis een lagere prioriteit. Een ontwikkeling die de organisatoren van de landelijke Dag van de BHV willen keren. » Lees verder...

Internationale norm ISO 7010 ‘Veiligheidssymbolen’ overgenomen in Europa
Geplaatst op: 2013-02-18 15:08:07
NEN is verplicht deze Europese norm over te nemen als Nederlandse norm. Dit wordt dan NEN-EN-ISO 7010. Omdat normen onderling niet strijdig mogen zijn, moet een aantal strijdige nationale normen (gedeeltelijk) worden ingetrokken óf,... » Lees verder...

Veel misbruik vorstverletregeling in de bouw
Geplaatst op: 2013-02-12 11:39:53
Uit controles van het UWV blijkt dat een op de vijf bouwvakkers aan het werk werd gezet, terwijl hun werkgever bij het UWV meldde dat ze niet konden werken. » Lees verder...

Werkgever doet vrij veel tegen agressie en geweld
Geplaatst op: 2013-02-06 12:08:24
Horecabedrijven en tankstations nemen genoeg maatregelen om hun personeel te beschermen tegen agressie en geweld van klanten. Minder goed staat het met de verkeersregelaars. » Lees verder...

Actieplan Arbeidsveiligheid afgerond en het werkt
Geplaatst op: 2013-02-05 15:14:28
In het Actieplan Arbeidsveiligheid zijn verschillende actielijnen uitgezet, gericht op het ontwikkelen van kennis over de veiligheidscultuur, en het verspreiden en toepassen van kennis over veiligheidscultuur. » Lees verder...

OV Amsterdam bundelt krachten voor veiligheid
Geplaatst op: 2013-02-05 14:52:02
De vervoerders in de regio Amsterdam gaan bekijken of de veiligheid in het openbaar vervoer toeneemt door ondersteunend personeel aan elkaar uit te lenen. Vervoersbedrijf GVB en de busmaatschappijen Connexxion en EBS zijn hiertoe onlangs een proef... » Lees verder...

Asbest op alle fronten bestrijden
Geplaatst op: 2013-02-05 14:26:46
De Inspectie SZW start de campagne Malafide Saneerders. Ook komt de Inspectie SZW met een zelfinspectietool waarmee mensen die werken in de asbestverwijdersector kunnen kijken of ze alle regels wel kennen en ook goed toepassen. » Lees verder...

‘Jongeren kwetsbaar op de werkvloer’
Geplaatst op: 2013-02-05 12:24:26
Met de campagne ‘Werkbuddies’ koppelen bedrijven één op één jonge onervaren nieuwkomers aan oudere, ervaren collega’s met als doel kennis en ervaring te delen en van elkaar te leren. » Lees verder...

Factsheet voor richtlijnen opslagtanks
Geplaatst op: 2013-01-23 11:40:12
De richtlijn PGS 29 behoort tot een serie richtlijnen opgesteld door de Programmaraad Gevaarlijke Stoffen en richt zich volledig op opslagtanks. “De richtlijn geeft aan wat je als bedrijf moet doen om brand te voorkomen en wat je moet doen als het mis... » Lees verder...

Kamerbrief over de (brand)veiligheid bij bedrijven in de sociale werkvoorziening(SW)
Geplaatst op: 2013-01-23 11:21:35
Minister Asscher (SZW) heeft de Tweede Kamer, naar aanleiding van vragen over de (brand)veiligheid bij bedrijven in de sociale werkvoorziening (SW), geinformeerd over de resultaten van inspecties bij SW bedrijven. » Lees verder...

Nieuwe richtlijn posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij de politie
Geplaatst op: 2013-01-23 10:46:29
Per 1 januari 2013 is een nieuwe richtlijn posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij de politie van kracht. Er wordt nu landelijk uniform beleid gevoerd over de wijze waarop met gevallen van PTSS bij de politie moet worden omgegaan. » Lees verder...

Chemie-mkb trekt aan alarmbel over Reach
Geplaatst op: 2013-01-23 10:43:20
“De manier waarop deze wet ingevoerd is, is de doodklap voor het mkb.” Dat zegt chemie-ondernemer Peter Steetskamp van WTC Products 17 januari jl. in het Financieele Dagblad over de consequenties van Reach voor het midden- en kleinbedrijf. » Lees verder...

OR en bonden moeten meer meedenken over HNW
Geplaatst op: 2013-01-16 12:54:07
De afgelopen jaren onderzocht het Vakbondskenniscentrum Werk & Vervoer deze vraag. Ondernemingsraden en vakbonden moeten meer meedenken over wat er gezamenlijk mogelijk is op het gebied van Het Nieuwe Werken, concludeert het onderzoek. » Lees verder...

Handreiking biedt hulp voor Nieuwe Werkers
Geplaatst op: 2013-01-16 12:23:54
Deze publicatie biedt tips voor werkgevers die meer ruimte willen geven aan werknemers om zelf te beslissen waar, wanneer en hoe zij hun werk uitvoeren, maar ook worstelen met deze vraag. » Lees verder...

‘Piloten Ryanair vliegen als ze ziek zijn’
Geplaatst op: 2013-01-14 10:53:21
Door de arbeidsomstandigheden bij Ryanair zitten piloten ziek of oververmoeid in de cockpit. ,,Als we niet vliegen, krijgen we niet betaald. Dus als je ziek bent, niet fit, of als je persoonlijke problemen hebt, dan heeft dat gevolgen voor je inkomen", .. » Lees verder...

Nieuw risico in werk: technostress
Geplaatst op: 2013-01-09 12:30:36
Uit een eerste verkenning van de FNV en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat werknemers steeds meer hinder ondervinden van technostress. De druk op werknemers om altijd bereikbaar te zijn zorgt steeds vaker voor fysieke en psycho-sociale klachten. » Lees verder...

Proef met steekwerende vesten in Haagse trams
Geplaatst op: 2013-01-09 12:25:30
Controleurs in Haagse trams krijgen wellicht een steekwerend vest. Uit een proef moet blijken of met zo'n vest nog goed te werken is. » Lees verder...

Normen voor bepaling van weerstand tegen rookdoorgang en ontstaan van brand bij stookplaatsen gecorrigeerd
Geplaatst op: 2013-01-08 15:59:15
NEN heeft een correctieblad bij NEN 6075 ‘Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang’ gepubliceerd om onduidelijkheden bij ventilatiesystemen recht te zetten en om aansluiting te verzorgen op bestaande bouw. » Lees verder...

Siemens: twintig procent grote bedrijven beschikt niet over continuïteitsplan
Geplaatst op: 2012-12-20 14:05:14
wintig procent van de bedrijven met meer dan duizend werknemers beschikt niet over een plan dat voorziet in de continuïteit van de onderneming na een calamiteit. Bij de bedrijven tot tien werknemers is dit percentage zelfs 80 procent. » Lees verder...

Hoe vertaal je veiligheid naar toegevoegde waarde?
Geplaatst op: 2012-12-18 12:14:33
Laat de waarde van veiligheid zich in financiële termen omschrijven? Lastig. Veiligheidsbeleid is immers preventief van aard, en het effect van preventie is lastig aan te tonen. Toch is dit mogelijk. » Lees verder...

Centraliseer de veiligheidskennis
Geplaatst op: 2012-12-18 11:53:45
Voor het toezicht op de chemische industrie zou Nederland een voorbeeld moeten nemen aan de Britse Health and Safety Executive. Dat stellen de Delftse veiligheidskundigen Ben Ale en Ferdinand Mertens in een rapport dat ze in opdacht van de ... » Lees verder...

Toezicht gemeenten op brandveiligheid niet voldoende
Geplaatst op: 2012-12-12 11:57:47
De helft van de gemeenten komt het eigen beleidsplan voor toezicht op de brandveiligheid in zorginstellingen niet na. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Met name het toezicht op brandwerende scheidingen ... » Lees verder...

Werkgever helpen chauffeurs te weinig bij voorkomen ongevallen
Geplaatst op: 2012-12-11 15:47:21
Verminderde alertheid is een belangrijke oorzaak van vrachtwagenongevallen op snelwegen. Dat blijkt uit het rapport 'Vrachtwagenongevallen op snelwegen', dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd. » Lees verder...

Passeren rood sein niet opgemerkt bij treinbotsing Amsterdam
Geplaatst op: 2012-12-11 15:25:10
Vlak voordat zaterdag 21 april 2012 twee treinen bij Amsterdam Westerpark met elkaar botsten,.. » Lees verder...

