Zicht op goed licht bij beeldschermwerk

Bij een goede inrichting van de beeldschermwerkplek is een aantal zaken van belang. Verlichting is er daar een van. Want goed licht bij beeldschermwerk houdt u fitter tijdens de werkdag. Bovendien voorkomt het oogklachten.

Verlichting is dus belangrijk bij beeldschermwerk. Want te veel licht in de werkomgeving vermindert het contrast op het scherm. En lampen en ramen kunnen voor hinderlijke weerspiegeling zorgen in het beeldscherm. Dit alles werkt door in de werkhouding. Daarmee is licht medebepalend voor de fysieke belasting van de beeldschermwerker.

Bij een goede afstemming van licht en beeldschermwerk spelen vier aspecten een rol.

  1. Toetreding daglicht

De opstelling van de werkplek in de werkruimte bepaalt mede de lichtinval. Zittend met de neus naar het raam riskeert de beeldschermwerker verblinding door fel licht en zonneschijn. Maar met de rug naar het raam ontstaat er spiegelingshinder. Dus wat is wijsheid?

Het beste is om het scherm dwars ten opzichte van het raam te zetten, liefst op zo’n 3 meter afstand. De kijkrichting loopt nu evenwijdig aan het raam. Hoeveel daglicht er binnenkomt, verschilt per seizoen. Optimaliseer daarom de hoeveelheid licht op de werkplek in de donkere seizoenen door aanvulling met andere lichtbronnen. En verminder juist  de toetreding van daglicht in de lichte seizoenen met behulp van zonwering. Zonwering is sowieso verplicht in iedere ruimte waar mensen met beeldschermen werken.

  1. Verlichtingsniveau

Een goed verlichtingsniveau ligt tussen de 200-800 lux. Bij beeldschermwerk ervaren gebruikers een hoog verlichtingsniveau eerder als hinderlijk dan te weinig licht. Daarom geldt een verlichtingsniveau tussen de 200 en 400 lux bij beeldschermwerk als optimaal.

Verdeel bovendien de verlichting gelijkmatig over de ruimte. Voor behoud van een goede oriëntatie moet de lichtsterkte naast de werkplek ten minste 2/3 van de lichtsterkte bedragen van die op de werkplek zelf. De beste keuze voor het lichtniveau hangt verder af van omgevingsfactoren zoals het aantal ramen, maar ook van bijvoorbeeld de leeftijd van de gebruikers. Daarbij geldt: oudere werknemers hebben meer licht nodig dan jongere.

TIP: Goed zitten?De werkplekchecker.
Vraag  een demo aan.

  1. Verlichtingsarmaturen

Directe verlichting vraagt om verlichtingsarmaturen die van opzij bijna geen licht uitstralen. Roosters of spiegeloptieken (anti-reflectiekappen) beperken de zijdelingse lichtuitstraling tot 40 graden ten opzichte van het horizontale vlak. Let er daarbij op dat algemene verlichtingssystemen meer spiegelingshinder veroorzaken in ruimten waarin men uitsluitend met beeldschermen werkt. Bij indirecte verlichting is het zaak spiegeling te voorkomen via een te glad plafond.

Al met al is indirecte verlichting aangevuld met werkplekverlichting zeer geschikt voor de beeldschermwerkplek. Met deze combinatie is de kans op spiegelingshinder namelijk minimaal. Een bureaulamp is werkplekverlichting en indirecte verlichting tegelijk. Daarbij is een goede bureaulamp verstelbaar, geeft weinig warmte af, verblindt niet en verlicht de werkplek gelijkmatig.

  1. Luminantieverhouding

Onder de luminantieverhouding verstaan we de lichtsterkte per oppervlakte-eenheid, loodrecht op de kijkrichting. Zorg ervoor dat die verhouding op en rond de werkplek de gestelde grenzen niet overschrijdt. Daarbij mag de helderheid van de verschillende delen van het werkvlak niet meer dan een factor 3 verschillen. Bovendien mag het verschil in luminantie van werkvlak en omgeving niet hoger zijn dan 10.

Risico’s licht en zicht beeldschermwerk in RI&E

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten de risico’s van beeldschermwerk voor het gezichtsvermogen vermeld staan. Want door voldoende en goed licht en het tegengaan van spiegelingshinder zijn vermoeidheid en oogklachten te voorkomen.

Ondanks alle zorg toch problemen met goed zicht op het beeldscherm? Medewerkers met oogklachten hebben recht op advies van een deskundige. En ook op eventuele vergoeding door de werkgever van een beeldschermbril.

Bron: Arboonline.nl