Zo staat het met normen voor fysieke belasting

Er gebeurt veel op zowel Europees als mondiaal niveau op het gebied van de ontwikkeling en herziening van normen voor ergonomie, en fysieke belasting in het bijzonder. Bij ergonomie op de werkplek denken velen vooral aan een goed ingestelde bureaustoel. Maar ergonomie is een wereld meer dan dat.

Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn (werk)omgeving. Die omgeving kan een product, ruimte of werkplek zijn.

Fysieke belasting: werkhouding en (aantal) bewegingen

Eén van de werkgebieden van ergonomie is fysieke belasting. Hierbij is de werkhouding belangrijk. Ook bewegingen tijdens het werk spelen een rol: tillen, dragen, duwen en trekken, bijvoorbeeld. Daarnaast heeft het aantal bewegingen, rotaties en repeterende handelingen invloed op het lichaam. Voor deze belastingen zijn diverse normen gepubliceerd, zoals NEN-EN 1005-reeks ‘Veiligheid van machines – Menselijke fysieke belasting’, NEN-ISO 11228-reeks ‘Ergonomie – Handmatig verplaatsen van lasten’ en NEN-ISO 11226 ‘Ergonomie – Evaluatie van statische werkhoudingen’.

Werkplekken bij machines: norm wordt herzien

Voor werkplekken bij machines is een norm ontwikkeld die op dit moment wordt herzien – NEN-EN-ISO 14738 ‘Veiligheid van machines – Antropometrische eisen voor het ontwerp van werkplekken bij machines’. De norm stelt eisen aan de werkplek, specifiek gericht op de werkhouding bij staand en zittend werk en de werkpositie waarbij een werknemer tegen iets aanleunt. Het gaat daarbij om de houding van het lichaam, maar ook om de toegestane reikwijdte van armen en de voor het werk noodzakelijke hoofdbewegingen.

Deze norm is geharmoniseerd onder de machinerichtlijn. Dit houdt in dat de Annex een referentie bevat aan welke delen van de wet de norm invulling geeft.

Cyclisch industrieel werk: ontwikkeling herstelmodel

Het meest recente project is gericht op de ontwikkeling van een herstelmodel voor cyclisch industrieel werk. De norm bevat procedures voor het bepalen van de duur en verdeling van de hersteltijd in een werkdag. En dan specifiek gericht op industriële werkzaamheden waarbij medewerkers repeterende handmatige activiteiten uitvoeren. Onder andere de duur van de dienst, het aantal pauzes en het type werkproces bepalen de benodigde hersteltijd. Optimaal inregelen van hersteltijd houdt medewerkers inzetbaar.

Actief deelnemen aan normontwikkeling voor ergonomie?

Het is mogelijk actief deel te nemen aan de Europese en mondiale normontwikkeling voor ergonomie. Op de websites van CEN en ISO zijn de volledige werkprogramma’s te bekijken:

Bron: Arboonline.nl