Verzuim en de AVG: zo gaan organisaties ermee om

Hoe gaan organisaties om met verzuim en de AVG? Het ministerie van SZW deed onderzoek. Dit zijn de conclusies. Zijn deze vergelijkbaar met uw organisatie?

Hoe zit het met verzuim en de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming)? Wat zijn de gevolgen van de invoering van de AVG op de omgang met gezondheidsgegevens van zieke werknemers? De Tweede Kamer wilde graag weten wat de praktische gevolgen zijn. Zorgt dit voor veranderingen bij de verwerking van persoonsgegevens en de verantwoordelijkheden die daarbij horen? De AVG heeft het bewustzijn voor goede omgang met privacy en persoonsgegevens sterker gemaakt. Maar de regelgeving maakt sommige situaties wel ingewikkelder.

De AVG zou bovendien als positief effect hebben dat werkgever en werknemer nu de rolverdeling verscherpen. Daarnaast is meer aandacht voor gegevensbescherming door zowel werkgevers als werknemers. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting, aanpassingen in verzuimsystemen en de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming.

De privacy staat over het algemeen steviger op het netvlies bij veel organisaties. Er is sprake van een toenemend bewustzijn over ‘wat wel en niet mag’. De nieuwe wetgeving heeft geleid tot accentverschuivingen en aanscherpingen binnen bestaand privacy-beleid.

Ervaringen met gezondheidsgegevens van werknemers

Werkgevers en werknemers zijn alerter geworden als het gaat om de informatie die zij communiceren. De communicatie lijkt over het algemeen wel ingewikkelder te zijn geworden. Medische gegevens hebben geen rol meer in het gesprek tussen werkgever en werknemer. De arbodienst en bedrijfsarts zijn meer een adviseur met medische expertise. Een van de respondenten vindt de AVG een belemmering voor de communicatie met bijvoorbeeld het UWV. Dienstverleners moeten immers informatie leveren over belemmeringen van werknemers. Maar deze informatie mogen zij niet leveren.

Minder verzuimoorzaken geregistreerd

Aan aantal werkgevers registreert minder verzuimoorzaken. En medische termen worden geweerd in de administratie omdat notities met medische termen vaak worden geweigerd.

Ervaringen met beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens

Ervaringen met beleidsregels ‘de zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn wisselend. Deze beleidsregels scheppen soms onduidelijkheid en kunnen zelfs re-integratie in de weg staan. Een aantal respondenten heeft het over ‘krampachtigheid’ en discussie bij het delen van informatie tussen werkgever, arbodienst en verzuimverzekeraar. Sommige werknemers ervaren dit als minder interesse in hen als de mens.

Download whitepaper: Artikel Privacy-onrust in de polder Beleidsregels ‘De zieke werknemer’

Maar er zijn ook werkgevers die zich niet altijd aan de regels houden. Zij vragen zonder medische achtergrond naar de aard en oorzaak van de ziekte van werknemers. En dat mag niet. Eén van de stakeholders zegt dat de beleidsregels vooral ‘verboden’ geven. Maar werkgevers en arbodiensten willen vooral praktische handvatten over wat wél mag.

Eerder dan na zes weken verzuimadvies

De werkgever is verplicht om uiterlijk binnen zes weken verzuimadvies te vragen van de bedrijfsarts of de arbodienst. Maar in de praktijk maken sommige organisaties eerder een afspraak. De oorzaak van frequent en mogelijk verzuim komt zo eerder boven water. En er is meer kans op eerdere werkhervatting en herstel van inzetbaarheid.

Krampachtig en bang om fouten te maken

Veel respondenten ervaren de uitwerking van de AVG op de gegevensverwerking na de ziekmelding als negatief. Werkgevers en professionals zouden meer ‘krampachtig’ handelen en bang zijn om fouten te maken. Werkgevers vragen minder snel aan hun werknemers wat er aan de hand is. En het is moeilijker om met preventie en inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Informatie over verzuim en de AVG kan praktischer en toegankelijker

De AVG heeft dus het bewustzijn voor goede omgang met privacy en persoonsgegevens sterker gemaakt. Maar de regelgeving maakt sommige situaties wel ingewikkelder. Zeker als het gaat om andere wettelijke verplichtingen van de werkgever. Daarom gaat ministerie van SZW de uitleg van de AVG praktischer en toegankelijker maken samen met de sociale partners.

Rijksoverheid.nl: Samenvatting inzendingen uitvraag AVG en gegevensverwerking zieke werknemers

Bron: Arboonline.nl