Veiligheidsschoenen kiezen met keuzeboom

Zorg voor de juiste veiligheidsschoenen op de juiste plek met de keuzeboom. Dat voorkomt veel narigheid en bespaart u een boete. De Inspectie SZW controleert tot eind oktober op 500 bouwplaatsen of werknemers wel (op de goede manier) gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Werkgever en werknemer kunnen boete krijgen
Op bouwplaatsen moet de werkgever vrijwel altijd persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen. Op hun beurt moeten werknemers die PBM gebruiken en op de juiste manier. Dat geldt natuurlijk ook voor hun veiligheidsschoenen. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een boete krijgen als de inspecteurs overtredingen constateren op het gebied van het gebruik van PBM.

Belang goede veiligheidsschoenen onderschat
Veel werkgevers onderschatten het belang van goede en passende veiligheidsschoenen. Verkeerde veiligheidsschoenen kunnen individuele problemen opleveren voor de drager (denk aan ergonomisch ongemak). Daarnaast kan het dragen van een verkeerd paar schoenen leiden tot onveilige situaties. Daar komt nog bij dat niet iedereen de kennis in huis heeft om te beoordelen of de gekozen veiligheids- of werkschoen voldoet aan de geldende veiligheidseisen en –normeringen. En of die schoen dan bovendien de gewenste functionaliteit heeft.

Keuzeboom helpt bij keuze veiligheidsschoenen
Een serieuze zaak dus, die veiligheidsschoenen. Daarom heeft NEN een keuzeboom voor veiligheidsschoenen & werkschoeisel gemaakt .De normcommissie voet- en beenbescherming heeft de keuzeboom ontwikkeld op basis van de normen NEN-EN-ISO 20345:2011 en NEN-EN-ISO 20347:2012. Als uit een risicoanalyse blijkt dat het gebruik van een PBM nodig is, kan de keuzeboom inkopers en gebruikers helpen bij hun keuze voor veiligheidsschoenen of werkschoeisel.

Eenvoudig van opzet, dus makkelijk te gebruiken
Er is voor gekozen om de keuzeboom eenvoudig te houden, zodat die voor iedereen makkelijk te gebruiken is. Daarom zijn alleen de meest voorkomende en onderscheidende veiligheidselementen opgenomen om de eerste keuze voor veiligheidsschoenen te kunnen maken. Voor verdere verdieping verwijst de keuzeboom naar normdocumenten voor elektrische en chemische risico’s en schoeisel voor gieterijen.

Bron: Arboonline.nl