Veiligheid vanaf 2021 verplicht in aanbestedingen bouw

Veiligheidsbewustzijn wordt vanaf 2021 als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw, dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken. Dit moet leiden tot minder ongevallen op de bouwplaats.

Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder zal worden gebruikt om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen zal niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, maar zullen ook de opdrachtgevers zich laten certificeren. ‘Bij certificering op de Veiligheidsladder wordt het daadwerkelijke veiligheidsgedrag ge-audit. Dat is ook het gedrag dat we willen beïnvloeden. Hogere certificering bereik je alleen als je meer aandacht voor veiligheid hebt. Het is geen investering in een certificaat, maar een investering in de veiligheid van medewerkers., aldus Koene Talsma, voorzitter van de GCVB. De invoering van de Veiligheidsladder aanbestedingen en contracten gebeurt stapsgewijs: vanaf 2021 is trede 2 vereist, vanaf 2023 trede 3.

Veiligheidstredenspel

Copla Coaching merkt dat het in de praktijk in organisaties en teams vaak niet helder is welke gedragingen horen bij welke trede. Tevens krijgen wij vaak de vraag hoe je door kan groeien naar de volgende trede op de veiligheidsladder? Copla Coaching heeft hiervoor NU het veiligheidstredenspel ontwikkeld. Speel samen met Copla, het management en de veiligheidskundige het Veiligheidstredenspel. Door het spel met het hele managementteam te spelen krijgen alle managers inzicht in wat er gedaan moet worden om aan de eisen voor groei op het gebied van veiligheid te voldoen. Na afloop staan alle neuzen in dezelfde richting.

Ernstige ongevallen

In de bouw gebeuren nog steeds ernstige ongevallen. Talsma: ‘Het gedrag van werknemers is daarbij ook een bepalende faalfactor. Gebrekkige communicatie en afstemming; gevoelde werk- en tijdsdruk; en niet adequaat reageren op onverwachte situaties zijn allemaal belangrijke oorzaken van ongelukken,. Volgens onderzoek van de Inspectie SZW, hebben een hoger veiligheidsbewustzijn en een sterke veiligheidscultuur juist op deze elementen een positief effect.’

Bron: Governance Code, Veiligheid in Aanbesteding (ViA) SDU/HSE Actueel