Wijziging Arbobesluit gebruik werkbakken echt nodig

Onlangs is een voorstel tot wijziging van het Arbobesluit hijs- en hefwerktuigen voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk. Die moest een oordeel geven over nut en noodzaak van de wijziging over werkbakken. Het ATR vindt het voorstel goed gemotiveerd, maar stelt wel nog een kleine aanpassing voor.

Het gaat om twee wijzigingen van artikel 7.23d, Specifieke bepalingen betreffende gebruik werkbakken in het Arbobesluit. Deze wijzigingen hebben te maken met het vervoer van personen in werkbakken en het gebruik van werkbakken aan een hijskraan.

Wijziging 1, vervoer personen in werkbakken

De eerste wijziging is bedoeld om het onterechte gebruik terug te dringen van werkbakken om personen te vervoeren. Onder de huidige wetgeving is de praktijk ontstaan om mensen te vervoeren met werkbakken. Maar helaas vaak wel op zo’n manier dat er veiligheids- en gezondheidsrisico’s ontstaan voor werknemers.

Na wijziging van het Arbobesluit zullen nieuwe eisen gelden voor incidenteel vervoer van personen met een bak bevestigd aan een hijs- of hefwerktuig. Die nieuwe eisen behelzen een schriftelijk werkplan en melding bij de Inspectie SZW. Het schriftelijke werkplan moet duidelijk maken dat er geen andere veilige methode van vervoer van personen is. Daarnaast moet de veiligheidsdeskundige vinden dat de werkzaamheden veilig uit te voeren zijn overeenkomstig het werkplan. Ook is een melding van de werkzaamheden nodig bij de Inspectie SZW.

Bekijk ook de flyer over veilig werken met werkbak van Inspectie SZW

Wijziging 2, gebruik werkbakken aan hijskraan

De tweede aanleiding voor wijziging van artikel 7.23d komt uit de hoek van de asbestsanering. De asbestsector geeft aan dat het saneren van asbest en asbesthoudende producten van daken niet altijd mogelijk is met behulp van toegestane arbeidsmiddelen. In zulke gevallen is er maar één manier om het dak te saneren en dat is door de inzet van een werkbak aan een hijskraan. Daarom is besloten het gebruik van werkbakken tijdelijk breder toepasbaar te maken.

Nut en noodzaak wijziging voldoende gemotiveerd

Het ATR heeft de staatssecretaris van SZW nu per brief laten weten dat nut en noodzaak van de wijziging voldoende zijn gemotiveerd. Het adviescollege ziet geen minder belastende alternatieven voor de voorgestelde regeling. Hoewel de nieuwe eisen tijd en geld kosten, zijn ze naar het oordeel van de ATR wel werkbaar.

Bekijk ook het uitgebreide advies van de ATR aan Inspectie SZW

Het college adviseert de staatssecretaris wel om de paragraaf over regeldruk aan te vullen met de kosten van de melding en de totaalbedragen aan regeldruk.

Bron: Arboonline.nl