Update Corona-virus juni | Copla

Deze handleiding geeft een houvast aan alle cursisten, bezoekers en medewerkers aan ons opleidingscentrum in Harderwijk tijdens de Coronacrisis. De inhoud hiervan is opgesteld op basis van de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, de richtlijnen van het RIVM en het Covid-19 | Protocol ‘samen veilig doorwerken’ van de SER.

De gezondheid staat uiteraard centraal in deze handleiding. Doel is dat iedereen informatie krijgt op welke wijze wij opleidingen en examens verzorgen zodanig dat iedereen op een veilige wijze binnen de richtlijnen weer fysiek aanwezig kan zijn bij opleiding en examen. Het spreekt voor zich dat de maatregelen die zijn genomen door Rijksoverheid en de richtlijnen van het RIVM altijd wordt opgevolgd.

Deze handleiding zal indien noodzakelijk ook worden aangepast aan (eventuele) nieuwe richtlijnen.

Uitgangspunten

 • Veiligheid cursisten, bezoekers en medewerkers van Copla Opleiding-Training-Consultants-Coaching staat ten alle tijden voorop.
 • Richtlijnen van het RIVM zijn leidend.
 • Focus van deze handleiding is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
 • Copla informeert iedere cursist over deze afspraken voor aanvang van een opleiding of examen.

Hygiëne en veiligheid

Algemeen

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:

 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat wij op de locatie (bij de ingang en in de lokalen) het volgende beschikbaar hebben:

 • desinfecterende handgel.
 • papieren zakdoekjes.
 • oppervlaktespray.

Op locatie algemeen

 • Er hangen hygiëneregels in het zicht aan de buitenkant van de locatie bij de ingang, deze worden binnen herhaald.
 • Bij de ingang zijn desinfecterende handgel en papieren zakdoekjes aanwezig.
 • De 1,5 meter afstand is gemarkeerd voor de trap (houd afstand), lift (1 persoon) en koffieautomaten (wachtlijnen).
 • De aanwezige docent/examinator spreekt de cursisten aan die zich niet aan de richtlijnen houden en treft indien nodig passende maatregelen.

In de lokalen

 • De deuren van lokalen en looproutes blijven open staan, zodat er minder aangeraakt hoeft te worden.
 • De tafels en stoelen staan op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • In het lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays.
 • Bij binnenkomst in het lokaal wassen cursisten en docenten hun handen met de desinfecterende gel of spray. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.
 • Cursisten en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met desinfecterende spray, en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
 • Prullenbakken aanwezig in elk lokaal worden nadat een groep het lokaal verlaat, geleegd.

Schoonmaak algemeen

Dagelijks vindt er een intensieve schoonmaak plaats. Gedurende de cursusdag is er extra aandacht voor de hygiëne.

 • Handgrepen, deuren, kranen, toiletten en overige oppervlaktes worden voortdurend schoongemaakt.
 • Tijdens pauzes worden ramen opengezet voor extra spuiventilatie (luchten).

Catering

Normaal gesproken serveren we bij Copla een zeer uitgebreide lunch in buffetvorm maar in de komende tijd gaan wij het anders doen.
De cursist zal aan het begin van de dag een keuzeformulier invullen waarop hij/zij kan aangeven wat hij wenst te eten en te drinken. De bestelde lunch wordt klaargezet in de kantine waarop de cursisten uiteraard op ruime afstand van elkaar kunnen lunchen.
Degene die deze catering verzorgt, werkt uiteraard volgens de nodige hygiëne-richtlijnen, en draagt bijvoorbeeld een mondkapje en handschoenen als dat nodig is.
De keuken werkt veilig en volgens de hygiëne-richtlijnen.

Meer informatie

Voor meer informatie omtrent deze handleiding neem contact op met info@copla.nl of bel 0341 430 848.