Zijn bouwmarkten een brandstapel?

Een bouwmarkt brand in een paar uur volledig af. De afgelopen jaren zijn er een heel aantal branden geweest in bouwmarkten. Zo brandde in november 2018 de Karwei-vestiging in Apeldoorn nog af. De Gamma-branden in Doetinchem en Amsterdam Noord waren ook vrij spectaculair. Van de panden bleef weinig over en met name de snelheid en de intensiteit van het vuur was beangstigend. Hoe kunnen we dat voorkomen?

Gelukkig zijn er tot nu toe geen dodelijke slachtoffers gevallen bij deze branden omdat ontruimen vaak snel gaat. De schade is vaak aanzienlijk met als topper de brand in Amsterdam op 26 juni 2008: meerdere aaneengeschakelde panden brandden af.  Door de ongecompartimenteerde bouwwijze en de relatief lichte constructie, vaak niet meer dan een staalconstructie met mogelijk brandbaar geïsoleerde wand- en dakconstructie, samen met de vuurbelasting is het resultaat min of meer voorspelbaar.

Sprinklerbeveiliging verplicht?

Maar waarom worden deze panden niet gesprinklerd? Bedrijfsleider Karwei in Apeldoorn: “Een sprinkler komt nooit voor in mijn vijfentwintigjarige ervaring en met een sprinkler zou toch alles ten prooi zijn gevallen aan het bluswater”. Een vaak voorkomend misverstand als het om sprinklers gaat. Deskundigen uit de sprinklerwereld kunnen het nog zo vaak weerleggen, dit blijft een voortdurend misverstand. Niet alle sprinklers gaan tegelijk open, alléén de vuurhaard wordt bestreden met water uit een beperkt aantal sprinklerkoppen. Gelukkig is er wel een klein aantal bouwmarkten met sprinklerbeveiliging. Voor de veiligheid van iedereen zou het natuurlijk beter zijn als meer bouwmarkten dit hebben.

 

Oorzaken en preventie

Naast technische oorzaken is brandstichting een belangrijke oorzaak van brand in een bouwmarkt. Op zich is het niet moeilijk brand te stichten in een hoek met opslag van brandbare vloeistoffen (oorzaak brand Doetinchem 2008). Bij de brand in Apeldoorn denkt de brandweer dat de brand begonnen is op de houtafdeling. Helaas zijn de sporen door de felle brand gewist.

Welke acties zijn gestart om branden bij bouwmarkten te voorkomen?

  • Ontwikkeling opslagkast voor brandbare stoffen: deze kast gaat op slot bij brand en biedt minimaal 60 minuten brandwerendheid
  • Milieutoezichthouder controleert de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen
  • Team Brandonderzoek (TBO) heeft de onderzoeksresultaten van de oorzaken van brand aangeboden aan Ministeries.

Bron: Brandveilig.com