Werken op hoogte vanuit een werkbak

Bij het werken op hoogte kan gebruik worden gemaakt van een hijs- of hefmachine met een al dan niet geïntegreerde werkbak.

Download ‘Werken op hoogte vanuit een werkbak’ | Brochure  

Een dergelijke machine moet voor personenvervoer zijn bedoeld en ingericht, en op een juiste manier worden gebruikt. Iedereen die in een werkbak staat, moet er van op aan kunnen dat veiligheid is gegarandeerd. Daarvoor zijn regels opgesteld. In deze flyer leest u wat u moet doen om veilig vanuit werkbakken te werken.

Bron: Arboportaal.nl