Veiligheidsbaas vanaf 2021 verplicht op bouwplaatsen

Het plan om bouwplaatsen met veiligheidsbazen veiliger te krijgen, laat nog even op zich wachten. Dat schrijft minister Ollongren in reactie op Kamervragen van de SP.

De minister wil het aantal dodelijke ongevallen op en rondom bouwplaatsen terugdringen. Mede op aandringen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid kondigde ze vorig jaar een bij wet verplichte veiligheidscoördinator aan.

Vanaf 1 juli 2020 geldt echter alleen een informatieplicht (registratie van gegevens coördinator in veiligheidsplan zonder bij wet geregelde extra bevoegdheden). De SP wil van de minister weten waarom.

Minister Ollongren reageert dat een stevigere positie van zo’n veiligheidsbaas niet direct kan worden vastgelegd in wetgeving.

2021

“Dat komt omdat de Woningwet, daartoe geen juridische mogelijkheid geeft”, schrijft ze in de brief aan de Kamer. 

Met de sector werkt ze daarom aan een wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgevingen (Bbl).  “Mijn streven is om deze wijziging in de eerste helft van 2020 aan de Kamer te sturen.”

Het is de bedoeling dat de veiligheidsbaas vanaf begin 2021 verplicht is bij wet.

Bron: Cobouw.nl