Veiligheid voorop in laboratoria

In laboratoria wordt met zeer divers materiaal gewerkt, zoals biologisch materiaal, chemicaliën en bloed. Al deze materialen leveren ieder weer hun eigen risico’s op.

Veilig werken in het laboratorium staat daarom voorop. En de persoonlijke veiligheid van de laboratoriummedewerkers maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Werken met micro-organismen

In biologische laboratoria kunnen medewerkers in aanraking komen met micro-organismen. Omdat ze bijvoorbeeld werken met diagnostische materialen, of omdat ze gericht onderzoek doen naar micro-organismen. Voor micro-organismen die een gevaar op kunnen leveren, leggen de Arbowet en de GGO-wetgeving werkgevers verplichtingen op. Die betreffen zowel de werkzaamheden met deze micro-organismen als de ruimten waarin het werk plaatsvindt. Het doel is om biologisch veilig te werken, en persoonlijke veiligheid is daar een belangrijk onderdeel van.

Onderzoek van lichaamsvloeistoffen

Onderzoek van lichaamsvloeistoffen heeft voor de diagnostiek van ziekten nog altijd betekenis. Het is daarom één van de onmisbare pijlers van de hedendaagse gezondheidszorg. Het bekendste menselijk materiaal dat laboratoria onderzoeken, is toch wel bloed. Bloed wordt bij voorkeur afgenomen met behulp van gesloten systemen. Ook bij de analyse komen analisten zo min mogelijk in aanraking met de bloedmonsters. Door koppeling van de analyseapparatuur aan de laboratoriumcomputer kan de hele procesgang grotendeels automatisch verlopen. Toch blijft het nodig sommige analyses geheel of gedeeltelijk met de hand uit te voeren. Hoe valt daarbij de persoonlijke veiligheid te waarborgen?

Veilig omgaan met biologisch materiaal, bloed en chemicaliën is ook een kwestie van leiderschap

Veilig werken kwestie van leiderschap

Veilig omgaan met biologisch materiaal, bloed en ook bijvoorbeeld chemicaliën is niet alleen een kwestie van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken, veiligheidsvoorschriften publiceren of gebruikmaken van de meest geavanceerde apparatuur. Het is zeker ook een kwestie van leiderschap. Het gaat om het veranderen van gedrag en het voortdurend op verantwoorde wijze handelen. Want de menselijke factor bij werken in een laboratorium is groot en gedrag blijkt vaak de zwakke schakel bij veiligheid.

LabSafety event 2017

Tijdens het LabSafety event 2017 op dinsdag 16 mei in de Reehorst te Ede krijgt u antwoord op de vele vragen die leven over de risico’s in laboratoria. Wat zijn die risico’s, waartegen moet u zich beschermen en op welke manier? Wat is de gedachte achter sommige voorschriften? En hoe kunt u gedrag beïnvloeden om veilig werken te bevorderen?

Deelname aan het LabSafety event 2017 is gratis na registratie. U kunt zich hier registreren voor deelname.

Bron: Arboonline.nl