Vereniging Afvalbedrijven zet Veiligheid Voorop

De Vereniging Afvalbedrijven zet het streven naar veilig werken in de sector kracht bij door zich aan te sluiten bij ‘Veiligheid Voorop’. Veiligheid Voorop is een programma van het bedrijfsleven dat streeft naar verbetering van de veiligheidscultuur bij bedrijven in de gehele chemieketen.

Pieter Hofstra, voorzitter van Vereniging Afvalbedrijven, en Anton van Beek, voorzitter van Veiligheid Voorop, hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. De directies van de bij de vereniging aangesloten Brzo-bedrijven AEB Amsterdam, AVR, Indaver, Remondis Argentia, SUEZ environnement en Van Gansewinkel hebben een overeenkomst getekend voor deelname aan Veiligheid Voorop.

Brzo-bedrijven
Om de veiligheidsprestaties van de (petro)chemie naar een nog hoger niveau te brengen, is in 2011 het ‘actieplan Veiligheid Voorop’ opgesteld. Het programma richt zich in eerste instantie op bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogeheten Brzo-bedrijven. De bedrijven moeten bij de omgang met gevaarlijke stoffen voldoen aan de regels uit het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo).

Veiligheid Voorop
Het programma Veiligheid Voorop kent vier pijlers: goed leiderschap, goede managementsystemen, deelname aan regionale veiligheidsnetwerken en zaken doen met bedrijven die ook veilig werken. Trekker van het programma is VNO-NCW. Veiligheid Voorop organiseert samenkomsten waar ondernemers over veiligheid kunnen praten en van elkaar kunnen leren. Ook biedt het programma toolontwikkeling en bevordert het gebruik van veiligheidsindicatoren. Bij de aangesloten Brzo-bedrijven verzamelt Veiligheid Voorop jaarlijks informatie over een aantal indicatoren waarover wordt gerapporteerd. Daarnaast organiseert Veiligheid Voorop elk jaar een landelijke veiligheidsdag.

Branchespecifiek actieplan
Met het sluiten van de overeenkomst spreekt de Vereniging Afvalbedrijven af om het programma Veiligheid Voorop te ondersteunen met een eigen branchespecifiek actieplan. In dit plan geeft de branche invulling aan de vier pijlers van het programma. De Vereniging Afvalbedrijven zal jaarlijks rapporteren over de voortgang van het plan. Ook zal de vereniging het programma Veiligheid Voorop, de inhoud, de uitvoering en de beschikbare tools actief communiceren naar de Brzo-leden en deelname van haar leden aan regionale veiligheidsnetwerken bevorderen.

Partnerschap in Veiligheid
De Brzo-leden van de Vereniging Afvalbedrijven beloven binnen hun bedrijf actief invulling te geven aan de vier kernelementen van Veiligheid Voorop. De leden gaan veilig werken in de keten verder bevorderen door een ‘Partnerschap in Veiligheid’ aan te gaan met een belangrijke partner in de chemieketen. Ook zullen zij deelnemen aan bijeenkomsten van het regionale veiligheidsnetwerk tijdens welke zij ervaringen, best practices en (bijna-)calamiteiten met elkaar delen. Verder implementeren en rapporteren zij jaarlijks over de prestatie-indicatoren van Veiligheid Voorop.

Bron: Arbo-online.nl