Tips voor een sterke vertrouwenspersoon

Werkgevers moeten de vertrouwenspersonen in hun organisatie een sterke positie geven. Dat is belangrijk voor de medewerkers en voor henzelf. Want dat houdt werknemers gezond aan het werk. En het helpt schade aan de eigen organisatie te voorkomen. Hoe zorgt u voor een sterke vertrouwenspersoon? Lees de tips!

Vertrouwenspersonen helpen pesten, intimidatie en discriminatie op het werk aanpakken en voorkomen. Ook kunnen medewerkers bij hen misstanden melden of problemen bespreken. Kortom, een sterke vertrouwenspersoon levert een organisatie of bedrijf veel, heel veel op. Rest de vraag: hoe krijg je die?

Gevoelens van onveiligheid en angst in veel bedrijven

Uit onderzoek blijkt dat vertrouwenspersonen nogal kritisch zijn over de cultuur binnen hun bedrijf of organisatie. In een aanzienlijk deel van de organisaties heersen gevoelens van onveiligheid en angst. Daar schort het ook aan ruimte voor tegenspraak of kritiek. Vaak durven medewerkers deze misstanden niet te melden.

Ook de veiligheidsbeleving van de vertrouwenspersonen zelf is vrij zorgelijk. Maar liefst 20 procent van hen denkt dat hun rol als vertrouwenspersoon een nadelig effect heeft op hun carrière. En 10 procent heeft weleens overwogen om het vertrouwenswerk neer te leggen vanwege gevoelens van onzekerheid

Voor meer dan 50 man-bedrijven is meldregeling verplicht

Bedrijven en andere organisaties met meer dan 50 werknemers moeten volgens de wet een meldregeling hebben. In die regeling moet staan dat werknemers bij een adviseur terecht kunnen om zaken te bespreken. Ongewenste omgangsvormen bijvoorbeeld. Of misstanden. Of integriteitsschendingen. Het contact tussen werknemer en adviseur moet vertrouwelijk zijn.

Die adviseur mag wettelijk ook iemand anders zijn dan de vertrouwenspersoon. Maar dat is wellicht wel de meest logische functionaris om de rol van vertrouwelijk adviseur te vervullen. In diverse sectoren zijn werkgevers al verplicht om vertrouwenspersonen aan te stellen. Die plicht kan voortkomen uit de cao of uit branche-afspraken.

Praktische tips voor een sterke vertrouwenspersoon

In de publicatie ‘Integriteit in de praktijk – de vertrouwenspersoon’ geeft het Huis voor Klokkenluiders praktische tips aan werkgevers over de rol en positie van vertrouwenspersonen. De tips gaan over de rol, positie en taken van vertrouwenspersonen. En over voorzieningen.

Hier een kleine greep uit de tips

  • Houd de drempel laag: werknemers moeten de stap naar de vertrouwenspersoon makkelijk kunnen zetten.
  • Combineer bij voorkeur de twee functies voor vertrouwenspersonen: voor ongewenste omgangsvormen en voor integriteitsschendingen/misstanden.
  • Voorkom dubbele petten. Zorg dat een vertrouwenspersoon niet ook personeelsfunctionaris is. Of lid van de ondernemingsraad. Of de hoogste leidinggevende.
  • Zorg voor vertrouwenspersonen uit verschillende lagen van de organisatie.
  • Ook in grote organisaties moet de vertrouwenspersoon ‘dichtbij’ zijn. Dit betekent: meerdere vertrouwenspersonen bij verschillende organisatieonderdelen.
  • Naast individuele zaken kunnen vertrouwenspersonen ook voorlichting geven over integriteit in het algemeen. Door bijvoorbeeld trends en risico’s op tijd te signaleren, kunnen vertrouwenspersonen de integriteit en veiligheid in de organisatie vergroten.
  • Een vertrouwenspersoon heeft praktische voorzieningen nodig. Denk aan een geschikte gespreksruimte, veilige ict-voorzieningen waar de werkgever niet bij kan en (bij)scholing.
  • Vertrouwenspersonen hebben meestal ook nog een gewone baan. Het is dus belangrijk dat ze wel voldoende tijd krijgen voor hun vertrouwenswerk.

Bron: Arboonline.nl 

Meer weten: Download de whitepaper ‘5 vragen over de vertrouwenspersoon’ – Gids voor vertrouwenspersoon