Stelsel voor arbo-certificaten minder vrijblijvend
Geplaatst op: 2012-12-10 12:17:36
De eisen voor het verkrijgen van een arbo-certificaat zijn verduidelijkt en aangescherpt. Deze eisen zijn door de branches zelf opgesteld. Hiermee is het stelsel van arbo-certificaten grondig vernieuwd. De stelselwijziging moet leiden tot meer vertrouwen » Lees verder...

Onderzoeksrapport ‘Verhaal van werkgerelateerde schade’
Geplaatst op: 2012-12-04 10:00:19
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de resultaten gepresenteerd in het Onderzoeksrapport 'Verhaal van werkgerelateerde schade'. » Lees verder...

Blootstelling aan gevaarlijke situaties op werk in 2011 iets gedaald
Geplaatst op: 2012-11-27 14:56:27
Werknemers staan gemiddeld aan 4,6 gevaarlijke situaties tegelijk bloot. Bovenaan het lijstje van risicovolle beroepen staan machinebankwerkers, monteurs, instrumentenmakers en reparateurs. Zij hebben jaarlijks gemiddeld te maken met 10,5 gevaarlijke... » Lees verder...

Nieuwe site voor check eigen bedrijf door bril arbeidsinspecteur
Geplaatst op: 2012-11-27 09:46:19
Met hulp van de site kunnen werkgevers zelf controleren of ze voldoen aan de regels voor veilige werkomstandigheden.Ook kun je als ‘inspecteur’ aan de slag met bijvoorbeeld een check op gevaarlijke stoffen en het voorkomen van ongevallen, agressie... » Lees verder...

Tot vier jaar cel geëist tegen top Chemie-Pack – ‘opzettelijke brandstichting’
Geplaatst op: 2012-11-14 11:54:56
Tegen de directeur van het chemiebedrijf eist justitie vier jaar. De veiligheidscoördinator en productieleider gaan als het aan justitie ligt respectievelijk drie en twee jaar de cel in. Daarnaast wil justitie dat het bedrijf een miljoen euro boete .... » Lees verder...

Risicomanagement lastige materie voor zorg
Geplaatst op: 2012-11-14 11:32:06
Tot voor kort zag je ze niet in zorginstellingen: automatische brandblusinstallaties. Het Bouwbesluit schrijft ze niet voor en zo'n blussysteem vergt een behoorlijke investering. Tegenwoordig worden ze in de zorg wel toegepast en de discussie over.... » Lees verder...

Studies en werk: een gewaagde combinatie?
Geplaatst op: 2012-11-14 11:22:10
Studenten die tijdens het schooljaar werken lopen meer kans op gezondheidsrisico’s. Kenmerken van de baan, werktijden en loopbaantrajecten blijken ook invloed te hebben op verschillende gezondheidsindicatoren. Dit blijkt uit een nieuwe studie.... » Lees verder...

Directeur Chemie-Pack verwijt het OM hetze
Geplaatst op: 2012-11-14 11:08:36
Directeur Gerard Spiering van Chemie-Pack denkt dat het Openbaar Ministerie (OM) een persoonlijke hetze voert tegen hem en zijn bedrijf. In een emotioneel verweer beschuldigde hij het OM van stemmingmakerij en intimidatie. » Lees verder...

Philips jaar lang kampioen Het Veiligste Magazijn 2012
Geplaatst op: 2012-11-13 12:20:39
Het DC Brabant van Philips Lighting in Eindhoven is de winnaar van de prijs Het Veiligste Magazijn 2012. Philips versloeg Scania in Zwolle en Valeo in Helmond op basis van bewustzijn binnen de hele organisatie. » Lees verder...

Inspectie SZW legt in de bouw accent op ongevallen, lichamelijke belasting en kwartsstof
Geplaatst op: 2012-10-30 14:51:01
De kans om in de bouw slachtoffer te worden van een ongeval is ruim vijf keer groter dan in de andere sectoren. Dit blijkt uit het Inspectierapport Bouw van de Inspectie SZW. » Lees verder...

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers toegenomen
Geplaatst op: 2012-10-30 14:32:45
De afgelopen jaren zijn agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen toegenomen.Dat blijkt uit de monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2012, die minister Spies van Binnenlandse Zaken . . . » Lees verder...

Inspectie SZW controleert gebruik beschermingsmiddelen op bouwplaatsen
Geplaatst op: 2012-10-30 14:20:06
De Inspectie SZW controleert vanaf volgende week op bouwplaatsen in het hele land op het gebruik van beschermingsmiddelen. Zo wordt bekeken of de werkgever bijvoorbeeld helmen, veiligheidsgordels of gehoorbescherming beschikbaar stelt en of werknemers . . » Lees verder...

Veel jonge dodelijke slachtoffers in landbouwsector
Geplaatst op: 2012-10-30 14:12:59
Veiligheid NL en Stigas zijn in de landbouwsector de campagne "Mijn bedrijf - Jouw bedrijf. Veiligheid werkt!" gestart. De risico's zijn meestal wel bekend maar veiligheid en gedrag wordt niet goed bespreekbaar gemaakt. » Lees verder...

Werken in grond-, weg- en waterbouw veiliger en gezonder maar nog niet voldoende
Geplaatst op: 2012-10-30 14:02:21
Het werk in de grond-, weg- en waterbouw is vaak onveilig en lichamelijk zwaar.Dat blijkt uit de sectorrapportage ‘Grond-, Weg- en Waterbouw 2012’. » Lees verder...

Inspectie SZW: veilig werken chemie moet beter
Geplaatst op: 2012-10-30 13:55:01
60% van de bedrijven in de chemische industrie leeft de wetten na die gelden voor de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen en procesveiligheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW bij 283 chemiebedrijven. » Lees verder...

Muffe lucht nog slechter dan gedacht
Geplaatst op: 2012-10-22 15:57:48
Nieuw Amerikaans onderzoek laat zien dat muffe lucht in lokalen nog slechter is dan gedacht. Al bij een CO2-concentratie van 1000 ppm hollen de prestaties van mensen achteruit. » Lees verder...

Veiligheid bij opslag moet beter
Geplaatst op: 2012-10-16 16:29:52
De veiligheidscultuur bij op- en overslagbedrijven moet beter. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in de Rotterdamse haven. De sector scoort stukken slechter dan raffinaderijen en chemische bedrijven. Het ontbreekt vooral aan communicatie over veiligheid en » Lees verder...

Stigas waarschuwt voor ongevallen met doekreiniger en stoomzeiloprolmachine
Geplaatst op: 2012-10-16 15:36:34
In de afgelopen periode heeft Stigas geconstateerd dat er ongevallen zijn gebeurd met een doekreiniger tijdens de teeltwisseling. Ook hebben ongevallen met stoomzeiloprolmachines plaatsgevonden. » Lees verder...

Verbetering gezondheid werknemers levert €2,6 miljard op voor het bedrijfsleven
Geplaatst op: 2012-10-16 15:30:25
Als werkgevers investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers levert dat geld op. Als het ziekteverzuim door duurzaam werken met 1% daalt, scheelt dat alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks € 2,6 miljard in kosten » Lees verder...

Meer aandacht nodig voor maatregelen agressie en geweld op werkvloer
Geplaatst op: 2012-10-16 15:01:48
Toch voldoen deze organisaties niet genoeg aan de wet. Bij 66 van de 77 geïnspecteerde locaties (86 procent) stelden de inspecteurs één of meerdere tekortkomingen vast. Het blijkt lastig voor de organisaties om de ingezette maatregelen ten uitvoer .... » Lees verder...

Meer meldingen van beroepsziekten
Geplaatst op: 2012-10-16 14:45:01
Vorig jaar hebben meer mensen een melding gemaakt van een beroepsziekte dan in 2010.De meeste meldingen komen door psychische klachten. » Lees verder...

Nieuwe beroepseisen kranen en vuurwerk in Arboregeling en Warenwetregelingen
Geplaatst op: 2012-10-03 16:21:13
Op 1 oktober 2012 en 1 januari 2013 worden wijzigingen van kracht in de Arbeidsomstandighedenregeling en enkele Warenwetregelingen, vanwege de vernieuwde certificatieprocedure. » Lees verder...

Succesfactoren in de aanpak van psychosociale risico’s
Geplaatst op: 2012-10-03 16:12:46
Heel weinig Europese bedrijven hebben procedures voor het omgaan met werkgerelateerde stress en andere psychosociale risico's. Terwijl deze factoren een steeds grotere bedreiging vormen voor de Europese werknemers. » Lees verder...

Campagne vraagt aandacht voor fysieke belasting in de woonbranche
Geplaatst op: 2012-10-03 15:59:43
De campagne 'Later gezond? Begin nu!' roept op ludieke wijze medewerkers in de woonbranche op verantwoord te werken. » Lees verder...

Taken brandweer definitief van gemeenten naar veiligheidsregio’s
Geplaatst op: 2012-10-03 12:44:30
De Eerste Kamer heeft 25 september jl. ingestemd met de wet waarbij alle brandweergerelateerde taken naar de veiligheidsregio's worden getild. Per 1 januari 2014 komt er een einde aan de gemeentelijke brandweer. » Lees verder...

Gevaarlijke steigers op bouwlocaties in de binnenstad
Geplaatst op: 2012-10-01 12:33:50
Op 84% van de kleine bouwlocaties wordt onveilig gewerkt met steigers, ladders en trappen. Dat blijkt uit controles van de Inspectie SZW dit jaar op ruim 650 bouwlocaties in diverse binnensteden. » Lees verder...

RUD’s per 1 januari 2013 opgericht
Geplaatst op: 2012-10-01 12:31:51
Gemeenten en provincies gaan samenwerken in regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van complexe en bovenlokale milieugerelateerde uitvoeringstaken te verbeteren. » Lees verder...

Veiligheid spoor in geding door toename mobiel verkeer
Geplaatst op: 2012-10-01 12:21:48
De veiligheid op het spoor loopt gevaar doordat het groeiend gebruik van smartphones het communicatienetwerk GSM-R kan verstoren. » Lees verder...

Behandeling depressie: sneller hersteld, niet sneller aan het werk
Geplaatst op: 2012-10-01 12:19:59
Depressie komt vaak voor en gaat meestal gepaard met langdurig ziekteverzuim. 'Behandeling volgens de collaborative care methodiek versnelt weliswaar het herstel, maar leidt niet tot snellere werkhervatting,' » Lees verder...

Check gevaarlijke stoffenlijst met gratis app
Geplaatst op: 2012-10-01 12:18:18
Er is nu een handig hulpmiddel beschikbaar voor iedereen die omgaat met gevaarlijke stoffen. De app ADR-Pro 2011 biedt gebruikers een alfabetische stoffenlijst en een helder overzicht van alle gevaarsetiketten. » Lees verder...

Wordt gevaar nanomateriaal onderschat?
Geplaatst op: 2012-10-01 12:17:45
Er zijn ernstige tekortkomingen in onze bewustwording rond mogelijke risico's bij het omgaan met nanomaterialen op het werk. Ook zijn er grote gebreken in de manier waarop over die risico's wordt gecommuniceerd. » Lees verder...

Wijziging boeteregeling Arbeidsomstandighedenwetgeving
Geplaatst op: 2012-09-05 14:50:15
Arbobeleidsregel 33 - Boeteoplegging - wordt op een aantal plaatsen gewijzigd. Deze wijzigingen komen voort uit de recente wijziging van het Arbobesluit met betrekking tot zzp'ers, plaatsonafhankelijk werken en de digitale meldingsplicht. » Lees verder...

Inspectie SZW: metaalsector gaat nóg veiliger werken
Geplaatst op: 2012-09-05 14:44:52
De metaalsector gaat in de komende jaren nog veiliger werken. Dit staat in een meerjarenplan voor deze sector van de Inspectie SZW.Het risico op een ernstig ongeval ligt in de metaalsector nog altijd twee keer zo hoog als gemiddeld in Nederland. » Lees verder...

Kennis uit opleidingen wordt slecht geborgd
Geplaatst op: 2012-09-05 14:43:49
Kennis opgedaan tijdens opleidingen en trainingen wordt onvoldoende geborgd in de organisatie. Een kwart van de werknemers neemt deze mee bij vertrek. Ongeveer eenderde geeft aan de nieuwe kennis alleen te delen wanneer een collega er naar vraagt » Lees verder...

Werknemers ervaren agressie anders
Geplaatst op: 2012-09-05 14:41:58
In 2011 heeft 24% (1,7 miljoen) van de Nederlandse werknemers te maken met een vorm van externe agressie door klanten, leerlingen, passagiers, patiënten etc. en 16% (1,1 miljoen) met interne agressie (collega’s of leidinggevenden). » Lees verder...

Controle bij Limburgse champignonbedrijven
Geplaatst op: 2012-09-05 14:40:00
De overheidsinstanties in het team controleerden op twee locaties onder meer op naleving van arbeidsomstandigheden, belastingwetgeving, illegale arbeid en onderbetaling van personeel. » Lees verder...

