Verbetercheck Gevaarlijke stoffen voor de metaal

5xbeter, de organisatie voor de gezondheid en veiligheid van werknemers in de metaalbewerking en metalektro, heeft een Verbetercheck Gevaarlijke stoffen gelanceerd.

De Verbetercheck Gevaarlijke stoffen is een praktisch instrument voor veilig werken met gevaarlijke stoffen. Hiermee kunnen bedrijven in de metaalsector hun gevaarlijke stoffen laagdrempelig registreren, de blootstelling bepalen, maatregelen nemen en borgen dat zij er veilig en gezond mee werken.

Met veilige werkwijzen gezondheidsrisico’s voldoende beheerst

5xbeter biedt zogenoemde veilige werkwijzen voor in de metaal veel gebruikte gevaarlijke stoffen. Door toepassing van deze veilige werkwijzen kan een bedrijf ervan op aan dat het de gezondheidsrisico’s van deze stoffen voldoende beheerst. Het samenwerkingsverband van Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie zet verder zo veel mogelijk in op vervanging van gevaarlijke stoffen door minder gevaarlijke alternatieven. In die visie past een geregelde beoordeling door bedrijven van door hen gebruikte stoffen. De Verbetercheck Gevaarlijke stoffen geeft daar ook suggesties voor.

Verbetercheck Gevaarlijke stoffen: gebruiksgemak en tijdwinst

De Verbetercheck Gevaarlijke stoffen is een online applicatie. De basis is het digitale register, waarin de gebruiker de op de werkvloer gebruikte gevaarlijke stoffen registreert. Aan dit register is een database gekoppeld die de ingevoerde stoffen en producten verzamelt. De database bevat al de in de sector veel voorkomende stoffen. Bij het invoeren vult het register zich dan automatisch met de juiste data. Staat een stof nog niet in de database, dan voeren gebruikers in eenvoudige stappen de benodigde informatie zelf in. Daarna kan iedere gebruiker over deze informatie beschikken. Komt er nieuwe informatie over een stof beschikbaar, dan stelt 5xbeter de gebruikers met deze stof in hun register op de hoogte. Niks meer ‘elk bedrijf houdt handmatig zijn eigen register bij’, hoera tijdswinst.

Ga naar de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen

Blootstellingsbeoordeling per stof? Vaak al gebeurd …

Volgens de Arbowet moeten bedrijven die gevaarlijke stoffen in huis hebben een blootstellingsbeoordeling uitvoeren per stof. Met de nieuwe Verbetercheck Gevaarlijke stoffen hoeven bedrijven dat voor een flink aantal stoffen niet meer te doen. Want voor de in de metaal veel voorkomende productgroepen heeft 5xbeter die al uitgevoerd. Op basis daarvan zijn veilige werkwijzen opgesteld, positief getoetst door de Inspectie SZW. Is er al een veilige werkwijze voor een product, dan kan de gebruiker checken of de werkvloer er veilig mee werkt. Bedrijven die de veilige werkwijzen hanteren, weten dat ze veilig werken. En dat de blootstelling aan hun gevaarlijke stoffen onder de wettelijke grenswaarde blijft. Alleen als er nog geen veilige werkwijze is voor een stof, moeten bedrijven alsnog een eigen blootstellingsbeoordeling uitvoeren.

Deze veilige werkwijzen staan al in de Verbetercheck

In 2018 volgen meer veilige werkwijzen voor onder andere metaalbewerkingsvloeistoffen. De Verbetercheck Gevaarlijke stoffen bevat op dit moment al veilige werkwijzen voor:

  • Verven met rol of kwast
  • Beitsen met kwast
  • Lijmen voor constructieve toepassing
  • Lijmen voor hechten
  • Reinigen/ontvetten met vloeistof en doek
  • Reinigen/ontvetten met vloeistof en ontvetterbak
  • Reinigen/ontvetten met een spuitbus

Bron: Arboonline.nl