Verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer?

Een door een vrachtwagen van zijn fiets gereden werknemer ontvangt een schadevergoeding van de WAM-verzekeraar. Daarna claimt hij van zijn werkgever een schadevergoeding uit diens ongevallenverzekering.

Maar valt dit woon-werkverkeer onder de zorgplicht van de werkgever? De kantonrechter vond eerder van niet. Hoe oordeelt het hof?

Schadevergoeding uit ongevallenverzekering werkgever?

Een werknemer van een tankstation fietst op 22 november 2007 naar huis en wordt aangereden door een vrachtauto. De WAM-verzekeraar van de vrachtwagen keert een bedrag van bijna 101.600 euro aan schadevergoeding uit.De werkgever heeft een ongevallenverzekering voor werknemers met een verzekerd bedrag van 113.445 euro bij blijvende invaliditeit. De werkgever heeft de schade bij de verzekeraar geclaimd. Die laatste wil nader onderzoek naar de toestand van de werknemer. Die weigert medewerking en claimt vergeefs het bedrag bij de verzekeraar. Vervolgens spreekt de werknemer zijn werkgever aan voor de verzekerde som. De kantonrechter wijst dit af. De werknemer gaat in beroep en voert diverse grieven aan.
Woon-werkverkeer in privé-tijd en buiten het werkterrein

Het gerechtshof behandelt eerst enkele bewaren in verband met de rol van werkgever en schadeverzekeraar die hier minder relevant zijn. Vervolgens komt het hof toe aan het bezwaar dat de werkgever aansprakelijk is op grond van 7:658 BW (zorgplicht) of 7:611 BW (goed werkgeverschap). Daarvan is volgens het hof geen sprake: het ongeval heeft niet plaatsgevonden in de uitoefening van het werk. De werknemer is immers aangereden door een vrachtauto na afloop van het werk, op de fiets op weg naar huis. Het woon-werkverkeer vond plaats na het werk, in privé-tijd en buiten het werkterrein.

Geen voldoende nauw verband tussen ongeval en werk

Onder verwijzing naar eerdere uitspraken van de Hoge Raad concludeert het hof dat de werknemer geen bijzondere feiten of omstandigheden heeft aangevoerd waaruit een zodanig nauw verband blijkt tussen ongeval en werk dat de werkgever aansprakelijk zou zijn voor de gevolgen. En evenmin over de bekendheid van de werkgever met bijzondere gevaarlijke verkeerssituaties waartegen hij preventieve maatregelen had moeten nemen. De omstandigheden dat het om werkzaamheden op onregelmatige tijden ging en dat de arbeidsplaats niet met het openbaar vervoer of te voet bereikbaar was, zijn daarvoor niet voldoende. Het hof merkt nog op dat de werknemer een schadevergoeding heeft ontvangen van de WAM-verzekeraar. Dat de werknemer meer schade heeft geleden heeft hij niet gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt. Het hoger beroep wordt verworpen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2802
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl   Arboonline.nl