Werkgevers klaar voor herstart

Werkgevers maken zich op voor de her- of opstart van hun bedrijf na de coronacrisis. 95 procent heeft maatregelen getroffen om volgens de nieuwe overheidsvoorschriften van de ‘1,5-metersamenleving’ te kunnen werken of is bezig zulke maatregelen te treffen. Ook hebben bedrijven een scala aan andere maatregelen getroffen om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Overheidsmaatregelen als de NOW, waarvan 40 procent van de werkgevers gebruikmaakt of denkt te gaan maken, helpen om de gevolgen van de crisis minder ernstig te maken. Dat concludeert werkgeversvereniging AWVN op basis van de tweede AWVN-ledenenquête over de effecten van de coronacrisis. De eerste enquête werd eind maart gehouden.

Uit de ledenpeiling blijkt verder dat werkgevers ondanks de coronacrisis van plan zijn te blijven investeren in duurzame inzetbaarheid, gezondheid van medewerkers en wendbaarheid van personeel en organisatie.

De beide enquêtes peilen hoe werkgevers omgaan met de coronacrisis. Wat doen zij om de crisis met zo weinig mogelijk schade door te komen? Wat kunnen overheden, werkgeversverenigingen en andere betrokkenen doen om de schade te beperken? In de tweede enquête is meer dan in de eerste de nadruk gelegd op aspecten van werkgeverschap en minder op bedrijfseconomische zaken.

Het ledenonderzoek werd de afgelopen week gehouden. Het volledige rapport kunt u hieronder downloaden.

Inlichtingen
Jannes van der Velde, tel. 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Download het onderzoeksrapport; Ledenonderzoek Effecten van de coronacrisis