Tijdelijke vrijstelling voor procedures rondom (persoons)certificaten in bepaalde sectoren

(let op: geldt niet voor HVK Certificaten!!)

Door de maatregelen die zijn getroffen in verband met de bestrijding van COVID-19, zijn bepaalde procedures rondom certificatie of persoonsregistratie op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, niet altijd uit te voeren. Denk hierbij aan het afleggen van examens, het ondergaan van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek of het volgen van een opleiding om een certificaat of persoonsregistratie te behouden. Omdat het belangrijk is dat de werkzaamheden op bepaalde terreinen wel door kunnen gaan, is een tijdelijke vrijstelling verleend van bepaalde voorschriften. Momenteel geldt dit tot en met 31 augustus 2020.

De vrijstelling wordt verleend voor bepaalde procedures in een aantal sectoren, waaronder duikarbeid, asbestverwijdering, het opsporen van ontplofbare oorlogsresten en werkzaamheden van kraanmachinisten.

Vrijstellingsperiode tot 31 augustus 2020

Momenteel is de vrijstellingsperiode tot en met 31 augustus. Daarbij is ervan uitgegaan dat het vanaf 1 juli weer mogelijk is om hercertificatie of herregistratie volgens de gebruikelijke procedures uit te voeren. Dan kan iedereen waarvan het certificaat verliep tot 1 juli, vanaf 1 september weer beschikken over een geldig certificaat. Ook kunnen dan andere verplichtingen weer voldaan worden, zoals het afleggen van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Mochten op een later moment aanpassingen nodig blijken, dan kunnen de vrijstellingen worden aangepast of verlengd.

Meer weten?

Lees de volledige aankondiging van deze vrijstelling in de Staatscourant van 10 april.

Voor specifieke informatie over de vrijstellingen per sector, meer informatie kan je vinden op de volgende websites voor:

SSVV neemt maatregelen vanwege coronavirus

Certificatie

  1. De erkende certificatie-instellingen volgen het protocol van de Raad voor Accreditatie voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. Op basis hiervan bepalen zij in hoeverre en in welke vorm audits kunnen doorgaan en hoe zij omgaan met VCA-, VCO- en VCU-certificaten die na 12 maart 2020 (de datum waarop de overheid de eerste beperkende maatregelen aankondigde) verlopen of zijn verlopen.

Dispensatie voor diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register

  1. Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen voorlopig dispensatie tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.
  2. Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten deze medewerkers dan wel door een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) laten begeleiden tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.
  3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.
  4. We vragen mensen hun examen op tijd in te plannen, ook zolang het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Mocht het examen tegen die tijd niet kunnen doorgaan, dan kan altijd weer een nieuwe datum worden gezocht. Zo willen we voorkomen dat er straks, als de coronacrisis voorbij is, een piek in de examenaanvragen ontstaat.

Het bovenstaande geldt voor alle diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw. Het CDR geeft bij diploma’s die na 12 maart zijn verlopen de volgende melding: ‘Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.’