Wanneer is een aanstellingskeuring mogelijk?

SER | Vraag van de maand

“Wij zijn een klein klusbedrijf en dringend op zoek naar nieuw personeel. Voor onze projecten moet regelmatig op hoogte worden gewerkt en er is een goede conditie nodig. Mag ik daarover in het sollicitatiegesprek vragen stellen? “

In de Wet op de medische keuringen is bepaald dat een (toekomstig) werkgever niet zelf (tijdens een gesprek of in een sollicitatieformulier) mag vragen naar de gezondheid van een sollicitant.

Wat is een aanstellingskeuring?

Als een functie bijzondere eisen stelt aan de medische geschiktheid van een sollicitant, kan wel een aanstellingskeuring worden gedaan. Werkgevers kunnen dit met de bedrijfsarts bespreken. Een bedrijfsarts zal nagaan of een aanstellingskeuring noodzakelijk is en zal de werkgever adviseren over:

  • Welke bijzondere functie-eisen aan de medische geschiktheid gesteld moeten worden (bijvoorbeeld: klauteren en klimmen, werken op hoogte);
  • Wat de daarbij behorende belastbaarheidseisen zijn bij het werken op hoogte (bijvoorbeeld: Moet in staat zijn nek, rug, bovenste en onderste ledematen te gebruiken om te klauteren en te klimmen);
  • Welke instrumenten er zijn om de belastbaarheid in kaart te brengen (bijvoorbeeld: een test of het stellen van gezondheidsvragen).

De aanstellingskeuring wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts. Hij zal de werkgever adviseren over de medische geschiktheid van de persoon die gekeurd is.

Meer informatie over aanstellingskeuringen.

Bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen van de SER kunnen werkgevers, sollicitanten en bedrijfsartsen terecht voor informatie en advies.

Zie ook: