VeiligheidNL start uniek project om ongevallen te voorkomen

Veiligheid.nl is gestart met een pilot waarmee brancheorganisaties en bedrijven gezond en veilig gedrag op de werkvloer kunnen stimuleren: Versnelling door Inzet Branche/Bedrijfs Experts (VIBE). De pilot voert VeiligheidNL samen met drie branches uit: Bouwend Nederland, A&O-fonds Waterschappen en VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk en Betonbekistingbedrijven).

Met VIBE gaan bedrijven aan de slag met veilig en gezond werken. Met behulp van een train-de-trainer principe worden medewerkers uit de branche opgeleid tot facilitator (VIBE-expert) op het gebied van het beïnvloeden van gedrag en cultuur. De opgeleide VIBE-expert zorgt voor bewustzijn, signaleert wat er aan de hand is rondom veilig en gezond werken, activeert en stimuleert en reikt tools aan om de gestelde doelen te behalen. Zo kan het bedrijf er van binnenuit voor zorgen dat medewerkers verder in beweging komen. Het doel is dat de VIBE-methode na de pilot door de brancheorganisaties zelf wordt ingezet.

Bedrijven aan zet
Als expert in het beïnvloeden van veilig gedrag, draagt VeiligheidNL met de VIBE-pilot bij aan het stimuleren van bedrijven om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen bij het organiseren van gezond en veilig werken. Hiermee sluit VeiligheidNL aan bij de doelstellingen van het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW. “We zien dat bedrijven vaak moeite hebben met het vanuit het bedrijf stimuleren van veilig gedrag op de werkvloer. Met VIBE bieden we bedrijven hier handvatten voor,” aldus Victor Zuidema, projectleider Arbeidsveiligheid van VeiligheidNL.

Positieve resultaten
De pilot wordt door de brancheorganisaties als positief ervaren. Zo stelt Bart de Zwart, programmamanager bij A&O-fonds Waterschappen: “Ondanks de vele aandacht die de sector besteedt aan gezond en veilig werken, vinden er helaas nog ongevallen plaats. Met het VIBE-project verwachten wij een extra impuls te kunnen geven aan veilig werken op de werkvloer.” En Peter Hecker, secretaris bij VSB: “De VIBE aanpak kan een instrument zijn om elk bedrijf te scannen om na te gaan in hoeverre veiligheidsperceptie deel uitmaakt van het werkproces.” En Charles Verheyen, beleidsadviseur bij Bouwend Nederland: “Door de expertise op het terrein van veiligheidsgedrag bij onze medewerkers te versterken/vergroten, hopen wij dat zij (nog) beter in staat zullen zijn om onze leden te adviseren over en ondersteunen bij het realiseren van een effectieve veiligheidscultuur in het bedrijf.”

Deelnemende bedrijven
De tien bedrijven die meedoen met de pilot zijn: Roozemond, Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling, KWS Infra, Dura Vermeer Bouw Zuid West BV, samen met partners installatiebedrijf Roodenburg en Rojo Steigerbouw B.V. (brancheorganisatie Bouwend Nederland), Hoogheemraadschap Delfland met drie sectoren (brancheorganisatie A&O fonds Waterschappen) en Hertel, LSB groep en Van der Panne (brancheorganisatie VSB).

Bron: Arboportaal.nl