Wat de platformeconomie doet met veilig werk

De kluseconomie, met platformen als Uber, Helpling en Deliveroo, groeit. De platformeconomie biedt kansen, maar leidt ook tot arbeidsvraagstukken en maatschappelijke discussie. En wat is de impact ervan op veilig werk?

De arbeidsmarkt krijgt de komende jaren te maken met fundamentele veranderingen, zoals robotisering en de platformeconomie. Vooral die platformeconomie is de afgelopen jaren flink gegroeid in Nederland. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen in de organisatie van arbeidsmarkt en arbeidsveiligheid.

Platformeconomie flink gegroeid in Nederland

De platformeconomie in een notendop? Digitale platforms brengen vraag en aanbod van diensten snel, efficiënt en goedkoop bij elkaar. U wilt een maaltijd, taxi of nieuwe vaatwasser? Via een internetplatform komt u snel en direct in contact met de mensen die daarvoor kunnen zorgen. De app aan de andere kant van de lijn vertelt de bezorger, chauffeur of witgoedleverancier waar hij aan de slag moet en wanneer.

Platformwerk is de afgelopen jaren flink gegroeid in Nederland. Nog nooit was het zo simpel om een dienst af te nemen. Het gevolg daarvan: meer vraag van consumenten. En ook meer aanbod van werk. Want platformwerkers kunnen via de app heel makkelijk hun beschikbaarheid tonen.

Snelle toename zzp’ers: 200.000 tot een miljoen?

ING Economisch Bureau deed onlangs een verkennende analyse naar de effecten van de platformeconomie. Daaruit blijkt dat digitale werkplatformen mogelijk leiden tot een snelle groei van het aantal zzp’ers in Nederland. Werken als zelfstandige via een platform kan in de nabije toekomst zomaar een alternatief zijn voor een ‘normaal’ arbeidscontract.

Kwetsbaarheid platformwerker belangrijk aandachtspunt

De kwetsbaarheid van platformwerkers is daarbij een belangrijk punt van aandacht. Want velen van hen bezorgen, rijden en regelen als een soort zelfstandige, dus zonder zekerheid van inkomen, zonder verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en zonder pensioen. Platformwerkers zijn vaak tijdelijk en voor betrekkelijk weinig uren actief. Zodra het werk structureel wordt, in omvang toeneemt en geen sprake meer is van een kortstondige bijverdienste, kan een nieuwe kwetsbare groep werkenden ontstaan.

De positieve keerzijde van deze medaille: platformwerker ervaren een vrij groot gevoel van veiligheid. Want afspraken en eventuele discussies met de klant lopen via het platform, niet via henzelf.

Commissie-Borstlap en SER onderzoeken platformeconomie

Wat betekent de platformeconomie voor de regels, wetgeving en belastingen rond de arbeidsmarkt van de toekomst? Voor zaken als sparen van pensioen voor zelfstandigen, minimumtarieven en het verzekeren tegen arbeidsongevallen en -ongeschiktheid? Minister Koolmees van SZW heeft een onafhankelijke commissie van experts gevraagd het kabinet hierover te adviseren. Deze commissie-Borstlap onderzoekt of er aanpassingen nodig zijn in bijvoorbeeld de juridische regels rondom arbeidscontracten. De commissie komt uiterlijk 1 november 2019 met haar advies.

Ook de Sociaal Economische Raad (SER) onderzoekt de praktijk van de platformeconomie. Het onderzoek van de SER kijkt naar de positie van platformwerkers en platformbedrijven en naar de handhaving op schijnzelfstandigheid.

Bronnen: Arboonline.nl, Rijksoverheid.nl, SER.nl