SZW neemt arbeidsomstandigheden PostNL ‘zeer serieus’

De wet kent geen specifieke eisen over hoeveel een werknemer mag tillen. Wel wordt in het Arbeidsomstandighedenbesluit verwezen naar een methode (NIOSH) die kan worden gebruikt om het maximaal tilgewicht te berekenen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het gewicht van een voorwerp maar ook naar de omstandigheden waaronder het gewicht wordt verplaatst. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark (beiden SZW) in reactie op Kamervragen van DENK  aar aanleiding van het bericht van de NOS over “een vorm van slavernij bij PostNL”. Beiden zeggen de signalen over de arbeidsomstandigheden in deze centra en in de pakketbezorging ‘zeer serieus’ te nemen.

Ook de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid had de bewindslieden verzocht om een reactie naar aanleiding van het bericht van de NOS: “Te zware pakketten, te weinig loon: sorteerders zetten druk op PostNL”.

Door TNO zijn in opdracht van het ministerie van SZW risicobeoordelingsinstrumenten ontwikkeld voor verschillende fysieke arbeidsrisico’s. Deze risicobeoordelingsinstrumenten maken, evenals de NIOSH methode, maatwerk mogelijk. Bedrijven kunnen daarmee samen met hun werknemers zoeken naar de meest passende oplossing. De NIOSH methode en de door TNO ontwikkelde, gevalideerde, beoordelingsinstrumenten worden via het Arboportaal onder de aandacht van werkgevers en werknemers gebracht en door de Inspectie SZW als standaard genomen bij het toezicht op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet.

Bron: Sdu/HSE

Download ‘Beantwoording Kamervragen over PostNL’  (PDF document)