Vervoer van gevaarlijke stoffen: hoe gaan wij daarmee om?

De kans is klein dat het misgaat, maar stel… wat moet er dan gebeuren als er gevaarlijke stoffen uit een spoorwagon lekken? Hoe werken partijen met elkaar samen en hoe gebeurt alles zo veilig mogelijk? Dat en meer werd geoefend tijdens de Rail Safety Days op het terrein van Chemelot, een grote locatie voor chemische industrie bij Geleen. BeKijk onderstaande film.

 

 

Hoe gaat ProRail om met het vervoer van gevaarlijke stoffen?
Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor moet natuurlijk veilig gebeuren. Ook al is de kans klein dat het misgaat, oefenen blijft ontzettend belangrijk. En dat heeft ProRail Incidentenbestrijding samen met vervoerder DB Schenker en hulpdiensten gedaan tijdens de Rail Safety Days. Samen met de bedrijfsbrandweer van Chemelot is gedemonstreerd hoe na een ongeval de trein wordt leeggepompt en weggetakeld.

Wat is de rol van ProRail?
ProRail heeft zelf geen treinen. Wij vervoeren dan ook geen wagons met gevaarlijke stoffen. Wel zijn wij contactpersoon tussen de hulpdiensten en de spoorsector als er iets misgaat. Goede samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij een incident, is cruciaal. Behalve goederenvervoerders, veiligheidsregio’s, brandweercorpsen en medewerkers van ProRail sloot ook de chemische industrie bij de oefening aan.

Bron: Prorail