Voortgang Meerjarenprogramma RI&E

Het programma bevindt zich op dit moment in de eerste fase van de uitvoering. In deze fase ligt de focus op het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E en het bevorderen dat werkgevers in staat zijn de risico’s goed te inventariseren.

Als gevolg van de situatie rondom Covid-19 was het noodzakelijk onderdelen van het programma aan te passen, waardoor het programma enige vertraging heeft opgelopen. Desondanks is toch doorgezet met de uitvoering van het programma, omdat met Covid-19 nog maar eens blijkt hoe belangrijk een actuele RI&E is. De maatregelen om het coronavirus onder controle te houden gelden immers ook op de werkplek en werksituaties zijn gewijzigd door bijvoorbeeld het thuiswerken.

In 2022 start de tweede fase, waarbij de focus ligt op het verhogen van de kwaliteit van de RI&E door te bevorderen dat werkgevers de risico’s goed beheersen met het treffen en uitvoeren van passende maatregelen.

Kamerbrief over voortgang Meerjarenprogramma RIE

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Meerjarenprogramma Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Download ‘Kamerbrief over voortgang Meerjarenprogramma RIE’  |PDF document 5 pagina’s

Bijlagen

Voortgangsrapportage Meerjarenprogramma RI&E 2020-2023 Risico Inventarisatie en Evaluatie | Rapport