SZW publiceert onderdeel basisinspectiemodule Arbozorg

De Inspectie SZW heeft een onderdeel van de basisinspectiemodule Arbozorg gepubliceerd: “RIE en Deskundige Bijstand”.  Deze basisinspectiemodule (BIM) is toepasbaar in alle organisaties waar de Arbowet van toepassing is. Deze BIM is met name toepasbaar bij initiële inspecties waarin wordt geïnspecteerd op risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), plan van aanpak (PvA) en deskundige bijstand. Ook zijn een aantal vragen uit de BIM “Arbozorg in Herinspecties” verder uitgewerkt.

BIM “Arbozorg: RIE en Deskundige Bijstand” is één van de drie BIM’s die vallen onder de overkoepelende BIM Arbozorg: De inhoud en elementen van Arbozorg zoals de Inspectie SZW deze definieert zijn beschreven in:  De BIM “Arbozorg-systeemniveau” Hieronder vallen de  BIM’s die beschrijven op welke wijze arbozorg onderzocht wordt:

Daarnaast staat beschreven op welke elementen van Arbozorg geïnspecteerd wordt in de verschillende fases van herinspecties van Inspectie SZW in:

Deze BIM is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de Inspectie SZW. Verder is de in deze BIM beschreven werkwijze algemeen omschreven. Inspecteurs kunnen op grond van de aangetroffen situatie in een bedrijf afwijken van de in de BIM beschreven werkwijze.

Bron: HSE.SDU.nl