Zo doet u het goed met Brzo 2015

Er is een nieuwe handreiking voor bedrijven en overheden beschikbaar. De PGS 6 ‘Aanwijzingen voor Implementatie van het Brzo 2015’ is eind vorig jaar gepubliceerd.

De PGS 6:2016 is bedoeld om de regels toe te lichten die in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en de Regeling risico’s zware ongevallen staan en betrekking hebben op de verplichtingen voor bedrijven.

PGS 6: zes nieuwe bijlagen

De handreiking gaat in op bijvoorbeeld het veiligheidsrapport en het veiligheidsmanagementsysteem. Ten opzichte van de oude versie bevat de nieuwe handreiking zes nieuwe bijlagen:

  1. Bijlage C: PBZO-document
  2. Bijlage D: Omschrijving VBS-elementen
  3. Bijlage H: Installatiescenario’s voor PGS 15-opslagbedrijven
  4. Bijlage L: Overstromingen
  5. Bijlage M: Aardbevingen
  6. Bijlage N: Kwetsbare natuurgebieden

PGS 6:2016 bekijken? Download hem op de website van de PGS beheerorganisatie.

In nauwe samenwerking met BRZO+

De PGS 6 onderscheidt zich van de andere publicaties in de PGS-reeks door de grote verbondenheid met wet- en regelgeving. Met het oog daarop is in het actualisatietraject gekozen voor een nauwe samenwerking met BRZO+. De taak van BRZO+ in dit traject was erop toezien dat de inhoud van PGS 6 van voldoende kwaliteit is. BRZO+ heeft ingestemd met opname van deze publicatie in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Bron: Arboonline.nl