Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Een van mijn medewerkers komt terug van vakantie uit een gebied waar besmettingen zijn. Kan ik mijn medewerker de toegang tot het werk weigeren?

Als uw medewerker geen ziekteverschijnselen heeft, is er geen reden om uw medewerker te weren van het werk.

Heeft uw medewerker verkoudheidsklachten of koorts, laat uw medewerker dan:

 • Thuis blijven
 • Contact beperken met anderen
 • Telefonisch contact opnemen met de huisarts als de klachten toenemen.

Zie de website van het RIVM voor de meest recente lijst van besmettingsgebieden.

Moet ik als werkgever mondkapjes kopen voor mijn personeel?

Het RIVM adviseert mondkapjes alleen voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes en dan in combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen

Kan ik mijn personeel dwingen thuis te werken omdat ik geen risico wil lopen dat het coronavirus zich via mijn bedrijf verspreidt?

In het algemeen bepalen u en uw personeel samen waar zij werken. De overheid geeft daar geen advies over. Als bij een van uw personeelsleden het virus is vastgesteld, dan doet de GGD zogenoemd contactonderzoek.

Moet ik het loon doorbetalen als mijn werknemer tijdens vakantie vanwege besmetting met het coronavirus ziek is en in het buitenland in quarantaine of isolatie moet blijven?

Uw werknemer is ziek en u moet in principe het loon doorbetalen. De dagen dat uw werknemer ziek is gelden niet als vakantie-, maar als ziekteverlofdagen.

Welk protocol geldt er op mijn werkplek?

Voor elke werkplek geldt dat een protocol van GGD in werking treedt als door contacten van de werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

Wanneer kan ik werktijdverkorting aanvragen?

De Rijksoverheid maakt beroep op werktijdverkorting mogelijk. De regeling is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus valt daar ook onder. Ondernemers moeten aantonen dat zij ten minste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken ten minste 20% minder werkuren hebben door het coronavirus.

Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse economie bij een uitbraak van het coronavirus?

De mate waarin Nederland economisch uiteindelijk wordt geraakt, hangt af van de duur van de epidemie en de mate waarin het virus zich weet te verspreiden.

Hoe kan ik mijn bedrijf voorbereiden op de gevolgen van het coronavirus?

Het advies aan ondernemers is om de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken te volgen. Kies het land waar u zaken mee doet. Bezoek ook informatiebijeenkomsten die u informeren over de uitbraak van het virus. Wanneer uw voorraden in het gedrang komen, bekijk dan of er andere aanleverroutes mogelijk zijn voor uw bedrijf.

Moet ik mijn personeel vertellen dat ze voorzorgsmaatregelen moeten treffen? Zo ja, welke?

Op dit moment is er geen aanleiding om andere maatregelen te nemen dan die het RIVM adviseert op de website. De belangrijkste adviezen van het RIVM zijn op dit moment:

 • Was uw handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden.

Heeft u een horeca-bedrijf? Controleer dan de maatregelen binnen uw bedrijf rondom hygiëne.

Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland niet naar werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?

Als het gaat om personeel dat niet in staat is weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege het coronavirus, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht per land af welke regels precies gelden.

Hoe zit het met transport of verzending uit of via andere landen? Komen er strengere douaneprocedures?

Op deze vragen hebben we op dit moment nog geen antwoord. Strengere douaneprocedures voor goederen lijken niet aan de orde, omdat het virus zich niet via goederen verspreidt. Loopt u tegen problemen aan met de douane? FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, heeft een meldpunt geopend voor ondernemers die negatieve gevolgen ondervinden van het coronavirus.

Mijn bedrijf handelt in veterinaire (dieren en dierlijke) en fytosanitaire (planten en plantaardige) producten. Gaan hiervoor strengere regels gelden?

Op dit moment zijn alle inspanningen gericht op het inperken van verspreiding van het virus. In de loop van 2020 zal er mogelijk meer informatie komen over regels rondom veterinaire en fytosanitaire producten.

Ik wil een beurs of evenement bezoeken/organiseren. Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?

Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven. De belangrijkste adviezen van het RIVM zijn op dit moment:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden.

Ik heb me ingeschreven – of wilde me inschrijven – voor een handelsmissie. Gaan deze nog door?

De meest recente informatie over handelsmissies, die door de overheid zijn georganiseerd, vindt u bij RVO. Als u zich al had opgegeven voor een missie die is uitgesteld of geannuleerd, wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd. Als u wilt weten of een missie waarin u interesse heeft nog doorgaat, neem dan contact op met de contactpersoon voor de betreffende missie. Deze vindt u op de pagina van de betreffende missie.

Wie bepaalt of ik bij een besmetting mijn zaak moet sluiten?

Dat bepaalt de lokale- of nationale overheid.

Krijg ik schadevergoeding of compensatie voor een eventuele sluiting?

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Er is wel een regeling voor werktijdverkorting.

De Europese Commissie zegt dat de begrotingsregels in de Stabiliteits- en Groeipact ruimte bieden voor extra overheidsinvesteringen. Gaat Nederland daar gebruik van maken?

Nee. Nederland heeft binnen het Stabiliteits- en Groeipact voldoende begrotingsruimte voor extra overheidsinvesteringen en zal dus, indien nodig, onafhankelijk van het advies van de Europese Commissie maatregelen nemen.

Wat zijn de economische gevolgen op lange termijn?

De economische gevolgen op lange termijn zijn afhankelijk van de duur en de verspreiding van het virus. Deze zijn momenteel dus nog niet in te schatten. Bij vorige virusuitbraken, zoals de SARS-uitbraak in 2003, was de terugval van de economie slechts tijdelijk. De productie werd hervat en het effect op het hele jaar was beperkt dankzij een inhaalslag. De economie van China, waar de verspreiding van corona begon, is nu echter meer verbonden met de wereldeconomie dan 17 jaar geleden.

Waar kan ik terecht voor actuele informatie?

Heeft u vragen over het coronavirus? U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).  Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

Ook kunt u terecht bij: