Veiligheidsaspecten van waterstof in een besloten ruimte

De aanwezigheid en het gebruik van zuiver waterstof in een besloten ruimte zoals een woning, roepen veel vragen op over het veilig gebruiken van waterstof. Waterstof is immers – net als aardgas – een gevaarlijke stof die met de nodige aandacht moet worden behandeld. Vanuit het lectoraat Energie- en transportveiligheid van het IFV is het initiatief gekomen om een literatuuronderzoek uit te voeren naar de veiligheidsaspecten van het gebruik van waterstof in een besloten ruimte. Dit rapport beschrijft de resultaten van dat onderzoek. 

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het ontsluiten van de beschikbare kennis over de veiligheidsaspecten van het gebruik van zuiver waterstof in een besloten ruimte aan de hand van een aantal onderzoeksvragen. De kennis die door dit onderzoek is opgedaan, is relevant voor het beoordelen van veiligheidsrisico’s door adviseurs van veiligheidsregio’s. Dat neemt uiteraard niet weg dat het iedereen vrij staat gebruik te maken van de in dit rapport beschikbaar gemaakte kennis. De resultaten van de literatuurstudie worden gebruikt om (aanvullende) kennisdocumenten voor veiligheidsregio’s op te stellen, zoals een overzicht van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen die specifiek van toepassing is op het gebruik van waterstof voor verwarmingsdoeleinden in woningen.

Ontwikkelingen zullen blijven volgen

Kennis van de veiligheidsaspecten van waterstof is niet statisch, en zal zich verder blijven ontwikkelen, enerzijds door nieuwe studies en anderzijds door ervaringen in de praktijk en het evalueren daarvan. Op deze wijze sluiten we de kenniscirkel. ‘Het rond maken van de kenniscirkel’ is voor het IFV als kennis- en opleidingsinstituut de manier om invulling te geven aan onze ambitie en rol, te weten de ondersteuning van met name de veiligheidsregio’s.

Download het rapport Veiligheidsaspecten van waterstof in een besloten ruimte

Veiligheidsaspecten van waterstof in een besloten ruimte

Bron: Instituut Fysieke Veiligheid