Boeteoplegging fysieke belasting in de bouw in werking.
Geplaatst op: 2012-09-05 14:38:24
Fysieke belasting is de belangrijkste veroorzaker van arbeidsongeschiktheid in de bouw. De aanpak daarvan draagt direct bij aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid. » Lees verder...

CVV publiceert inspectieschema’s brandbeveiliging
Geplaatst op: 2012-09-05 14:36:47
De nieuwe inspectieschema’s gelden voor alle gebouwen waarin volgens het Bouwbesluit een brandmeldinstallatie of ontruimingsalarminstallatie verplicht is, of waarin met behulp van een rookbeheersings- of brandblusinstallatie aan de wetgeving wordt voldaan » Lees verder...

Hoogspanning, levensgevaarlijk.
Geplaatst op: 2012-09-05 14:31:37
Werkinstructies, veiligheidsvoorschriften, waarschuwingslabels; veelal geschreven communicatiemiddelen om de werkveiligheid te verbeteren. Helaas telt de Nederlandse beroepsbevolking nog steeds een fors percentage laaggeletterden. » Lees verder...

‘Helft MKB’ers weet niet van bedrijfshulpverlening’
Geplaatst op: 2012-09-05 14:29:59
Bijna de helft van de MKB’ers weet niet dat het verplicht is dat er binnen het bedrijf altijd een bedrijfshulpverlener aan het werk is. » Lees verder...

Minder maar wel langer verzuim in 1e helft 2012
Geplaatst op: 2012-08-09 10:27:15
De dalende trend in verzuim heeft zich doorgezet. Het gemiddelde verzuim in 2011 was 4,5% en is nu – over de eerste helft van 2012 - 4,3%. » Lees verder...

Incidenten vervoer gevaarlijke stoffen nu online registreren
Geplaatst op: 2012-08-09 10:14:32
Bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren hebben een rapportageplicht bij incidenten. Via een website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kan dit nu direct online. » Lees verder...

BHV tijdens vakantie vaak onderbezet
Geplaatst op: 2012-08-09 10:08:17
Bij meer dan de helft van de bedrijven is niet altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig. Dit blijkt uit onderzoek onder bedrijfshulpverleners door Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland. » Lees verder...

60% risicovolle bedrijven moet veiligheidsregels beter naleven
Geplaatst op: 2012-07-19 10:14:10
Vanaf nu zal de monitor ‘Naleving en handhaving BRZO bedrijven’ jaarlijks verschijnen. Vanaf 2012 zal deze monitor tevens bouwsteen zijn voor een jaarlijkse integrale rapportage over ‘De Staat van Veiligheid’ zoals aanbevolen in het rapport over de brand. » Lees verder...

Helft gecontroleerde dierenartsen werkt niet veilig
Geplaatst op: 2012-07-18 10:31:28
Na controle van de Arbeidsinspectie bij 260 dierenartsenpraktijken bleek er te weinig aandacht voor de arbeidsomstandigheden te zijn. De risico’s zijn lichamelijk zwaar werk, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, besmettelijke ziektes en straling. » Lees verder...

Meer aandacht voor risico overbelasting in kaassector
Geplaatst op: 2012-07-10 11:39:30
Minder dan een derde deel van de kaasfabrieken en groothandelaren doet te weinig om zijn personeel te beschermen tegen overbelasting door het tillen van zware kazen; bij eerdere inspecties was dat nog ruim het dubbele » Lees verder...

FNV wil alsnog vonnis over ziekmakende busjes
Geplaatst op: 2012-07-10 11:34:03
De FNV wil dat de rechter alsnog uitspraak doet in de zaak rond de ziekmakende busjes van Connexxion. De rechtbank in Assen gaf Connexxion vorige maand drie weken de tijd om de voertuigen aan te passen.. » Lees verder...

Meer aandacht werkgevers voor bestrijden agressie en geweld tegen personeel
Geplaatst op: 2012-07-10 11:13:58
Overheidsdiensten en bedrijven zijn zich bewuster van de noodzaak om hun werknemers te beschermen tegen agressie en geweld. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie SZW. » Lees verder...

Zorgen over veiligheid in de bouw
Geplaatst op: 2012-07-10 10:50:47
De veiligheid bij grote bouwprojecten is zorgwekkend. Dat stelt voorzitter van FNV Bouw John Kesters in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het instorten van het stadiondak van FC Twente. » Lees verder...

Veiligheidsregio’s benadrukken belang van veiligheidsanalyse
Geplaatst op: 2012-07-10 10:33:33
Om er zeker van te kunnen zijn dat de vitale processen van een bedrijf door kunnen blijven gaan, moeten ondernemers ook kijken naar de brandveiligheid van het gebouw waarin ze zitten. » Lees verder...

Eerste exemplaar van de Nationale Technische Afspraak 8344 “stalschermen”
Geplaatst op: 2012-06-28 12:03:22
De Technische Afspraak is tot stand gekomen na een aantal ernstige ongevallen met stalschermen, automatisch werkende installaties om het dierenwelzijn (rundvee) te verbeteren. » Lees verder...

Zzp’ers gelijke bescherming tegen arbeidsrisico’s als ‘gewone’ werknemers
Geplaatst op: 2012-06-26 14:34:36
Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die op dezelfde arbeidsplaats als andere werkenden zoals ‘gewone’ werknemers werken, genieten voortaan hetzelfde beschermingsniveau van veilig en gezond werken als werknemers in loondienst. » Lees verder...

Langer, gezond en productief aan werk
Geplaatst op: 2012-06-26 14:25:23
Tijdens een bijeenkomst van SER, TNO, Kroon op het Werk en SEO economisch onderzoek hebben de deelnemende werkgevers vastgesteld dat een mix van verschillende maatregelen de grootste kans biedt om de beroepsbevolking langer gezond en productief te houden. » Lees verder...

13 nieuwe zeer zorgwekkende stoffen op kandidaatlijst ECHA
Geplaatst op: 2012-06-25 15:33:47
Het European Chemicals Agency (ECHA) heeft 13 nieuwe zeer zorgwekkende stoffen op de kandidaatlijst voor authorisatie geplaatst. Al deze stoffen werden ingedeeld als carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting. » Lees verder...

FNV lanceert Nanowijzer.nl
Geplaatst op: 2012-06-25 14:56:51
Het werken met nanodeeltjes is een technologie met ongekende mogelijkheden. Maar minstens zo ongekend zijn de risico’s voor mensen die met nanodeeltjes werken. » Lees verder...

Betere informatie-uitwisseling over asbestverwijderende bedrijven
Geplaatst op: 2012-06-12 14:16:07
De Inspectie SZW kan met de informatie van de cki’s meer risicogericht handha­ven en zo lopende saneringswerkzaamheden direct stilleggen bij ernstige overtredingen met gevaar voor de gezondheid van werknemers. » Lees verder...

Nieuwe arbocatalogus machineveiligheid gepresenteerd tijdens metaalcongres
Geplaatst op: 2012-06-12 11:59:58
Arbeidsveiligheid is cruciaal in de metaalsector. '4,5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking verdient zijn brood in deze sector, dat zijn 330.000 werknemers die worden bloot gesteld aan machines, gevaarlijke stoffen en harde geluiden' » Lees verder...

Inspectie organiseert bijeenkomst gezond werken in de bouw
Geplaatst op: 2012-06-12 10:14:30
Werken in de bouw is zwaar. Zwaar lichamelijk werk zoals tillen, duwen en trekken kan leiden tot ernstige klachten aan rug, schouders en knieën. De komende tijd besteedt de Inspectie aandacht aan het thema fysieke belasting in de bouw. » Lees verder...

SZW informeert jongeren over vakantiewerk
Geplaatst op: 2012-06-12 10:02:14
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Facebook-actie Lekker geregeld gelanceerd. Dit is een campagne voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar met of op zoek naar vakantiewerk of een bijbaan. » Lees verder...

Een vijfde van werknemers emotioneel uitgeput door werk
Geplaatst op: 2012-06-12 09:50:35
Het ziekteverzuim lag in 2011 gemiddeld op 4,3 procent. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2009. Dat blijkt uit de gepubliceerde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2011, die eind vorig jaar is uitgevoerd door TNO en CBS. » Lees verder...

Voorlichting uitzendkrachten sterk verbeterd
Geplaatst op: 2012-05-30 11:16:34
De voorlichting aan uitzendkrachten is de afgelopen twee jaar sterk verbeterd. Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat 71 procent van de uitzendkrachten zegt vóór hun eerste werkdag te zijn voorgelicht over risico’s op het werk. » Lees verder...