Wet verbetering Poortwachter nu geanimeerd

Op het Arboportaal is een nieuwe videoanimatie beschikbaar over de Wet Verbetering Poortwachter, een onderwerp waar veel werkgevers en werknemers mee te maken hebben.

Het is voor het eerst dat het Arboportaal een wet op deze manier visualiseert. Uit eerder gebruikersonderzoek is gebleken dat veel bezoekers van het portaal de behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg van ingewikkelde onderwerpen zoals wetgeving. Deze nieuwe animatie draagt ertoe bij dat de wet begrijpelijk wordt gemaakt.

Met de video wil het Arboportaal werknemers en werkgevers bewust maken van de betekenis van de wet want ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. In 1.45 minuten worden de stappen die genomen kunnen worden om een werknemer weer aan het werk te krijgen visueel aantrekkelijk gepresenteerd. U kunt de video downloaden voor eigen gebruik en of delen via sociale media.

Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?
De Wet Verbetering Poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Bron: Arboportaal.nl